Socialiniai mokslai / Socialinis darbas

Socialinio pedagogo veikla, sprendžiant fizinio smurto tarp vaikų problemą vaikų globos namuose

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas: Tikriausiai nėra Lietuvoje žmogaus, kuris nebūtų girdėjęs apie pasaulį ištikusią ekonominę krizę, žiniasklaidos priemonės informuoja, kad smuko ekonominiai rodikliai, pablogėjo gyvenimo kokybė. O apie tai, kad degradavo moralė, kultūra niekas nekalba. Šiandieniniame pasaulyje materialiniai dalykai daugumai žmonių turi didelę svarbą ir reikšmę: pinigai, darbas, materialinės vertybės tapo svarbiausiu gyvenimo tikslu. Filosofas B. Kuzmickas vienpusišką orientaciją į materialines vertybes taip pat laiko bene būdingiausiu šių laikų žmonių bruožu, kurį formuoja ir tam tikri socialiniai kultūriniai veiksniai: rinka, konkurencija, sparti technikos plėtotė ir kt. Todėl ir pasaulis atrodo desakralizuotas, nudvasintas, o ,,visi tikrovės reiškiniai yra apibūdinami vien kiekybiškomis medžiagos, jėgos energijos kategorijomis‘‘ (Kuzmickas B, 2001,74 p.). Blogiausia, jog žmonės jaučiasi bejėgiais ir todėl, neturi poreikio keistis. Visi žinome posakį: vaikai mūsų ateitis. Vartodami šį posakį, tikimės, kad atėjusi naujoji karta - vaikai pakeis pasaulį, padarys jį geresnį, sukurs palankesnes gyvenimo sąlygas. Mes tikimės geros ateities sau ir vaikams nepastebėdami tragiškos dabarties, kurią rodo televizija, skelbia laikraščių antraštės. Anglų pedagogas (Gray J. 2001, 20 p.) rašo, kad šiuo metu ir laisvasis Vakarų pasaulis patiria auklėjimo krizę. ,,Kasdien gauname vis daugiau pranešimų apie vaikų ir paauglių smurtą, menką savigarbą, psichologinį reiškinį, kuris vadinamas dėmesio stokos sutrikimu, narkomanija, pastojusias paaugles ir vaikų savižudybes‘‘, - teigia jis. Tačiau, be pavyzdžio, pagalbos sunku ką nors padaryti, pakeisti. Psichologų požiūriu, elgesio išmokimui turi reikšmės šie trys mechanizmai: modeliavimas (imami kitų elgesio modeliai, pavyzdžiai), imitacija (kopijuojamas kitų elgesys) ir pastiprinimas (matymas, kaip kiti pasielgia, bendrauja). Suaugusieji esame pavyzdys vaikams, tad pirma tikėdamiesi, kad jie sukurs mums naują ateitį, taps geresni ir doresni - turime jiems rodyti teigiamą pavyzdį, kupiną meilės sau ir kitiems. Šeimose, kuriose vaikai buvo mokomi moralės principų, tokios sąvokos kaip empatija, pagarba kitam, sąžiningumas, rūpinimasis kitu yra kasdieniškos ir aiškios. ,,Vaikai labai greitai sužino apie gyvenimą. Jie stebi suaugusiųjų elgesį ir jį mėgdžioja. Jie sparčiai mokosi mylėti ir gerbti kitus žmones, bet jie taip pat greitai sugeria smurto ir neapykantos nuodus. Šeimos gyvenimas daro didelę įtaką vaiko pažiūroms, kurių jis laikysis užaugęs‘‘ (Jonas Paulius II 2005,16 p.). Vaikai nepatyrę gimdytojų meilės, priežiūros ar dėl kitų priežasčių, apgyvendinami vaikų globos namuose. Siekiant, kad vaikų namų ugdytiniai gyventų pilnavertį gyvenimą ir sėkmingai adaptuotųsi visuomenėje, būtina išugdyti ne tik meilės jausmą sau ir kitiems žmonėms, bet ir moralines emocijas, tokias kaip: socialinį jautrumą, empatiją, sąžiningumą.smurtas globos namuose – tai smurtiniai ir nusikalstami veiksmai ugdymo institucijos teritorijoje. Taikant tokį apibrėžimą reikėtų įtraukti tokius nusikaltimus kaip turto naikinimas, vagystės (Karmaza E. Grigutytė N. Gauda Karmazė. 2007,7 p.).

Dirbdami vaikų globos namuose, socialiniai pedagogai susiduria su globotiniais sunkiau gebančiais prisitaikyti prie pakitusių gyvenimo sąlygų, nes dauguma jų turi įvairių elgesio, emocijų ir kognityvinių problemų. Šios aplinkybės įtakoja socialinio pedagogo ir auklėtinio santykį, individualaus darbo su globotiniu specifiką: kreipiant dėmesį į asmeninių ir socialinių vertybių sistemų formavimą.

