Ekonomika ir verslas / Vadyba

AB “Lifosa” veiklos analizė ir perspektyvos

0 atsiliepimų
Autorius:
Temos aktualumas. Įmonės veiklos vertinimas svarbi ir aktuali sritis, nes įmonės veiklą, jos rezultatus ir perspektyvas sąlygoja įvairūs tiek makroekonominiai, tiek makroekonominiai veiksniai. Įtaką jų veiklai daro šalies ekonominiai ir politiniai pokyčiai, infliacijos didėjimas, nestabili finansų ir mokesčių sistema, sumažėjęs pasitikėjimas komerciniais bankais ir kiti veiksniai.
Įmonės veiklos vertinimas turėtų būti vienas svarbiausių vadovybės uždavinių, nes kiekvienos įmonės vadovybė, kurių įmonės įkurtos komerciniams tikslams nori, kad bendrovės veikla būtų stabili ir pelninga. Tam, kad sužinotų ir nuolatos sektų ar įmonės veikla pelninga reikia nuolat analizuoti bei įvertinti bendrovės būklę. Naudojami įvairūs metodai visapusiškam įmonės veiklos vertinimui: SSGG, PEST, finansinė analizė, prognozavimas Darbe nagrinėjama bendrovės vidinių ir išorinių veiksnių įtaka, atliekama finansinė analizė, finansinių ataskaitų prognozė.
Darbo problema – ne efektyviai valdomas trumpalaikis turtas (apyvartinis kapitalas), didelė savikaina.
Trumpalaikio turto valdymo problemą lemia didelės sukauptos trumpalaikės paskolos dukterinėms įmonėms. Paskolos padidina trumpalaikio turto suma, įtakojančios santykinius rodiklius, iššaldo didelės pinigines lėšas kurios gali būti naudojamos didinant bendrovės kapitalą. Didelė savikaina, siekianti iki 93 proc. pardavimo pajamų nėra geras rodiklis, turėdama tokia aušta savikaina bendrovė gali bankrutuoti, jei jos pardavimai smuktų.
Darbo tikslas – išanalizuoti įmonės veiklą ir perspektyvas.
Darbo objektas – AB „Lifosa“ veikla.
Darbo uždaviniai:
1 Pagrįsti įmonės veiklos vertinimą teoriniu aspektu.
2 Išanalizuoti bendrovės veiklą.
3 Nustatyti įmonės perspektyvas.
Darbo metodai: mokslinės literatūros, SSGG ir PEST, dinamikos ir struktūros, santykinių rodiklių įmonės dokumentų analizė, prognozavimo metodai.
Mokslinių darbų rezultatų publikavimas. Mokslinio darbo rezultatai paskelbti ir bus publikuojami respublikinėje mokslinėje praktinėje studentų konferencijoje „Verslo ir technologijų įžvalgos 2012 m.“ (http://www.kvk.lt, 5 priedas)
Darbo struktūra. Darbas susideda iš trijų dalių. Pirmoje dalyje išanalizuota finansinės analizės metodus, padedančius įvairiapusiškai įvertinti įmonės veiklą. Tai ką galima sužinoti išanalizavus bendrovės veiklą dinamikos ir struktūros, santykinių rodiklių, analizės metodais. Ištirta, kokie veiksniai priveda prie bankroto ribos bei kada reikalinga bankroto prognozė ir finansinis prognozavimas.
Antroje dalyje pateiktas pasirinktos analizuoti bendrovės – AB „Lifosa“ apibūdinimas. Kuriam mieste įmonė įsikūrusi, koks jos dydis bei trumpai apie bendrovės gaminama produkciją. Apibendrinta visa informacija, reikalinga įmonės veiklos analizei atlikti. Analizuojama bendrovės veikla PEST ir SSGG analizės metodais.
Trečioje dalyje analizuojama bendrovės veikla analizuojama atliekama finansinių rezultatų prognozė 2011 – 2012 metais. Atliekama AB „Lifosa“ balanso bei pelno (nuostolių) ataskaitos dinamikos ir struktūros analizė, pagrindinių santykinių rodiklių analizė. Bei atliekamas bankroto ir perspektyvų nustatymas. Tiriamos bendrovės trumpalaikio turto ir savikainos valdymo problemos, pasiūlyti optimalūs būdai jas išspręsti¸ tai sukauptas trumpalaikes paskolas perkelti į ilgalaikes, jei jų grąžinimo terminas viršija vienerių metų laikotarpį. Ieškoti naujų tiekėjų, pigesnių žaliavų savikainai sumažinti.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
11700 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • LENTELIŲ IR PAVEIKSLĖLIŲ SĄRAŠAS6
 • ĮVADAS8
 • 1. ĮMONĖ VEIKLOS ANALIZĖ TEORINIU ASPEKTU10
 • 1.1 PEST ir SSGG analizės10
 • 1.2 Finansinės analizės metodo nagrinėjimas12
 • 1.3 Bankroto tikimybės ir finansinis prognozavimo teorinis pagrindimas19
 • 2. AB „LIFOSA“ VEIKLOS ANALIZĖ22
 • 2. 1 AB „Lifosa“ veiklos apibūdinimas22
 • 2. 2 PEST ir SSGG analizės23
 • 3. AB „LIFOSA“ FINANSINĖ ANALIZĖ25
 • 3.1AB „Lifosa“ santykinių rodiklių analizė34
 • 3.2.AB „Lifosa“ bankroto tikimybė ir perspektyvų prognozavimas38
 • IŠVADOS42
 • LITERATŪRA43
 • PRIEDAI
 • 1 Priedas. AB „Lifosa“ balansas
 • 2 Priedas. AB „Lifosa“ pelno (nuostolių) ataskaita, Trumpalaikio mokumo – likvidumo rodiklio palyginimas
 • 3 Priedas. AB „Lifosa“ balanso prognozė ,AB „Lifosa“ prognozė 2011 – 2012 m.
 • 4 Priedas. Darbuotojų skaičius, AB „Lifosa“ akcijų emisijos duomenys
 • 5 Priedas. AB „Lifosa“ veiklos įvertinimas ir perspektyvos straipsnis

