Socialiniai mokslai / Socialinis darbas

Socialinio pedagogo veikla dirbant su vaikais iš socialinės rizikos šeimų

0 atsiliepimų
Autorius:

Darbo aktualumas. Sudėtinga šalies socialinė bei ekonominė padėtis sąlygoja sunkią socialinę šeimų ir jose gyvenančių vaikų situaciją. Kasmet į socialinės rizikos grupei priklausančių šeimų šąrašą įrašoma vis naujos šeimos auginančios mažamečius vaikus. Nors Vaiko teisių apsaugos tarnybų duomenimis, 2012 m. tokių šeimų skaičius sumažėjo 3,8 proc., o vaikų jose - 3,83 proc., Lietuvoje gausu socialiai bei pedagogiškai apleistų vaikų.
Daugelis tokių šeimų yra prastos socialinės būklės, todėl vaikai jau pačioje gyvenimo pradžioje atsiduria tokioje aplinkoje, kurioje palanki socializacija sunkiai įmanoma.
Remiantis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis 2012 m. pabaigoje 10389 socialinės rizikos šeimose augo 21303 vaikai. Dižiausią dalį socialinės rizikos šeimose augančių vaikų, kaip ir kasmet sudaro vyresni nei 10 metų (75130 vaikai), taip pat kiti mokyklinio amžiaus vaikai: 7 – 9 m. amžiaus – 3984, o 15 – 17 m. amžiaus – 4023 vaikai.


Ne visos šeimos yra tobulos, ne visi tėvai yra atsakingi. Socialinės rizikos šeima – tai šeima, kurioje narių bendradarbiavimas ir emocinis bendravimas yra sutrikę ir kurios neigiama aplinka neskatina sveiko ir produktyvaus asmenybės augimo ir vystymosi. Tokios šeimos nesugeba tenkinti vaiko emocinių ir fizinių reikmių, bendravimo būdas tokiose šeimose žymiai apriboja vaiko galimybes išreikšti poreikius ir jausmus. Vaikai, augantys tokiose šeimose, nepakankamai save vertina, nesitiki, kad jų poreikiai yra svarbūs ir gali būti patenkinti, neturi tinkamų socialinių įgūdžių. (Leliūgienė I., Rupšienė L., Plavinskienė L.2005)
Tai reiškia, kad socialinės rizikos šeimose dėl menko tėvų išprusimo, dorovinių vertybių nuosmukio, nesugebėjimo ir nepajėgumo prisitaikyti prie kintančių socialinių bei ekonominių sąlygų formuojamos ne savarankiškos ir harmoningos asmenybės, o savo jėgomis nepasitikintys, nesaugiai besijaučiantys visuomenės nariai. Kad jie užaugę netaptų visuomenės našta, tiesiog būtina ugdyti jų visavertiškumo jausmą. Deja, norint užtikrinti socialinių rizikos šeimų mažėjimą ir sustabdyti šio socialinio reiškinio plitimą, reikia, kad visuomenė ir valstybė bendradarbiautų.


