Ekonomika ir verslas / Rinkodara

Gyventojų apklausa: UAB ,,TELE2" įvaizdžio kūrimas

1 atsiliepimas
Autorius:
XX - XXI a. sandūroje pasaulyje vykstantys globalizacijos veiksniai apimantys politiką, ekonomiką, socialinį gyvenimą, nuolat stiprėjanti ekonomiškai išsivysčiusių valstybių padėtis, informacinių technologijų revoliucija išryškino šiuolaikines varomąsias jėgas paremtas žinių visuomene. Straipsnyje „Globalūs pokyčiai ir mokslioji organizacija“ pabrėžiama, kad globalizacija, žinių visuomenėje, suprantama kaip masinių informacijos priemonių, integruotų informacijos tinklų, valstybės valdymo, verslo ir švietimo sistemų tarpusavio integracija, sukurianti sinerginį efektą, kurio pavyzdys - virtualus švietimas, mokymas, verslas, valstybės valdymas (Ramanauskienė, 2005). Visur vyraujančios ir nuolat tobulėjančios informacinės ir telekomunikacinės technologijos suteikia visuomenei galimybes atlikti darbus toli nuo miestų, tačiau tuo pačiu palengva naikina įprastas darbo vietas. Visuomenė, vartotojišku požiūriu, vis intensyviau reikalauja konkrečių, tik jų poreikius atitinkančių produktų, paslaugų, dėl to kiekviena organizacija yra priversta integruotis, formuoti atitinkama savo įvaizdį.
Tyrimo objektas - Lietuvos telekomunikacijos organizacijos UAB ,,Tele2“ įvaizdžio kūrimo ypatumai.
Tyrimo tikslas – išanalizuoti UAB ,,Tele2‘ įmonės kuriamo įvaizdžio ypatumus.
Tyrimo uždaviniai:
1. Apibrėžti teorinius įmonės įvaizdžio kūrimo principus ir jo poveikį visuomenei.
2. Atlikti anketinę UAB ,,Tele2“ vartotojų apklausą, siekiant išsaiškinti jų požiūrį į įmonės kuriamą įvaizdį, bruožus, jo tobulinimo galimybes.
3. Išanalizavus ir apibendrinus tyrimo rezultatus, parengti UAB ,,Tele2“ įvaizdžio tobulinimo išvadas.
Tyrimo metodika: Organizacijų įvaizdžio aspektus analizuojančios mokslinės literatūros nagrinėjimas ir analizė. Praktinis darbo skyrius aprašomas pasitelkiant kiekybinį tyrimo metodą - anketinė UAB ,,Tele2“ vartotojų apklausa internetu. Tyrimo metu surinktų duomenų matematinis ir grafinis apdorojimas atliktas taikomąją programa Microsoft Office Excel, pateiktas tyrimo rezultatų apibendrinimas, analizė bei interpretavimas.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3083 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. ĮMONĖS ĮVAIZDŽIO TEORINIAI ASPEKTAI4
 • 1.1. Įvaizdžio apibrėžtis ir svarba įmonėje4
 • 1.2. Įmonės įvaizdžio formavimo priemonės ir kriterijai5
 • 2. UAB „TELE2“ ĮVAIZDŽIO VERTINIMO TYRIMAS IR JO REZULTATŲ ANALIZĖ7
 • 2.1. Tyrimo organizavimas (tikslinė grupė, metodai, tyrimo apimtis)7
 • 2.2. Tyrimo duomenų analizė ir apibendrinimas8
 • IŠVADOS17
 • LITERATŪRA18
 • PRIEDAI19

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
Trumpas ir išsamus
, 2015-12-28

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
UAB
Tyrimas UAB "Tele2" įmonės komunikacijos žinutės kūrimas, remiantis empirinio tyrimo rezultatais

Tyrimo uždaviniai: Išanalizuoti į ką labiausiai vartotojas atkreipia dėmesį rinkdamasis mobilaus ryšio operatorių. Apibūdinti konkuruojančių bendrovių vartotojų [...]

Organizacijos įvaizdžio kūrimas: apibendrinamojo modelio link
Referatas Organizacijos įvaizdžio kūrimas: apibendrinamojo modelio link

Įvadas Organizavimas bendrąja prasme yra ko nors surengimas, sutvarkymas į vieną visumą ar griežtą sistemą, kieno [...]

