Biheviorizmo ir konstruktyvizmo raiška suaugusiųjų švietime

15 psl. / 2564 žod.

Ištrauka

Šiuolaikinis suaugusiųjų mokymasis paprastai remiasi keliomis mokymosi teorijomis: bihevioristine, kognityvistine, humanistine ir konstruktyvistine. Šios teorijos turi esminių skirtumų, tačiau visų teorijų šalininkai sutinka su tuo, kad mokymasis sukelia pastebimus besimokančiojo žmogaus turimų žinių ir elgsenos pokyčius. ,,Pokyčių koncepcija yra neatskiriama nuo mokymosi koncepcijos” (Andriekienė R. M., Anužienė B., 2006, p. 57).
Šiame darbe bus nagrinėjamos bihevioristinė ir konstruktyvistinė teorijos bei jų raiška suaugusiųjų švietime. Bihevioristinė teorija pagrįsta kiekybe. Žmogus tarsi indas, kurį reikia užpildyti informacija. Konstruktyvistinės teorijos šalininkai teigia, kad kuo aktyvesnis yra besimokantysis, tuo efektyvesnis mokymosi procesas. Pasyvus mokinys – paviršutiniškas mokymasis. Kaip pasireiškia šios mokymosi teorijos suaugusųjų švietime nagrinėja B. Bitinas, R.M. Andriekienė, B. Anužienė, M. Teresevičienė ir kt.

Darbo objektas – biheviorizmas ir konstruktyvizmas.
Darbo tikslas – nagrinėti biheviorizmo ir konstruktyvizmo raišką suaugusiųjų švietime.
Uždaviniai:
1. Apžvelgti suaugusiųjų švietimo funkcijas.
2. Išsiaiškinti biheviorizmo ir konstruktyvizmo sąvokas.
3. Atskleisti teigiamas biheviorizmo ir konstruktyvizmo savybes.
Metodai – literatūros šaltinių analizė.


Turinys

  • Įvadas
  • 1. Suaugusiųjų švietimas4
  • 2. Suaugusiųjų mokymosi teorijos6
  • 2.1. Bihevioristinės mokymosi teorijos7
  • 2.2. Konstruktyvizmo mokymosi teorijos8
  • 3. Mokymosi teorijų įtaka suaugusiųjų švietime10
  • Išvados12
  • Literatūros sąrašas13

Reziumė

Autorius
sigita
Tipas
Referatas
Dalykas
Edukologija
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 3, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Lietuvos švietimo koncepcija

Edukologija Referatas 2011 m. ganesas
Lietuvoje švietimas užima tikrai svarbią padėtį. Švietimo formavimasis Lietuvoje apima pagrindinius Lietuvos švietimo istorijos raidos etapus nuo pirmųjų mokyklų atsiradimo XIV a. pab....

Suaugusiųjų švietimo koncepcijos

Edukologija Referatas 2013 m. lauriuskia
„Erasmus visiems“ – tai nauja švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa, skirta naujiems 2014-2020 m. uždaviniams spręsti. Tai gyvybiškai svarbių investicijų į žmones...