Socialiniai mokslai / Socialinis darbas

Socialinio darbuotojo veikla, padedant įveikiant narkomanijos ir alkoholizmo problemas

0 atsiliepimų
Autorius:

Šiame darbe analizuojama socialinio darbuotojo veikla, įveikiant alkoholizmo ir narkomanijos problemas. Pirmiausia, aptariamos alkoholizmo bei narkomanijos sąvokos. Antroje dalyje analizuojama socialinio darbuotojo veikla individualiame ir bendruomenės lygmenyje.

Temos aktualumas
Nors daugumoje šalių sveikatos apsauga gerėja, problemų dėl narkotikų ir alkoholio vartojimo praktiškai visur daugėja. Alkoholis ir narkotikai daugelyje pasaulio šalių kelia didelį susirūpinimą dėl jų neigiamo poveikio žmonių sveikatai, nusikalstamumui, ekonomikai, dorovei. Ar įmanoma jų sukeliamas problemas įveikti, o jeigu taip, kokiu būdu?
Šias problemas turi spręsti ne tik medicinos darbuotojai, bet ir įvairios suinteresuotųjų pusės: nevyriausybinės organizacijos, bažnyčia, policija, teisininkai, darbdaviai, profsąjungos, mokytojai ir kt. Socialiniai darbuotojai turi būti jungiamoji grandis tarp visų suinteresuotųjų pusių. Jų pagrindinis uždavinys – veiklos koordinavimas.

Darbo tikslas: išanalizuoti socialinio darbuotojo veiklą, įveikiant alkoholizmo ir narkomanijos problemas.
Darbo objektas: socialinio darbuotojo veikla su alkoholikais ir narkomanais.
Darbo uždaviniai. Darbo tikslui pasiekti iškeliami šie uždaviniai:
1. Aptarti alkoholizmo ir narkomanijos sampratą.
2. Išanalizuoti socialinio darbuotojo veiklą individualiame ir bendruomenės lygmenyje, įveikiant alkoholizmo ir narkomanijos problemas.

Darbo metodas: mokslinės literatūros analizė.

Darbo tikslas ir uždaviniai nulėmė darbo struktūrą. Darbas susideda iš įvado, dviejų dalių, išvadų ir literatūros sąrašo.

Darbo tipas:
Apimtis:
2862 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS……………………………………………………………………………… ……
  • 1. ALKOHOLIZMO IR NARKOMANIJOS SAMPRATA ………………………….
  • 2. SOCIALINIO DARBUOTOJO VEIKLA, ĮVEIKIANT ALKOHOLIZMO IR NARKOMANIJOS PROBLEMAS
  • 2.1. Individualus lygmuo ………………………………………………………………
  • 2.2. Bendruomenės lygmuo …………………………………………………………
  • IŠVADOS …………………………………………………………………………………
  • LITERATŪRA …………………………………………………………………………….

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Socialinio darbuotojo veikla padedant socialinės rizikos šeimoms
Referatas Socialinio darbuotojo veikla padedant socialinės rizikos šeimoms

   Šeima – unikali socialinė institucija, suvokiama kaip pirminė savo narių paramos ir globos teikimo [...]

Socialinių darbuotojų veikla, dirbant su psichinę negalią turinčiais asmenimis priklausomais nuo alkoholio
Diplominis darbas Socialinių darbuotojų veikla, dirbant su psichinę negalią turinčiais asmenimis priklausomais nuo alkoholio

Pagal L.Lukoševičienę ( 1996) socialinis darbas apibrėžiamas taip [...]

Socialinio darbuoto veikla sveikatos priežiūroje
Referatas Socialinio darbuoto veikla sveikatos priežiūroje

Patirta ir matyta situacija vienoje iš Vilniaus poliklinikų. Vienišos motinos su vaiku skundai apie požiūrį [...]

