Ekonomika ir verslas / Vadyba

“X” įmonės veiklos organizacija

0 atsiliepimų
Autorius:
Temos aktualumas. Įmonės veiklos organizavimą nagrinėja įvairūs Lietuvos ir užsienio mokslininkai: Beržinskienė D. (2005); Martinkus B. (2010); Stoškus S. (2005); Stoner J.A.F. (2006); Freeman R.E. (2006); Gilbert D.R. ( 2006) ir kt. atlikdami tyrimus jie nustato problemas, kylančias organizuojant įmonės veiklą.
Kiekvienas įmonės vadovas galėtų pasakyti, kad norint produktyviai ir sėkmingai plėtoti savo verslą svarbu, kad įmonė turėtų didelį kapitalą, naujus įrengimus ir pažangias technologijas. Manome, kad įmonėms labai svarbu organizuoti savo veiklą, nes tik tada jos galės pasiekti didesnį efektingumą ir norimą rezultatą. Nepriklausomai nuo įmonės tipo, svarbiausias jos veiklos įvertinimo kriterijus yra produktyvumas. Efektyvi įmonė yra ta, kuri tinkamai organizuota ir atsakingai valdoma; kai jos darbuotojai, ypač valdymo personalas, yra gerai susipažinęs su vadybos teorija ir praktika bei naujausiais šios srities laimėjimais. Įmonei reikia kvalifikuotų specialistų, kurie tinkamai organizuotų įmonės veiklą, siektų bendrovės užsibrėžtų tikslų ir stengtųsi dėl įmonės gerovės.
Darbo objektas: Įmonės „X“ veiklos organizavimas.
Darbo tikslas: išanalizuoti įmonės „X“ veiklos organizavimą.
Svarbiausi darbo uždaviniai:
1. Išnagrinėti įmonės veiklos organizavimą teoriškai;
2. Ištirti įmonės „X“ organizacinę valdymo struktūrą;
3. Nustatyti užduočių delegavimą „X“ įmonėje.
Darbo metodai: literatūros, informacijos sisteminimas, anketinė apklausa, duomenų analizė Ms. Excel programa.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
8325 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Santrauka3
 • Įvadas4
 • 1 ĮMONĖS „X“ VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠALTINIŲ APŽVALGA5
 • 2 ĮMONĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS TEORINIU ASPEKTU7
 • 2.1 Įmonės veiklos organizavimo samprata7
 • 2.2 Įmonės organizacinių valdymo struktūrų analizė10
 • 2.2.1 Linijinės valdymo struktūros analizė12
 • 2.2.2 Matricinės valdymo struktūros analizė13
 • 2.2.3 Funkcinės valdymo struktūros analizė14
 • 2.2.4 Užduočių delegavimas įmonėje16
 • 3 ĮMONĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO ANALIZĖ18
 • 3.1 Įmonės „X“ organizacinės valdymo struktūros analizė18
 • 3.2 Užduočių delegavimo „X“ įmonėje analizė22
 • Išvados ir pasiūlymai29
 • Vartojamų terminų žodynas30
 • Literatūros sąrašas31
 • Priedai32

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
“Mary Kay” įmonės rinkodaros veiklos analizė
Referatas “Mary Kay” įmonės rinkodaros veiklos analizė

Kiekviena įmonė išsiskiria savo teikiamomis paslaugomis ar produktais rinkoje. Vienos įmonės pataiko į rinkos segmentą [...]

Logistinės veiklos organizavimas UAB “Aroma Natural”
Kursinis darbas Logistinės veiklos organizavimas UAB “Aroma Natural”

Logistika dažnai prilyginama verslo priemonei, padedančiai siekti įmonės strateginių, taktinių bei operatyvinių tikslų, susijusių su [...]

UAB “Dolera” įmonės rodiklių analizė ir jų įtaka veiklos rezultatams
Diplominis darbas UAB “Dolera” įmonės rodiklių analizė ir jų įtaka veiklos rezultatams

Nuolat kintančioje aplinkoje formuojasi naujas požiūris į organizaciją kaip veiklos sistemą, kurioje darbuotojai, t. y.