Socialinės rizikos šeimose suaugusieji dažnai nesuvokia, kaip netinkamai jie elgiasi su vaikais, kokį pavyzdį vaikai mato. Vaikystėje sukurti stereotipai dažniausiai lydi visą likusį gyvenimą. Kai tėvai nėra vaikui stabilumo garantas, ir jis nesuvokia savęs kaip asmenybės, tada gali jaustis menkavertis, o padaręs klaidą, pasijunta nevykėliu. Tačiau vaikus galima išmokyti susidoroti su painiomis situacijomis, tai turėtų padaryti tėvai, bet į pagalbą gali ir turi ateiti socialinis pedagogas. Nes ne tik namai, bet ir ugdymo įstaiga yra reikšmingas socializacijos proceso veiksnys. Ji laikoma antrąja po šeimos svarbiausia socializacijos institucija. G.Kvieskienė (Kvieskienė G., 2003) teigia, kad mokykloje vaikas gauna tam tikrus elgesio, bendravimo su bendraamžiais ir vyresniais žmonėmis įgūdžius. Bandant surasti pusiausvyrą tarp asmeninių ir bendrų interesų, kuriant savo ateitį, vaikui labai reikalinga suaugusių žmonių pagalba.
Socialinės rizikos šeimose augantiems vaikams reikia dėmesio ir rūpesčio. Anksčiau socialinės ir psichologinės pagalbos poreikis socialinės rizikos šeimų vaikams nebuvo taip akcentuojamas kaip dabar. Dabar mokyklose bei kitose įstaigose dirba socialiniai pedagogai, kurie padeda vaikams, sprendžiant įvairaus pobūdžio problemas, kurios iškyla dėl įvairių priežasčių.
Socialinio pedagogo veikla yra gana plačiai nagrinėta ir analizuota įvairioje mokslinėje literatūroje. Šią sritį yra analizavę G.Kvieskienė (2003), I.Leliūgienė (2003), I.Lukoševičienė (1999), J.Vaitkevičius (1995), ir kt.
Socialinės rizikos šeimų vaikų ypatumus yra nagrinėję tokie mokslininkai, kaip L.Abromaitienė (2002), L.Bulotaitė (1999), I.Leliūgienė (2003), K. Miškinis (1993) ir kt.
Problema. Socialinės rizikos šeimų ir jose augančių vaikų tema yra aktuali Lietuvos visuomenės problema. Ji aktuali ne tik Lietuvoje, bet ir daugelyje valstybių, kurios išgyveno ar išgyvena esmines socialines permainas. Lietuvos valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos duomenimis, šeimos, kurios dėl tam tikrų priežasčių nepakankamai rūpinasi savo vaikais, pagal gyvenamąją vietą yra įtraukiamos į socialinės rizikos šeimų apskaitą. 2012 m. gruodžio 31 dienos Lietuvos respublikos savivaldybių socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitoje iš viso įrašytos 10389 socialinės rizikos šeimos, kuriose auga 21303 nepilnamečiai vaikai. Vien per 2012 metus į apskaitą įrašytos 1766 socialinės rizikos šeimos, kuriose auga 3140 vaikų.
Švietimo institucijų ir socialinio pedagogo profesinis tikslas yra sujungti šeimą ir pedagogų bendruomenes. Socialinis pedagogas turi padėti rizikos šeimos vaikui atrinkti tikrąsias gyvenimo vertybes, suvokti jų svarbą, stiprinti vaiko autonomiją, laisvę, savarankiškumą. Dirbant su tėvais iš socialinės rizikos šeimų, pedagogas turėtų skatinti juos orientuotis į vaiką, kaip į asmenį, visavertį individą.


Darbo tikslas: Ištirti socialinio pedagogo veiklos ypatumus dirbant su vaikais, augančiais socialinės rizikos šeimose.

Darbo uždaviniai:


1. Teorinės literatūros pagrindu išanalizuoti socialinės rizikos šeimų sampratą ir rizikos veiksnius.
2. Išnagrinėti socialinio pedagogo veiklos reglamentavimą ir siūlomus veiklos metodus dirbant su vaikais, augančiais socialinės rizikos šeimose.
3. Ištirti socialinio pedagogo veiklos ypatumus, dirbant su vaikais, augančiais socialinės rizikos šeimose.

Metodai:


1. Mokslinės literatūros ir dokumentų analizė.
2. Interviu

Darbo tipas:
Apimtis:
7390 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS5
  • 1. SOCIALINĖS RIZIKOS ŠEIMOS SAMPRATOS IR RIZIKOS VEIKSNIŲ TEORINĖ ANALIZĖ8
  • 1.1 Socialinės rizikos šeimos samprata ir rizikos veiksniai8
  • 1.2 Socialinės rizikos šeimų situacija Lietuvoje14
  • 1.3 Smurto ir netinkamo bendravimo pasekmės vaikams, augantiems socialinės rizikos šeimose16
  • 2. SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS REGLAMENTAVIMAS IR VEIKLOS METODAI DIRBANT SU VAIKAIS, AUGANČIAIS SOCIALINĖS RIZIKOS ŠEIMOS19
  • 2.1 Socialinio pedagogo veikla, teikiant pagalbą vaikams, augantiems socialinės rizikos šeimose19
  • 2.2 Socialinio pedagogo veiklos metodai dirbant su vaikais iš socialinės rizikos šeimų24

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
„Dienos centras socialinės rizikos šeimų vaikams“
Referatas „Dienos centras socialinės rizikos šeimų vaikams“

Planas, kaip įrengti Dienos centra. (Ekonomikos darbas) Dienos centra renktume Kretingos rajone, Laukžemės kaime. Kadangi [...]

Socialinio pedagogo veikla, sprendžiant fizinio smurto tarp vaikų problemą vaikų globos namuose
Diplominis darbas Socialinio pedagogo veikla, sprendžiant fizinio smurto tarp vaikų problemą vaikų globos namuose

Temos aktualumas: Tikriausiai nėra Lietuvoje žmogaus, kuris nebūtų girdėjęs apie pasaulį ištikusią ekonominę krizę, žiniasklaidos [...]

