UAB “Maxima” marketingo analizė

18 psl. / 4282 žod.

Ištrauka

Marketingas, neatsiejama kiekvienos įmonės sudedamoji dalis, kurią žmonės vis labiau vysto, stengiasi ją tobulinti vardan vartotojų, kad jie susidomėtų siūlomomis paslaugomis ar prekėmis, bei pasirinktų būtent jų prekę, o ne konkurencinių įmonių ar bendrovių.
Temos aktualumas. Šiandieniniame pasaulyje marketingas užima plačią sferą ir pasireikšti gali per itin daug kelių, tokių kaip socialinė medija, video, blogai, internetiniai tinklapiai, televizija, radijas ir t.t. Ir jis mums svarbus visomis prasmėmis. Be marketingo įmonė neturės gerų pardavimų, pelningos veiklos, būtent tai užtikriną kelią į sėkmę.
Temos naujumas. Pasirinkta tema yra nauja tuo, jog dar nebuvo nagrinėtas MAXIMA LT, UAB marketingo kompleksas, taip pat duonos gaminių asortimentas.
Pasirinkimo motyvai. Šią temą ir bendrovę pasirinkta neatsitiktinai, nes sudomino kokiais būdais MAXIMA LT, UAB Lietuvoje užima lyderio pozicijas ir pritraukia galima sakyti visus Lietuvos gyventojus, kaip šioje bendrovėje išvystytas marketingas. Gal būt konkurencinės įmonės turėtų daug ko pasimokyti iš pasirinktos organizacijos.
Darbo objektas. MAXIMA LT, UAB marketingo kompleksas.
Darbo tikslas. Išanalizuoti MAXIMA LT, UAB marketingo veiklą.
Darbo uždaviniai:
1. Aprašyti MAXIMA LT, UAB valdymo sistemą.
2. Išanalizuoti MAXIMA LT, UAB marketingo strategiją.
3. Pateikti įmonės veiksmų planą.
Darbo atlikimo metodai. 1.Literatūros analizė, (nagrinėta Virvilaitė R., Valainytė I. Strateginis marketingo valdymas.- Kaunas: Technologija, 1996; 2. Pranulis V., Pajuodis A. ir kt. Marketingas. V., 1999; 2. Rastenis J. Kainodara.- Kaunas: Technologija, 2000 marketingo aplinkų, kainodaros, prekių ir paslaugų rėmimo klausimais),2. Dokumentų analizė ( Nagrinėta MAXIMA LT, UAB valdymo schema).
Darbo struktūra. Darbą sudaro 18 puslapių,1 paveikslėlis, 2 lentelės.


Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. MAXIMA LT, UAB charakteristika3
 • 1.1 Bendros žinios apie bendrovę4
 • 1.2 MAXIMA LT, UAB valdymo sistema4
 • 1.3 Bendrovės personalas5
 • 2. MAXIMA LT, UAB aplinkos analizė7
 • 2.1 MAXIMA LT, UAB SSGG analizė7
 • 2.2 Bendrovės aplinkos8
 • 2.3 Rinkos dalyviai ir konkurentų analizė9
 • 3. MAXIMA LT, UAB asortimentas, teikiamos paslaugos, strategija11
 • 3.1 Prekės aprašymas ir esamas asortimentas11
 • 3.2 MAXIMA LT, UAB marketingo strategija12
 • IŠVADOS17
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS18

Reziumė

Autorius
justxxx1
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 6, 2013
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
18 psl.

Susiję darbai

Marketingo strategija AB “Kauno dujotiekio statyba”

Rinkodara Diplominis darbas donatak
Marketingo strategija yra funkcinė strategija, susijusi su kainų nustatymų, organizacijos produktų rėmimu ir paskirstymų, tai įmonės galimybių išsiaiškinimas, tikslų ir uždavinių nustatymas, bei...

“Corny big” marketingo analizė

Rinkodara Referatas 2012 m. skye101
Mūsų grupės darbo tikslas buvo savo nuožiūra pasirinkti prekę ir ją ištirti. Taigi, pasirinkome Vokietijos kompanijos „Schwartauer Werke” gaminamą javų batonėlį „Corny big“....