Fizinis krūvis ir darbingumą lemiantys faktoriai AB “Mažeikių nafta”

56 psl. / 10441 žod.

Ištrauka

Šiuolaikinėje gamyboje darbo sąlygos būna labai įvairios ir sudėtin¬gos. Nepaisant darbų saugos bei technologijos reikalavimų, užtikrinančių darbuotojų saugą ir sveikatą, darbo aplinka neretai būna ne tik nepa¬lanki dirbančiųjų sveikatai, bet kenksminga ir net pavojinga. Pavyzdžiui, darbo vietose išsiskiria daug šilumos, drėgmės, dulkių, kenksmingų ir nuodingų medžiagų, susidaro intensyviai cirkuliuojantys oro srautai, didelį triukšmą sukelia įvairūs mechanizmai, mašinos, staklės, presai, dirbančiuosius gali veikti rentgeno, radioaktyvūs spinduliai, elek-tromagnetinis, elektrostatinis laukas. Patalpose kartais gali susidaryti sąlygos, keliančios gaisro arba sprogimo pavojų. Dirbančiuosius neretai veikia įvairūs cheminių medžiagų kvapai, sukeliantys alerginius susirgi¬mus, o dirbant drėgnoje aplinkoje vystosi grybelinės odos ligos; atlie¬kant suvirinimo darbus gali nukentėti akys ir t.t. Tokie veiksniai didina bendrą darbuotojų sergamumą, gamybinį traumatizmą, todėl labai svarbu įvertinti jų kenksmingumą, nustatyti esamus rizikos veiksnius ir imtis priemonių jiems sumažinti.
LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas darbo sąlygas vertina pagal tai, kaip darbo aplinka darbo vietose, darbo pobūdis, darbo ir poil¬sio rėžimas atitinka šio įstatymo bei kitų darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimus. Darbdavys, tai įvertinęs, užpildo įmonės dar¬buotojų saugos ir sveikatos būklės pasą.
Darbo tikslas – trumpai apžvelgti fizinį darbo krūvį bei darbingumą lemiančius faktorius, jų neigiamą poveikį žmogui bei ištirti jų kenksmingumą AB „Mažeikių nafta“.
Darbo uždaviniai:
• Išanalizuoti darbo sąlygas AB „Mažeikių nafta“.
• Išsiaiškinti kenksmingų faktorių įtaką darbuotojų sveikatai.
• Išanalizuoti ar kenksmingi faktoriai ir fizinis darbo krūvis atitinka higienos normas.
• Sudaryti vidutinės darbo dienos chronometražą.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. DARBO APLINKOS KLASIFIKACIJA4
 • 2. KENKSMINGI DARBO APLINKOS VEIKSNIAI4
 • 3. DARBO VIETŲ HIGIENINIS ĮVERTINIMAS5
 • 4. BENDROSIOS APSAUGINĖS PRIEMONĖS6
 • 5. ŽMOGUS IR DARBO APLINKOS POVEIKIS7
 • 6. DARBO FIZIOLOGIJA10
 • 7. DARBO APLINKOS PROJEKTAVIMAS12
 • Mikroklimatas13
 • Cheminė aplinka13
 • Apšvieta16
 • Triukšmas17
 • Vibracija19
 • Elektromagnetinė spinduliuotė20
 • Šiluma20
 • 8. PROFESINIŲ SUSIRGIMŲ PRIEŽASTYS IR KLASIFIKACIJA23
 • 9. TYRIMŲ IR HIGIENINIO ĮVERTINIMO METODINIS NORMINIS PAGRINDIMAS24
 • 10. VIDUTINĖS DARBO DIENOS CHRONOMETRAŽAS26
 • IŠVADOS28
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS29
 • ANOTACIJA30
 • PRIEDAI

Reziumė

Autorius
julius
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€11.19
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 27, 2014
Publikuotas
2004 m.
Apimtis
56 psl.

Susiję darbai

Praktikos ataskaita UAB “Mažeikių nafta”

Vadyba Praktikos ataskaita shifterer
Istorija 1964 m. buvusiosios Tarybų Sąjungos valstybinis Naftos ir chemijos komitetas pradėjo svarstyti naftos perdirbimo įmonės Lietuvoje idėją. 1966 m. pradėtas naftos perdirbimo...

UAB “Aukso gijos” teisinės aplinkos analizė

Vadyba Referatas vernita
Brangakmeniai ir taurieji metalai yra tobuliausių elementų įsikūnijimas iš visų esamų gamtoje. Profesionalo ranka suteikia tauriosioms medžiagoms eleganciją, aukštą meninę vertę ir ypatingą...

“Rūta” VRIO, PESTEL, SWOT analysis

Vadyba Prezentacija 2012 m. fancy
Saldainių gamintojos "Rūta" analizė pasitelkiant VRIO, PESTEL ir SWOT sistemas. Žvelgiama tiek į išorinę aplinką, supančią įmonę, tiek į vidinę, pačios kompanijos aplinką,...

Uab “Dygsniukas” valdymo proceso analizė

Vadyba Kursinis darbas 2013 m. baksas21
Organizacijos daro didelį poveikį mūsų gyvenimui, mūsų gyvenimo lygio standartams ir mūsų ateičiai. Kadangi organizacijos ilgalaikės, jos padeda susieti mūsų praeitį, dabartį ir...

Abipusiai naudingi ryšiai su tiekėju UAB “X”

Vadyba Referatas 2011 m. linmat
Anksčiau organizacijos mažai rūpindavosi savo klientais. Vartotojai neturėjo didelio tiekėjų pasirinkimo, kitos įmonės siūlė tokią pat prastą gaminių ir paslaugų kokybę arba rinka...