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
UAB “X” veiklos plėtros galimybių analizė ir perspektyvos
Diplominis darbas UAB “X” veiklos plėtros galimybių analizė ir perspektyvos

Šiandieninės globalios konkurencijos sąlygomis pagrindinis bet kurios organizacijos tikslas yra nenutrūkstamas pelningas veiklos tęstinumas ilgalaikėje [...]

UAB “X” veiklos rezultatų ir juos įtakojančių veiksnių analizė
Tyrimas UAB “X” veiklos rezultatų ir juos įtakojančių veiksnių analizė

Tinkamai panaudoti analizės būdai teikia objektyvius analizuojamos įmonės veiklos rezultatus, kurie gali būti įmonės veiklos [...]

“Mary Kay” įmonės rinkodaros veiklos analizė
Referatas “Mary Kay” įmonės rinkodaros veiklos analizė

Kiekviena įmonė išsiskiria savo teikiamomis paslaugomis ar produktais rinkoje. Vienos įmonės pataiko į rinkos segmentą [...]

Bendrovės “X” finansinės veiklos analizė
Kursinis darbas Bendrovės “X” finansinės veiklos analizė

Finansinė analizė – vienas iš geriausių būdų tinkamai įvertinti įmonės finansinę informaciją - ji padeda [...]

UAB “Dolera” įmonės rodiklių analizė ir jų įtaka veiklos rezultatams
Diplominis darbas UAB “Dolera” įmonės rodiklių analizė ir jų įtaka veiklos rezultatams

Nuolat kintančioje aplinkoje formuojasi naujas požiūris į organizaciją kaip veiklos sistemą, kurioje darbuotojai, t. y.

AB “Klaipėdos nafta” pelningumą įtakojančių veiksnių analizė
Kursinis darbas AB “Klaipėdos nafta” pelningumą įtakojančių veiksnių analizė

Aktualumas. Kiekvienoje įmonėje per metus įvyksta daug ūkinių operacijų, nuolat juda pinigai, uždirbamos pajamos, patiriamos [...]

Įmonės APB “Apranga” veiklos analizė ir verslo plėtros galimybės
Kursinis darbas Įmonės APB “Apranga” veiklos analizė ir verslo plėtros galimybės

Verslas užima svarbią vietą kiekvienos šalies ūkio ekonomikoje, taip pat ir Lietuvoje. Lietuvoje verslas, kaip [...]

Finansinės veiklos analizė ir vertinimas UAB “X”
Kursinis darbas Finansinės veiklos analizė ir vertinimas UAB “X”

Įmonės finansiniams metams pasibaigus, parengiama metinė finansinė atskaitomybė, kurioje pateikiama informacija apie tai, kaip įmonė [...]

AB “TEP” įmonės veiklos analizė
Referatas AB “TEP” įmonės veiklos analizė

Plėtojantis rinkos ekonomikos santykiams Lietuvoje, svarbų vaidmenį vaidina finansų mokslo žinios bei ūkio subjektų finansinės [...]

AB “Rokiškio sūris” finansų analizė ir įmonės veiklos prognozavimas
Referatas AB “Rokiškio sūris” finansų analizė ir įmonės veiklos prognozavimas

Po spartaus ekonomikos augimo 2000 – 2007 m. Lietuvoje prasidėjo ekonominė krizė, kuri skaudžiai paveikė [...]

AB “Vilniaus baldai” 2008 - 2012m. veiklos analizė, taikant statistinius metodus
Referatas AB “Vilniaus baldai” 2008 - 2012m. veiklos analizė, taikant statistinius metodus

Norint atskleisti realią įmonės veiklos situaciją, turi būti periodiškai atliekama įmonės veiklos analizė. Dažniausiai įmonė [...]

UAB “Rūta” rinkodaros veiklos analizė
Tyrimas UAB “Rūta” rinkodaros veiklos analizė

Atliekant individualaus namų darbo „X“ įmonės rinkodaros veiklos analizę, pasirinkta UAB „Rūta“. Tyrimo objektas: UAB „Rūta“ [...]

AB “TEO” įmonės veiklos analizė
Prezentacija AB “TEO” įmonės veiklos analizė

Tikslas – atilkti AB „TEO“ įmonės veiklos analizę. Uždaviniai:Susipažindinti su įmonės veikla [...]

AB „Utenos trikotažas”: veiklos analizė ir perspektyvos
Prezentacija AB „Utenos trikotažas”: veiklos analizė ir perspektyvos

Temos aktualumas. Šiandieniniame verslo pasaulyje aplinkos sąlygos nuolat keičiasi, o konkurencija išlaiko aukštą laipsnį. Dėl [...]

UAB „PAKMARKAS“ veiklos finansinė analizė ir perspektyvos
Diplominis darbas UAB „PAKMARKAS“ veiklos finansinė analizė ir perspektyvos

ĮVADAS Aktualumas: Ekonomikos plėtra, mokslo ir technikos pažanga, aštrėjanti konkurencija, informacinių ryšių srautų gausa, naujas [...]