Priklausomybę nuo narkotikų vartojimo turinčių asmenų patirtis psichosocialiniu aspektu

54 psl. / 12437 žod.

Ištrauka

Pastaruoju metu visuomenėje itin daug kalbama apie narkomaniją, prevencijos programas, bei apie jaunimą, kuris vis labiau domisi narkotikais ir noru juos išbandyti. Tačiau tenka pastebėti, kad tiek visuomenė, tiek mokslininkai mažai domisi bei gilinasi į priežastis, kurios sukelia narkomaniją ir kodėl atsiranda vis daugiau žmonių, vartojančių narkotikus.
Nagrinėjant priklausomybės nuo narkotikų vartojimo turinčių asmenų patirtį psichosocialiniu aspektu temą, ir remiantis besidominčių ir analizuojančių autorių pateikta informacija, išryškėja, kad žmonės į narkotikus linksta ne todėl, kad tai lemia pirmas pabandymas ir pripratimas, bet kur kas gilesnės priežastys. Pastebima, kad narkotikų vartojimą lemia keletas svarbių žmogaus gyvenime faktorių : šeima, auklėjimas, asmens šeimos tarpusavio santykiai, draugai.
Kalbant apie narkomaniją, galima teigti, kad šis reiškinys - didelė problema, kurios pagrindinis ir svarbiausias veiksnys, lemiantis jaunų žmonių narkotikų vartojimą, yra mažai kreipiamas dėmesys į ugdymą bei su narkotikų prevencija susijusių programų neišbaigtumas. Darbo autorės baigiamajame darbe ir ryškėja, kad sprendžiant šią visuotinę problemą, nėra paliečiami visi narkomaniją lemiantys veiksniai, į kuriuos reikėtų atkreipti daugiau dėmesio.
Baigiamojo darbo objektas – priklausomybę nuo narkotikų vartojimo turinčių asmenų patirtis psichosocialiniu aspektu.
Baigiamojo darbo tikslas – išanalizuoti priklausomybę nuo narkotikų vartojimo turinčių asmenų patirtį psichosocialiniu aspektu.
Darbo uždaviniai:
1. Atskleisti narkomanijos priklausomybės sampratą.
2. Atskleisti narkotikus vartojančio asmens socialnius ryšius su šeima bei artimaisiais.
3. Išanalizuoti priklausomybę nuo narkotikų vartojimo turinčių asmenų patirtį psichosocialiniu aspektu.
Darbas parengtas taikant mokslinės literatūros analizes, content (turinio) analizę.
Darbo metodai:
1. Mokslinės literatūros analizė atlikta siekiant atskleisti priklausomybę nuo narkotikų turinčių asmenų patirtį psichosocialiniu aspektu.
2. Kokybinio tyrimo (Content) turinio analizė atlikta siekiant išanalizuoti priklausomybę nuo narkotikų turinčių asmenų priklausomybę psichosocialiniu aspektu.


Turinys

 • SANTRAUKA4
 • SUMMARY5
 • ĮVADAS6
 • 1. NARKOMANIJOS PRIKLAUSOMYBĖS SAMPRATA8
 • 1.1 Narkotikai, jų rūšys ir sukeliama priklausomybė nuo jų bei narkotikų vartojimo reiškinio samprata8
 • 1.2 Narkotinių medžiagų vartojimo sukeliamos problemos10
 • 1.3 Narkomanijos prevencija12
 • 1.4 Priklausomybę narkotikams lemiančios priežastys13
 • 1.4.1 Biologinės priežastys13
 • 1.4.2 Psichologinės priežastys14
 • 1.4.3 Socialinės priežastys16
 • 2. VARTOJANČIO NARKOTIKUS ASMENS SOCIALINIAI RYŠIAI SU ŠEIMA, BEI ARTIMAISIAIS21
 • 2.1 Šeimos vaidmuo asmeniui vartojančiam narkotines medžiagas21
 • 2.2 Šeimos įtaka narkotines medžiagas vartojančiam asmeniui vaikystės / paauglystės metu25
 • 2.3 Bendravimas ir tarpusavio ryšiai šeimoje27
 • 2.4 Narkotikų vartojimo patirties ypatybės28
 • 3. PRIKLAUSOMYBĘ NUO NARKOTIKŲ VARTOJIMO TURINČIŲ ASMENŲ PATIRTIS PSICHOSOCIALINIU ASPEKTU TYRIMAS30
 • 3.1 Tyrimo charakteristika30
 • 3.2 Priklausomybę nuo narkotikų vartojimo turinčių asmenų patirtis psichosocialiniu aspektu tyrimas. Duomenų analizė32
 • 3.2.1 Priklausomybę nuo narkotikų vartojimo turinčių asmenų gyvenimo patirtis iki pradedant vartoti narkotikus32
 • 3.2.2 Priklausomybę nuo narkotikų vartojimo turinčių asmenų patirtis pradėjus vartoti narkotikus34
 • 3.2.3 Priklausomybę nuo narkotikų vartojimo turinčių asmenų patirtis atsisakius svaigintis40
 • 3.3 Tyrimo rezultatų apibendrinimas42
 • IŠVADOS43
 • REKOMENDACIJOSn43
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI45
 • PRIEDAI47
 • 1 Priedas. Tyrimo anketa47
 • PAVEIKSLŲ IR LENTELIŲ SĄRAŠAS50
 • 1. lentelė. Priklausomybę nuo narkotikų vartojimo turinčių asmenų gyvenimo patirtis iki pradedant vartoti narkotikus50
 • 2. lentelė. Priklausomybę nuo narkotikų vartojimo turinčių asmenų patirtis pradėjus vartoti narkotikus51
 • 3. lentelė. Priklausomybę nuo narkotikų vartojimo turinčių asmenų patirtis pradėjus vartoti narkotikus52
 • 4. lentelė. Priklausomybę nuo narkotikų vartojimo turinčių asmenų patirtis atsisakius svaigintis53

Reziumė

Autorius
astaa
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Psichologija
Kaina
€12.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 12, 2014
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
54 psl.

Susiję darbai

Asmenybės samprata psichologiniu aspektu

Psichologija Referatas laimoote
Norint išsiaiškinti bet kokios žmogaus veiklos priežastis, neįmanoma aplenkti žmogaus asmenybės analizės. Taip pat tiriant ir nusikalstamą elgesį. Kriminologija tiria nusikalstamumą. Daugelis kitų...