X įmonės veiklos vertinimas pagal atsakingo ir etiško verslo principus. Vartotojų nuomonės tyrimas.

39 psl. / 7955 žod.

Ištrauka

Šiuolaikinių organizacijų, korporacijų dydis, pajėgumas, veiklos galimybės nepalyginamai didesnės ir pasekmės reikšmingesnės už ankstesniųjų laikų įmonių. Todėl vis svarbesnes pozicijas užima ir vis daugiau dėmesio visuomenėje susilaukia atsakomybės didinimas. Pastaraisiais metais vis plačiau vystoma visuomeninė orientacija, kuri suprantama kaip įmonės veikla, kuri peržengia savo teisinės bei ekonominės atsakomybės ribas ir veikia pagal etikos bei humaniškumo principus. Visuomeninė atsakomybė, priešingai tik pelno orientacijai, teigia, kad visuomeninė įmonių užduotis – ne tik pelno gavimas, bet ir tam tikrų visuomeninių tikslų realizavimas.

Temos aktualumas. Negatyvi moralinė pažiūra į verslą neretai lemia daugumos verslininkų požiūrį į savo veiklą kaip į laikiną, priverstinę, egzistuosiančią iki tam tikro gyvenimo etapo („ kol praturtėsiu“, „kol rasiu gerą darbą“, „išvažiuosiu į užsienį“ ir t. t). Ši laikinumo būsena duoda pagrindo tokiam verslininkui nevertinti, negerbti savo veiklos, nematyti savo gyvenimo prasmės. Tai tarytum leidžia jam pažeisti verslo dėsnius, nusižengti verslo etinėms normoms. O toks verslininko elgesys – tiesiogiai ir netiesiogiai – daro socialinę, dorovinę, taip pat ir ekonominę žalą. Tai reiškia, kad žmonių savimonės susiformavimas nėra tik jų paties privatus reikalas, bet turi ir didelę socialinę – ekonominę reikšmę.

Darbo objektas – įmonės UAB „Švyturys-Utenos alus“ veikla.

Darbo tikslas – įvertinti įmonės UAB „Švyturys-Utenos alus“ veiklą pagal atsakingo ir etiško verslo principus.

Darbo uždaviniai:

1.Apibūdinti darnaus vystymosi, įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA), etikos kodekso sampratas bei tendencijas.

 1. Įvardinti socialiai atsakingos įmonės veiklos vertinimo kriterijus.
 2. Atlikti anketinę įmonės UAB „Švyturys-Utenos alus“ vartotojų apklausą.
 3. Atlikti anketinių duomenų analizę.

Darbo metodai:

 • Mokslinės literatūros analizė.
 • Anketinės apklausos tyrimo metodas.
 • Anketinio tyrimo analizė.

Pirmoje darbo dalyje pateikiami įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) teoriniai aspektai, jų pritaikymo būdai. Antroje darbo dalyje pristatoma įmonės UAB „Švyturys-Utenos alus“ vartotojų apklausos anketa , tyrimo analizė bei išvados. Tyrimo laikas – 2009m. sausio – vasario mėn. Anketą sudaro 20 klausimų. Apklausta 30 respondentų. Visi jie – UAB „Švyturys-Utenos alus“ vartotojai.


Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. DARNAUS VYSTYMOSI IR ĮMONIŲ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS RYŠYS3
 • 1.1. Darnus vystymasis ir jį užtikrinantys veiksniai3
 • 1.2. Įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA ) koncepcija4
 • 2. ATSAKINGO VERSLO VERTINIMO KRITERIJAI6
 • 3. ĮSA PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMO GAIRĖS ĮMONĖJE8
 • 3.1. Įmonės vadovybės vaidmuo, įgyvendinant ĮSA8
 • 3.2. Argumentai „už“ ir „prieš“ socialinę atsakomybę9
 • 3.3. Atsakingo verslo nauda įmonei9
 • 3.4. Gamybos įmonių socialinė atsakomybė10
 • 3.5. SA 8000 standarto įdiegimo aspektai11
 • 4. POŽIŪRIS Į ĮSA LIETUVOJE13
 • 4.1. Baltoji banga - atsakas į neigiamus reiškinius14
 • 4.2. Aludarių garbės kodeksas – žingsnis link ĮSA14
 • 5. ĮMONIŲ ETIKOS KODEKSO SAMPRATA16
 • 5.1. Įmonių etikos kodekso principai16
 • 5.2. Etikos kodekso veiksnumo sąlygos17
 • 5.3. Etikos kodekso reikšmė įmonei17
 • 6. UAB „ŠVYTURYS-UTENOS ALUS“ VEIKLOS VERTINIMAS PAGAL ATSAKINGO IR ETIŠKO VERSLO PRINCIPUS. VARTOTOJŲ NUOMONĖS TYRIMAS18
 • 6.1. Trumpas įmonės UAB „Švyturys-Utenos alus“ pristatymas18
 • 6.2. „Švyturio - Utenos alui“ - socialiai atsakingos įmonės apdovanojimas18
 • 6.3. Vartotojų nuomonės tyrimas. Tyrimo metodika20
 • 6.4. Anketinio tyrimo rezultatai21
 • IŠVADOS32
 • LITERATŪRA34
 • PRIEDAI35

Reziumė

Autorius
Žanelija
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€8.76
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 6, 2015
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
39 psl.

Susiję darbai