Socialiniai mokslai / Edukologija

Mokymasis visą gyvenimą ir šiuolaikinė visuomenė

0 atsiliepimų
Autorius:

Mokymasis visą gyvenimą šiuolaikinėje visuomenėje tampa aktualiu ir pagrindiniu švietimo principu. Technologinės kaitos tempas ir jos kuriama ekonominė ir socialinė kaita yra tokie spartūs, kad žengiantys į darbo rinką šiandien negali tikėtis visą gyvenimą dirbti viename darbe, turėti tik vieną specialybę ir visą laiką likti viename ūkio sektoriuje. Specialistai sutinka, jog daugeliui dabartinių jaunų žmonių per savo darbo karjerą teks keletą kartų radikaliai keisti profesiją. Tai lemia poreikio mokytis visą gyvenimą stiprėjimą. Juo toliau, juo labiau reikės platesnių, bendresnių, lengvai pritaikomų gebėjimų, kurie padėtų nuolat įgyti naujų specialybės žinių ir perprasti naujus darbo metodus.

Remiantis F. A. Gagne, mokykla šiandien turi tapti ne tik žinių perteikėja, kiek gebėjimų mokytis, žinias interpretuoti, sisteminti, pritaikyti ugdytoja. [1]

Švietimas – esminis Lietuvos mokymosi visą gyvenimą strategijos įgyvendinimo elementas. Eurostat‘o duomenimis, 2010 m. mokymosi visą gyvenimą lygis Lietuvoje pakilo 4,5%, 2009 m. iki 6,5%. Tuo tarpu visos Europos Sąjungos vidurkis yra 9,9%. Šiandien mokymosi visą gyvenimą idėjos nebėra teorija, keičiantis visuomenės poreikiams dauguma žmonių privalo įgyti naujų kompetencijų, profesinių kvalifikacijų, net keisti specialybę. Svarbu, kad mokytis kalbų, kompiuterinio raštingumo, ekonomikos pagrindų bei daugelio kitų reikalingų dalykų žmonės galėtų kuo arčiau namų. Beto, Europos sąjungos mokymosi visą gyvenimą memorandume yra išskirtos šešios svarbiausios tezės, kurios sako, kad įvairiapusio ir nuoseklau mokymosi visą gyvenimą reiketų siekti. Suaugusiųjų mokymasis labiausiai atitinka Europos Komisijos priimtą mokymosi visą gyvenimą apibrėžimą: juo laikoma„visa mokymosi veikla, kurios tikslas yra pagerinti žinias, įgūdžius ir kompetencijas asmeniniu, pilietiniu, socialiniu ir (arba)darbiniu (profesiniu) aspektais“. Skiriant suaugusiųjų mokymąsi nuo mokymosi visą gyvenimą dažniausiai patikslinama, kad suaugusiųjų mokymasis yra tam tikro amžiaus asmenų (tarkim, nuo 18 ar 25 metų) arba bazinį išsilavinimą įgijusių asmenų mokymasis. “Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatose“ [2] ir tikėtis, kad yra kuriama vientisa visą gyvenimą trunkančio švietimo erdvė. Kad tai būtų pasiekta, suvienijamos Švietimo ir mokslo ministerijos bei kitų ministerijų pastangos ir ištekliai, sukuriama įvairių poreikių asmenims pritaikyta mokymosi aplinka ir išplėtojama švietimo formų įvairovė; išplečiamos finansinės mokymosi visą gyvenimą galimybės. Parengiama ir įgyvendinama nacionalinė bei regioninės suaugusiųjų tęstinio mokymosi plėtros programos. Bei visose švietimo pakopose sudaromos palankios mokymosi ir studijų sąlygos visiems pagrindinio, vidurinio ir aukštojo išsilavinimo siekiantiems suaugusiems Lietuvos žmonėms. Išplėtojama informavimo ir konsultavimo apie mokymosi galimybes sistema. Įveikiamos mokymosi kliūtys: mokymosi laiko ir spartos, mokymosi vietos apribojimai, griežti išsilavinimo reikalavimai pradedant mokymąsi ar studijas.

Nors švietimo reformos dokumentuose pabrėžiamos permanentinės švietimo sistemos kūrimo idėjos, praktinis šių idėjų realizavimas ir švietimo institucijų veiklos suderinamumas lieka spręstinomis problemomis. Taigi remiantis šiuo tyrimu ir kitais atliktais ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje, bus galima daryti išvadą, kad nors apie mokymąsi visą gyvenimą statistinės informacijos šiek tiek yra, likę dar daug spragų, kurios išryškėja, nuosekliai kuriant konkrečias politikas. Mokymosi visą gyvenimą sąvoka labai plati. Norint ją ištirti, reikia aiškiai identifikuoti temas, kurias pirmiausia reikės ištirti. Turėtume pripažinti, kad tam tikri mokymosi visą gyvenimą aspektai yra neišmatuojami. Todėl reikėtų suvienyti įvairių interesų grupių, dalyvaujančių mokymosi visą gyvenimą įgyvendinimo procese, interesus ir poreikius taip, kad būtų galima apibūdinti ir kontroliuoti tai, kas neišvengiamai yra sudėtinga tikrovė.

[1] Gagne F. A differentiated model of giftedness and talent // Some modern definitions and conceptions of giftedness/ Internetinė nuoroda: www.nswagtc.org.au/info/definitions/gagnemodel.html [2011 03 08].

[2] Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatos.

