Socialiniai mokslai / Socialinis darbas

Socialinių darbuotojų veikla, dirbant su psichinę negalią turinčiais asmenimis priklausomais nuo alkoholio

0 atsiliepimų
Autorius:
Pagal L.Lukoševičienę ( 1996) socialinis darbas apibrėžiamas taip: Socialinis darbas- tai profesionalus darbas, kurio tikslas- padėti žmogui rasti išeitį sprendžiant socialines problemas ir siekiant harmoningesnio gyvenimo. Taip pat I. Leliūgienė ( 1997) teigia, kad socialinis darbas- tai profesinė veikla teikianti pagalbą individui, grupės ar bendruomenėms, sustiprinant ar atgaivinant jų sugebėjimus socialiniam funkcionavimui ir sudarant palankias visuomenės sąlygas šiems tikslams pasiekti.
Pagal Tarptautines Socialinių Darbuotojų Federacijos nuostatus Socialinio darbo profesijos tikslas- daryti socialinius pokyčius visuomenėje, taip pat ir individualiai( Encyclopedia of social work 1987).
Tiksliau pasakant, kad visa socialinį darbą atlieką socialinis darbuotojas. Visuomenėje, turinčioje sudėtingų socialinių problemų ir daugybę žmogiškų poreikių, socialiniam darbuotojui kartais pravartu tapti daugiaasmenės pagalbos dalimi. Lietuvoje 2011m. pabaigoje socialines paslaugas- teikė 2,1 tūkst. socialinių darbuotojų, jų padėjėjų ir lankomosios priežiūros darbuotojų.
Kai mes susiduriame su socialinėmis problemomis, kai šeimoje yra asmuo, turintis psichikos negalią, mes kreipėmės į įstaigas, kurios gali mums padėti. Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis, visame pasaulyje 1500 milijonų žmonių turi psichikos sveikatos sutrikimų. Deja, jų skaičius vis didėja, niekas nėra nuo jų apsaugotas. Vis daugėja rizikos veiksnių, sukeliančių šias ligas - skurdas, nedarbas, vienatvė, migracija, socialinis – ekonominis neužtikrintumas. Tai veikia ir Lietuvos gyventojus. Dėl psichikos sveikatos sutrikimo atsiradusi negalia aiškiai sutrikdo asmens funkcionalumą, pažeidžia įvairius įgūdžius, reikalingus socialiniam gyvenimu. Sunkesnės negalios atveju asmenys nebesugeba pasirūpinti savimi: praranda darbą, bustą, netenka artimųjų palaikymo. Jiems nepakanka tradicinės psichikos sveikatos ir socialinių paslaugų teikiamų bendruomenėje, todėl lieka vienintelė išeitis - apsigyventi socialinės globos namuose ir toliau tęsti gydymą bei reabilitaciją. Globos įstaigos personalas turi tapti pagalbininkais, gerinančiais neįgaliųjų žmonių gyvenimo kokybę, padedančiais jiems visaverčiai integruotis į visuomenę.
Bet dauguma psichinę negalią turinčių asmenų dažnai vartoją alkoholinius gėrimus. Tai socialiniams darbuotojams sukelia nemažai problemų, kad geriau atliktų savo darbą ir užtikrintų su psichikos negalią turinčių asmenų geresnes gyvenimo sąlygas. Todėl aktualu išanalizuoti socialinių
darbuotojų veiklą, dirbant su psichikos negalią turinčiais asmenimis priklausančiais nuo alkoholio. Ukmergės rajono esančiuose Jasiuliškių Socialinės globos namuose socialinėje darbo veikloje dirba 77 asmenis, iš jų 16 socialinių darbuotojų ir 61 socialinių darbuotojų padėjėjų, tiesiogiai dirbančių

