“X” įmonės veiklos organizacija

36 psl. / 8325 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Įmonės veiklos organizavimą nagrinėja įvairūs Lietuvos ir užsienio mokslininkai: Beržinskienė D. (2005); Martinkus B. (2010); Stoškus S. (2005); Stoner J.A.F. (2006); Freeman R.E. (2006); Gilbert D.R. ( 2006) ir kt. atlikdami tyrimus jie nustato problemas, kylančias organizuojant įmonės veiklą.
Kiekvienas įmonės vadovas galėtų pasakyti, kad norint produktyviai ir sėkmingai plėtoti savo verslą svarbu, kad įmonė turėtų didelį kapitalą, naujus įrengimus ir pažangias technologijas. Manome, kad įmonėms labai svarbu organizuoti savo veiklą, nes tik tada jos galės pasiekti didesnį efektingumą ir norimą rezultatą. Nepriklausomai nuo įmonės tipo, svarbiausias jos veiklos įvertinimo kriterijus yra produktyvumas. Efektyvi įmonė yra ta, kuri tinkamai organizuota ir atsakingai valdoma; kai jos darbuotojai, ypač valdymo personalas, yra gerai susipažinęs su vadybos teorija ir praktika bei naujausiais šios srities laimėjimais. Įmonei reikia kvalifikuotų specialistų, kurie tinkamai organizuotų įmonės veiklą, siektų bendrovės užsibrėžtų tikslų ir stengtųsi dėl įmonės gerovės.
Darbo objektas: Įmonės „X“ veiklos organizavimas.
Darbo tikslas: išanalizuoti įmonės „X“ veiklos organizavimą.
Svarbiausi darbo uždaviniai:
1. Išnagrinėti įmonės veiklos organizavimą teoriškai;
2. Ištirti įmonės „X“ organizacinę valdymo struktūrą;
3. Nustatyti užduočių delegavimą „X“ įmonėje.
Darbo metodai: literatūros, informacijos sisteminimas, anketinė apklausa, duomenų analizė Ms. Excel programa.


Turinys

 • Santrauka3
 • Įvadas4
 • 1 ĮMONĖS „X“ VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠALTINIŲ APŽVALGA5
 • 2 ĮMONĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS TEORINIU ASPEKTU7
 • 2.1 Įmonės veiklos organizavimo samprata7
 • 2.2 Įmonės organizacinių valdymo struktūrų analizė10
 • 2.2.1 Linijinės valdymo struktūros analizė12
 • 2.2.2 Matricinės valdymo struktūros analizė13
 • 2.2.3 Funkcinės valdymo struktūros analizė14
 • 2.2.4 Užduočių delegavimas įmonėje16
 • 3 ĮMONĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO ANALIZĖ18
 • 3.1 Įmonės „X“ organizacinės valdymo struktūros analizė18
 • 3.2 Užduočių delegavimo „X“ įmonėje analizė22
 • Išvados ir pasiūlymai29
 • Vartojamų terminų žodynas30
 • Literatūros sąrašas31
 • Priedai32

Reziumė

Autorius
capuccino*
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€9.00
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 19, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
36 psl.

Susiję darbai

Personalo ugdymas ir tobulinimas įmonėje “X”

Vadyba Kursinis darbas 2011 m. gute332
Temos aktualumas. Ši tema yra aktuali, kadangi sparčiai plėtojantis naujoms technologijoms, didėja ir žmogiškojo resurso žinių reikalavimai. Norint išgauti optimalų rezultatą derinant inovativias...