Socialinis pedagogas – asmuo, įgijęs kompleksinį pedagoginį ir socialinio darbo profesinį pasirengimą dirbti švietimo sistemoje (vaikų globos institucijose). Pagrindinis socialinio pedagogo profesinės veiklos tikslas – vaiko socialinė gerovė, įvairių socialinių paslaugų teikimas vaikui, sudarant prielaidas sėkmingai augančio žmogaus socializacijai. Socialinio pedagogo profesinė pareiga – pastebėti, įvertinti ir padėti įveikti ne tik socialinius vaiko gyvenimo sunkumus, bet ir jo psichologines, elgesio, bendravimo problemas (Ambrukaitis, 2000,141 p.).

Darbo problema: Kaip pasireiškia socialinių pedagogų veikla, sprendžiant fizinio smurto tarp

 vaikų problemą vaikų globos namuose.

 1. Kokios fizinio smurto formos yra labiausiai paplitusios tarp vaikų globos namuose?
 2. Kaip išsprendžiama fizinio smurto tarp vaikų problemą, vaikų globos namuose?
 3. Kokius veiklos metodus ir formas socialinis pedagogas taiko, suteikdamas pagalbą vaiakams, patyrusiems fizinš smurtą globos namuose?

Darbo objektas: Socialinio pedagogo veikla, sprendžiant fizinio smurto tarp vaikų problemą vaikų globos namuose.

Darbo tikslas - išanalizuoti socialinio pedagogo veiklą, sprendžiant fizinio smurto tarp vaikų problemą, vaikų globos namuose.

Darbo uždaviniai:

 1. Atskleisti fizinio smurto sampratą ir priežastis, įtakojančias vaikų smurto pasireiškimą tarp vaikų globos namuose.
 2. Nustatyti dažniausiai paplitusias fizinio smurto formas tarp vaikų globos namuose.
 3. Ištirti socialinio pedagogo veiklos metodus bei formas, sprendžiant fizinio smurto tarp vaikų problemą vaikų globos namuose.

Darbo metodai:

 1. Mokslinės literatūros analizė;
 2. Apklausa raštu;
 3. Standartizuotas interviu.

Darbo imtis: tiriamųjų grupę sudaro 11-16 metų vaikai 60 vaikų, iš kurių 35 mergaičių ir 25 berniukų. Respondentai atrenkami paprastuoju atsitiktiniu būdu. Tyrimas „Socialinio pedagogo veikla, sprendžiant fizinio smurto tarp vaikų problemą vaikų globos namuose “ atliktas Klaipėdos X globos namų įstaigose.

Darbo struktūra: darbą sudaro įvadas, 2 skyriai, išvados, literatūros sąrašas, 4 priedai.

Darbo tipas:
Apimtis:
12646 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Santrauka5
 • Summary6
 • Įvadas7
 • 1. SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS, SPRENDŽIANT FIZINIO SMURTO TARP
 • VAIKŲ PROBLEMĄ VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE TEORINĖ ANALIZĖ10
 • 1.1. Smurto samprata ir smurto rūšys10
 • 1.2. Fizinio smurto pasireiškimo formos globos namuose12
 • 1.3. pasekemės vaiko asmenybei17
 • 1.4. Priežastys, įtakojančios vaikų smurto atsiradimą vaikų globos namuose19
 • 1.5. Socialinio pedagogo veikla, sprendžiant fizinio smurto tarp vaikų problemą24
 • 2. SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS, SPRENDŽIANT FIZINIO SMURTO TARP
 • VAIKŲ PROBLEMĄ VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE EMPIRINIS TYRIMAS28
 • 2.1. Tyrimo metodika28
 • 2.2. Moknių apklausos raštu tyrimo rezultatų analizė30
 • 2.3. Socialinių pedagogų apklausos žodžiu tyrimo rezultatų analizė37
 • Išvados ir pasiūlymai44
 • Terminų ir sąvokų žodynas45
 • Literatūros sąrašas46

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Vaikų globos namų ir mokyklos bendradarbiavimas, sprendžiant vaikų globos namų auklėtinių problemas
Diplominis darbas Vaikų globos namų ir mokyklos bendradarbiavimas, sprendžiant vaikų globos namų auklėtinių problemas

Temos aktualumas. Mažos tautos išlikimo ir stiprumo garantas yra žmogus, kaip motyvuotas pilietis, pasirengęs nuolat [...]

