Socialinių darbuotojų veikla, dirbant su psichinę negalią turinčiais asmenimis priklausomais nuo alkoholio

46 psl. / 10601 žod.

Ištrauka

Pagal L.Lukoševičienę ( 1996) socialinis darbas apibrėžiamas taip: Socialinis darbas- tai profesionalus darbas, kurio tikslas- padėti žmogui rasti išeitį sprendžiant socialines problemas ir siekiant harmoningesnio gyvenimo. Taip pat I. Leliūgienė ( 1997) teigia, kad socialinis darbas- tai profesinė veikla teikianti pagalbą individui, grupės ar bendruomenėms, sustiprinant ar atgaivinant jų sugebėjimus socialiniam funkcionavimui ir sudarant palankias visuomenės sąlygas šiems tikslams pasiekti.
Pagal Tarptautines Socialinių Darbuotojų Federacijos nuostatus Socialinio darbo profesijos tikslas- daryti socialinius pokyčius visuomenėje, taip pat ir individualiai( Encyclopedia of social work 1987).
Tiksliau pasakant, kad visa socialinį darbą atlieką socialinis darbuotojas. Visuomenėje, turinčioje sudėtingų socialinių problemų ir daugybę žmogiškų poreikių, socialiniam darbuotojui kartais pravartu tapti daugiaasmenės pagalbos dalimi. Lietuvoje 2011m. pabaigoje socialines paslaugas- teikė 2,1 tūkst. socialinių darbuotojų, jų padėjėjų ir lankomosios priežiūros darbuotojų.
Kai mes susiduriame su socialinėmis problemomis, kai šeimoje yra asmuo, turintis psichikos negalią, mes kreipėmės į įstaigas, kurios gali mums padėti. Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis, visame pasaulyje 1500 milijonų žmonių turi psichikos sveikatos sutrikimų. Deja, jų skaičius vis didėja, niekas nėra nuo jų apsaugotas. Vis daugėja rizikos veiksnių, sukeliančių šias ligas - skurdas, nedarbas, vienatvė, migracija, socialinis – ekonominis neužtikrintumas. Tai veikia ir Lietuvos gyventojus. Dėl psichikos sveikatos sutrikimo atsiradusi negalia aiškiai sutrikdo asmens funkcionalumą, pažeidžia įvairius įgūdžius, reikalingus socialiniam gyvenimu. Sunkesnės negalios atveju asmenys nebesugeba pasirūpinti savimi: praranda darbą, bustą, netenka artimųjų palaikymo. Jiems nepakanka tradicinės psichikos sveikatos ir socialinių paslaugų teikiamų bendruomenėje, todėl lieka vienintelė išeitis - apsigyventi socialinės globos namuose ir toliau tęsti gydymą bei reabilitaciją. Globos įstaigos personalas turi tapti pagalbininkais, gerinančiais neįgaliųjų žmonių gyvenimo kokybę, padedančiais jiems visaverčiai integruotis į visuomenę.
Bet dauguma psichinę negalią turinčių asmenų dažnai vartoją alkoholinius gėrimus. Tai socialiniams darbuotojams sukelia nemažai problemų, kad geriau atliktų savo darbą ir užtikrintų su psichikos negalią turinčių asmenų geresnes gyvenimo sąlygas. Todėl aktualu išanalizuoti socialinių
darbuotojų veiklą, dirbant su psichikos negalią turinčiais asmenimis priklausančiais nuo alkoholio. Ukmergės rajono esančiuose Jasiuliškių Socialinės globos namuose socialinėje darbo veikloje dirba 77 asmenis, iš jų 16 socialinių darbuotojų ir 61 socialinių darbuotojų padėjėjų, tiesiogiai dirbančių

su psichikos negalią turinčiais asmenimis. Šiuose globos namuose gyvena nemažai asmenų su psichikos negalią, kai kurie iš jų vartoja alkoholį.
DARBO OBJEKTAS - socialinių darbuotojų veikla, dirbant su psichikos negalią turinčiais asmenimis priklausomais nuo alkoholio.
TIKSLAS - išanalizuoti socialinių darbuotojų veiklą, dirbančių su psichinę negalią turinčiais asmenimis priklausančiais nuo alkoholio.
UŽDAVINIAI:
1. Išanalizuoti psichinę negalią turinčių asmenų priklausančių nuo alkoholio problemas.
2.Išnagrinėti socialinių darbuotojų veikla, dirbant su psichikos negalią turinčiais asmenimis priklausančiais nuo alkoholio.
3. Ištirti socialinių darbuotojų veiklą, dirbant su psichikos negalią turinčiais asmenimis priklausomais nuo alkoholio.
DARBO METODAI:
1. Mokslinės literatūros analizė.
2. Informacinių šaltinių analizė.
3. Statistinių duomenų analizė.
4. Anketinė apklausa.
Baigiamajame darbe pademonstruotos ir atskleistos socialinio darbuotojo profesinės kompetencijos:
1. Socialinių problemų nustatymas ir socialinių poreikių įvertinimas:
1.1. Rinkti, sisteminti ir vertinti informaciją;
1.2. Analizuoti priežastis, sukeliančias kliento socialines problemas;
1.3. Bendrauti ir bendradarbiauti su klientu ir jo aplinka.
2. Socialinės paramos planavimas:
TYRIMO CHARAKTERISTIKA:
Tyrime dalyvavo 40 respondentų, iš jų 10 socialinių darbuotojų ir 30 socialinių darbuotojų padėjėjų ( buvo atrinkti socialiniai darbuotojai tiesiogiai dirbantis su psichikos negalią turinčiais asmenimis priklausančiais nuo alkoholio). Siekiant surinkti informaciją apie socialinių darbuotojų veiklą, dirbančiu su psichikos negalią turinčiais asmenimis priklausančiais asmenimis buvo parengta anketa ( žr. 1 priedą). Anketos klausimais norima išsiaiškinti socialinių darbuotojųnuomonę apie psichikos negalią turinčių asmenų alkoholio vartojimo priežastis ir kaip padėti asmeniui nevartoti alkoholio.


Turinys

 • SANTRAUKA
 • SUMMARY
 • ĮVADAS
 • 1. Psichinę negalią turinčių asmenų priklausančių nuo alkoholio priežastis ir pasekmės12
 • 2. Socialinio darbuotojo pagalba psichikos negalią turintiems asmenims priklausančiais
 • nuo alkoholio24
 • 3. Socialinio darbuotojo, dirbančio su psichikos negalia turinčiais asmenimis priklausančiais nuo
 • alkoholio- tyrimas31
 • 3.1 Tyrimo charakteristika31
 • 3.2 Tyrimo rezultatų analizė32
 • IŠVADOS
 • REKOMENDACIJOS
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS
 • PRIEDAI
 • 1 priedas. Anketa
 • 2 priedas. Darbo byla
 • 3 priedas. Įvertinimas
 • Paveikslų sąrašas
 • Lentelių sąrašas

Reziumė

Autorius
smikko
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Socialinis darbas
Kaina
€11.19
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 2, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
46 psl.

Susiję darbai