UAB „CCS - customers care services“ veiklos plėtros analizė

59 psl. / 16000 žod.

Ištrauka

Esant didžiulei konkurencijai, ekonominiam nepastovumui pagrindinis, bet kurios įmonės tikslas yra nenutrūkstantis veiklos pelningumas. Įmonės ieško naujų būdų kaip išlikti konkurencinga rinkoje. Konkurenciniu pranašumu bei verslo sėkme gali būti užtikrinti tik tie verslai, kurie geba priimti teisingus strateginius verslo plėtros sprendimus, šie sprendimai turi būti adekvatūs sudėtingos ir dinamiškos išorinės aplinkos pokyčiams. Organizacijas supanti aplinka yra nepastovi, keičiasi vartotojų poreikiai ir norai, konkurentų elgesys ir visa tai skatina kaskart ieškoti naujų būdų kaip pateikti, patobulinti savo paslaugas ar produkciją. Dažniausiai norint išlaikyti turimus ir pritraukti naujus klientus, įmonei tenka keisti veiklos strategiją, atsižvelgiant į tuo metu susidariusią rinką. Verslo strategija apima įmonės tikslų nustatymą, veiksmų eigą, tam kad būtų pasiekti tikslai, ir veiksmų vykdymui reikalingų išteklių sutelkimą. Strategija pasirenkama atsižvelgiant į vartotojų poreikius, kartais įmonei tenka sukurti naujus produktus atitinkančius rinkos poreikius arba esant didesnei paklausai jau turimų produktų – gaminti daugiau  arba teikti daugiau tų pačių paslaugų. Verslo strateginė plėtra gali teikti naudą ne tik įmonei, bet ir šalies ekonomikai bei visuomenei, nes vykdant verslo plėtrą yra sukuriamos naujos darbo vietos, taip mažinimas nedarbo lygis šalyje ir keliamas bendrasis vidaus produktas, išrandamos naujos technologijos. Tačiau dalis įmonių kartais neteisingai įvertina savo finansines galimybes, ne iki galo ištiria vidinės ir išorinės aplinkos daromas įtakas, netinkamai įvertinta konkurentų ir rinkos transformacijas, kas gali įmonę privesti prie bankroto. Todėl yra labai svarbu teisingai atlikti ir įvertinti įmonės veiklos strategines plėtros galimybes, atsižvelgiant į visas išvardintas kliūtis, kurios gali ne padėti išplėsti jau turimą verslą, o sugriauti.

Darbo objektas – Uždarosios akcinės bendrovės „CCS–customers care services“ veiklos plėtra.

Darbo tikslas – išanalizavus, verslo plėtros teorinius aspektus, bei veiklos rodiklius numatyti uždarosios akcinės bendrovės „CCS–customers care services“ veiklos plėtros galimybes.

Darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti verslo plėtros teorinius aspektus;
 2. Atlikti uždarosios akcinės bendrovės „CCS–customers care services“ veiklos vertinimą;
 3. Numatyti įmonės veiklos plėtros galimybes.

Darbo metodas – mokslinės teorinės literatūros ir kitų informacijos šaltinių analizė, grupavimas, lyginimas, grafinis vaizdavimas ir analizavimas.


Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. VERSLO PLĖTROS TEORINIAI ASPEKTAI5
 • 1.1. Verslo strategijos plėtros modeliai5
 • 1.2. Verslo plėtros ir investicinės strategijos derinimas8
 • 1.3. Įmonės strategijos formavimas11
 • 1.4. Įmonės išorinės ir vidinės aplinkos veiksniai13
 • 1.4.1. Išorinė įmonės aplinka13
 • 1.4.2. Vidinė įmonės aplinka16
 • 1.5. Įmonės strateginių galimybių ir grėsmių numatymas18
 • 1.6. Įmonės veiklos vertinimas20
 • 1.6.1. Nefinansinis įmonės vertinimas21
 • 1.6.2. Finansinis įmonės vertinimas23
 • 2. UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „CCS-CUSTOMERS CARE SERVICES“ VEIKLOS VERTINIMAS26
 • 2.1. Uždarosios akcinės bendrovės „CCS–customers care services“ veiklos charakteristika26
 • 2.2. Uždarosios akcinės bendrovės „CCS–customers care services“ išorinės ir vidinės aplinkos analizė28
 • 2.2.1. Uždarosios akcinės bendrovės „CCS–customers care services“ išorinė aplinka28
 • 2.2.2. Uždarosios akcinės bendrovės „CCS–customers care services“ vidinė aplinka30
 • 2.3. Uždarosios akcinės bendrovės „CCS–customers care services“ strateginių galimybių ir grėsmių numatymas33
 • 2.4. Uždarosios akcinės bendrovės „CCS–customers care services“ nefinansinis veiklos vertinimas35
 • 2.5. Uždarosios akcinės bendrovės „CCS–customers care services“ finansinis įmonės veiklos vertinimas37
 • 3. UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „CCS-CUSTOMERS CARE SERVICES“ VERSLO PLĖTROS GALIMYBIŲ NUMATYMAS45
 • 3.1. Įmonės vizija, misija ir tikslai45
 • 3.2. Strateginės alternatyvos ir strategijos pasirinkimas47
 • 3.3. Strategijos įgyvendinimas ir kontrolė49
 • IŠVADOS IR SIŪLYMAI53
 • LITERATŪRA55
 • SANTRAUKA57
 • SUMMARY58
 • PRIEDAI59
 • 1 priedas. UAB „CCS–customers care services“ mokumo rodikliai 2011–2015 m.
 • 2 priedas. UAB „CCS–customers care services“ pelningumo rodikliai 2011–2015 m.
 • 3 priedas. UAB „CCS–customers care services“ veiklos efektyvumo rodikliai 2011–2015 m.
 • 4 priedas. UAB „CCS–customers care services“ 2016–2018 m. prognozuojamos pardavimo pajamos

Reziumė

Autorius
rasa1995
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€13.83
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 28, 2018
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
59 psl.

Susiję darbai

UAB "Sanitex" veiklos organizavimo analizė

Vadyba Referatas 2016 m. karmis2
Kiekviena įmonė veikia tam tikroje nuolat kintančioje aplinkoje. Norėdama sėkmingai dirbti, ji turi nuolat stebėti aplinką, joje vykstančius pokyčius ir į juos reaguoti,...