Ekonomika ir verslas / Vadyba

X įmonės veiklos vertinimas pagal atsakingo ir etiško verslo principus. Vartotojų nuomonės tyrimas.

0 atsiliepimų
Autorius:

Šiuolaikinių organizacijų, korporacijų dydis, pajėgumas, veiklos galimybės nepalyginamai didesnės ir pasekmės reikšmingesnės už ankstesniųjų laikų įmonių. Todėl vis svarbesnes pozicijas užima ir vis daugiau dėmesio visuomenėje susilaukia atsakomybės didinimas. Pastaraisiais metais vis plačiau vystoma visuomeninė orientacija, kuri suprantama kaip įmonės veikla, kuri peržengia savo teisinės bei ekonominės atsakomybės ribas ir veikia pagal etikos bei humaniškumo principus. Visuomeninė atsakomybė, priešingai tik pelno orientacijai, teigia, kad visuomeninė įmonių užduotis – ne tik pelno gavimas, bet ir tam tikrų visuomeninių tikslų realizavimas.

Temos aktualumas. Negatyvi moralinė pažiūra į verslą neretai lemia daugumos verslininkų požiūrį į savo veiklą kaip į laikiną, priverstinę, egzistuosiančią iki tam tikro gyvenimo etapo („ kol praturtėsiu“, „kol rasiu gerą darbą“, „išvažiuosiu į užsienį“ ir t. t). Ši laikinumo būsena duoda pagrindo tokiam verslininkui nevertinti, negerbti savo veiklos, nematyti savo gyvenimo prasmės. Tai tarytum leidžia jam pažeisti verslo dėsnius, nusižengti verslo etinėms normoms. O toks verslininko elgesys – tiesiogiai ir netiesiogiai – daro socialinę, dorovinę, taip pat ir ekonominę žalą. Tai reiškia, kad žmonių savimonės susiformavimas nėra tik jų paties privatus reikalas, bet turi ir didelę socialinę – ekonominę reikšmę.

Darbo objektas – įmonės UAB „Švyturys-Utenos alus“ veikla.

Darbo tikslas – įvertinti įmonės UAB „Švyturys-Utenos alus“ veiklą pagal atsakingo ir etiško verslo principus.

Darbo uždaviniai:

1.Apibūdinti darnaus vystymosi, įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA), etikos kodekso sampratas bei tendencijas.

 1. Įvardinti socialiai atsakingos įmonės veiklos vertinimo kriterijus.
 2. Atlikti anketinę įmonės UAB „Švyturys-Utenos alus“ vartotojų apklausą.
 3. Atlikti anketinių duomenų analizę.

Darbo metodai:

 • Mokslinės literatūros analizė.
 • Anketinės apklausos tyrimo metodas.
 • Anketinio tyrimo analizė.

Pirmoje darbo dalyje pateikiami įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) teoriniai aspektai, jų pritaikymo būdai. Antroje darbo dalyje pristatoma įmonės UAB „Švyturys-Utenos alus“ vartotojų apklausos anketa , tyrimo analizė bei išvados. Tyrimo laikas – 2009m. sausio – vasario mėn. Anketą sudaro 20 klausimų. Apklausta 30 respondentų. Visi jie – UAB „Švyturys-Utenos alus“ vartotojai.

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
7955 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. DARNAUS VYSTYMOSI IR ĮMONIŲ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS RYŠYS3
 • 1.1. Darnus vystymasis ir jį užtikrinantys veiksniai3
 • 1.2. Įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA ) koncepcija4
 • 2. ATSAKINGO VERSLO VERTINIMO KRITERIJAI6
 • 3. ĮSA PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMO GAIRĖS ĮMONĖJE8
 • 3.1. Įmonės vadovybės vaidmuo, įgyvendinant ĮSA8
 • 3.2. Argumentai „už“ ir „prieš“ socialinę atsakomybę9
 • 3.3. Atsakingo verslo nauda įmonei9
 • 3.4. Gamybos įmonių socialinė atsakomybė10
 • 3.5. SA 8000 standarto įdiegimo aspektai11
 • 4. POŽIŪRIS Į ĮSA LIETUVOJE13
 • 4.1. Baltoji banga - atsakas į neigiamus reiškinius14
 • 4.2. Aludarių garbės kodeksas – žingsnis link ĮSA14
 • 5. ĮMONIŲ ETIKOS KODEKSO SAMPRATA16
 • 5.1. Įmonių etikos kodekso principai16
 • 5.2. Etikos kodekso veiksnumo sąlygos17
 • 5.3. Etikos kodekso reikšmė įmonei17
 • 6. UAB „ŠVYTURYS-UTENOS ALUS“ VEIKLOS VERTINIMAS PAGAL ATSAKINGO IR ETIŠKO VERSLO PRINCIPUS. VARTOTOJŲ NUOMONĖS TYRIMAS18
 • 6.1. Trumpas įmonės UAB „Švyturys-Utenos alus“ pristatymas18
 • 6.2. „Švyturio - Utenos alui“ - socialiai atsakingos įmonės apdovanojimas18
 • 6.3. Vartotojų nuomonės tyrimas. Tyrimo metodika20
 • 6.4. Anketinio tyrimo rezultatai21
 • IŠVADOS32
 • LITERATŪRA34
 • PRIEDAI35

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
UAB “X” verslo įmonės veiklos plėtros galimybių tyrimas
Kursinis darbas UAB “X” verslo įmonės veiklos plėtros galimybių tyrimas

Efektyvi verslo įmonės plėtra - tai naujų rinkos nišų atradimas ir įsitvirtinimas jose. Verslo įmonės [...]

