Ekonomika ir verslas / Vadyba

Rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė

0 atsiliepimų
Autorius:
Temos aktualumas. Smulkus ir vidutinis verslas – neatsiejama kiekvienos šalies ekonomikos dalis. Tai vienas iš svarbiausių ekonomikos augimo veiksnių, turintis esminį poveikį bendrai Lietuvos ūkio raidai, naujų darbo vietų kūrimui ir socialiniam stabilumui. Smulkios ir vidutinės įmonės – dinamiškiausia, nuolat besikeičianti įmonių grupė, vidurinė ūkio sandaros grandis, turinti lemiamą įtaką ekonominiam augimui ir socialinių santykių stabilumui (Jumpponen, J., Ikavalko, M., Pihkala, T., 2008; Bartkus, E. V., Piktys, R., 2007).
Lietuviai nuo seno garsėjo darbštumu, amatais ir savo dirbinių kokybe, todėl svarbu šias žinias perteikti šiuolaikiniam žmogui ir išsaugoti senuosius amatus, kurie padeda geriau pažinti ir įsivaizduoti šalies istoriją, kultūrą, skatina kūrybiškumą ir išradingumą.
Lietuvos rinka yra pernelyg maža, todėl svarbu ieškoti eksporto galimybių. Taip pat reikia nebijoti ir mokėti kovoti su konkurentais ne tik vietinėje, bet ir tarptautinėje rinkoje. Didėjantis eksportas padeda atsigauti valstybės ekonomikai. Lietuvai svarbu išlaikyti esamas eksporto rinkas ir siekti aktyviau skverbtis į naujas rinkas. Eksporto ir užsienio investicijų plėtros skatinimas teigiamai veikia ir kitus šalies ekonomikos rodiklius, tokius kaip, darbo užmokesčio didėjimą ir nedarbo mažėjimą.
Darbo problema. Daugumai užsiimančių amatais gyventojų trūksta verslumo, vadybos žinių, jų gamyba yra mažos apimties ir dauguma produkcijos net nepatenka į rinką. Šalyje ir už jos ribų auga įvairių rankdarbių paklausa, todėl jaučiamas poreikis sustiprinti šią alternatyvią ekonominę veiklą.
Norint realizuoti savo produkciją užsienio rinkose smulkaus ir vidutinio verslo įmonės susiduria su nemažai trukdžių, tokių kaip finansų trūkumas dalyvavimui tarptautinėse mugėse ir parodose, nepajėgumas susirasti rinkos, užmegzti kontaktų su užsienio verslininkais, lėšų trūkumas produkcijos gamybai užsienio rinkoms.
Darbo tikslas. Išanalizuoti lietuviškų rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimą ir veiklos plėtrą tarptautinėje rinkoje.
Darbo uždaviniai:
1. Išanalizuoti smulkiojo ir vidutinio verslo sampratą ir ypatumus.
2. Įvardinti steigiamos įmonės idėją ir atlikti rinkos analizę.
3. Ištirti įmonės veiklos organizavimo planą ir finansines prognozes.
4. Įvertinti verslo idėjos perspektyvumą.
5. Išsiaiškinti kokie dokumentai yra reikalingi verslo subjekto steigimui ir veiklai.
Darbo objektas. Lietuviškų rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimas ir veiklos plėtra tarptautinėje rinkoje.
Darbo metodai:
1. Teorinės, mokslinės, publicistinės literatūros analizė.
2. Sisteminimas ir apibendrinimas.
3. Anketinė apklausa.
4. Interviu.
5. Stebėjimas.
6. Finansinių duomenų analizė.
Darbo rezultatai. . Mūsų darbas susideda iš šių 5 skyrių:
Pirmajame skyriuje aprašoma smulkiojo ir vidutinio verslo samprata ir ypatumai.
Antrajame skyriuje apibūdiname steigiamos įmonės verslo idėją ir rinkos analizę.
Trečiajame skyriuje pateikiamas įmonės veiklos organizavimo planas bei apskaičiuojamos finansinės prognozės.
Ketvirtajame skyriuje vertinamas verslo idėjos perspektyvumas.
Penktajame skyriuje aprašomi pagrindiniai verslo subjekto steigimo ir veiklos dokumentai.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
26500 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • SUMMARY3
 • LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS4
 • ĮVADAS5
 • 1. SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SAMPRATA IR YPATUMAI7
 • 1.1. Smulkiojo ir vidutinio verslo samprata ir svarba7
 • 1.2. Smulkiojo ir vidutinio verslo aplinka Lietuvoje15
 • 2. STEIGIAMOS ĮMONĖS VERSLO IDĖJA IR RINKOS ANALIZĖ26
 • 2.1. Verslo idėja ir įmonės charakteristika26
 • Teisinė aplinka28
 • 2.2. Rinkos situacijos Lietuvoje analizė31
 • Konkurentai31
 • Vartotojų tyrimas36
 • Vartotojų tyrimas37
 • 2.3. Eksporto galimybių tarptautinėje rinkoje analizė42
 • 3. ĮMONĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO PLANAS BEI FINANSINĖS PROGNOZĖS48
 • 3.1. Marketingas48
 • Kaina48
 • Pardavimų skatinimo metodai49
 • Reklamos priemonės ir jų išlaidų prognozė50
 • Pardavimų apimties prognozė51
 • 3.2. Gamybos ir prekybos organizavimas55
 • Patalpos55
 • Tiekėjai56
 • Įrengimai ir įrankiai, reikalingi gamybai58
 • Darbuotojai60
 • Pardavimo sąnaudų programa61
 • 3.3. Finansinės prognozės62
 • Finansavimo objektai ir būdai62
 • Pelno (nuostolių) prognozės63
 • Prognozuojamas balansas 2013-2015 m.66
 • Santykiniai finansiniai rodikliai69
 • 4. DARNAUS VYSTYMOSI IR SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS NUOSTATŲ TAIKYMAS74
 • 5. VERSLO IDĖJOS PERSPEKTYVUMO VERTINIMAS76
 • 6. VERSLO SUBJEKTO STEIGIMO IR VEIKLOS PAGRINDINIAI DOKUMENTAI79
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS83

