Ekonomika ir verslas / Vadyba

AB “Lietuvos paštas” veiklos modernizavimo vertinimas Ignalinos skyriaus darbuotojų požiūriu

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos ištirtumas. Modernizavimo sampratą nagrinėjo Lietuvos bei užsienio mokslininkai, tokie kaip Raipa A., (2009); Inglehart R., Welzel Ch., (2009); Sidi Cheikh M. A., Al Dhafer A. A. M. (2010); Chaudhary A., (2013); Комиссаренко С. С., (2013); Stepanov A. A., Goremykin V. A., (2014) ir kt.

Viešojo sektoriaus veiklos modernizavimo problemą analizavo A. Raipa ir S. Puškorius (2002). Mokslininkai nagrinėjo viešojo sektoriaus veiklos modernizavimo kriterijus bei  kryptis. Skyrė dėmesio viešojo sektoriaus modernizavimo vadybos problemoms. AB „Lietuvos paštas“ veiklos modernizavimo problemos analizuotose moksliniuose šaltiniuose nebuvo tirtos.

 

Temos naujumas. Pašto sektoriaus veiklos modernizavimo tematika yra netyrinėta Lietuvos moksliniame diskurse. Atlikti tyrimai skirti švietimo, susisiekimo ir kitų sričių modernizavimo problematikai nagrinėti. Šis darbas prisideda prie  mokslinių diskusijų pašto sektoriaus modernizavimo srityje.

 

Darbo objektas - AB „Lietuvos paštas“ Ignalinos skyriaus veiklos modernizavimas.

 

Darbo problema: Kaip AB „Lietuvos paštas“ Ignalinos skyriaus darbuotojai vertina pašto veiklos modernizavimą?

 

Darbo tikslas. Išanalizuoti AB „Lietuvos paštas“ sektoriaus Ignalinos skyriaus reformos įgyvendinimo pokyčius darbuotojų požiūriu.

 

Darbo uždaviniai:

 1. Išnagrinėti modernizavimo sampratos įvairovę mokslinėje literatūroje.
 2. Išanalizuoti viešojo modernizavimo kriterijų ypatumus.
 3. Išnagrinėti reformos sampratą mokslinėje literatūroje.
 4. Išnagrinėti AB „Lietuvos paštas“ Ignalinos skyriaus 2004 – 2007 m. verslo procesų kompiuterizavimo reformą.
 5. Išanalizuoti AB „Lietuvos paštas“ Ignalinos skyriaus specifiką.
 6. Įvertinti AB „Lietuvos paštas“ Ignalinos skyriaus reformos įgyvendinimą darbuotojų požiūriu

 

Hipotezė: AB „Lietuvos paštas“ Ignalinos skyriaus darbuotojai įgyvendintą reformą vertina neigiamai.

 

Darbo metodai:

 • Mokslinės literatūros analizė padės nustatyti, kokios žinios jau yra publikuotos apie mokslinio tyrimo objektą bei  problemą
 • Aprašomojo metodo pagalba siekiama aprašyti nagrinėjamą problemą.
 • Lyginamojo metodo pagalba bus grindžiami analizuojamų terminų panašumai ir skirtumai.
 • Kiekybinio tyrimo metodu siekiama atlikti apklausą, skirtą nustatyti AB „Lietuvos paštas“ Ignalinos skyriaus darbuotojų požiūrį į pašto veiklos modernizavimą.
 •  Statistinė surinktų duomenų analizės metodas, padės nustatyti AB „Lietuvos paštas“ Ignalinos skyriaus darbuotojų požiūrį į reformas.
 • Apibendrinimo metodo pagalba formuluojamos išvados bei pateikiamos rekomendacijos.

 

Darbo struktūra. Darbą sudaro keturios dalys. Pirmoje dalyje yra nagrinėjama modernizavimo sampratos įvairovė mokslinėje literatūroje. Aptariami viešojo sektoriaus modernizavimo kriterijai. Antroje darbo dalyje analizuojama reformos sąvokos samprata bei AB „Lietuvos paštas“ Ignalinos skyriuje 2004 – 2007 m. įgyvendinta verslo procesų kompiuterizavimo reforma. Trečiojoje darbo dalyje nagrinėjama AB „Lietuvos paštas“ Ignalinos pašto skyriaus specifika. Ketvirtame skyriuje pateikiama tyrimo metodologija, aptariami tyrimo metodai, instrumentai. Taip pat pateikiami paveikslai, kuriose iliustruojanti respondentų atsakymai. Darbas baigiamas išvadomis bei rekomendacijomis. Darbo pabaigoje yra pateikiamas naudotos literatūros sąrašas bei pridedami priedai.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
8204 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. MODERNIZAVIMO SAMPRATOS ĮVAIROVĖ MOKSLINĖJE LITERATŪROJE6
 • 1.1 Modernizavimo sąvokos struktūra6
 • 1.2 Modernizavimo kriterijai8
 • 2. AB „LIETUVOS PAŠTAS“ IGNALINOS PAŠTO SKYRIUS 2004-2007m. REFORMOS11
 • 2.1 Reformos sąvokos samprata mokslinėje literatūroje11
 • 2.2 Verslo procesų kompiuterizavimas13
 • 3. AB „LIETUVOS PAŠTAS“ IGNALINOS PAŠTO SKYRIAUS SPECIFIKA16
 • 4. PAŠTO SEKTORIAUS REFORMOS ĮGYVENDINIMO TYRIMAS AB „LIETUVOS PAŠTAS“ IGNALINOS SKYRIUJE18
 • 4.1 Tyrimo metodika18
 • 4.2 Atlikto tyrimo rezultatai19
 • 4.3 Tyrimo rezultatų apibendrinimas26
 • IŠVADOS29
 • REKOMENDACIJOS31
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS32
 • PRIEDAI34

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Vadovavimo darbuotojams AB “Lietuvos draudimas” pobūdžio analizė
Diplominis darbas Vadovavimo darbuotojams AB “Lietuvos draudimas” pobūdžio analizė

Vadovavimo ir vadybos plėtros srityje vyksta pokyčiai, todėl visų grandžių organizacijų vadovai, bet kuriame karjeros [...]

