Dorovinio ir teisinio ugdymo sąveika

75 psl. / 22000 žod.

Ištrauka

Jei norime geresnės ateities, labai svarbu deramai auklėti savo vaikus. Dalai Lama XIV

Vaikai- yra mūsų ateitis. Tai, kaip mes juos išauklėsime, išmokysime, atsispindės jų darbuose ir ateities pasaulyje. Todėl labai svarbu vaikams suteikti tinkamas auklėjimo pamokas, kurios išmokys vaikus laikytis visuomenei priimtinų ir vertinamų vertybių, susikurti tinkamą ir visuomenės normoms priimtiną gyvenimo būdą, gyventi teisingoje ir įstatymais grįstoje visuomenėje.Kad ateities visuomenė išaugtų taip, kaip iš jos tikimasi- privalome doroviniu ir teisiniu pagrindu ugdyti vaikus. Žinodami savo teises, pareigas, visuomenei priimtinas vertybes ir gyvenimo būdą, vaikai kurs darnią ir saugią visuomenę.Tačiau kas yra vaikai? „Vaikas- žmogus, neturintis 18 metų, išskyrus atvejus, kai įstatymai numato kitaip.“ ; „nesuaugęs, nesubrendęs žmogus; berniukas ar mergaitė” . Tad apibendrinant rastas sąvokas, galima teigti, kad vaikas- tai pilnametystės nesulaukęs asmuo, iki 18 metų. Žvelgiant į tai, kad per šį laikotarpį, iki kol vaikas tampa suaugusiuoju, jis turi išmokti ir suvokti, kokios „taisyklės“ nustatytos suaugusiųjų pasaulyje. Suvokęs ir jas pritaikęs sau, jis tampa visuomenės dalimi, kurioje kuria savo gyvenimo būdą, numato, kurios vertybės yra svarbiausios, kurdamas darnų ir gražų gyvenimą.Kaip ir kiekvienoje visuomenėje- yra sukurta teisinė ir dorovinė sistema. Šią sistemą turi pažinti ir jos laikytis kiekvienas visuomenės dalyvis- vaikai taip pat. Vaikai turi būt pažindinami su ja nuo mažens- šeimoje, vaikų darželyje, mokykloje, kol taps suaugusiais, kurie laikysis visuomenės kuriamų normų. Todėl labai svarbu vaikams parodyti, kokia yra kuriama visuomenės ateities utopija , kad galėtume jos siekti, kartu ją kurti.Savo darbe norėsiu išnagrinėti svarbiausius aspektus apie vaikų teises ir pareigas, šeimos vaidmenį, kuriant dorovinę ir teisinę sistemą, dorovinį ir teisinį vaiko ugdymą šeimoje bei švietimo įstaigose. Tai aktualios šių dienų temos, kurioms yra skiriama mažai dėmesio. Vaikų auklėjimas yra svarbus šiuolaikinėje visuomenėje. Todėl auklėjimo pagrindas turi remtis doroviniais ir teisiniais pagrindais.Šiam darbui keliu šiuos uždavinius:• Išnagrinėti dorovinį ir teisinį ugdymą;• Pateikti vaiko teisių ir pareigų dorovinį ir teisinį pagrindus;• Apžvelgti šiuolaikinės šeimos dorovinį veiksmingumą;• Išnagrinėti dorovinio ir teisinio ugdymų sąveikas šeimoje ir mokykloje.Iškeltų uždavinių sprendimui bus pasitelkiama aktuali literatūra, moksliniai straipsniai, lyginamoji analizė, statistiniai duomenys.


Turinys

 • 1. Įvadas
 • 2. Dorovinis ir teisinis ugdymas
 • 3. Dorovinio ir teisinio ugdymų sąveika
 • 4. Vaiko teisių ir pareigų įgyvendinimo doroviniai ir teisiniai pagrindai
 • 4.1. Vaiko teisių ir pareigų sistemos dorovinis turinys.
 • 4.2. Vaiko teisių ir pareigų įgyvendinimo doroviniai ir psichologiniai pagrindai.
 • 4.3. Vaiko teisių ir pareigų įgyvendinimo teisiniai pagrindai.
 • 4.4. Vaiko teisių ir pareigų įgyvendinimo socialinės garantijos ir jų nepakankamumas.
 • 5. Ar šiuolaikinė šeimos teisė yra doroviškai veiksminga?
 • 5.1. Šeima kaip socialinis – dorovinis ir teisinis institutas.
 • 5.2. Šeimos santykių teisinio reglamentavimo principai.
 • 5.3. Santuokos sudarymo teisinio reguliavimo dorovinis veiksmingumas.
 • 5.4. Šeimos turtinių santykių teisinio reguliavimo dorovinis veiksmingumas.
 • 5.5. Tėvų ir vaikų tarpusavio santykių teisinio reguliavimo dorovinis veiksmingumas.
 • 6. Dorovinio ir teisinio ugdymo sąveika šeimoje
 • 6.1. Meilė ir pareiga kaip šeimos santykių pagrindas.
 • 6.2. Tėvų tarpusavio santykiai ir jų įtaka vaikams dorovės ir teisės požiūriu.
 • 6.3. Pamatinis pasitikėjimas ir tvarka. Vaiko moralinės sąmonės formavimasis.
 • 6.4. Tėvų ir vaikų tarpusavio santykiai dorovės ir teisės požiūriu. Tolerancija šeimoje.
 • 6.5. Tėvų ir vaikų dorovinės ir teisinės atsakomybės sąveika. Išsiskyrusių šeimų kodeksas.
 • 7. Dorovinio ir teisinio ugdymo sąveika mokykloje
 • 7.1. Dorovinio ir teisinio auklėjimo tikslai ir uždaviniai, jų sąveika.
 • 7.2. Dorovinio ir teisinio auklėjimo turinys. Vaiko teisių ir pareigų santykis.
 • 7.3. Individualaus auklėjimo ir pilietinio ugdymo santykis.
 • 7.4. Poteisniai reiškiniai: “vaikiškosios teisės” formavimosi specifika.
 • 7.5. Nerašytų draugystės taisyklių ir “vaikiškosios teisės” santykis.
 • 7.6. Delinkventinio elgesio formos ir resocializacijos galimybės.
 • 8. Išvados
 • 9. Naudota literatūra
 • 10. Priedai

Reziumė

Autorius
devolesa
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Teisė
Kaina
€16.71
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 4, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
75 psl.

Susiję darbai

Pirkimo - pardavimo sutarties teisinis reguliavimas

Teisė Referatas 2013 m. brigita99
Pirkimo-pardavimo sutartis yra viena iš svarbiausių komercinės veiklos sutarčių, taip pat viena labiausiai paplitusių civilinių sutarčių, kurią sudarius atsiranda teisinis prievolinis pirkimo –...

Euro teisinis statusas

Teisė Rašinys justyyyynka
Kadangi Lietuva nuo 2015 metų sausio 1 d. įsivedė eurą- tai vienas didžiausių iššūkių Lietuvoje. Taigi mano analizė pagrinde remsis Lietuvos atveju...