Ekonomika ir verslas / Apskaita

Vidutinis dieninis elektros suvartojimas Lietuvoje

0 atsiliepimų
Autorius:
Darbe analizuojamas namų ūkio dieninio elektros kiekio sunaudojimo priklausomybė nuo naktinio elektros kiekio sunaudojimo ir dienos ilgumo 2007-2011 metais.
Darbo objektas – namų ūkio dieninis elektros suvartojimas.
Darbo tikslas – ištirti ir įvertinti dienos ilgumo ir naktinio elektros kiekio suvartojimo daromą įtaką dieninio suvartoto elektros kiekio kitimui.
Darbo uždaviniai:
1) Atlikti stebinių analizę;
2) Įvertinti daugialypės tiesinės regresijos modelį;
3) Atlikti modelio diagnostiką;
4) Prognozuoti nepriklausomąjį kintamąjį;
5) Interpretuoti gautus rezultatus.
Darbe naudojami metodai, instrumentai: pagrindiniai šaltiniai, kuriais remiamasi atliekant darbą - Lietuvos statistikos departamentas, informacija iš įvairių duomenų bazių ir mokslinė literatūra. Darbo tyrimą atliekame naudodamiesi EVIEWS7 programa. Pagal eiliškumą nuosekliai vykdomi šie veiksmai: duomenų įkėlimas, skaičiavimams reikalingų formulių panaudojimas, įvairaus tipo grafikų braižymas, prognozavimui skirto DTR modelio sudarymas ir gautų rezultatų interpretavimas.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
1936 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. PROBLEMINĖS SRITIES APRAŠAS4
 • 2. STEBINIŲ ANALIZĖ6
 • 2.1 Sklaidos ir stačiakampės diagramos6
 • 2.2. Kintamųjų statistinės charakteristikos7
 • 2.3. Išskirčių nustatymas10
 • 2.4. Koreliacinė matrica10
 • 3. MODELIO SUDARYMAS IR ĮVERTINIMAS11
 • 4. SITUACIJŲ MODELIAVIMAS13
 • 4.1. Modelio diagnostika13
 • 4.2. Priklausomo kintamo prognozavimas17
 • IŠVADOS18
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS19

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Vidutinė dyzelino kaina Lietuvoje
Tyrimas Vidutinė dyzelino kaina Lietuvoje

Šiuo metu vis daugėja vairuotojų, o tuo pačiu automobilių bei kuro sąnaudų. Tačiau kyla nemažai [...]

Smulkaus ir vidutinio verslo būklė Lietuvoje
Referatas Smulkaus ir vidutinio verslo būklė Lietuvoje

Ko gero kiekvieną dieną dauguma žmonių susiduria su smulkiu ir vidutiniu verslu. Kai kurie žmonės [...]

Smulkaus ir vidutinio verslo būklė, vystimosi problemos ir tendencijos Lietuvoje
Referatas Smulkaus ir vidutinio verslo būklė, vystimosi problemos ir tendencijos Lietuvoje

Smulkus ir vidutinis verslas – neatsiejama kiekvienos šalies ekonomikos dalis. Tai vienas iš svarbiausių ekonomikos [...]

Nauja atominė elektrinė Lietuvoje: kaštų ir naudos analizė
Referatas Nauja atominė elektrinė Lietuvoje: kaštų ir naudos analizė

Šiuolaikiniame pasaulyje žmogaus poreikiai yra begaliniai. Tobulėjant ir vystantis naujoms technologijoms žmogaus poreikiai taip pat [...]

Smulkaus ir vidutinio mados verslo plėtra Lietuvoje
Referatas Smulkaus ir vidutinio mados verslo plėtra Lietuvoje

Smulkus ir vidutinis verslas sudaro didesniąją Lietuvos verslo dalį, todėl jo plėtojimas tampa prioritetine Lietuvos [...]

Vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje
Kursinis darbas Vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje

Pastaruoju metu Lietuvoje itin aktualia tematika tampa vidutinis darbo užmokestis, siekiant ne tik darbo kokybės [...]

Viešosios elektroninės paslaugos teikiamos Lietuvos piliečiams užsienyje, jų analizė
Kursinis darbas Viešosios elektroninės paslaugos teikiamos Lietuvos piliečiams užsienyje, jų analizė

Temos naujumas ir aktualumas.Šiuolaikinėje visuomenėje žinios ir informacija turi didžiausią įtaką įvairių gyvenimo sričių plėtotei.

Elektroninės parduotuvės ir jų problemos Lietuvoje
Prezentacija Elektroninės parduotuvės ir jų problemos Lietuvoje

•Viena pirmųjų elektroninių parduotuvių, davusi pradžią elektroninės prekybos augimui, buvo šiandien visiems neblogai žinoma Amazon.com [...]

UAB „PZU Lietuva“ finansinė atskaitomybė
Referatas UAB „PZU Lietuva“ finansinė atskaitomybė

Apskaita yra svarbiausias informacijos šaltinis ūkinei veiklai valdyti, ji padeda vykdyti kontrolę, kuri yra viena [...]

Investicinio gyvybės draudimo UAB „Mandatum life“ ir UAB „Aviva Lietuva“ palyginamoji analizė
Kursinis darbas Investicinio gyvybės draudimo UAB „Mandatum life“ ir UAB „Aviva Lietuva“ palyginamoji analizė

Temos aktualumas. Visais laikais žmogaus gyvenimui ir jo veiklai labai didelę reikšmę turėjo baimės jausmas [...]

Ūkio ekonomikos būklės kitimo tendencijų ir užimtumo sąryšio tyrimas: Lietuva ES kontekste
Diplominis darbas Ūkio ekonomikos būklės kitimo tendencijų ir užimtumo sąryšio tyrimas: Lietuva ES kontekste

Darbo aktualumas. Pastaraisiais metais šalies ūkiui buvo būdingas didelis plėtros greitis: 2005 m. pridėtinės vertės [...]

UAB „Aviva Lietuva gyvybės draudimas“ ir AB „Swedbank gyvybės draudimas“ investicinis gyvybės draudimas
Kursinis darbas UAB „Aviva Lietuva gyvybės draudimas“ ir AB „Swedbank gyvybės draudimas“ investicinis gyvybės draudimas

Draudiminė veiklos formavimasis siekia pačius ankstyviausius laikus. Kelionės, prekių gabenimas jūra ir sausumos keliais buvo [...]

Turto draudimas nuo gaisro ir gamtiniu jėgų „UAB Baltijos garantas“ ir „PZU Lietuva“ palyginamoji analizė
Referatas Turto draudimas nuo gaisro ir gamtiniu jėgų „UAB Baltijos garantas“ ir „PZU Lietuva“ palyginamoji analizė

Darbo tikslas: palyginti ”UAB Baltijos Garantas” ir ”PZU Lietuva” siūlomas paslaugas. Darbo uždaviniai: 1. Išsiaiškinti lyginamų bendrovių vykdymo [...]

Investicinio gyvybė draudimo palyginamoji analizė SEB VB gyvybės draudimo ir SAMPO life Lietuva
Referatas Investicinio gyvybė draudimo palyginamoji analizė SEB VB gyvybės draudimo ir SAMPO life Lietuva

Draudiminė veiklos formavimasis siekia pačius ankstyviausius laikus. Kelionės, prekių gabenimas jūra ir sausumos keliais buvo [...]

Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo didinimas
Diplominis darbas Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo didinimas

„Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) įmonių plėtra sumažėjo. Jų ekonominė svarba tik dabar yra pastebima [...]