Įmonių ilgalaikio turto pagal ekonomines veiklos rūšis statistinis tyrimas 2005-2010 m.
Diplominis darbas Įmonių ilgalaikio turto pagal ekonomines veiklos rūšis statistinis tyrimas 2005-2010 m.

Santrauka Savarankiško darbo pavadinimas yra ,,Įmonių ilgalaikis turtas pagal ekonomines veiklos rūšis statistinis tyrimas 2005-2010 m.“ [...]

Inovacinis įmonės klimatas - kolektyvo požiūrio į inovacinės veiklos būtinybę tyrimas
Diplominis darbas Inovacinis įmonės klimatas - kolektyvo požiūrio į inovacinės veiklos būtinybę tyrimas

Visame pasaulyje vyksta reikšmingi pokyčiai, sparti globalinė integracija ir augantys socialiniai skirtumai, kurie daro didelę [...]

Joniškio rajono savivaldybės materialinių investicijų pagal ekonominės veiklos rūšis 2005-2009 m. Statistinis tyrimas
Diplominis darbas Joniškio rajono savivaldybės materialinių investicijų pagal ekonominės veiklos rūšis 2005-2009 m. Statistinis tyrimas

Savarankiško darbo tikslas - ištirti materialinių investicijų kaitą Joniškio rajono savivaldybėje. Taip pat nustatyti materialinių [...]

Vartotojo apsisprendimą lemiančių veiksnių, renkantis šokoladą, vertinimas
Referatas Vartotojo apsisprendimą lemiančių veiksnių, renkantis šokoladą, vertinimas

Šokoladas vienas iš populiariausių desertų pasaulyje. Jo paklausa ir pasiūla yra didelė visame pasaulyje. Rinkos [...]

X įmonės konkurencingumo veiksnių tyrimas
Kursinis darbas X įmonės konkurencingumo veiksnių tyrimas

Pagrindinis kiekvienos valstybės tikslas yra užtikrinti pastovius ir aukštus ekonomikos augymo tempus, pakankamai aukštą bei [...]

Kokybės vadybos principų taikymas įmonės UAB
Referatas Kokybės vadybos principų taikymas įmonės UAB "Maxima Lt" veikloje

Kuo toliau, tuo daugiau įmonių siekia dominuoti, užimti rinką, automatizuoti darbą, teikti kokybiškas paslaugas ir [...]

Įmonės APB “Apranga” veiklos analizė ir verslo plėtros galimybės
Kursinis darbas Įmonės APB “Apranga” veiklos analizė ir verslo plėtros galimybės

Verslas užima svarbią vietą kiekvienos šalies ūkio ekonomikoje, taip pat ir Lietuvoje. Lietuvoje verslas, kaip [...]

,,McDONALD‘S‘‘ paslaugų kokybės vertinimas: klientų nuomonės tyrimas
Tyrimas ,,McDONALD‘S‘‘ paslaugų kokybės vertinimas: klientų nuomonės tyrimas

Kokybė yra labai plati sąvoka, atsiradusi dėl kuriančių, mąstančių bei vartojančių individų bendruomenės. Vartojimas, savaime [...]

Įmonės veiklos efektyvumo vertinimas: konditerinius gaminius gaminančios įmonės atvejo analizė
Diplominis darbas Įmonės veiklos efektyvumo vertinimas: konditerinius gaminius gaminančios įmonės atvejo analizė

Temos naujumas ir aktualumas. Efektyvumas yra gyvybingai svarbus įmonėms. Dėl spartaus globalizacijos proceso ir Lietuvos [...]

X imonės reklamos priemonių vertinimas vartotojų požiūriu
Kursinis darbas X imonės reklamos priemonių vertinimas vartotojų požiūriu

Lietuvos rinkos formavimas, jos integravimas į Europos rinkos sistemą, komercinių ryšių su užsienio šalimis intensyvėjimas [...]

Vandens ūkio verslo aplinka ir įmonių veiklos rizikos vertinimas
Referatas Vandens ūkio verslo aplinka ir įmonių veiklos rizikos vertinimas

Kiekviena įmonė, siekdama išlikti konkurencinga ir moderni, privalo tobulėti bei keistis, priimti šiuolaikines naujoves ir [...]

Darbuotojų nuomos kaip verslo paslaugos teorinis vertinimas
Diplominis darbas Darbuotojų nuomos kaip verslo paslaugos teorinis vertinimas

Temos aktualumas ir naujumas. G.Cibulsko (2014) manymu, darbo pasaulyje nuolat kyla pokyčių poreikis, tačiau finansinių [...]

Įmonės veiklos analizė pagal Emersoną
Referatas Įmonės veiklos analizė pagal Emersoną

UAB „XXX“ (tikrasis įmonės pavadinimas konfidencialumo tikslais neatskleistas) – tai 14 metų veikianti įmonė, kurios [...]