Vadovavimo stiliaus ir motyvacijos panaudojimas “X” organizacijos veiklos efektyvumui
Kursinis darbas Vadovavimo stiliaus ir motyvacijos panaudojimas “X” organizacijos veiklos efektyvumui

Šiame kursiniame darbe yra suformuluoti ir pateikti „X“ įmonės darbuotojų apie vadovo stiliaus ir motyvacijos [...]

Įmonės APB “Apranga” veiklos analizė ir verslo plėtros galimybės
Kursinis darbas Įmonės APB “Apranga” veiklos analizė ir verslo plėtros galimybės

Verslas užima svarbią vietą kiekvienos šalies ūkio ekonomikoje, taip pat ir Lietuvoje. Lietuvoje verslas, kaip [...]

UAB “Sanitex” organizacijos padalinio logistikos veikla
Referatas UAB “Sanitex” organizacijos padalinio logistikos veikla

Temos aktualumas. Prekių judėjimas nuo gamintojo iki vartotojo, medžiagų, žaliavų – nuo jų gavybos vietos [...]

AB “TEP” įmonės veiklos analizė
Referatas AB “TEP” įmonės veiklos analizė

Plėtojantis rinkos ekonomikos santykiams Lietuvoje, svarbų vaidmenį vaidina finansų mokslo žinios bei ūkio subjektų finansinės [...]

AB “Rokiškio sūris” finansų analizė ir įmonės veiklos prognozavimas
Referatas AB “Rokiškio sūris” finansų analizė ir įmonės veiklos prognozavimas

Po spartaus ekonomikos augimo 2000 – 2007 m. Lietuvoje prasidėjo ekonominė krizė, kuri skaudžiai paveikė [...]

AB “TEO” įmonės veiklos analizė
Prezentacija AB “TEO” įmonės veiklos analizė

Tikslas – atilkti AB „TEO“ įmonės veiklos analizę. Uždaviniai:Susipažindinti su įmonės veikla [...]

Pasirinktos organizacijos elektroninio pardavimų kanalo analizė (“Parfum express”)
Referatas Pasirinktos organizacijos elektroninio pardavimų kanalo analizė (“Parfum express”)

- Pateikite trumpą organizacijos veiklos aprašymą. - Nustatykite: 1. Ar organizacija elektroninius pardavimus vykdo tik per [...]

UAB “Kanrugė” marketingo veiklos tobulinimo galimybės
Diplominis darbas UAB “Kanrugė” marketingo veiklos tobulinimo galimybės

Ekonominio sunkmečio rinkos ekonomika bei didėjanti konkurencija tarp įmonių diktuoja naujas sąlygas smulkiam verslui, norint iššlaikyti [...]

Rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė
Diplominis darbas Rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė

Temos aktualumas. Smulkus ir vidutinis verslas – neatsiejama kiekvienos šalies ekonomikos dalis. Tai vienas iš [...]

Kainodaros organizavimas UAB “x”
Kursinis darbas Kainodaros organizavimas UAB “x”

Kainodara sudėtingas prekių rinkos konjunktūros mechanizmas, tai tam tikras rinkos barometras. Kainą parodo visą kainodaros [...]

Gamybinės įmonės veiklos (maisto gamyba - paslaugos) organizavimas ir valdymas
Kursinis darbas Gamybinės įmonės veiklos (maisto gamyba - paslaugos) organizavimas ir valdymas

Temos aktualumas. Lietuvoje labai sparčiai vystosi smulkių ir vidutinių įmonių verslas. Besikuriančios įmonės dažnai neranda [...]

“X” įmonės darbuotojų motyvacijos ir kūrybiškumo praktinis aspektas
Diplominis darbas “X” įmonės darbuotojų motyvacijos ir kūrybiškumo praktinis aspektas

pasirinkta tema UAB „Z“ įmonės produktų pardavimo paskirstymo efektyvumas yra aktuali. Darbo tikslas – ištirti [...]