Gyventojų apklausa: UAB ,,TELE2" įvaizdžio kūrimas

20 psl. / 3083 žod.

Ištrauka

XX - XXI a. sandūroje pasaulyje vykstantys globalizacijos veiksniai apimantys politiką, ekonomiką, socialinį gyvenimą, nuolat stiprėjanti ekonomiškai išsivysčiusių valstybių padėtis, informacinių technologijų revoliucija išryškino šiuolaikines varomąsias jėgas paremtas žinių visuomene. Straipsnyje „Globalūs pokyčiai ir mokslioji organizacija“ pabrėžiama, kad globalizacija, žinių visuomenėje, suprantama kaip masinių informacijos priemonių, integruotų informacijos tinklų, valstybės valdymo, verslo ir švietimo sistemų tarpusavio integracija, sukurianti sinerginį efektą, kurio pavyzdys - virtualus švietimas, mokymas, verslas, valstybės valdymas (Ramanauskienė, 2005). Visur vyraujančios ir nuolat tobulėjančios informacinės ir telekomunikacinės technologijos suteikia visuomenei galimybes atlikti darbus toli nuo miestų, tačiau tuo pačiu palengva naikina įprastas darbo vietas. Visuomenė, vartotojišku požiūriu, vis intensyviau reikalauja konkrečių, tik jų poreikius atitinkančių produktų, paslaugų, dėl to kiekviena organizacija yra priversta integruotis, formuoti atitinkama savo įvaizdį.
Tyrimo objektas - Lietuvos telekomunikacijos organizacijos UAB ,,Tele2“ įvaizdžio kūrimo ypatumai.
Tyrimo tikslas – išanalizuoti UAB ,,Tele2‘ įmonės kuriamo įvaizdžio ypatumus.
Tyrimo uždaviniai:
1. Apibrėžti teorinius įmonės įvaizdžio kūrimo principus ir jo poveikį visuomenei.
2. Atlikti anketinę UAB ,,Tele2“ vartotojų apklausą, siekiant išsaiškinti jų požiūrį į įmonės kuriamą įvaizdį, bruožus, jo tobulinimo galimybes.
3. Išanalizavus ir apibendrinus tyrimo rezultatus, parengti UAB ,,Tele2“ įvaizdžio tobulinimo išvadas.
Tyrimo metodika: Organizacijų įvaizdžio aspektus analizuojančios mokslinės literatūros nagrinėjimas ir analizė. Praktinis darbo skyrius aprašomas pasitelkiant kiekybinį tyrimo metodą - anketinė UAB ,,Tele2“ vartotojų apklausa internetu. Tyrimo metu surinktų duomenų matematinis ir grafinis apdorojimas atliktas taikomąją programa Microsoft Office Excel, pateiktas tyrimo rezultatų apibendrinimas, analizė bei interpretavimas.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. ĮMONĖS ĮVAIZDŽIO TEORINIAI ASPEKTAI4
  • 1.1. Įvaizdžio apibrėžtis ir svarba įmonėje4
  • 1.2. Įmonės įvaizdžio formavimo priemonės ir kriterijai5
  • 2. UAB „TELE2“ ĮVAIZDŽIO VERTINIMO TYRIMAS IR JO REZULTATŲ ANALIZĖ7
  • 2.1. Tyrimo organizavimas (tikslinė grupė, metodai, tyrimo apimtis)7
  • 2.2. Tyrimo duomenų analizė ir apibendrinimas8
  • IŠVADOS17
  • LITERATŪRA18
  • PRIEDAI19

Reziumė

Autorius
monikutja
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€2.03
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 2, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
20 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
Trumpas ir išsamus

Susiję darbai