Vaikų dienos centre dirbančių socialinių darbuotojų pagalba socialinės rizikos šeimai
Tyrimas Vaikų dienos centre dirbančių socialinių darbuotojų pagalba socialinės rizikos šeimai

Socialinės rizikos asmenų problema yra opi bet kuriai visuomenei. Šie asmenys ne tik negali patys [...]

Socialinė parama nepasiturinčioms šeimoms ir tų šeimų vaikams
Referatas Socialinė parama nepasiturinčioms šeimoms ir tų šeimų vaikams

Pastarojo laikmečio Lietuvos situacija, joje vykstančios socialinės – ekonominės permainos sąlygoja valstybės vykdomos socialinės bei [...]

Socialinio darbuotojo veikla su socialinės rizikos šeimomis
Kursinis darbas Socialinio darbuotojo veikla su socialinės rizikos šeimomis

Šeima yra pati svarbiausia kiekvieno mūsų gyvenime - mums, mūsų vaikams, mūsų tėvams ir seneliams.

Socialinių darbuotojų veikla, dirbant su psichinę negalią turinčiais asmenimis priklausomais nuo alkoholio
Diplominis darbas Socialinių darbuotojų veikla, dirbant su psichinę negalią turinčiais asmenimis priklausomais nuo alkoholio

Pagal L.Lukoševičienę ( 1996) socialinis darbas apibrėžiamas taip [...]

Reabilitacijos planavimas socialinės rizikos šeimų vaikams
Referatas Reabilitacijos planavimas socialinės rizikos šeimų vaikams

Sparčiai besikeičiančios ekonominės bei socialinės gyvenimo sąlygos vis labiau pažeidžia silpnas, įvairių psichologinių ir materialinių [...]

Socialinio pedagogo darbas su delikventinio elgesio vaikais bendrojo lavinimo mokykloje
Diplominis darbas Socialinio pedagogo darbas su delikventinio elgesio vaikais bendrojo lavinimo mokykloje

Temos aktualumas ir naujumas. Socialinis pedagogas, naudodamasis socialinės komunikacijos metodais ir mechanizmais, valdydamas pozityviosios socializacijos [...]

Socialinio darbuotojo veikla padedant socialinės rizikos šeimoms
Referatas Socialinio darbuotojo veikla padedant socialinės rizikos šeimoms

   Šeima – unikali socialinė institucija, suvokiama kaip pirminė savo narių paramos ir globos teikimo [...]

Socialinė pedagoginė pagalba vaikams, vartojantiems narkotines, psichotropines ir kitas psichiką veikiančias medžiagas
Referatas Socialinė pedagoginė pagalba vaikams, vartojantiems narkotines, psichotropines ir kitas psichiką veikiančias medžiagas

Šių dienų vaikai linkę neklausyti, atsikalbinėti, konfliktuoti su tėvais, pedagogais. Jiems būdingas priešiškumas tokiai aplinkai [...]

Smurtas prieš vaikus, kaip socialinė pedagoginė problema
Referatas Smurtas prieš vaikus, kaip socialinė pedagoginė problema

Vaikystė – tai pats nuostabiausias laikotarpis žmogaus gyvenime. Ir tik nuo mūsų suaugusiųjų (tėvų) priklauso [...]

Rizikos grupės vaikų socialinės raidos ypatybės ugdymosi kontekste
Referatas Rizikos grupės vaikų socialinės raidos ypatybės ugdymosi kontekste

Kalbant apie rizikos grupei priklausiančius vaikus, svarbu paminėti, kad labai svarbi yra juos supanti socialinė [...]

Vertybinės nuostatos, dirbant su socialinės rizikos asmenimis
Referatas Vertybinės nuostatos, dirbant su socialinės rizikos asmenimis

Vertybinės nuostatos socialiniame darbe. Vertybės – neatsiejama žmogaus gyvenimo dalis. Vertybės aktualios ne tik asmeniniame [...]

Vaikų dienos centro pagalba socialinės rizikos šeimai
Referatas Vaikų dienos centro pagalba socialinės rizikos šeimai

       Socialinės rizikos šeimos yra opi problema šalims, kurios išgyvena permainas. Lietuvai tai taip pat [...]

Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, integravimas į bendrojo lavinimo mokyklas: socialinis pedagoginis aspektas
Referatas Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, integravimas į bendrojo lavinimo mokyklas: socialinis pedagoginis aspektas

Taigi referato tikslas būtų išsiaiškinti vaikų, turinčių specialių poreikių, esminius socialinius bei [...]