Mikrobangų absorbcijos įvairiuose medžiagose tyrimas

7 psl. / 660 žod.

Ištrauka

  1. Susipažinti su mikrobangų sklidimo ypatumais atviroje erdvėje ir jų sąveika su medžiaga.
  2. Nustatyti įvairių medžiagų mikrobangų absorbcijos koeficientą.

Eksperimento teorinis pagrindimas

Bet kokio dažnių ruožo virpesių stiprinimas arba generavimas yra maitinimo šaltinio nuolatinės srovės (įtampos) energijos transformavimas į aukšto dažnio virpesius. Ši transformacija įgyvendinama elektronų pluošteliui sąveikaujant su pastoviuoju ir kintamuoju elektromagnetiniais laukais. Maitinimo šaltinis suteikia elektronams tam tikrą kinetinės ar potencinės energijos kiekį. Elektronams sąveikaujant su kintamuoju elektromagnetiniu lauku, pradžioje gauta energija keičiasi: mažėja arba didėja. Elektronų energijos mažėjimas susietas su energijos perdavimu kintamajam elektromagnetiniam laukui. Dėl to didėja ir elektromagnetinio lauko amplitudė. Šis reiškinys taikomas elektromagnetinių virpesių stiprintuvuose ir generatoriuose. Šiame stende viena pagrindinių dalių yra generatorius, kuris ir generuoja centimetrinės elektromagnetines bangas. Generatorius susideda iš bangolaidžio ir jame patalpinto puslaidininkinio elemento su neigiama diferencialinę varža, kuris vadinamas Gano diodu. Bangolaidyje generuojama H10 modos banga. Prie bangolaidžio galo pritvirtinta ruporinė antena, padidina spinduliavimo intensyvumą ir kryptingumą. Nesant ruporinei antenai, bangolaidžio galas spinduliuotų ne visą energija, nes bangų sklidimo sąlygos išėjime staigiai pasikeistų, dalis energijos atsispindėtų nuo jo galo ir sklistų generatoriaus link. Šioms elektromagnetinėms bangoms užfiksuoti yra naudojama antena, kuri susideda iš detektorinio diodo ir dipolinės antenos. Detektoriniu diodu vadinamas elektroninis įtaisas su vienu elektriniu perėjimu ir dviem išvadais, moduliuotų aukštadažnių virpesių nustatymui. Tokiu būdu mikrobangų signalas konvertuojamas į nuolatinę srovę, arba žemo dažnio srovę. Toliau šis signalas yra sustiprinamas stiprintuve, kad galima būtų užfiksuoti silpnus signalus.  Šioje antenoje panaudotas silicio žemo barjero Šotkio diodas.

Mikrobangų šaltinio dažnį galima nustatyti iš konstrukcinių matmenų. Žinodami ertmės aukštį ir ilgį, nesunkiai galima apskaičiuoti šaltinio dažnį.


Reziumė

Autorius
juodaaudi
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Fizika
Kaina
€1.55
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 17, 2018
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
7 psl.

Susiję darbai

Tirpalų absorbcijos tyrimas monochromatoriumi

Fizika Laboratorinis darbas 2008 m. mokytoja
DARBO TIKSLAS: 1. Ištirti nurodytos koncentracijos tirpalą – surasti absorbcijos koeficiento priklausomybę nuo bangos ilgio μ = f(λ). PRIEMONĖS: monochromatorius МУМ; voltmetras TL4...

Spinduliuotės silpimo medžiagoje tyrimas

Fizika Laboratorinis darbas 2011 m. monikitaaa
Darbo užduotis - nustatyti gama spindulių, sklindančių dviem skirtingomis medžiagomis, tiesinį ir masinį silpimo koeficientą bei pusstorius.

Gama spindulių silpimo medžiagoje tyrimas

Fizika Laboratorinis darbas 2015 m. bordyyna
Laboratoriniame darbo metu buvo nustatyti gama spindulių, sklindančių dviem skirtingomis medžiagomis, tiesins ir masins silpimo koeficientas bei pusstoriai. Yra teorinė dalis, aparatūros aprašas,...