Ekonomika ir verslas / Vadyba

Įmonės APB “Apranga” veiklos analizė ir verslo plėtros galimybės

0 atsiliepimų
Autorius:
Verslas užima svarbią vietą kiekvienos šalies ūkio ekonomikoje, taip pat ir Lietuvoje. Lietuvoje verslas, kaip ir visame pasaulyje daro didelę įtaką šalies ekonomikai, taip pat padeda kurtis naujoms įmonėms ir verslo kryptims. Verslo kūrimo ir plėtros klausimai šiuo metu yra labai aktualūs todėl, kad sėkmingo verslo veikla yra svarbiausias ekonomikos plėtros faktorius. Verslo sėkmė svarbi ne tik verslininkams, ekonomikos specialistams, bet ir vyriausybei, politikai. Todėl, būtina sukurti tokią verslo aplinką, kuri skatintų verslininkus kurti naujas darbo vietas, didinti gaminamų prekių bei teikiamų paslaugų konkurencingumą ne tik vidaus, bet ir užsienio rinkose, taip didinat ir pačios šalies ekonomikos augimą.
Temos naujumą pabrėžia tai, kad pasaulis nestovi vietoje ir nuolat keičiasi. Neužtenka išmokti, žinoti, o nuolatos reikia tobulėti, domėtis, sekti naują informaciją ir sugebėti prisitaikyti. Daugėja įmonių, naujovių, todėl atsiranda didelė konkurencija tarp įmonių. Taigi, verslininkams paprastai tenka dirbti neapibrėžtumo sąlygomis, t. y. neturint visos informacijos, o pasiremiant tik patirtimi ir intuicija priimti sprendimus dėl prekių gamybos, jų apimties, prekės ar paslaugos gyvavimo trukmės rinkoje, kainų dydžio, konkurencijos masto bei kitų nuolat kintančių veiksnių. Todėl, kiekviena verslo įmonė turėtų siekti savo srityje lyderystės, gamindama unikalias kokybiškas prekes (paslaugas), teikdama vartotojams aptarnavimo garantijas, mažindama kaštus ir kainas.
Didžiausia problema yra ta, kad nemažai verslo įmonių bankrutuoja. Nors verslu užsiima nemaža dalis šalies gyventojų, tačiau daugelis iš jų neturi tam reikalingų teorinių verslo kūrimo žinių. Todėl, nenuostabu, kad dalis verslo įmonių neranda savo nišų rinkoje ir dėl įvairių priežasčių bankrutuoja. Versle ketinantis dirbti žmogus turi turėti žinių apie verslą, jo prigimtį, suprasti tos veiklos ypatumus ir įgyti gebėjimus, kurie padėtų jam vertinti verslo aplinką ir adaptuotis prie nuolat besikeičiančios išorinės aplinkos.
Tyrimo objektas: APB “Aprangos” įmonė.
Tyrimo tikslas: Atlikti APB “Apranga” finansinę analizę ir nustatyti jos plėtros galimybes.
Tyrimo uždaviniai:
1 Pateikti įmonės veiklos ir verslo plėtros modelį teoriniu požiūriu;
2 Atlikti UAB “Apranga” finansinę analizę;
3 Išanalizuoti įmonės plėtros galimybes;
Darbe naudoti šie tyrimo metodai: mokslinės ir publicistinės literatūros analizė; įmonės veiklos finansinė analizė naudojant vertikalią, horizontalę ir finansinių rodiklių analizę. Šis darbas susideda iš 51 puslapio, 17 paveikslų, 14 lentelių bei 6 priedų, panaudota 19 informacijos šaltinių.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
10000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • LENTELIŲ SĄRAŠAS3
 • PAVEIKLSŲ SĄRAŠAS3
 • ĮVADAS5
 • 1 ĮMONĖS VEIKLOS IR VERSLO PLĖTROS VERTINIMO MODELIS7
 • 1.1 Įmonių veiklos analizė7
 • 1.2 Įmonės finansų analizės rūšys9
 • 1.3 Įmonės finansinių rodiklių kategorijos10
 • 1.4 Portfelio analizė15
 • 1.5 SWOT (SSGG) analizė16
 • 2 APB APRANGA FINANSINĖ ANALIZĖ18
 • 2.1 APB „Apranga“ įmonė ir jos veikla18
 • 2.2 Horizontali ir vertikali UAB „Apranga“ pelno (nuostolio) analizė19
 • 2.3 Horizontali ir vertikali APB „Apranga“ balanso analizė20
 • 2.4 Pelningumo analize23
 • 2.5 Diu Pont analizė ( Turto pelningumas)26
 • 2.6 Mokumo analizė29
 • 2.7 E. Altman bankroto prognozavimo metodas32
 • 2.8 Apyvartumo analizė34
 • 2.9 APB Aprangos plėtros galimybės37
 • 2.10 APB „Aprangos“ naujos parduotuvės atidarymo investicinis projektas39
 • 2.11 Rodiklių suvestinė lentelė42
 • IŠVADOS43
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS44
 • PRIEDAI46

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
UAB “X” veiklos plėtros galimybių analizė ir perspektyvos
Diplominis darbas UAB “X” veiklos plėtros galimybių analizė ir perspektyvos

Šiandieninės globalios konkurencijos sąlygomis pagrindinis bet kurios organizacijos tikslas yra nenutrūkstamas pelningas veiklos tęstinumas ilgalaikėje [...]

