Pasaulinė ekonominė krizė ir JAV atgaivinimo planas

23 psl. / 4608 žod.

Ištrauka

JAV finansų rinkos krizė kilo tikrai ne dėl to, kad spekuliantams būtų paprasčiausiai trūkę proto ar įžvalgumo. Milžiniškos pinigų sumos, besisukančios šiame versle, nuolatos į jį privilioja pačius gabiausius JAV ir viso pasaulio žmones. Tai yra ir didžiausias prakeikimas, kadangi milžiniška konkurencija verčia rinkos dalyvius griebtis nepamatuotos rizikos.
Pagrindinė klaida buvo tikėtis, jog susilpnėjus nekilnojamojo turto ir kitų vertybių rinkai, kreditoriai bus tinkamai apsaugoti nuo rizikos, kurią sukūrė jų pačių nežabotas skolinimasis.
Krizė kilo tuo metu, kai dėl perteklinio sudėtingų finansinių priemonių naudojimo rinkos dalyviai prarado galimybę aiškiai įvertinti prieš juos iškilusią riziką. Rinkoje, kuri yra grįsta aukštu pasitikėjimo lygiu, pamažu pradėjo didėti kreditorių panika. Tuo pačiu metu aukščiausio rango vadovai, už pasiektą trumpojo laikotarpio pelną gaunantys milžiniškas premijas, net nebandė atsisakyti rizikos. Saugios strategijos taikymas tuo metu, kai kainų burbulas dar tik pučiasi, bet nėra pasiekęs kraštinės ribos, daugeliui kompanijų savininkų neatrodo patrauklus, nes reikalauja atsisakyti nemažos galimo pelno dalies.
Šiandieninėje situacijoje galima įžvelgti ir teigiamų pasekmių – visų pirma turto kainų infliacija paremtos eros pabaigą, geresnį finansinio sektoriaus reguliavimą bei didesnį pasitikėjimą juo ir ilgalaikį pasaulio ekonomikos augimą ateityje. Be to, pinga žaliavos: nafta, dujos, metalai, kt. Energiją importuojančioms šalims, taip pat ir Lietuvai, tokios išteklių kainų tendencijos bus tik į naudą. Tad, nors pasaulinė finansų krizė ir turi daug neigiamų aspektų, kaip ir kiekviena iki šiol buvusi suirutė, ji nesitęs amžinai. Klasikinis dėsnis – kiekvieną nuosmukį lydi pakilimas.
Temos aktualumas: Prasidėjusi krizė Amerikoje išplito po visą pasaulį ir praktiškai nėra regiono, kuriame nebūtų nepastebėti socioekonominiai sunkumai.
Darbo tikslas: Nustatyti krizės Jungtinėse Amerikos valstijose priežastis ir aptarti priimtus sprendimus jai gelbėti.
Darbo uždaviniai:
1. Trumpai pristatyti Jungtines Amerikos valstijas;
2. Aptarti Jungtinių Amerikos valstijų statistinius rodiklius;
3. Nustatyti krizės atsiradimo Jungtinėse Amerikos Valstijose priežastis;
4. Aptarti krizės Jungtinėse Amerikos Valstijose atgaivinimo planą.


Turinys

  • ĮŽANGA3
  • 1. Krizė samprata teoriniu aspektu4
  • 2. JAV pristatymas5
  • 3. JAV ekonominiai rodikliai8
  • 4. Ekonominė krizė ir jos pasireiškimo sritys13
  • 5. Šalies atgaivinimo planas18
  • IŠVADOS21
  • LITERATŪRA22

Reziumė

Autorius
linmat
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 7, 2013
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
23 psl.

Susiję darbai