Prekinio ženklo skleidžiamos žinutės ir jos kuriamo įvaizdžio svarba mados vartotojiškume Lietuvoje
Kursinis darbas Prekinio ženklo skleidžiamos žinutės ir jos kuriamo įvaizdžio svarba mados vartotojiškume Lietuvoje

Šiandieninėje visuomenėje mada užima labai svarbų vaidmenį. Kiekvieną dieną matome parduotuvių virtrinas pilnas naujausių sezono [...]

Įvaizdžio kūrimas
Referatas Įvaizdžio kūrimas

             Įvaizdis tarsi erdvė kuri leidžia žmogui ar įmonei didesnes veikimo ribas. Norint neatsilikti nuo konkurentų [...]

Šeimos modelis, kurį norėtų sukurti abiejų lyčių Klaipėdos miesto gyventojai
Tyrimas Šeimos modelis, kurį norėtų sukurti abiejų lyčių Klaipėdos miesto gyventojai

Pavadinimas: Šeimos modelis, kurį norėtų sukurti abiejų lyčių Klaipėdos miesto gyventojai. Problemos pristatymas: Šeima – viena didžiausių [...]

AB “Šiaulių banko” įvaizdis: klientų nuomonių analizė
Diplominis darbas AB “Šiaulių banko” įvaizdis: klientų nuomonių analizė

Temos naujumas ir aktualumas. Paskutiniuoju metu kiekviena įmonė savo veikloje greta gamybos, kainodaros, veiklos produktyvumo [...]

Lietuvos gyventojų emigracija
Prezentacija Lietuvos gyventojų emigracija

2-3) Migracija – žmogaus ar žmonių grupės keliavimas, kėlimasis iš vienos vietos į kitą. Procesas [...]

Paslaugų marketingo komplekso elementų taikymo UAB “TELE2” įvertinimas
Kursinis darbas Paslaugų marketingo komplekso elementų taikymo UAB “TELE2” įvertinimas

Paslaugų svarba kiekvieno žmogaus gyvenime neabejotina. Šiandien sunku įsivaizduoti savo gyvenimą be buitinių, mokymo, finansinių [...]

Darbuotojų paieško ir atrankos ypatumai UAB
Diplominis darbas Darbuotojų paieško ir atrankos ypatumai UAB "Telemarketing"

Temos aktualumas. Šių dienų darbo aplinkoje, dauguma yra susidūrę su nuomone, jog gerą darbuotoją išugdo [...]

UAB „Kratonas“ verslo strategijos kūrimas
Diplominis darbas UAB „Kratonas“ verslo strategijos kūrimas

Šio darbo tikslas – sukurti tinkamą verslo strategiją įmonei „Kratonas“. Atlikus rinkos bei įmonės vidinės situacijos [...]

Darnaus verslo projekto UAB „Auto SPA“ kūrimas ir rizikos analizė
Diplominis darbas Darnaus verslo projekto UAB „Auto SPA“ kūrimas ir rizikos analizė

2009 metais Lietuvoje buvo patvirtinta Atnaujinta Nacionalinė darnaus vystymosi strategija, kurioje buvo numatytas pagrindinis darnios [...]

UAB “TELE2” įmonės rinkodaros komunikacijos analizė
Referatas UAB “TELE2” įmonės rinkodaros komunikacijos analizė

ĮVADAS    Šiuolaikinis gyvenimas neįsivaizduojamas be lengvai suprantamų ir paprastai naudojamų telekomunikacinių paslaugų. Mobilumas tapo neatsiejama [...]

Ūkio kūrimo verslo projektas
Verslo planas Ūkio kūrimo verslo projektas

Temos aktualumas. Verslo projekto valdymas – šiuo metu išties populiarus darbų atlikimo būdas ir [...]

Taisyklingos kalbos vaidmuo, kuriant profesionalaus verslo darbuotojo įvaizdį
Referatas Taisyklingos kalbos vaidmuo, kuriant profesionalaus verslo darbuotojo įvaizdį

Kasdien vis mažiau žmonių kalba taisyklingai ir laikosi nustatytų kalbos normų ir taisyklių. Kalbėti taisyklingai [...]

UAB
Referatas UAB "TELE2" makroaplinkos analizė

Lietuvoje yra 4 įmonės teikiančios mobiliojo ryšio paslaugas. Todėl norėdamos išlikti rinkoje, jos turi analizuoti [...]