„Fortum Klaipėda“ audito strategija

15 psl. / 3345 žod.

Ištrauka

Lietuvos Respublikos finansų ministerija finansinių ataskaitų auditą apibrėžia kaip nepriklausomos įmonės, įstaigos ar organizacijos finansinių ataskaitų arba konsoliduotųjų finansinių ataskaitų patikrinimą ir išvados pateikimą, kurioje nurodoma, ar finansinės ataskaitos arba konsoliduotosios finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais tikrai ir teisingai parodo įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus.

Visos įmonės, tiek didelės, tiek mažos, rengia finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro - balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas ir kiti pranešimai. Per šias ataskaitas įmonė atskleidžia kiek turto turi ar įsigijo, kiek turi mokėtinų ir gautinų sumų, koks yra įmonės kapitalas ir jo pokyčiai, taip pat kaip įmonei sekasi vykdyti veiklą ir generuoti pelną. Visas šias ataskaitas turi patikrinti auditas ir pateikti savo nuomonę/ išvada, kuri yra svarbi audituojamos įmonės akcininkams, vadovui, buhalteriams, potencialiems investuotojams ar skolintojams. Todėl pateikiama informacija turi būti tikra, tiksli, objektyvi ir patikima.

Darbo tikslas. Pateikti UAB „Fortum Klaipėda” bendrą audito strategiją.

Uždaviniai:

  1. Apibūdinti UAB „Fortum Klaipėda” bendrovę, remiantis 315 TAS.
  2. Pateitki UAB „Fortum Klaipėda” metines finansines ataskaitas.

Paruošti bendrą audito strategiją, remiantis 300 TAS ir pagrįsti audito sritį


Turinys

  • Įvadas.3
  • UAB „Fortum Klaipėda“ bendrovės aprašymas.4
  • Finansinių ataskaitų rinkinys.7
  • Bendra audito strategija.9
  • Taikomi apskaitos reikalavimai ir galimi rizikos šaltiniai14
  • Išvados.15

Reziumė

Autorius
gabrijelee
Tipas
Referatas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 15, 2022
Publikuotas
2021 m.
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Ilgalaikio materialiojo turto auditas

Apskaita Diplominis darbas ginteriukas
Akcinė bendrovė "Anykščių vynas" įkurta 1926 m. - seniausia rytinio Baltijos regiono įmonė, pramoniniu būdu pradėjusi gaminti vyną. Jos įkūrėjas - diplomuotas agronomas...

Auditas

Apskaita Referatas carpe
Netrukus po to, kai buvo atkurta Lietuvos nepriklausomybė, prasidėjo krašto ekonomikos intensyvi pertvarka rinkos pagrindais. Kuriantis rinkos ekonomikai formavosi naujos nuosavybės formos, buvo...

Rizikos veiksnių vertinimas atliekant vidaus auditą

Apskaita Diplominis darbas evysniux@gmail.com
Temos aktualumas. Šiuolaikiniame verslo ir ekonomikos pasaulyje auditas yra viena reikšmingiausių ir atsakingiausių veiklos sričių. Auditas padeda apsaugoti nuo įvairių manipuliacijų, apgaulių, finansinės...

Auditas ir jo istorija

Apskaita Kursinis darbas 2015 m. saulyte94
Darbe nagrinėjami teoriniai aspektai apie audito būtinumą, sampratą ir reikšmę bei rūšis. Įvertinimas - 10

UAB "X" debitorinis ir kreditorinis auditas

Apskaita Kursinis darbas dangė50
Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas įpareigoja įmones, prieš sudarant metines finansines ataskaitas, atlikti savo turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų inventorizaciją. Viena iš privalomų inventorizacijos...