Finansinės veiklos analizė ir vertinimas UAB “X”
Kursinis darbas Finansinės veiklos analizė ir vertinimas UAB “X”

Įmonės finansiniams metams pasibaigus, parengiama metinė finansinė atskaitomybė, kurioje pateikiama informacija apie tai, kaip įmonė [...]

“X” įmonės darbuotojų motyvacijos ir kūrybiškumo praktinis aspektas
Diplominis darbas “X” įmonės darbuotojų motyvacijos ir kūrybiškumo praktinis aspektas

pasirinkta tema UAB „Z“ įmonės produktų pardavimo paskirstymo efektyvumas yra aktuali. Darbo tikslas – ištirti [...]

UAB “Kanrugė” marketingo veiklos tobulinimo galimybės
Diplominis darbas UAB “Kanrugė” marketingo veiklos tobulinimo galimybės

Ekonominio sunkmečio rinkos ekonomika bei didėjanti konkurencija tarp įmonių diktuoja naujas sąlygas smulkiam verslui, norint iššlaikyti [...]

Lietuvoje veikiančių investicinių fondų veiklos efektyvumo vertinimas
Diplominis darbas Lietuvoje veikiančių investicinių fondų veiklos efektyvumo vertinimas

Temos aktualumas. Kiekvienas asmuo renkasi investavimo produktus siekdamas pagerinti savo finansinę padėtį, todėl šiuolaikinėje visuomenėje [...]

UAB “X” veiklos rezultatų ir juos įtakojančių veiksnių analizė
Tyrimas UAB “X” veiklos rezultatų ir juos įtakojančių veiksnių analizė

Tinkamai panaudoti analizės būdai teikia objektyvius analizuojamos įmonės veiklos rezultatus, kurie gali būti įmonės veiklos [...]

Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo teoriniai aspektai AB “Kauno dujotiekio statyba”
Diplominis darbas Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo teoriniai aspektai AB “Kauno dujotiekio statyba”

Apie žmogiškuosius išteklius bendrovėse šnekama ir galima išgirsti labai dažnai, tai jau nebe naujiena, tačiau [...]

Kelionių draudimo AB “Lietuvos draudimas“ ir UAB ”ERGO Lietuva
Kursinis darbas Kelionių draudimo AB “Lietuvos draudimas“ ir UAB ”ERGO Lietuva" lyginamoji analizė

Kiekvienam keliaujančiam asmeniui, naudinga gerai išstudijuoti kelionių draudimo sąlygas bei lengvatas ir nuspręsti ar verta [...]

“Lietuvos dujų” finansinė analizė
Referatas “Lietuvos dujų” finansinė analizė

Temos aktualumas: Finansinė analizė yra viena iš aktyviausių įmonės valdymo sistemos funkcijų. Ji padeda nustatyti [...]

AB “Lietuvos dujos” finansinis įvertinimas, planavimas ir prognozė
Kursinis darbas AB “Lietuvos dujos” finansinis įvertinimas, planavimas ir prognozė

Kad įmonė sėkmingai vystytų savo veiklą sistemiškai atliekama finansų vertinimas, t.y. objektyviai vertinama finansinė informacija.

Bankroto rizikos vertinimas uab “x”
Diplominis darbas Bankroto rizikos vertinimas uab “x”

X įmonė darbe yra konkreti įvardinta įmonė. Kiekviena komercinė struktūra rinkos sąlygomis siekia gauti pelną. Tačiau [...]

Profesinės veiklos praktika: “LŽUŪ” struktūrinis padalinys „LŽUŪ mokomasis ūkis“
Praktikos ataskaita Profesinės veiklos praktika: “LŽUŪ” struktūrinis padalinys „LŽUŪ mokomasis ūkis“

Lietuvos žemės ūkio universiteto Mokomasis Ūkis (toliaus – Ūkis) įkurtas 1992 metais kaip ūkiskaitinis padalinys.

“Mary Kay” įmonės rinkodaros veiklos analizė
Referatas “Mary Kay” įmonės rinkodaros veiklos analizė

Kiekviena įmonė išsiskiria savo teikiamomis paslaugomis ar produktais rinkoje. Vienos įmonės pataiko į rinkos segmentą [...]

Logistinės veiklos organizavimas UAB “Aroma Natural”
Kursinis darbas Logistinės veiklos organizavimas UAB “Aroma Natural”

Logistika dažnai prilyginama verslo priemonei, padedančiai siekti įmonės strateginių, taktinių bei operatyvinių tikslų, susijusių su [...]

Bendrovės “X” finansinės veiklos analizė
Kursinis darbas Bendrovės “X” finansinės veiklos analizė

Finansinė analizė – vienas iš geriausių būdų tinkamai įvertinti įmonės finansinę informaciją - ji padeda [...]