Vaikų, netekusių tėvų globos, socializacijos ypatumai vaikų globos namuose
Kursinis darbas Vaikų, netekusių tėvų globos, socializacijos ypatumai vaikų globos namuose

Dar XX a.pabaigoje Lietuvoje prabilta apie globos institucijose augančių vaikų socialines problemas, kurios gali priklausyti [...]

Pusiau struktūrizuotas interviu. Pokalbis su vaikų globos namų socialiniu darbuotoju
Referatas Pusiau struktūrizuotas interviu. Pokalbis su vaikų globos namų socialiniu darbuotoju

Šalčininkų vaikų globos namus 1995 metais įkūrė Šalčininkų rajono savivaldybė. 2015 metų rudenį įstaiga šventė [...]

Socializacijos procesas vaikų globos namuose
Referatas Socializacijos procesas vaikų globos namuose

Jau nuo neatmenamų laikų žmonės mokosi. Šių dienų pasaulyje mokslas, žinios ir nuolatinis asmens tobulėjimas [...]

Smurtas prieš vaikus, kaip socialinė pedagoginė problema
Referatas Smurtas prieš vaikus, kaip socialinė pedagoginė problema

Vaikystė – tai pats nuostabiausias laikotarpis žmogaus gyvenime. Ir tik nuo mūsų suaugusiųjų (tėvų) priklauso [...]

Smurto apraiškos prieš vaikus šeimoje ir socialinės intervencijos galimybės
Kursinis darbas Smurto apraiškos prieš vaikus šeimoje ir socialinės intervencijos galimybės

Kursinis darbas apie smurtą prieš vaikus šeimose ir jo intervenciją [...]

Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, integravimas į bendrojo lavinimo mokyklas: socialinis pedagoginis aspektas
Referatas Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, integravimas į bendrojo lavinimo mokyklas: socialinis pedagoginis aspektas

Taigi referato tikslas būtų išsiaiškinti vaikų, turinčių specialių poreikių, esminius socialinius bei [...]

Vaikų, gyvenančių globos namuose, savirealizacijos poreikio tenkinimo galimybės
Diplominis darbas Vaikų, gyvenančių globos namuose, savirealizacijos poreikio tenkinimo galimybės

Visuomenė yra sudaryta iš daugybės žmonių. Kiekvienas iš jų yra augęs skirtingomis sąlygomis, skirtingose šeimose.

Profesinės veiklos praktika Jasiuliškių Socialinės globos namuose
Praktikos ataskaita Profesinės veiklos praktika Jasiuliškių Socialinės globos namuose

Profesinės veiklos praktika buvo [...]

Žmogaus socialinės raidos namų darbas:Mergina neturinti kur gyventi su vaiku Vilniaus rajone. Mergina turi 1 lygio invalidumą, tėvas geria, mama bedarbė
Referatas Žmogaus socialinės raidos namų darbas:Mergina neturinti kur gyventi su vaiku Vilniaus rajone. Mergina turi 1 lygio invalidumą, tėvas geria, mama bedarbė

Pastaraisiais metais tiek Lietuva, tiek daugelis kitų Europos ir tolimesnių valstybių susiduria su tokiomis problemomis [...]

Edukologijos praktikos ataskaita Kuršėnų vaikų globos namuose
Praktikos ataskaita Edukologijos praktikos ataskaita Kuršėnų vaikų globos namuose

1941 m. Lietuvos Respublikoje pradėta kurti vaikų namus. Vieni pirmųjų įkurti Kuršėnų vaikų globos namai [...]

Vaiko pasirengimo savarankiškam gyvenimui galimybės vaikų globos namuose
Referatas Vaiko pasirengimo savarankiškam gyvenimui galimybės vaikų globos namuose

Lietuvoje nuolat daugėja vaikų, dėl įvairių priežasčių netekusių tėvų globos ir gyvenančių vaikų globos įstaigose.Šiuo [...]

Socialinės ir psichologinės lingvistikos namų darbas apie vaikų kalbos raidos ypatybes
Referatas Socialinės ir psichologinės lingvistikos namų darbas apie vaikų kalbos raidos ypatybes

Kalbos įsisavinimas – tai spontaniškas, nesąmoningas gimtosios ar kitos kalbos išmokimas natūralioje kalbinėje aplinkoje. Vaikai [...]

Straipsnio „Savanoriškos socialinės veiklos galimybės vaikų dienos centruose” tezės
Paruoštukė Straipsnio „Savanoriškos socialinės veiklos galimybės vaikų dienos centruose” tezės

Citata: Pasak M. Žaltausko (2010), daugumos respondentų, nedalyvaujančių savanoriškoje veikloje, atsakymas, kad nenorėtų arba nežino [...]