Pirkėjų skolų auditas AB „Vilniaus degtinė“

48 psl. / 10660 žod.

Ištrauka

Kompanijos „Vilniaus degtinė“ istorija prasidėjo XX amžiaus pradžioje, 1907 m. Rokiškio rajono Obelių miestelio spirito varykloje, kuri anuomet priklausė grafams. Tais laikais čia buvo ruošiami gėrimai didikų stalui. Prabėgo 100 metų. Keitėsi gėrimų receptūros, buteliai ir etiketės, tobulėjo gamybos procesas. Šiandien Obeliuose ruošiamas grūdinis spiritas „Vilniaus degtinės“ gaminamiems gėrimams.
AB „Vilniaus degtinė“ įregistruota 1995 m. gegužės 8 d. ir yra įsikūrusi Vilniuje. Įmonė turi filialą, kuris yra Obeliuose, Rokiškio rajone. Atstovybių įmonė neturi.
AB „Vilniaus degtinė“ yra listinguojama Lietuvos įmonė, kurios akcijomis yra prekiaujama
AB „NASDAQ OMX Vilnius“.
Gaminami produktai. Pagrindinė bendrovės veikla – degtinių, aromatizuotų degtinių, trauktinių, likerių ir kitų alkoholinių gėrimų gamyba.Taip pat bendrovė importuoja ir parduoda kitųšalių alkoholinius gėrimus. AB „Vilniaus degtinė“ filialas Obelių spirito varykla iš rugių gamina maistinįdistiliuotą etilo alkoholį. Pagamintas distiliuotas etilo alkoholis tiekiamas į AB „Vilniaus degtinė“rektifikacijai bei tolesnei gėrimų gamybai. AB ,,Vilniaus degtinė” filialo Obelių spirito varykla 2010 metais pagamino 4,1 mln. LPA distiliuoto etilo alkoholio, o AB ,,Vilniaus degtinė” 3,7 mln. LPA rektifikuoto etilo alkoholio. 2009 metais AB “Vilniaus degtinė“ gaminama degtinė „Bajorų Premium“ Lietuvos pramoninkų konfederacijos konkurse „Lietuvos metų gaminys 2009“ laimėjo metų gaminio titulą ir aukso medalį. Taip pat 2009 metais AB “Vilniaus degtinė” išlaikė stabilias pazicijas rinkoje. 2010 metais AB „Vilniaus degtinė“ degtinė „Sobieski Platinum” Lietuvos pramonininkų konfederacijos įvertinta aukso medaliu „Lietuvos metų gaminys 2010“.
Pirkėjai. AB „Vilniaus degtinė“ savo produkcija realizuoja Lietuvoje ir užsienio šalių valstybės. Didžioji dalis produkcijos parduodama Lietuvoje, tačiau taip pat nemaža dalis išvežama į Lenkiją, Latviją, Estiją, Skandinavijos šalis, Baltarusiją, Rusiją, Didžiąją Britaniją.
1.1.1 lentelėje pateikta pirkėjų skolų detalizacija 2010 metų gruodžio 31 dienai.


Turinys

 • 1. AUDITO PLANAVIMO MEMORANDUMAS4
 • 1.1. Įmonės ir jos verslo aprašymas4
 • 1.2. Finansinės atskaitomybės analitinė apžvalga7
 • 1.2.1. PEST analizė7
 • 1.2.2. SSGG analizė8
 • 1.2.3 Vertikali finansinė analizė9
 • 1.2.4 Horizontali finansinė analizė11
 • 1.2.5 Santykinių rodiklių analizė14
 • 1.3. Bendras audito rizikos įvertinimas18
 • 1.4. Reikšmingumo ir toleruotinos klaidos apskaičiavimas bei paskirstymas balanso straipsniams19
 • 1.5. Rizikų sąrašas21
 • 2. AUDITO ORGANIZAVIMAS GAUTINOSE SUMOSE22
 • 2.1. Kontrolės testų sudarymas22
 • 2.2. Audito procedūrų parinkimas ir audito programos (žingsnių) sudarymas bei atlikimas25
 • 3. AUDITO IŠVADA IR ATASKAITA ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO SRITYJE28
 • 3.1. Toleruotina klaida ir įmonės ir jos verslo apžvalga28
 • 3.2. Nepriklausomo auditoriaus išvada30
 • 3.3. Audito ataskaita31
 • INFORMACIJOS ŠALTINIAI36
 • PRIEDAI37

Reziumė

Autorius
skorpione
Tipas
Referatas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 3, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
48 psl.

Susiję darbai

Ilgalaikio materialiojo turto auditas

Apskaita Diplominis darbas ginteriukas
Akcinė bendrovė "Anykščių vynas" įkurta 1926 m. - seniausia rytinio Baltijos regiono įmonė, pramoniniu būdu pradėjusi gaminti vyną. Jos įkūrėjas - diplomuotas agronomas...

Rizikos veiksnių vertinimas atliekant vidaus auditą

Apskaita Diplominis darbas evysniux@gmail.com
Temos aktualumas. Šiuolaikiniame verslo ir ekonomikos pasaulyje auditas yra viena reikšmingiausių ir atsakingiausių veiklos sričių. Auditas padeda apsaugoti nuo įvairių manipuliacijų, apgaulių, finansinės...

Auditoriaus etika

Apskaita Referatas sigutuke123
Profesinės etikos kodekse yra aprašoma kokios gali kilti grėsmės auditoriui. Visas grėsmes galima priskirti vienam ar keliems iš šių tipų: a) savanaudiškų interesų...

Auditas ir jo istorija

Apskaita Kursinis darbas 2015 m. saulyte94
Darbe nagrinėjami teoriniai aspektai apie audito būtinumą, sampratą ir reikšmę bei rūšis. Įvertinimas - 10

UAB "X" debitorinis ir kreditorinis auditas

Apskaita Kursinis darbas dangė50
Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas įpareigoja įmones, prieš sudarant metines finansines ataskaitas, atlikti savo turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų inventorizaciją. Viena iš privalomų inventorizacijos...

„Fortum Klaipėda“ audito strategija

Apskaita Referatas 2021 m. gabrijelee
Lietuvos Respublikos finansų ministerija finansinių ataskaitų auditą apibrėžia kaip nepriklausomos įmonės, įstaigos ar organizacijos finansinių ataskaitų arba konsoliduotųjų finansinių ataskaitų patikrinimą ir išvados...