su psichikos negalią turinčiais asmenimis. Šiuose globos namuose gyvena nemažai asmenų su psichikos negalią, kai kurie iš jų vartoja alkoholį.
DARBO OBJEKTAS - socialinių darbuotojų veikla, dirbant su psichikos negalią turinčiais asmenimis priklausomais nuo alkoholio.
TIKSLAS - išanalizuoti socialinių darbuotojų veiklą, dirbančių su psichinę negalią turinčiais asmenimis priklausančiais nuo alkoholio.
UŽDAVINIAI:
1. Išanalizuoti psichinę negalią turinčių asmenų priklausančių nuo alkoholio problemas.
2.Išnagrinėti socialinių darbuotojų veikla, dirbant su psichikos negalią turinčiais asmenimis priklausančiais nuo alkoholio.
3. Ištirti socialinių darbuotojų veiklą, dirbant su psichikos negalią turinčiais asmenimis priklausomais nuo alkoholio.
DARBO METODAI:
1. Mokslinės literatūros analizė.
2. Informacinių šaltinių analizė.
3. Statistinių duomenų analizė.
4. Anketinė apklausa.
Baigiamajame darbe pademonstruotos ir atskleistos socialinio darbuotojo profesinės kompetencijos:
1. Socialinių problemų nustatymas ir socialinių poreikių įvertinimas:
1.1. Rinkti, sisteminti ir vertinti informaciją;
1.2. Analizuoti priežastis, sukeliančias kliento socialines problemas;
1.3. Bendrauti ir bendradarbiauti su klientu ir jo aplinka.
2. Socialinės paramos planavimas:
TYRIMO CHARAKTERISTIKA:
Tyrime dalyvavo 40 respondentų, iš jų 10 socialinių darbuotojų ir 30 socialinių darbuotojų padėjėjų ( buvo atrinkti socialiniai darbuotojai tiesiogiai dirbantis su psichikos negalią turinčiais asmenimis priklausančiais nuo alkoholio). Siekiant surinkti informaciją apie socialinių darbuotojų veiklą, dirbančiu su psichikos negalią turinčiais asmenimis priklausančiais asmenimis buvo parengta anketa ( žr. 1 priedą). Anketos klausimais norima išsiaiškinti socialinių darbuotojųnuomonę apie psichikos negalią turinčių asmenų alkoholio vartojimo priežastis ir kaip padėti asmeniui nevartoti alkoholio.
Darbo tipas:
Apimtis:
10601 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • SANTRAUKA
 • SUMMARY
 • ĮVADAS
 • 1. Psichinę negalią turinčių asmenų priklausančių nuo alkoholio priežastis ir pasekmės12
 • 2. Socialinio darbuotojo pagalba psichikos negalią turintiems asmenims priklausančiais
 • nuo alkoholio24
 • 3. Socialinio darbuotojo, dirbančio su psichikos negalia turinčiais asmenimis priklausančiais nuo
 • alkoholio- tyrimas31
 • 3.1 Tyrimo charakteristika31
 • 3.2 Tyrimo rezultatų analizė32
 • IŠVADOS
 • REKOMENDACIJOS
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS
 • PRIEDAI
 • 1 priedas. Anketa
 • 2 priedas. Darbo byla
 • 3 priedas. Įvertinimas
 • Paveikslų sąrašas
 • Lentelių sąrašas

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Socialinės globos namų gyventojų, turinčių psichinę negalią, poreikių tenkinimas
Diplominis darbas Socialinės globos namų gyventojų, turinčių psichinę negalią, poreikių tenkinimas

Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis, visame pasaulyje 1500 milijonų žmonių turi psichikos sveikatos sutrikimų. Deja, jų [...]

Pagalba priklausomoms nuo alkoholio šeimoms seniūnijų socialinių darbuotojų perspektyva
Diplominis darbas Pagalba priklausomoms nuo alkoholio šeimoms seniūnijų socialinių darbuotojų perspektyva

Viena iš pagrindinių priežasčių, dėl ko šeimos įtraukiamos į socialinės rizikos šeimų sąrašus yra alkoholizmas.

Socialinio darbuotojo veikla, padedant įveikiant narkomanijos ir alkoholizmo problemas
Referatas Socialinio darbuotojo veikla, padedant įveikiant narkomanijos ir alkoholizmo problemas

Šiame darbe analizuojama socialinio darbuotojo veikla, įveikiant alkoholizmo ir narkomanijos problemas. Pirmiausia, aptariamos alkoholizmo bei [...]

Žmonų, gyvenančių su alkoholio vartojimo problemų turinčiais vyrais, psichologinė savijauta
Kursinis darbas Žmonų, gyvenančių su alkoholio vartojimo problemų turinčiais vyrais, psichologinė savijauta

Temos aktualumas. Skaudi mūsų visuomenės problema yra alkoholio vartojimas. Pranešime apie žmogaus socialinę raidą Lietuvoje [...]

