Tikslieji ir gamtos mokslai / Statistika

Koreliacinė regresinė analizė: atvykusių gyventojų bei vidutinis metinis gyventojų pasiskirstymas LR savivaldybėse, 2010m.

0 atsiliepimų
Autorius:
Regresinė analizė – statistinis metodas priklausomybių tarp atsitiktinių ir neatsitiktinių dydžių matematinei išraiškai (regresijos lygčiai) nustatyti ir jos parametrams analizuoti:
Regresinės analizės atlikimo etapai:
1. Atliekami tiriamųjų reiškinių ar procesų teorinė ir empirinė analizė ir aiškinami juos apibūdinantys požymiai ( rezultato ir faktiniai);
2. Nustatomos koreliacinio ryšio tarp rezultato požymio ir atrinktų veiksnių galimos kombinacijos ir jų regresijos lygties pavidalus;
3. Įvertinami (apskaičiuojami) pasirinktinų regresijos lygčių parametrai;
4. Patikrinamas regresijos lygties ir jos parametrų statistinis teisingumas;
5. Atliekama regresijos lygties ir jos parametrų ekonominė analizė (interpretacija);
6. Išaiškinama galimybė, kaip šios regresijos lygties pagrindu galimas šio reiškinio prognozavimas.
PRADINIŲ DUOMENŲ TEORINĖ ANALIZĖ
Šiame darbe tiriama, kokios priežastys lemia vidinę gyventojų migraciją (Lietuvos savivaldybėse). Dažniausiai tai būna asmeninis sprendimas emigruoti, bet vis dėlto šiems duomenims įtaka daro daugelis veiksnių:
• Ekonominiai (išvažiuoja į kitą miestą su tikslu daugiau uždirbt)
• Švietimo sistema (noras mokytis, studijuoti norimoje mokykloje, universitete)
• Socialiniai (noras pakeisti aplinką)
• Nusikaltimai (žmonės migruoja į kitus miestus norėdami užtikrinti savo bei šeimos saugumą)
Šiame darbe nagrinėsime 3 veiksnių (vidutinio darbo užmokesčio, nusikalstamumo bei švietimo) įtaką migruoti linkusių gyventojų kiekį. Šiuos veiksnius išskirti kaip esminius galima išskirti todėl kad žmonės nori daugiau uždirbti tokiu būdų pakelti savo pragyvenimo lygį. Jaunimas nori įgauti reikiamų žinių, todėl išvažiuoja mokytis į kitą miestą. Taip pat gyventojai norėdami užtikrinti savo bei šeimos saugumą pasirenka miestus vietoj kaimų.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
1683 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Koreliacinės ir regresinės analizės darbas: „1000 gyventojų tenka gimusiųjų Lietuvos savivaldybėse 2010 metais“
Referatas Koreliacinės ir regresinės analizės darbas: „1000 gyventojų tenka gimusiųjų Lietuvos savivaldybėse 2010 metais“

Šiame darbe tiriama, kokios priežastys ar veiksniai lemia gimusiųjų (1000 gyventojų tenka gimusiųjų) gyventojų skaičių [...]

Nacionalinės gyventojų senėjimo pasekmių įveikimo  2005-2013 M. strategijos įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo 2009-2010m. ataskaitos analizė
Referatas Nacionalinės gyventojų senėjimo pasekmių įveikimo 2005-2013 M. strategijos įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo 2009-2010m. ataskaitos analizė

Gyventojų senėjimas yra neišvengimas visuomenės demografinės raidos etapas, susijęs su perėjimu iš tradicinės visuomenės į [...]

Panevėžio apskrities ūkininkų ir kitų gyventojų linų ūkio statistinė analizė
Kursinis darbas Panevėžio apskrities ūkininkų ir kitų gyventojų linų ūkio statistinė analizė

Pasauliniai karai, įvairios ekonominės krizės bei suirutės labai pakeitė gyvenimo sąlygas. Šiandien esame politikos atžvilgiu [...]

