Socialinio darbuotojo veikla, padedant įveikiant narkomanijos ir alkoholizmo problemas

13 psl. / 2862 žod.

Ištrauka

Šiame darbe analizuojama socialinio darbuotojo veikla, įveikiant alkoholizmo ir narkomanijos problemas. Pirmiausia, aptariamos alkoholizmo bei narkomanijos sąvokos. Antroje dalyje analizuojama socialinio darbuotojo veikla individualiame ir bendruomenės lygmenyje.

Temos aktualumasNors daugumoje šalių sveikatos apsauga gerėja, problemų dėl narkotikų ir alkoholio vartojimo praktiškai visur daugėja. Alkoholis ir narkotikai daugelyje pasaulio šalių kelia didelį susirūpinimą dėl jų neigiamo poveikio žmonių sveikatai, nusikalstamumui, ekonomikai, dorovei. Ar įmanoma jų sukeliamas problemas įveikti, o jeigu taip, kokiu būdu?Šias problemas turi spręsti ne tik medicinos darbuotojai, bet ir įvairios suinteresuotųjų pusės: nevyriausybinės organizacijos, bažnyčia, policija, teisininkai, darbdaviai, profsąjungos, mokytojai ir kt. Socialiniai darbuotojai turi būti jungiamoji grandis tarp visų suinteresuotųjų pusių. Jų pagrindinis uždavinys – veiklos koordinavimas.

Darbo tikslas: išanalizuoti socialinio darbuotojo veiklą, įveikiant alkoholizmo ir narkomanijos problemas.Darbo objektas: socialinio darbuotojo veikla su alkoholikais ir narkomanais.Darbo uždaviniai. Darbo tikslui pasiekti iškeliami šie uždaviniai:1. Aptarti alkoholizmo ir narkomanijos sampratą.2. Išanalizuoti socialinio darbuotojo veiklą individualiame ir bendruomenės lygmenyje, įveikiant alkoholizmo ir narkomanijos problemas.

Darbo metodas: mokslinės literatūros analizė.

Darbo tikslas ir uždaviniai nulėmė darbo struktūrą. Darbas susideda iš įvado, dviejų dalių, išvadų ir literatūros sąrašo.


Turinys

  • ĮVADAS……………………………………………………………………………… ……
  • 1. ALKOHOLIZMO IR NARKOMANIJOS SAMPRATA ………………………….
  • 2. SOCIALINIO DARBUOTOJO VEIKLA, ĮVEIKIANT ALKOHOLIZMO IR NARKOMANIJOS PROBLEMAS
  • 2.1. Individualus lygmuo ………………………………………………………………
  • 2.2. Bendruomenės lygmuo …………………………………………………………
  • IŠVADOS …………………………………………………………………………………
  • LITERATŪRA …………………………………………………………………………….

Reziumė

Autorius
gputiniene
Tipas
Referatas
Dalykas
Socialinis darbas
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 8, 2014
Publikuotas
2002 m.
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Socialinio darbuoto veikla sveikatos priežiūroje

Socialinis darbas Referatas 2009 m. rasa13
Patirta ir matyta situacija vienoje iš Vilniaus poliklinikų. Vienišos motinos su vaiku skundai apie požiūrį į vienišą motiną ir patirtys sveikatos priežiūros įstaigose....