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3865 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • TYRIMO PROGRAMOS DALYS3
 • 1.Temos aktualumas3
 • 2.Tyrimo problema4
 • 3.Tyrimo tikslas5
 • 4. Tyrimo uždaviniai5
 • 5. Tyrimo objektas6
 • 6. Tyrimo hipotezės6
 • 7. Tyrimo savokos6
 • 8. Tyrimo literatūros šaltinių apžvalga6
 • 9. Tyrimo metodai7
 • 10. Tyrimo organizavimas9
 • 11. Klausimynas12
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI16

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Mokymasis visą gyvenimą Švedijoje
Referatas Mokymasis visą gyvenimą Švedijoje

Švedija vadinama „Visų žmonių namais“, kadangi čia yra rūpinamasi visais savo šalies piliečiais nuo kūdikių [...]

Suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą ypatumai
Referatas Suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą ypatumai

Mokymosi visą gyvenimą memorandume apibrėžtos mokymąsi visą gyvenimą skatinančios priežastys - žiniomis grindžiamos visuomenės ir [...]

Suaugusiųjų švietimas Lietuvoje (mokymosi visą gyvenimą programa)
Prezentacija Suaugusiųjų švietimas Lietuvoje (mokymosi visą gyvenimą programa)

Mokymosi visą gyvenima programa remia mokymosi galimybes visais gyvenimo atvejais nuo vaikystės iki senatvės – [...]

Nevyriausybinių organizacijų vieta šiuolaikinėje visuomenėje
Referatas Nevyriausybinių organizacijų vieta šiuolaikinėje visuomenėje

Demokratinėje visuomenėje yra išskiriami trys sektoriai: viešasis, privatusis ir visuomeninis. Viešasis sektorius tenkina valdymo interesus [...]

Amžius ir senėjimas šiuolaikinėje visuomenėje
Tyrimas Amžius ir senėjimas šiuolaikinėje visuomenėje

Nieko nėra amžino, kaip kad nieko nėra galingesnio už laiką. Jo tėkmės niekam nepavyko sustabdyti.

Partijų atsiradimo, veiklos bei reikšmės perspektyvos šiuolaikinėje visuomenėje analizė
Referatas Partijų atsiradimo, veiklos bei reikšmės perspektyvos šiuolaikinėje visuomenėje analizė

Kiekvievoje stabilioje politinėje sistemoje egzistuoja tam tikri mechanizmai,atliekantys tarpininko tarp pilietinės visuomenės ir valstybės institucijų [...]

Medijos (žiniasklaida) šiuolaikinėje visuomenėje. Medijų poveikis ir įtaka. Reklama ir jos įtaka. Medijų rūšių įtakos skirtumai. Medijos kaip viešųjų diskusijų erdvė.
Referatas Medijos (žiniasklaida) šiuolaikinėje visuomenėje. Medijų poveikis ir įtaka. Reklama ir jos įtaka. Medijų rūšių įtakos skirtumai. Medijos kaip viešųjų diskusijų erdvė.

Šiuolaikinė visuomenė yra priklausoma nuo daugelio dalykų, tačiau svarbiausias iš jų – informacija. Informacija mus [...]

Vartojimas ir vartotojiškumas šiuolaikinėje visuomenėje
Referatas Vartojimas ir vartotojiškumas šiuolaikinėje visuomenėje

Laisvalaikis ir pramogų industrija. Pirkimas kaip laisvalaikio praleidimo forma bei malonumas. Vartojimo skatinimas: marketingas ir [...]

Biurokratijos kontrolės šiuolaikinėje visuomenėje galimybės ir ribos
Referatas Biurokratijos kontrolės šiuolaikinėje visuomenėje galimybės ir ribos

Biurokratija – sociologinė sąvoka nusakanti vyriausybės ir jos institucijų organizacinę struktūrą, kuriai būdingos formalizuotos procedūros [...]

Moterų valgymo sutrikimai ir jų priežastys šiuolaikinėje visuomenėje
Referatas Moterų valgymo sutrikimai ir jų priežastys šiuolaikinėje visuomenėje

Dabartinėse Vakarų visuomenėse pagrindinę vietą maistas užima seksualinio patrauklumo ir kūno formavimo diskursuose. Kaskart diskutuojama [...]

Ar mūsų vaikai saugūs šiuolaikinėje visuomenėje ?
Rašinys Ar mūsų vaikai saugūs šiuolaikinėje visuomenėje ?

Nuo pirmųjų dienų vaikas mokosi pasitikėti savimi ir kitais, ugdosi jo iniciatyvumas, sugebėjimas susidoroti su [...]

Viešasis valdymas šiuolaikinėje visuomenėje
Konspektas Viešasis valdymas šiuolaikinėje visuomenėje

 VALDYMAS - viena iš pagrindinių visuomeninio gyvenimo sąlygų. Šiose sąlygose reikalingas pastangų sujungimas, koordinacija [...]

Viešasis valdymas šiuolaikinėje visuomenėje
Konspektas Viešasis valdymas šiuolaikinėje visuomenėje

VALDYMAS - viena iš pagrindinių visuomeninio gyvenimo sąlygų. Šiose sąlygose reikalingas pastangų sujungimas, koordinacija, reguliavimas [...]

Stereotipų formavimas šiuolaikinėje visuomenėje
Referatas Stereotipų formavimas šiuolaikinėje visuomenėje

Normos, kurios, žmonių manymu, yra pernelyg sustabarėjusios, trukdančios visuomenei suvokti kintantį pasaulį ir susikalbėti, paprastai [...]