UAB “X” verslo įmonės veiklos plėtros galimybių tyrimas

67 psl. / 10000 žod.

Ištrauka

Efektyvi verslo įmonės plėtra - tai naujų rinkos nišų atradimas ir įsitvirtinimas jose. Verslo įmonės dydis suteikia joms galios rinkoje, didina ir pajamas, tačiau jei verslo plėtra atliekama pelno sąskaita, reikia labai gerai apgalvoti savo strategiją, nes pelno neduodantis apyvartos didinimas lemia lėšų stygių ir nuostolius.

Tam, kad išvengti nesėkmės verslo įmonė turi turėti planą, kuris padėtų stabiliai plėsti savo verslą, kontroliuoti išlaidas, didinti turtą ir valdyti lėšų srautą. Todėl verslo įmonių vadovai plėsti veiklą turėtų atsakę į daugelį klausimų: Kokie veiklos plėtros tikslai? Ar plėtra neprieštarauja rinkos dėsniams? Ar veiklos plėtra atneš įmonei norimą naudą  - pelną? Į visus šiuos retorinius klausimus atsakymus suteiks rinkos tyrimas ir detalus veiklos plėtros planavimas, paremtas įmonės aplinkos bei vidinių resursų analize.

Temos aktualumas. Ekonominiu sunkmečiu išaugusi konkurencija verčia įmones diegti pažangias technologijas, tobulinti darbo įrankius, didinti darbo efektyvumą. Kaip rodo praktika, keičiantis ekonomikos ciklams, rinkoje išsilaiko tos verslo įmonės, kurios lanksčiai reaguoja į aplinkinius pokyčius, greitai prisitaiko prie naujų rinkos sąlygų ir poreikių bei sugeba laiku persitvarkyti plėsdamos savo veiklą. Todėl verslo įmonės turi nuolat ieškoti naujų galimybių verslo plėtrai ir organizacijos didinimui.

Darbo problema. Esant didelei konkurencijai ir mažėjant vartotojų pajamoms, mažėja UAB „Acura“ pelningumas.

Darbo objektas: UAB „Acura“ veiklos plėtra.

Darbo tikslas: nustatyti UAB „Acura“ veiklos plėtros kryptis ir jų įgyvendinimo būdus, atsižvelgiant į įmonės veiklos plėtros galimybių analizės rezultatus.

Darbo uždaviniai:

 1. Atlikti verslo įmonės veiklos plėtros galimybių teorinę analizę;
 2. Nustatyti pagrindinius veiksnius, lemiančius verslo įmonės veiklos plėtrą;
 3. Atlikti UAB „Acura“ veiklos plėtros galimybių tyrimą.

Darbo tyrimo metodai: antrinių šaltinių (duomenų)  analizė, sisteminimas, palyginamoji analizė.

Darbo struktūra ir apimtis. Darbą sudaro įvadas, 3 dalys, išvados, 32 pozicijų literatūros sąrašas. Darbo apimtis be priedų - 64 puslapių.


Turinys

 • ANOTACIJA LIETUVIŲ KALBA3
 • ANOTACIJA ANGLŲ KALBA4
 • ĮVADAS5
 • 1. VERSLO ĮMONĖS VEIKLOS PLĖTROS TEORINĖ ANALIZĖ7
 • 1.1. Verslo įmonės veiklos plėtros būdai7
 • 1.1.1. Restruktūrizavimas7
 • 1.1.2. Diversifikavimas10
 • 1.1.3. Paslaugų paketo plėtimas13
 • 1.2. Verslo plėtros politika Lietuvoje ir ES …16
 • 1.2.1. Lietuvos valstybės parama smulkioms ir vidutinėms įmonėms16
 • 1.2.2. Europos Sąjungos pagrindiniai pagalbos teikimo būdai verslo įmonėms21
 • 1.3. Verslo plėtros finansavimo galimybės23
 • 1.4. Strateginis planavimas, kaip verslo įmonės veiklos plėtros galimybių numatymo priemonė…26
 • 1.4.1. Verslo įmonės tikslinė orientacija27
 • 1.4.2. Išorinės ir vidinės aplinkos analizė ir vertinimas29
 • 1.4.3. Strategijos principinio modelio parinkimas33
 • 2. UAB „ACURA” VERSLO ĮMONĖS VEIKLOS PLĖTROS GALIMYBIŲ TYRIMAS…36
 • 2.1. Įmonės charakteristika36
 • 2.2. Išorinės aplinkos analizė39
 • 2.3. Vidinės aplinkos analizė44
 • 2.4. UAB „Acura” verslo plėtros SSGG analizė54
 • 3. UAB „ACURA” VERSLO ĮMONĖS VEIKLOS PLĖTROS GALIMYBIŲ VERTINIMAS56
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI58
 • LITERATŪRA59
 • PRIEDAI61
 • 1 priedas. UAB „Acura” prekių tiekėjai62
 • 2 priedas. UAB „Acura” 2007 m. balansas ir pelno (nuostolio) ataskaita65
 • 3 priedas. UAB „Acura” 2008 m. balansas ir pelno (nuostolio) ataskaita69
 • 4 priedas. UAB „Acura” 2009 m. balansas ir pelno (nuostolio) ataskaita73
 • 5 priedas Autoservisų veiklos tyrimas Vilniaus mieste77

Reziumė

Autorius
guoba
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€9.72
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 19, 2019
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
67 psl.

Susiję darbai