Socialinio pedagogo veikla, sprendžiant fizinio smurto tarp vaikų problemą vaikų globos namuose
Diplominis darbas Socialinio pedagogo veikla, sprendžiant fizinio smurto tarp vaikų problemą vaikų globos namuose

Temos aktualumas: Tikriausiai nėra Lietuvoje žmogaus, kuris nebūtų girdėjęs apie pasaulį ištikusią ekonominę krizę, žiniasklaidos [...]

Narkomanija kaip socialinė problema
Referatas Narkomanija kaip socialinė problema

Temos aktualumas: Narkomanija – viena opiausių problemų šiandieninėje visuomenėje. Asmenų, vartojančių narkotines medžiagas biologinis amžius [...]

Socialinių darbuotojų, koordinuojančių savanorių veiklą, patirtys
Diplominis darbas Socialinių darbuotojų, koordinuojančių savanorių veiklą, patirtys

Mūsų šalyje daug socialinių problemų, su kuriomis susiduria kiekvienas. Savanorystė – viena iš veiklų, kurios [...]

Socialinio darbuotojo veikla su socialinės rizikos šeimomis
Kursinis darbas Socialinio darbuotojo veikla su socialinės rizikos šeimomis

Šeima yra pati svarbiausia kiekvieno mūsų gyvenime - mums, mūsų vaikams, mūsų tėvams ir seneliams.

Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų veiklos kokybės matavimo problemos
Diplominis darbas Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų veiklos kokybės matavimo problemos

Darbo aktualumas. Nevyriausybinės organizacijos šiuolaikinėje visuomenėje įgyja vis didesnę reikšmę. Viešojo administravimo sektoriui jos yra [...]

Pagalba priklausomoms nuo alkoholio šeimoms seniūnijų socialinių darbuotojų perspektyva
Diplominis darbas Pagalba priklausomoms nuo alkoholio šeimoms seniūnijų socialinių darbuotojų perspektyva

Viena iš pagrindinių priežasčių, dėl ko šeimos įtraukiamos į socialinės rizikos šeimų sąrašus yra alkoholizmas.

Instancijos, padedančios socialiai adaptuotis laisvės atėmimo bausmę atlikusiems asmenims
Referatas Instancijos, padedančios socialiai adaptuotis laisvės atėmimo bausmę atlikusiems asmenims

Namų darbo užduotis: pateikti sąvokas ir aprašyti Instancijas, kurios padeda socialiai adaptuotis laisvės atėmimo bausmę [...]

Socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijų analizė
Diplominis darbas Socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijų analizė

Tyrimo tikslas: Išanalizuoti socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijas ir jų vykdymo [...]

Žmonų, gyvenančių su alkoholio vartojimo problemų turinčiais vyrais, psichologinė savijauta
Kursinis darbas Žmonų, gyvenančių su alkoholio vartojimo problemų turinčiais vyrais, psichologinė savijauta

Temos aktualumas. Skaudi mūsų visuomenės problema yra alkoholio vartojimas. Pranešime apie žmogaus socialinę raidą Lietuvoje [...]

Socialinio pedagogo veikla dirbant su vaikais iš socialinės rizikos šeimų
Kursinis darbas Socialinio pedagogo veikla dirbant su vaikais iš socialinės rizikos šeimų

Darbo aktualumas. Sudėtinga šalies socialinė bei ekonominė padėtis sąlygoja sunkią socialinę šeimų ir jose gyvenančių [...]

Socialinių darbuotojų patirtys teikiant socialines paslaugas vaikų dienos centre
Diplominis darbas Socialinių darbuotojų patirtys teikiant socialines paslaugas vaikų dienos centre

Šeima, socialinių įgūdžių ugdymo kontekste, pagrindinis socializacijos veiksnys, kurio dėka vaikas įgyja esminių socialinių žinių [...]

Socialinio pedagogo darbe su šeima kylančios problemos
Kursinis darbas Socialinio pedagogo darbe su šeima kylančios problemos

Žmogaus gyvenimui ir egzistencijai visada buvo reikalinga bendruomenė ir tarpusavio jungtis. Viena iš tokių jungčių [...]