Socialiniai mokslai / Psichologija

Priklausomybę nuo narkotikų vartojimo turinčių asmenų patirtis psichosocialiniu aspektu

0 atsiliepimų
Autorius:
Pastaruoju metu visuomenėje itin daug kalbama apie narkomaniją, prevencijos programas, bei apie jaunimą, kuris vis labiau domisi narkotikais ir noru juos išbandyti. Tačiau tenka pastebėti, kad tiek visuomenė, tiek mokslininkai mažai domisi bei gilinasi į priežastis, kurios sukelia narkomaniją ir kodėl atsiranda vis daugiau žmonių, vartojančių narkotikus.
Nagrinėjant priklausomybės nuo narkotikų vartojimo turinčių asmenų patirtį psichosocialiniu aspektu temą, ir remiantis besidominčių ir analizuojančių autorių pateikta informacija, išryškėja, kad žmonės į narkotikus linksta ne todėl, kad tai lemia pirmas pabandymas ir pripratimas, bet kur kas gilesnės priežastys. Pastebima, kad narkotikų vartojimą lemia keletas svarbių žmogaus gyvenime faktorių : šeima, auklėjimas, asmens šeimos tarpusavio santykiai, draugai.
Kalbant apie narkomaniją, galima teigti, kad šis reiškinys - didelė problema, kurios pagrindinis ir svarbiausias veiksnys, lemiantis jaunų žmonių narkotikų vartojimą, yra mažai kreipiamas dėmesys į ugdymą bei su narkotikų prevencija susijusių programų neišbaigtumas. Darbo autorės baigiamajame darbe ir ryškėja, kad sprendžiant šią visuotinę problemą, nėra paliečiami visi narkomaniją lemiantys veiksniai, į kuriuos reikėtų atkreipti daugiau dėmesio.
Baigiamojo darbo objektas – priklausomybę nuo narkotikų vartojimo turinčių asmenų patirtis psichosocialiniu aspektu.
Baigiamojo darbo tikslas – išanalizuoti priklausomybę nuo narkotikų vartojimo turinčių asmenų patirtį psichosocialiniu aspektu.
Darbo uždaviniai:
1. Atskleisti narkomanijos priklausomybės sampratą.
2. Atskleisti narkotikus vartojančio asmens socialnius ryšius su šeima bei artimaisiais.
3. Išanalizuoti priklausomybę nuo narkotikų vartojimo turinčių asmenų patirtį psichosocialiniu aspektu.
Darbas parengtas taikant mokslinės literatūros analizes, content (turinio) analizę.
Darbo metodai:
1. Mokslinės literatūros analizė atlikta siekiant atskleisti priklausomybę nuo narkotikų turinčių asmenų patirtį psichosocialiniu aspektu.
2. Kokybinio tyrimo (Content) turinio analizė atlikta siekiant išanalizuoti priklausomybę nuo narkotikų turinčių asmenų priklausomybę psichosocialiniu aspektu.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
12437 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • SANTRAUKA4
 • SUMMARY5
 • ĮVADAS6
 • 1. NARKOMANIJOS PRIKLAUSOMYBĖS SAMPRATA8
 • 1.1 Narkotikai, jų rūšys ir sukeliama priklausomybė nuo jų bei narkotikų vartojimo reiškinio samprata8
 • 1.2 Narkotinių medžiagų vartojimo sukeliamos problemos10
 • 1.3 Narkomanijos prevencija12
 • 1.4 Priklausomybę narkotikams lemiančios priežastys13
 • 1.4.1 Biologinės priežastys13
 • 1.4.2 Psichologinės priežastys14
 • 1.4.3 Socialinės priežastys16
 • 2. VARTOJANČIO NARKOTIKUS ASMENS SOCIALINIAI RYŠIAI SU ŠEIMA, BEI ARTIMAISIAIS21
 • 2.1 Šeimos vaidmuo asmeniui vartojančiam narkotines medžiagas21
 • 2.2 Šeimos įtaka narkotines medžiagas vartojančiam asmeniui vaikystės / paauglystės metu25
 • 2.3 Bendravimas ir tarpusavio ryšiai šeimoje27
 • 2.4 Narkotikų vartojimo patirties ypatybės28
 • 3. PRIKLAUSOMYBĘ NUO NARKOTIKŲ VARTOJIMO TURINČIŲ ASMENŲ PATIRTIS PSICHOSOCIALINIU ASPEKTU TYRIMAS30
 • 3.1 Tyrimo charakteristika30
 • 3.2 Priklausomybę nuo narkotikų vartojimo turinčių asmenų patirtis psichosocialiniu aspektu tyrimas. Duomenų analizė32
 • 3.2.1 Priklausomybę nuo narkotikų vartojimo turinčių asmenų gyvenimo patirtis iki pradedant vartoti narkotikus32
 • 3.2.2 Priklausomybę nuo narkotikų vartojimo turinčių asmenų patirtis pradėjus vartoti narkotikus34
 • 3.2.3 Priklausomybę nuo narkotikų vartojimo turinčių asmenų patirtis atsisakius svaigintis40
 • 3.3 Tyrimo rezultatų apibendrinimas42
 • IŠVADOS43
 • REKOMENDACIJOSn43
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI45
 • PRIEDAI47
 • 1 Priedas. Tyrimo anketa47
 • PAVEIKSLŲ IR LENTELIŲ SĄRAŠAS50
 • 1. lentelė. Priklausomybę nuo narkotikų vartojimo turinčių asmenų gyvenimo patirtis iki pradedant vartoti narkotikus50
 • 2. lentelė. Priklausomybę nuo narkotikų vartojimo turinčių asmenų patirtis pradėjus vartoti narkotikus51
 • 3. lentelė. Priklausomybę nuo narkotikų vartojimo turinčių asmenų patirtis pradėjus vartoti narkotikus52
 • 4. lentelė. Priklausomybę nuo narkotikų vartojimo turinčių asmenų patirtis atsisakius svaigintis53

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Priklausomų nuo alkoholio asmenų, kelias į blaivybę: Minesotos programos dalyvių patirtys
Diplominis darbas Priklausomų nuo alkoholio asmenų, kelias į blaivybę: Minesotos programos dalyvių patirtys

   Pasak, Craigas N. (1988), ,,Priklausomybė- tai pataloginis meilės ir pasitikėjimo santykis su objektu ar [...]

