Paslaugų marketingo komplekso elementų taikymo UAB “TELE2” įvertinimas

49 psl. / 13000 žod.

Ištrauka

Paslaugų svarba kiekvieno žmogaus gyvenime neabejotina. Šiandien sunku įsivaizduoti savo gyvenimą be buitinių, mokymo, finansinių, gydymo, transporto ir daugybės kitų paslaugų. Paslaugų vartojimo intensyvumą ypač skatina nuolat atnaujinamos ir tobulinamos informacinės technologijos ir telekomunikacijos, leidžiančios žymiai pagreitinti ir palengvinti paslaugų prieinamumą, jų įsigyjimą. Taigi tai daro įtaką paslaugų sferai, kuri tampa vienu perspektyviausių ir sparčiausiai besivystančių ūkio sektorių. Vyraujant šioms tendencijoms šiandieninėje mokslo bei verslo literatūroje vis daugiau kalbama apie paslaugų marketingą bei jo valdymo subtilybes. Tad ypač svarbus tampa paslaugų marketingo kompleksas. Efektyvus jo elementų taikymas padeda ne tik sukelti norimą reakciją rinkoje ir tenkinti vartotojų poreikius, bet ir įgalina jį tapti savotišku ginklu konkurencinėje paslaugų kovoje. Dėl šių priežasčių naudinga ir aktualu atlikti paslaugų marketingo komplekso analizę.
Šiai analizei ir vertinimui atlikti pasirinkta UAB ,,TELE2“. Ši bendrovė imponuoja tuo, jog vienuolikoje šalių veikianti ir 31 milijonui klientų paslaugas teikiantis ,,TELE2“ koncernas, šiuo metu yra populiariausias mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas Lietuvoje.
Darbo objektas – paslaugų marketingo komplekso elementai.
Darbo tikslas – įvertinti UAB „TELE2” paslaugų marketingo komplekso elementų taikymą.
Minėtam tikslui pasiekti iškelti šie darbo uždaviniai:
1. Aptarti paslaugų marketingo teorinius aspektus.
2. Išanalizuoti UAB ,,TELE2“ veiklos specifiką ir paslaugų marketingo kompleksą.
3. Atlikti bendrovės klientų nuomonės tyrimą.
Šiems uždaviniams atlikti darbo metu buvo remtasi skirtingų marketingo specialistų, profesorių literatūra, UAB ,,TELE2“ darbuotojų suteikta informacija, atlikto tyrimo duomenimis, virtualioje erdvėje skelbiamomis publikacijomis ir statistiniais rodikliais bei asmenine patirtimi ir nuomone.


Turinys

 • 1. TRUMPA PASLAUGŲ MARKETINGO ATSIRADIMO ISTORIJA4
 • 1.1. Paslaugų marketingo plėtros tendencijos ir perspektyvos5
 • 1.1. Paslaugų samprata, savybės ir klasifikacija6
 • 1.2. Paslaugų savybės7
 • 3. PASLAUGŲ MARKETINGO KOMPLEKSAS13
 • 4. UAB ,,TELE2“ VEIKLOS APŽVALGA16
 • 5. PASLAUGŲ MARKETINGO KOMPLEKSO ELEMENTŲ TAIKYMAS UAB ,,TELE2“21
 • 5.1. Paslauga21
 • 5.1.1. Privatiems klientams teikiamos paslaugos21
 • 5.1.2. Verslo klientams teikiamos paslaugos23
 • 5.1.3. Viešajam sektoriui teikiamos paslaugos24
 • 5.1.4. Papildomos ir pridėtinės paslaugos24
 • 5.2. Kaina28
 • 5.3. Vieta (paskirstymas)30
 • 5.4. Rėmimas31
 • 5.4.1. Reklama31
 • 5.4.2. Pozicionavimas33
 • 5.4.3. Pardavimo skatinimas34
 • 5.4.4. Ryšiai su visuomene34
 • 5.4.5. Asmeninis pardavimas35
 • 5.5. Procesai36
 • 5.6. Fizinis akivaizdumas37
 • 5.7. Žmonės (dalyviai)37
 • 6. KLIENTŲ NUOMONĖS APIE UAB ,,TELE2“ TAIKOMUS PASLAUGŲ MARKETINGO KOMPLEKSO ELEMENTUS TYRIMAS39
 • 6.1. Tyrimo metodika39
 • 6.2. Tyrimo rezultatų analizė ir apibendrinimas39
 • IŠVADOS456
 • SUMMARY47
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI48

Reziumė

Autorius
kalambas
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€11.16
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 17, 2014
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
49 psl.

Susiję darbai

Marketingo strategija AB “Kauno dujotiekio statyba”

Rinkodara Diplominis darbas donatak
Marketingo strategija yra funkcinė strategija, susijusi su kainų nustatymų, organizacijos produktų rėmimu ir paskirstymų, tai įmonės galimybių išsiaiškinimas, tikslų ir uždavinių nustatymas, bei...