Marketingo strategija AB “Kauno dujotiekio statyba”

33 psl. / 7126 žod.

Ištrauka

Marketingo strategija yra funkcinė strategija, susijusi su kainų nustatymų, organizacijos produktų rėmimu ir paskirstymų, tai įmonės galimybių išsiaiškinimas, tikslų ir uždavinių nustatymas, bei strategijos parengimas. Sudarydami rinkos strategiją, vadovai turi apsvarstyti organizacijos tikslinę rinką, produkto įvaizdį, kainų nustatymą, produktų politiką ir pardavimo strategiją. Marketingo strategija yra organizacijos vadybos planas, reikalingas pasirinktiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Jame pateikiamos priemonės ir būdai, reikalingi organizacijos paskirčiai ir tikslam pasiekti. Tikslinės rinkos segmentas. Svarbiausia marketingo strategijos problema yra tikslinės rinkos segmentas. Nustatydama rinkos segmentą, organizacija nusprendžia, ką ji aptarnaus. Produkto įvaizdis. Kiekvienas produktas turės įvaizdį; produktą gaminančiai organizacijai geriausia sąmoningai išsirinkti įvaizdį savo produktui ir jį tobulinti. Kainos nustatymo strategija. Pardavimo strategija turi įtakos, ar kuriamos aukštos kokybės ar žemos kokybės įvaizdis. Planuojamasis rinkos segmentas yra svarbus veiksnys, pasirenkant pardavimu strategijos tipą. Produktas gali būti parduodamas įvairiai: gamintojas gali pardavinėti produktą tiesiogiai pasitelkęs pardavimo personalą, gali būti kviečiami gamintojų atstovai produkto pateikimui galima pasitelkti marketingo organizacija, ir taip toliau.
Marketingo strategija pradedama rengti išanalizavus įmonės galimybes. Galimybės yra išorinės ir vidinės. Pranašumai įgyja įmonė turinti tokias pačias vidines galimybes kaip kita, bet sugebanti išorines aplinkos sąlygas panaudoti geriau negu jos konkurentai.
Dažnai įmonė iškelia savo tikslą - padidinti pelną. Šiam tikslui pasiekti būtina suformuluoti marketingo tikslus. Marketingo tikslai gali būti: prekės modifikavimas; rinkos plėtimas; pardavimų mastų didinimas, efektyviau naudojant reklamą. Tačiau tikslas pats savaime dar negarantuoja jo pasiekimo. Todėl būtina suformuluoti uždavinius šiems tikslams pasiekti. Uždaviniai turi būti konkretūs, išsprendžiami per nurodytą laikotarpį, nukreipti konkrečiam tikslui pasiekti.
Šio darbo tikslas – parengti marketingo strategiją AB "Kauno dujotiekio statyba" .
Darbo uždaviniai:
o Atlikti įmonės apžvalgą
o Atlikti įmonės esamą marketingo analizę
o Parengti įmonei marketingo startegijos planą


Turinys

 • Įvadas1
 • 1. Trumpa įmonės charakteristika. Įmonės misija ir tikslai2
 • 2. Įmonės perspektyvų tyrimas5
 • 2.1 Tarptautinė aplinka5
 • 2.2 Makroaplinkos analizė6
 • 2.2.1 Ekonominė aplinka6
 • 2.2.2 Politinė - teisinė aplinka8
 • 2.2.3 Konkurentinė aplinka9
 • 2.2.4 Socialinė-kultūrinė aplinka10
 • 2.2.5 Mokslinė - technologinė aplinka11
 • 2.2.6 Gamtinė aplinka12
 • 2.3 Mikroaplinkos analizė13
 • 2.3.1 Pirkėjai ir rinkos13
 • 2.3.2 Partneriai14
 • 2.3.3 Konkurentai14
 • 2.4 Įmonės marketingo komplekso analizė16
 • 2.4.1 Prekių analizė16
 • 2.4.2 Kainų analizė17
 • 2.4.3 Prekių paskirstymo analizė19
 • 2.4.4 Prekių rėmimo analizė19
 • 2.5 SSGG20
 • 2.6 Įmonės marketingo tikslai20
 • 3. Marketingo strategija21
 • 3.1. Konkuravimo būdo strategija21
 • 3.2. Marketingo strategijos pagal tikslinę rinką22
 • 3.3. Marketingo strategijos pagal pozicionavimą23
 • 3.4 Marketingo strategijos pagal marketingo komplekso elementus24
 • 3.4.1.Prekės strategija24
 • 3.4.2 Kainų strategija25
 • 3.4.3. Paskirstymo strategija26
 • 3.4.4. Rėmimo strategija26
 • 4. Marketingo strategijų įgyvendinimas27
 • Išvados29
 • Naudota literatūra30

Reziumė

Autorius
donatak
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 21, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
33 psl.

Susiję darbai

UAB “Maxima” marketingo analizė

Rinkodara Kursinis darbas 2013 m. justxxx1
Marketingas, neatsiejama kiekvienos įmonės sudedamoji dalis, kurią žmonės vis labiau vysto, stengiasi ją tobulinti vardan vartotojų, kad jie susidomėtų siūlomomis paslaugomis ar prekėmis,...