UAB “X” verslo įmonės veiklos plėtros galimybių tyrimas
Kursinis darbas UAB “X” verslo įmonės veiklos plėtros galimybių tyrimas

Efektyvi verslo įmonės plėtra - tai naujų rinkos nišų atradimas ir įsitvirtinimas jose. Verslo įmonės [...]

Rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė
Diplominis darbas Rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė

Temos aktualumas. Smulkus ir vidutinis verslas – neatsiejama kiekvienos šalies ekonomikos dalis. Tai vienas iš [...]

Transporto įmonės plėtros galimybių analizė
Kursinis darbas Transporto įmonės plėtros galimybių analizė

 Transporto paslaugų įmonės yra labai reikšmingos tiek valstybei, tiek visuomenei. Transporto paslaugos užtikrina prekybos egzistavimą [...]

Lietuviškų rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė
Diplominis darbas Lietuviškų rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė

Temos aktualumas. Smulkus ir vidutinis verslas – neatsiejama kiekvienos šalies ekonomikos dalis. Tai vienas iš [...]

“Mary Kay” įmonės rinkodaros veiklos analizė
Referatas “Mary Kay” įmonės rinkodaros veiklos analizė

Kiekviena įmonė išsiskiria savo teikiamomis paslaugomis ar produktais rinkoje. Vienos įmonės pataiko į rinkos segmentą [...]

UAB “Dolera” įmonės rodiklių analizė ir jų įtaka veiklos rezultatams
Diplominis darbas UAB “Dolera” įmonės rodiklių analizė ir jų įtaka veiklos rezultatams

Nuolat kintančioje aplinkoje formuojasi naujas požiūris į organizaciją kaip veiklos sistemą, kurioje darbuotojai, t. y.

AB “TEP” įmonės veiklos analizė
Referatas AB “TEP” įmonės veiklos analizė

Plėtojantis rinkos ekonomikos santykiams Lietuvoje, svarbų vaidmenį vaidina finansų mokslo žinios bei ūkio subjektų finansinės [...]

AB “Rokiškio sūris” finansų analizė ir įmonės veiklos prognozavimas
Referatas AB “Rokiškio sūris” finansų analizė ir įmonės veiklos prognozavimas

Po spartaus ekonomikos augimo 2000 – 2007 m. Lietuvoje prasidėjo ekonominė krizė, kuri skaudžiai paveikė [...]

AB “TEO” įmonės veiklos analizė
Prezentacija AB “TEO” įmonės veiklos analizė

Tikslas – atilkti AB „TEO“ įmonės veiklos analizę. Uždaviniai:Susipažindinti su įmonės veikla [...]

UAB “Kanrugė” marketingo veiklos tobulinimo galimybės
Diplominis darbas UAB “Kanrugė” marketingo veiklos tobulinimo galimybės

Ekonominio sunkmečio rinkos ekonomika bei didėjanti konkurencija tarp įmonių diktuoja naujas sąlygas smulkiam verslui, norint iššlaikyti [...]

Įmonės veiklos analizė
Paruoštukė Įmonės veiklos analizė

KTU Įmonės veiklos analizės testo klausimai su pažymėtais teisingais atsakymo variantais. Čia 3 variantai. [...]

Įmonės „X“ veiklos analizė ir tobulinimo kryptys
Diplominis darbas Įmonės „X“ veiklos analizė ir tobulinimo kryptys

Lietuvai sparčiai integruojantis į bendrą Europos transporto sistemą, pasaulyje patikrinti logistikos mokslo ir verslo sprendimai [...]

UAB “X” veiklos rezultatų ir juos įtakojančių veiksnių analizė
Tyrimas UAB “X” veiklos rezultatų ir juos įtakojančių veiksnių analizė

Tinkamai panaudoti analizės būdai teikia objektyvius analizuojamos įmonės veiklos rezultatus, kurie gali būti įmonės veiklos [...]

VĮ „Kauno metrologijos centras“ veiklos plėtros galimybių finansinis įvertinimas
Diplominis darbas VĮ „Kauno metrologijos centras“ veiklos plėtros galimybių finansinis įvertinimas

Technika yra toks įprastas dalykas, kad mes net nesusimastome kaip giliai jis yra įsišaknyjes į [...]