Socialinių darbuotojų veikla, dirbant su psichinę negalią turinčiais asmenimis priklausomais nuo alkoholio
Diplominis darbas Socialinių darbuotojų veikla, dirbant su psichinę negalią turinčiais asmenimis priklausomais nuo alkoholio

Pagal L.Lukoševičienę ( 1996) socialinis darbas apibrėžiamas taip [...]

Žmonų, gyvenančių su alkoholio vartojimo problemų turinčiais vyrais, psichologinė savijauta
Kursinis darbas Žmonų, gyvenančių su alkoholio vartojimo problemų turinčiais vyrais, psichologinė savijauta

Temos aktualumas. Skaudi mūsų visuomenės problema yra alkoholio vartojimas. Pranešime apie žmogaus socialinę raidą Lietuvoje [...]

Asmenų turinčių fizinę negalią mokymosi prieinamumas
Diplominis darbas Asmenų turinčių fizinę negalią mokymosi prieinamumas

Lietuvoje šiuo metu vyksta esminiai socialinės ir kultūrinės raidos procesai, o pasaulio pažangiosios visuomenės dalis [...]

Proto negalią turinčių asmenų teisės
Rašinys Proto negalią turinčių asmenų teisės

     Savo darbe kalbėsiu apie proto negalią turinčius asmenis. Negalia yra fizinis arba protinis sutrikimas [...]

Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, integravimas į bendrojo lavinimo mokyklas: socialinis pedagoginis aspektas
Referatas Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, integravimas į bendrojo lavinimo mokyklas: socialinis pedagoginis aspektas

Taigi referato tikslas būtų išsiaiškinti vaikų, turinčių specialių poreikių, esminius socialinius bei [...]

Narkotikų vartojimas paauglių tarpe
Referatas Narkotikų vartojimas paauglių tarpe

„Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, o ypač kaimyninėse šalyse plinta rūkymas, alkoholinių ir kitų – [...]

Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių vaikų ugdymo aspektai
Referatas Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių vaikų ugdymo aspektai

  Kalba – žmogaus turtas. Kalba yra svarbiausia žmonių bendravimo priemonė. Be jos negali būti [...]

Žurnalo “Žmonės” turinio analizė lyties aspektu
Kursinis darbas Žurnalo “Žmonės” turinio analizė lyties aspektu

Kursinio darbo objektas – lyčių stereotipai, įvaizdžiai ir vaidmenys šiuolaikinėje žiniasklaidoje. Darbo tiklas – pateikti [...]

Socialinė pedagoginė pagalba vaikams, vartojantiems narkotines, psichotropines ir kitas psichiką veikiančias medžiagas
Referatas Socialinė pedagoginė pagalba vaikams, vartojantiems narkotines, psichotropines ir kitas psichiką veikiančias medžiagas

Šių dienų vaikai linkę neklausyti, atsikalbinėti, konfliktuoti su tėvais, pedagogais. Jiems būdingas priešiškumas tokiai aplinkai [...]

Alkoholio vartojimo priklausomybė ir žala asmenybei
Prezentacija Alkoholio vartojimo priklausomybė ir žala asmenybei

Alkoholis​ Priklausomybė​ Pirmieji priklausomybės simptomai​ Alkoholizmo gydymas​ Alkoholio pasekmės ir žala​ Alkoholio sukeliamos ligos [...]

Paauglių alkoholio vartojimas socialinio darbo aspektu
Referatas Paauglių alkoholio vartojimas socialinio darbo aspektu

Alkoholio vartojimas paauglių tarpe, šiais laikais nekelia niekam nuostabos. Pastaruoju metu vis dažniau susiduriama su [...]

Mokinių pažinimo kompetencijos ugdymo (si) galimybės 9-10-os klasės biologijos mokymosi priemonių turinyje IKT pagrindu: vadovėlių ir užduočių sąsiuvinių aspektas
Diplominis darbas Mokinių pažinimo kompetencijos ugdymo (si) galimybės 9-10-os klasės biologijos mokymosi priemonių turinyje IKT pagrindu: vadovėlių ir užduočių sąsiuvinių aspektas

Vienas iš šiuolaikinės visuomenės iššūkių – nuolatinė žinių kaita ir gebėjimas tas žinias pritaikyti praktiškai.

Žalingų įpročių (rūkymo, alkoholio ir kitų narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo) prevencijos programa
Referatas Žalingų įpročių (rūkymo, alkoholio ir kitų narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo) prevencijos programa

Jauni asmenys, dažniausiai paaugliai, mėgsta eksperimentuoti ir išbandyti ką nors nauja. Deja, tačiau kartais būtent [...]

Vartotojų kuriamo turinio neigiami aspektai
Referatas Vartotojų kuriamo turinio neigiami aspektai

Šiais laikais jau nieko nebestebina tai, kad kiekvienas interneto vartotojas gali kurti ir viešai publikuoti [...]