Socialinių paslaugų teikimo analizė protinę negalią turinčių suaugusiųjų įstaigoje
Kursinis darbas Socialinių paslaugų teikimo analizė protinę negalią turinčių suaugusiųjų įstaigoje

Pastaruoju metu mūsų šalyje vyksta didelės permainos socialinėje srityje. Šioje demokratinėje ir pilietinėje visuomenėje vis [...]

Socialinio pedagogo veikla dirbant su vaikais iš socialinės rizikos šeimų
Kursinis darbas Socialinio pedagogo veikla dirbant su vaikais iš socialinės rizikos šeimų

Darbo aktualumas. Sudėtinga šalies socialinė bei ekonominė padėtis sąlygoja sunkią socialinę šeimų ir jose gyvenančių [...]

Socialinių darbuotojų, koordinuojančių savanorių veiklą, patirtys
Diplominis darbas Socialinių darbuotojų, koordinuojančių savanorių veiklą, patirtys

Mūsų šalyje daug socialinių problemų, su kuriomis susiduria kiekvienas. Savanorystė – viena iš veiklų, kurios [...]

Vaikų dienos centre dirbančių socialinių darbuotojų pagalba socialinės rizikos šeimai
Tyrimas Vaikų dienos centre dirbančių socialinių darbuotojų pagalba socialinės rizikos šeimai

Socialinės rizikos asmenų problema yra opi bet kuriai visuomenei. Šie asmenys ne tik negali patys [...]

Priklausomybę nuo narkotikų vartojimo turinčių asmenų patirtis psichosocialiniu aspektu
Diplominis darbas Priklausomybę nuo narkotikų vartojimo turinčių asmenų patirtis psichosocialiniu aspektu

Pastaruoju metu visuomenėje itin daug kalbama apie narkomaniją, prevencijos programas, bei apie jaunimą, kuris vis [...]

Vaikų, turinčių įvairias negales, psichologiniai ypatumai
Referatas Vaikų, turinčių įvairias negales, psichologiniai ypatumai

                      Pasireiškia vaiko negrįžtamu pažintinės veiklos (ypač mąstymo proceso) pažeidimu, valios, emocijų neišsivystymu. Tai sukelia [...]

Socialinių darbuotojų dirbančių su smurtu artimoje aplinkoje profesinės kompetencijos kėlimas
Referatas Socialinių darbuotojų dirbančių su smurtu artimoje aplinkoje profesinės kompetencijos kėlimas

¨ Tikslas – Tobulinti socialinių darbuotojų kompetencijas dirbant su smurtu artimoje aplinkoje aukomis. ¨ Uždaviniai - [...]

Socialinė pedagoginė pagalba vaikams, vartojantiems narkotines, psichotropines ir kitas psichiką veikiančias medžiagas
Referatas Socialinė pedagoginė pagalba vaikams, vartojantiems narkotines, psichotropines ir kitas psichiką veikiančias medžiagas

Šių dienų vaikai linkę neklausyti, atsikalbinėti, konfliktuoti su tėvais, pedagogais. Jiems būdingas priešiškumas tokiai aplinkai [...]

Vertybinės nuostatos, dirbant su socialinės rizikos asmenimis
Referatas Vertybinės nuostatos, dirbant su socialinės rizikos asmenimis

Vertybinės nuostatos socialiniame darbe. Vertybės – neatsiejama žmogaus gyvenimo dalis. Vertybės aktualios ne tik asmeniniame [...]

Su šeimomis patiriančių sunkumų dirbančių socialinių darbuotojų profesinės patirtys pirmaisiais metais po studijų
Kursinis darbas Su šeimomis patiriančių sunkumų dirbančių socialinių darbuotojų profesinės patirtys pirmaisiais metais po studijų

Profesionalus socialinis darbas turi būti nukreiptas į problemų sprendimą ir pokyčių siekimą ,kad šeimų patiriančių sunkumų [...]

Socialinio darbuoto veikla sveikatos priežiūroje
Referatas Socialinio darbuoto veikla sveikatos priežiūroje

Patirta ir matyta situacija vienoje iš Vilniaus poliklinikų. Vienišos motinos su vaiku skundai apie požiūrį [...]