Darbuotojų motyvacijos tyrimas AB “Šiaulių energija”

19 psl. / 3692 žod.

Ištrauka

Šiuo metu Lietuvos darbdaviai vis dažniau atkreipia dėmesį į savo darbuotojus, jų lūkesčius bei pasitenkinimą darbu. Tai yra itin svarbu užtikrinant savo organizacijos produktyvumą, išlaikant gerus specialistus, kuriant teigiamą organizacijos klimatą. Kiekvienas vadovas, norėdamas motyvuoti darbuotoją, privalo žinoti daugelį dalykų. Vienas pats vadovas žinoti visko tiesiog nepajėgus, todėl yra suburiama komanda, tai yra, pasamdomi pavaldiniai, savos srities specialistai, kurie padeda įmonės vadovui susiorenuoti. Kiekvienas žingsnis gali tapti lemtingas, o šiuolaikinėje laisvos rinkos visuomenėje, norint konkuruoti, reikia vis daugiau ir daugiau žinių. Vadovas, kuris nori efektyviai vadovauti žmonėms, turi suprasti darbuotojų poreikių prioritetus ir jų klasifikaciją. Taip pat turi išanalizuoti kokie turėtų būti darbo rezultatai, kai darbuotojams būna išaiškinama, ko iš jų norima ir suteikiama tai, ko jie nori. Visa tai padeda priimti sprendimus ir organizuoti darbo situacijos elementus taip, kad darbuotojai galėtų efektyviai naudotis savo sugebėjimais. Vadovo pagrindinis tikslas yra užtikrinti žmonių poreikių patenkinimą. Pasak kai kurių autorių, pagrindiniai motyvacijos šaltiniai yra bendrieji socialiniai motyvatoriai, organizacijos tikslai, darbo turinys, darbo sąlygos ir pinigai. Tačiau visi šie šaltiniai turi nevienodos reikšmės įvairiems žmonėms, todėl, norėdama sėkmingai motyvuoti savo darbuotojus, organizacija turi sukurti kiekvienam darbuotojui individualų motyvacijos paketą.

Taigi svarbu išanalizuoti galimas žmogaus darbinės veiklos motyvacijas, nes nuo jų priklauso organizacijos tikslai, darbo turinys, darbo sąlygos ir pinigai. Praktika rodo, kad geras vadovavimas ir darnus kolektyvas gali nuveikti daug, o motyvacijos nebuvimas gali įmonę sužlugdyti. Egzistuoja daugybė populiarių motyvacijos teorijų padedančias geriau suvokti žmonių elgesio ypatumus ir kuo remiantis yra formuojamos motyvacinės politikos ir kiekvienoje srityje galime pritaikyti mokslinėje literatūroje paminėtas motyvacijos teorijas, kurias ir išanalizuosime šiame darbe.

Daug vadovų didelį dėmesį skiria organizacijos tikslams, darbo turiniui, darbo sąlygoms ir darbo užmokesčiui. Todėl vadovo tinkamas darbuotojų motyvavimas, atkreipiant dėmesį į savo darbuotojus, jų lūkesčius bei pasitenkinimą darbu, yra ne mažiau svarbus žingsnis sėkmingo organizacijos darbuotojų darbui. Tačiau egzistuoja problema, kai įmonių vadovai nepakankamai motyvuoja darbuotojus, atsiranda motyvacijos stygius siekti rezultatyvumo, galimybių tobulėti ir kelti kvalifikaciją stoka, atsiranda netobulas darbuotojų skatinimas ir atlygio už darbą sistemos.

Darbo tikslas – išanalizuoti ir įvertinti AB „Šiaulių energija“ darbuotojų motyvavimo sistemą.

Darbo objektas: darbuotojų motyvacija.

Darbo uždaviniai:

 1. Pateikti trumpą bendrovės charakteristiką.
 2. Išsiaiškinti motyvacijos taikymo būdus bendrovėje.
 3. Atlikti darbuotojų anketavimą ir išanalizuoti jo rezultatus.

Darbo tyrimo metodai:

 • mokslinių publikacijų analizė
 • anketinė apklausa
 • pasyvus tiesioginis stebėjimas
 • pokalbio pobūdžio interviu
 • loginės išvados.

Tyrimo metodika:

Tyrimo tikslui ir uždaviniams įgyvendinti buvo sukurtas tyrimo instrumentas – AB „Šiaulių energija“ darbuotojų kiekybinės apklausos anketa. Tyrimo anketą sudarė 14 uždarų ir pusiau uždarų klausimų.

Tyrimo instrumentą sudarė šie klausimų blokai:

 1. demografinių klausimų blokas,
 2. klausimai, skirti ištirti darbuotojų socialinę – ekonominę situaciją,
 3. klausimai, skirti nustatyti darbuotojų vertybines nuostatas,
 4. klausimai, skirti nustatyti darbuotojų kvalifikavimosi poreikiui bei reikalavimams darbo vietai,
 5. klausimai, skirti nustatyti darbuotojų darbinę motyvaciją.

Turinys

 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS3
 • ĮVADAS4
 • 1. DARBUOTOJŲ MOTYVACIJOS ANALIZĖ6
 • 1.1. Analizės metodai ir anketos sudarymo principai6
 • 1.2. Darbuotojų motyvacijos taikymo būdai bendrovėje ir analizės rezultatai7
 • IŠVADOS17
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI18
 • PRIEDAI:19
 • 1 priedas. Anketa
 • 2 priedas. Užpildytos anketos

Reziumė

Autorius
boriseviciene
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 30, 2014
Publikuotas
2009 m.
Apimtis
19 psl.

Susiję darbai

UAB “X” motyvacijos analizė

Vadyba Kursinis darbas 2013 m. vaidute123
Temos aktualumas. . Pagrindinė valdymo užduotis – numatyti organizacijos ateitį ir vesti į tą ateitį organizaciją. Tai – planavimo ir organizavimo uždaviniai. Tačiau...