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Lietuviškų rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė
Diplominis darbas Lietuviškų rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė

Temos aktualumas. Smulkus ir vidutinis verslas – neatsiejama kiekvienos šalies ekonomikos dalis. Tai vienas iš [...]

“Mary Kay” įmonės rinkodaros veiklos analizė
Referatas “Mary Kay” įmonės rinkodaros veiklos analizė

Kiekviena įmonė išsiskiria savo teikiamomis paslaugomis ar produktais rinkoje. Vienos įmonės pataiko į rinkos segmentą [...]

Įmonės APB “Apranga” veiklos analizė ir verslo plėtros galimybės
Kursinis darbas Įmonės APB “Apranga” veiklos analizė ir verslo plėtros galimybės

Verslas užima svarbią vietą kiekvienos šalies ūkio ekonomikoje, taip pat ir Lietuvoje. Lietuvoje verslas, kaip [...]

Tarptautinės įmonės
Referatas Tarptautinės įmonės "Pieno žvaigždės" marketingo analizė Rusijos rinkoje

Darbo aktualumas - akcinė bendrovė „Pieno žvaigždės", kuri įkurta 1998 metais, šiuo metu yra viena [...]

Įmonės veiklos analizė
Paruoštukė Įmonės veiklos analizė

KTU Įmonės veiklos analizės testo klausimai su pažymėtais teisingais atsakymo variantais. Čia 3 variantai. [...]

Įmonės veiklos aplinkos analizė
Kursinis darbas Įmonės veiklos aplinkos analizė

ĮVADAS AB Linas Agrogoup – viena iš didžiausių Baltijos šalyse agroverslo grupių, kurios pagrindinė veikla yra [...]

Transporto įmonės plėtros galimybių analizė
Kursinis darbas Transporto įmonės plėtros galimybių analizė

 Transporto paslaugų įmonės yra labai reikšmingos tiek valstybei, tiek visuomenei. Transporto paslaugos užtikrina prekybos egzistavimą [...]

Įmonės „X“ veiklos analizė ir tobulinimo kryptys
Diplominis darbas Įmonės „X“ veiklos analizė ir tobulinimo kryptys

Lietuvai sparčiai integruojantis į bendrą Europos transporto sistemą, pasaulyje patikrinti logistikos mokslo ir verslo sprendimai [...]

Teorinių marketingo žinių pritaikymas analizuojant pasirinktos įmonės veiklą ir konkretų produktą
Referatas Teorinių marketingo žinių pritaikymas analizuojant pasirinktos įmonės veiklą ir konkretų produktą

Pastaruoju metu marketingas arba kitaip rinkodara tapo svarbia bet kurio verslo dalimi, kadangi ji susijusi [...]

UAB „Arip“ įmonės rinkodaros analizė
Referatas UAB „Arip“ įmonės rinkodaros analizė

Kiekvienoje įmonėje atliekama daugybė funkcijų, kurios visiškai ar bent iš dalies priskirtinos rinkodarai. Įmonės kuria [...]

Įmonės „X“ veiklos analizė ir įvertinimas
Kursinis darbas Įmonės „X“ veiklos analizė ir įvertinimas

Įmonių finansinės veiklos analizė parodo kaip įmonė dirbo analizuojamu laikotarpiu, jos metu apskaičiuojami įvairūs rodikliai [...]

UAB „Officeday“ įmonės rinkodaros veiklos įvertinimas
Kursinis darbas UAB „Officeday“ įmonės rinkodaros veiklos įvertinimas

Nė viena įmonė negali sėkmingai dirbti neturėdama strategijos. Rinkodaros strategija yra funkcinė strategija, susijusi su [...]

AB “TEO” įmonės veiklos analizė
Prezentacija AB “TEO” įmonės veiklos analizė

Tikslas – atilkti AB „TEO“ įmonės veiklos analizę. Uždaviniai:Susipažindinti su įmonės veikla [...]

Įmonės „Petras & co” pirmų, antrų, trečių ir ketvirtų veiklos metų finansinė analizė
Referatas Įmonės „Petras & co” pirmų, antrų, trečių ir ketvirtų veiklos metų finansinė analizė

Žodis ,,analizė“ išvertus iš graikų kalbos reiškia ,,išskaidyti“. Būtent finansinės informacijos skaidymas padeda nustatyti vienų [...]

„X“ įmonės konkurencingumo veiksnių analizė
Diplominis darbas „X“ įmonės konkurencingumo veiksnių analizė

Baigiamojo darbo tema yra „X“ įmonės konkurencingumo veiksnių analizė“. Pagrindinis darbo tikslas – išanalizuoti „X“ [...]