Vidutinis dieninis elektros suvartojimas Lietuvoje

19 psl. / 1936 žod.

Ištrauka

Darbe analizuojamas namų ūkio dieninio elektros kiekio sunaudojimo priklausomybė nuo naktinio elektros kiekio sunaudojimo ir dienos ilgumo 2007-2011 metais.
Darbo objektas – namų ūkio dieninis elektros suvartojimas.
Darbo tikslas – ištirti ir įvertinti dienos ilgumo ir naktinio elektros kiekio suvartojimo daromą įtaką dieninio suvartoto elektros kiekio kitimui.
Darbo uždaviniai:
1) Atlikti stebinių analizę;
2) Įvertinti daugialypės tiesinės regresijos modelį;
3) Atlikti modelio diagnostiką;
4) Prognozuoti nepriklausomąjį kintamąjį;
5) Interpretuoti gautus rezultatus.
Darbe naudojami metodai, instrumentai: pagrindiniai šaltiniai, kuriais remiamasi atliekant darbą - Lietuvos statistikos departamentas, informacija iš įvairių duomenų bazių ir mokslinė literatūra. Darbo tyrimą atliekame naudodamiesi EVIEWS7 programa. Pagal eiliškumą nuosekliai vykdomi šie veiksmai: duomenų įkėlimas, skaičiavimams reikalingų formulių panaudojimas, įvairaus tipo grafikų braižymas, prognozavimui skirto DTR modelio sudarymas ir gautų rezultatų interpretavimas.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. PROBLEMINĖS SRITIES APRAŠAS4
 • 2. STEBINIŲ ANALIZĖ6
 • 2.1 Sklaidos ir stačiakampės diagramos6
 • 2.2. Kintamųjų statistinės charakteristikos7
 • 2.3. Išskirčių nustatymas10
 • 2.4. Koreliacinė matrica10
 • 3. MODELIO SUDARYMAS IR ĮVERTINIMAS11
 • 4. SITUACIJŲ MODELIAVIMAS13
 • 4.1. Modelio diagnostika13
 • 4.2. Priklausomo kintamo prognozavimas17
 • IŠVADOS18
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS19

Reziumė

Autorius
baltojipuga
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€1.71
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 8, 2012
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
19 psl.

Susiję darbai

Vidutinė dyzelino kaina Lietuvoje

Apskaita Tyrimas baltojipuga
Šiuo metu vis daugėja vairuotojų, o tuo pačiu automobilių bei kuro sąnaudų. Tačiau kyla nemažai problemų. Viena iš jų- automobilių kuro kainų didėjimas....

Audito raida pasaulyje ir Lietuvoje

Apskaita Referatas 2017 m. grigdanga
Darbas ruoštas audito paskaitai. Informacija yra parinkta iš dėstytojos dalomosios medžiagos, ji ne tik dėstytoja, bet ir auditorė, tad informacija tiksli ir teisinga.