Vidutinės gyventojų trukmės tyrimas 6 šalyse
Prezentacija Vidutinės gyventojų trukmės tyrimas 6 šalyse

Tiriami veiksniai: Sveika mityba;Alkoholio vartojimas;Pagrindinės mirtingumą įtakojančios ligos;Gydytojų kiekis.Tiriamos šalys [...]

Gyventojų migracija ir pasiskirstymas
Referatas Gyventojų migracija ir pasiskirstymas

Gyventojai – svarbiausi kiekvienos šalies ištekliai. Jie, gyvendami konkrečioje geografinėje teritorijoje, kuria materialines, dvasines vertybes [...]

Statistika. Koreliacinė - regresinė analizė
Referatas Statistika. Koreliacinė - regresinė analizė

Koreliacijos koeficientas - vienas iš populiariausių dviejų dydžių koreliacinių ryšių stiprumo priklausomybės matavimo rodiklių, bet [...]

Koreliacinė regresinė analizė
Referatas Koreliacinė regresinė analizė

Pirmos dalies kursinio darbo užduočiai pasirinkau nagrinėti kaip darbo užmokestį įtakoja mažmeninės įmonės apyvarta, [...]

 Koreliacinė regresinė analizė
Kursinis darbas Koreliacinė regresinė analizė

Kiekybiniai tyrimo metodai - tai empyriniai socialinių, ekonominių reiškinių tyrimai, kai pasitelkiama statistikos, matematiniai skaičiavimai.

Kiekybiniai sprendimo metodai, koreliacinės regresinės analizės tyrimas
Kursinis darbas Kiekybiniai sprendimo metodai, koreliacinės regresinės analizės tyrimas

Daugelis Lietuvos žmonių jau suprato, kad sportuodami bet kokiame sporto klube ar bet kur kitur, po [...]

Gyventojų turto draudimo UAB “PAZU lietuva“ ir UAB „If p&c insurance as“ lygynamoji analizė
Referatas Gyventojų turto draudimo UAB “PAZU lietuva“ ir UAB „If p&c insurance as“ lygynamoji analizė

Visos žmonijos civilizacijos raidoje didelę reikšmę žmogui turėjo baimės jausmas. Pagal amerikiečio A. Maslow poreikių [...]

Gyventojų pajamų ir paveldėto turto mokesčių analizė pagal apmokestinimo instrumentarijų
Referatas Gyventojų pajamų ir paveldėto turto mokesčių analizė pagal apmokestinimo instrumentarijų

Nuo seniausių laikų žinomas svarbiausias finansinis šaltinis, duodantis lėšų atlikti įvairias - apsaugos [...]

Gyventojų turto draudimas. PZU LIETUVA IR IF lNSURANCE lyginamoji analizė
Referatas Gyventojų turto draudimas. PZU LIETUVA IR IF lNSURANCE lyginamoji analizė

Draudimo svarba šiandien didelė ir neabejotinai turi augimo perspektyvas. kiekvienam žmogui yra svarbu jaustis saugiam [...]

Panevežio apskrities ūkininkų ir kitų gyventojų ūkių linų plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė
Kursinis darbas Panevežio apskrities ūkininkų ir kitų gyventojų ūkių linų plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė

Pasauliniai karai, įvairios ekonominės krizės bei suirutės labai pakeitė gyvenimo sąlygas. Šiandien esame politikos atžvilgiu [...]

Australijos gyventojų skaičiaus duomenų laiko eilučių analizė
Kursinis darbas Australijos gyventojų skaičiaus duomenų laiko eilučių analizė

Nagrinėjant gyventojų skaičiaus kitimo Australijoje duomenis pastebime, jog kiekvienais metais populiacija Australijoje augo. Socialine prasme [...]

Švedijos gyventojų skaičiaus duomenų laiko eilučių analizė
Kursinis darbas Švedijos gyventojų skaičiaus duomenų laiko eilučių analizė

                      Laiko eilute vadiname kintamojo Y stebėjimų laike seką Y1, Y2, . . . [...]