Vyrų ir moterų, sergančių depresija, jaučiamos gyvenimo prasmės ir meilės sąsajos su depresijos išreikštumu, bei skirtumai priklausomai nuo lyties

35 psl. / 9684 žod.

Ištrauka

Darbe pateikiama informacija apie dvasingumą, religingumą ir gyvenimo prasmės jausmą bei jų sąsajas su depresija bei šių sąsajų skirtumus, priklausomai nuo lyties. Vėliau pristatomas tyrimas ir jo rezultatai. Tiriama problema – depresijos sąlygoti dvasingumo (gyvenimo prasmės ir meilės aspektų) pokyčiai ir jų skirtumai, priklausomai nuo lyties. Tyrimo tikslas – Nustatyti vyrų ir moterų, sergančių depresija, jaučiamos gyvenimo prasmės ir meilės sąsajas su depresijos išreikštumu, priklausomai nuo lyties. Tyrime dalyvavo 17-88 metų amžiaus 317 tiriamųjų. Iš kurių 204 moterys (64,4 %) ir 105 vyrai (33,1 %).


Turinys

 • 1. SANTRAUKA3
 • 2. ĮVADAS4
 • 3. LITERATŪROS APŽVALGA5
 • 3.1. Dvasingumas ir religingumas5
 • 3.2. Dvasingumo ir religingumo sąsajos su depresija6
 • 3.3. Gyvenimo prasmė7
 • 3.4. Gyvenimo prasmės sąsajos su depresija9
 • 3.5. Meilės sąsajos su depresija12
 • 3.6. Vyrų ir moterų skirtumai12
 • 3.7. Apibendrinimas16
 • 4. TYRIMO APRAŠYMAS18
 • 4.1. Tyrimo objektas, tikslas, uždaviniai, hipotezės18
 • 4.2. Tyrimo metodas19
 • 5. TYRIMO REZULTATAI22
 • 5.1. Bendros subjektyviai jaučiamos gyvenimo prasmės ir meilės tendencijos22
 • 5.2. Vyrų ir moterų, sergančių depresija,24
 • jaučiamos gyvenimo prasmės sąsajos su depresijos išreikštumu24
 • 5.3. Vyrų ir moterų, sergančių depresija,25
 • jaučiamos meilės sąsajos su depresijos išreikštumu25
 • 5.4. Vyrų ir moterų, sergančių depresija,27
 • jaučiamos gyvenimo prasmės ir meilės sąsajos27
 • 6. TYRIMO REZULTATŲ APTARIMAS29
 • 7. IŠVADOS31
 • 8. REKOMENDACIJOS31
 • 9. SĄVOKŲ ŽODYNAS32
 • 10. LITERATŪROS SĄRAŠAS33
 • 11. PRIEDAI34

Reziumė

Autorius
cikityta
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Psichologija
Kaina
€3.60
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 28, 2012
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
35 psl.

Susiję darbai

Virtualaus ir realaus bendravimo skirtumai

Psichologija Kursinis darbas 2014 m. sin96
Šio kursinio darbo tikslas – atskleisti virtualaus ir realaus bendravimo panašumus bei skirtumus, ypatumus, palyginti bendravimus pagal formas, funkcijas..

Vyrų ir moters psichologijų skirtumai

Psichologija Prezentacija 2021 m. viskasbusgerai
Vyrai mąsto abstrakciai, o pas moteris išvystytas konkretus, netiesioginis mąstymas. Mąstymas yra vienas iš skirtumų vyrų ir moterų.