Audito raida pasaulyje ir Lietuvoje

8 psl. / 1011 žod.

Ištrauka

Auditas yra nepriklausomas finansinės atskaitomybės patikrinimas ir išvados pateikimas dėl jos teisingumo. Tai vienas iš svarbiausių ir patikimiausių informacijos šaltinių. Audito vaidmuo šiuolaikinime pasaulyje nuolat didėja. Jis apsaugo nuo įvairių manipuliacijų, apgaulių, finansinės atskaitomybės klastojimo ir tuo pačiu veda prie ekonominio stabilumo užtikrinimo.

Šiuolaikinė audito sistema Lietuvoje pradėjo formuotis po 1990 metų, todėl mokslinių publikacijų skirtų audito problemoms nagrinėti yra nedaug. Skelbtuose darbuose daugiausia dėmesio skirta auditui organizuoti ir atlikti pagal audito standartus. Monografijoje pirmą kartą išnagrinėta audito raida Lietuvoje nuo 1918 metų iki šiuolaikinės audito sistemos susiformavimo. Ištirtas visų audito grandžių funkcionavimas ir sąveika.

Atskleisti audito organizavimo ir atlikimo trūkumai bei auditorių teikiamos informacijos ir jos vartotojų poreikių neatitiktis. Tai ypač svarbu dabar, kai visose šalyse susirūpinta kaip pagerinti audito kokybę ir priežiūrą. Monografijoje išnagrinėti auditorių ir audituojamųjų santykiai, auditorių atsakomybės, audito rezultatų įvertinimo ir įforminimo klausimai. Ypatingą reikšmę turi apgaulių nagrinėjimas.

Surinkta daug duomenų apie apgaulių ir finansinių ataskaitų iškraipymo būdus ir pasiūlyti apgaulių tyrimo ir turtinės žalos nustatymo metodai. Svarbią reikšmę turi išnagrinėti ilgalaikio turto, investicijų, atsargų, pirkėjų įsiskolinimo, pinigų, ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų audito teorijos ir praktikos klausimai. Monografija skirta audito tyrėjams, aukštųjų mokyklų dėstytojams, doktorantams ir magistrantams. Ji gali būti naudinga išorės ir vidaus auditoriams bei asmenims, kuriantiems vidaus auditio sistemas.

Nors auditas yra vienas is svarbiausių ir patikimiausių ekonominės informacijos šaltinių, tačiau nepaisant to, iki šiol nėra vieningo audito apibrėžimo, todėl pasaulinėje praktikoje tokių apibrėžimų galima rasti labai įvairių.

Vieni autoriai teigia, kad auditas išplečia finansinės apskaitos funkcijas ir garantuoja jos rezultatų patikimumą. Kiti - kad tai išorinės apskaitos rūšis, kai atliekamas periodiškas ir nepriklausomas įmonės finansinių apskaitų patikrinimas ir suformuluojama nuomonė dėl jų tikrumo ir teisingumo.

Taip pat galima rasti ir audito sąvoką vartojant kontrolinei veiklai apibrėžti ir apibūdinti tiek valstybinės, tiek nepriklausomų auditorių veiklą. Tuo tarpu TAS pateikia tokį audito apibrėžimą "auditas - tai nepriklausomas įmonės finansinės atskaitomybės ir su ja susijusios finansinės informacijos tyrimas užbaigiamas nuomonės apie ją išreiškimų."

Tuo tarpu remiantis LR Audito įstatyme nurodytais audito tikslais galima suformuluoti tokią sąvoką, kad auditas - tai nepriklausomo auditoriaus vykdomas oficialus įmonės finansinės būklės patikrinimas, siekiant įvertinti jos finansinės atskaitomybės dokumentuose pateiktos informacijos tikrumą ir tikslumą bei atitikimą galiojantiems apskaitos norminiams aktams.

Be to, svarbu suvokti ir tai, kad auditas yra pakankamai dinamiškas, sudėtingas ir nevienalytis procesas, kuris susidedantis iš kelių vidinių struktūrinių elementų. Todėl galima teigti, kad tai kryptingas procesas, suvokiamas kaip logiškai išbaigta grandinė, visuma vienų ar kitų nuosekliai sekančių tam tikrų veiksmų ir operacijų.


Turinys

  • TURINYS:
  • 1. AUDITO SAMPRATA
  • 2. AUDITO IŠTAKOS, AUDITO RAIDA IR AUDITO TENDENCIJOS
  • 3. LITERATŪROS SĄRAŠAS

Reziumė

Autorius
grigdanga
Tipas
Referatas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 25, 2018
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
8 psl.

Susiję darbai

Ilgalaikio materialiojo turto auditas

Apskaita Diplominis darbas ginteriukas
Akcinė bendrovė "Anykščių vynas" įkurta 1926 m. - seniausia rytinio Baltijos regiono įmonė, pramoniniu būdu pradėjusi gaminti vyną. Jos įkūrėjas - diplomuotas agronomas...

Rizikos veiksnių vertinimas atliekant vidaus auditą

Apskaita Diplominis darbas evysniux@gmail.com
Temos aktualumas. Šiuolaikiniame verslo ir ekonomikos pasaulyje auditas yra viena reikšmingiausių ir atsakingiausių veiklos sričių. Auditas padeda apsaugoti nuo įvairių manipuliacijų, apgaulių, finansinės...

Auditoriaus etika

Apskaita Referatas sigutuke123
Profesinės etikos kodekse yra aprašoma kokios gali kilti grėsmės auditoriui. Visas grėsmes galima priskirti vienam ar keliems iš šių tipų: a) savanaudiškų interesų...

„Fortum Klaipėda“ audito strategija

Apskaita Referatas 2021 m. gabrijelee
Lietuvos Respublikos finansų ministerija finansinių ataskaitų auditą apibrėžia kaip nepriklausomos įmonės, įstaigos ar organizacijos finansinių ataskaitų arba konsoliduotųjų finansinių ataskaitų patikrinimą ir išvados...