Įmonės APB “Apranga” veiklos analizė ir verslo plėtros galimybės

53 psl. / 10000 žod.

Ištrauka

Verslas užima svarbią vietą kiekvienos šalies ūkio ekonomikoje, taip pat ir Lietuvoje. Lietuvoje verslas, kaip ir visame pasaulyje daro didelę įtaką šalies ekonomikai, taip pat padeda kurtis naujoms įmonėms ir verslo kryptims. Verslo kūrimo ir plėtros klausimai šiuo metu yra labai aktualūs todėl, kad sėkmingo verslo veikla yra svarbiausias ekonomikos plėtros faktorius. Verslo sėkmė svarbi ne tik verslininkams, ekonomikos specialistams, bet ir vyriausybei, politikai. Todėl, būtina sukurti tokią verslo aplinką, kuri skatintų verslininkus kurti naujas darbo vietas, didinti gaminamų prekių bei teikiamų paslaugų konkurencingumą ne tik vidaus, bet ir užsienio rinkose, taip didinat ir pačios šalies ekonomikos augimą.
Temos naujumą pabrėžia tai, kad pasaulis nestovi vietoje ir nuolat keičiasi. Neužtenka išmokti, žinoti, o nuolatos reikia tobulėti, domėtis, sekti naują informaciją ir sugebėti prisitaikyti. Daugėja įmonių, naujovių, todėl atsiranda didelė konkurencija tarp įmonių. Taigi, verslininkams paprastai tenka dirbti neapibrėžtumo sąlygomis, t. y. neturint visos informacijos, o pasiremiant tik patirtimi ir intuicija priimti sprendimus dėl prekių gamybos, jų apimties, prekės ar paslaugos gyvavimo trukmės rinkoje, kainų dydžio, konkurencijos masto bei kitų nuolat kintančių veiksnių. Todėl, kiekviena verslo įmonė turėtų siekti savo srityje lyderystės, gamindama unikalias kokybiškas prekes (paslaugas), teikdama vartotojams aptarnavimo garantijas, mažindama kaštus ir kainas.
Didžiausia problema yra ta, kad nemažai verslo įmonių bankrutuoja. Nors verslu užsiima nemaža dalis šalies gyventojų, tačiau daugelis iš jų neturi tam reikalingų teorinių verslo kūrimo žinių. Todėl, nenuostabu, kad dalis verslo įmonių neranda savo nišų rinkoje ir dėl įvairių priežasčių bankrutuoja. Versle ketinantis dirbti žmogus turi turėti žinių apie verslą, jo prigimtį, suprasti tos veiklos ypatumus ir įgyti gebėjimus, kurie padėtų jam vertinti verslo aplinką ir adaptuotis prie nuolat besikeičiančios išorinės aplinkos.
Tyrimo objektas: APB “Aprangos” įmonė.
Tyrimo tikslas: Atlikti APB “Apranga” finansinę analizę ir nustatyti jos plėtros galimybes.
Tyrimo uždaviniai:
1 Pateikti įmonės veiklos ir verslo plėtros modelį teoriniu požiūriu;
2 Atlikti UAB “Apranga” finansinę analizę;
3 Išanalizuoti įmonės plėtros galimybes;
Darbe naudoti šie tyrimo metodai: mokslinės ir publicistinės literatūros analizė; įmonės veiklos finansinė analizė naudojant vertikalią, horizontalę ir finansinių rodiklių analizę. Šis darbas susideda iš 51 puslapio, 17 paveikslų, 14 lentelių bei 6 priedų, panaudota 19 informacijos šaltinių.


Turinys

 • LENTELIŲ SĄRAŠAS3
 • PAVEIKLSŲ SĄRAŠAS3
 • ĮVADAS5
 • 1 ĮMONĖS VEIKLOS IR VERSLO PLĖTROS VERTINIMO MODELIS7
 • 1.1 Įmonių veiklos analizė7
 • 1.2 Įmonės finansų analizės rūšys9
 • 1.3 Įmonės finansinių rodiklių kategorijos10
 • 1.4 Portfelio analizė15
 • 1.5 SWOT (SSGG) analizė16
 • 2 APB APRANGA FINANSINĖ ANALIZĖ18
 • 2.1 APB „Apranga“ įmonė ir jos veikla18
 • 2.2 Horizontali ir vertikali UAB „Apranga“ pelno (nuostolio) analizė19
 • 2.3 Horizontali ir vertikali APB „Apranga“ balanso analizė20
 • 2.4 Pelningumo analize23
 • 2.5 Diu Pont analizė ( Turto pelningumas)26
 • 2.6 Mokumo analizė29
 • 2.7 E. Altman bankroto prognozavimo metodas32
 • 2.8 Apyvartumo analizė34
 • 2.9 APB Aprangos plėtros galimybės37
 • 2.10 APB „Aprangos“ naujos parduotuvės atidarymo investicinis projektas39
 • 2.11 Rodiklių suvestinė lentelė42
 • IŠVADOS43
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS44
 • PRIEDAI46

Reziumė

Autorius
sandrute1986
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€9.72
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 25, 2014
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
53 psl.

Susiję darbai

AB “Apranga” išorinės aplinkos analizė

Vadyba Referatas vernita
“Aprangos“ grupė – mažmeninės prekybos lyderė Baltijos šalyse, užimanti 35% Lietuvos drabužių parduotuvių rinkos. 2003-ųjų metų pradžioje įmonė pradėjo savo veiklą Latvijojoje, o...

“X” įmonės veiklos organizacija

Vadyba Kursinis darbas 2013 m. capuccino*
Temos aktualumas. Įmonės veiklos organizavimą nagrinėja įvairūs Lietuvos ir užsienio mokslininkai: Beržinskienė D. (2005); Martinkus B. (2010); Stoškus S. (2005); Stoner J.A.F. (2006);...