Socialinių paslaugų teikimo analizė protinę negalią turinčių suaugusiųjų įstaigoje

24 psl. / 5882 žod.

Ištrauka

Pastaruoju metu mūsų šalyje vyksta didelės permainos socialinėje srityje. Šioje demokratinėje ir pilietinėje visuomenėje vis dažniau pastebima, jog svarbu tampa, kad visuomenei būtų lengviau prieinama, tiksli, konkreti informacija apie tarnybas, teikiančias socialinę pagalbą. Todėl ir Lietuvoje socialinės paslaugos tampa svarbiausia šiuolaikinės socialinės apsaugos ir socialinės paramos dalimi. Kaip žinome, sveikata yrabrangiausias žmogaus turtas pasaulyje. Sveikas žmogus yra darbingas, žvalus, jo organizmas tinkamai atlieka visas funkcijas, todėl jis gali gyventi visavertį gyvenimą. Tačiau ne visi žmonės gali džiaugtis gera sveikata. Yra tokių žmonių, kurie skundžiasi tik mažais negalavimais, tokių – kurie išsigydo per kelis mėnesius ar metus, tačiau yra ir tokių, kurie visą savo gyvenimą turi nešioti šią naštą. Tai fizinę, psichinę, protinę, sensorinę ar kitokią negalią turintys asmenys. Tokiems žmonėms yra nustatomas neįgalumo arba nedarbingumo lygis bei specialieji nuolatinės priežiūros arba slaugos poreikiai. Kad palengvinti žmonių, turinčių protinę negalią, gyvenimą yra įsteigiami pensionatai bei globos namai. Protinę negalią turinčių žmonių globos namai yra įstaigos, kuriose tenkinami protinę negalią turinčių žmonių gyvybiniai poreikiai, sudaromos žmogaus orumo nežeminančios gyvenimo sąlygos, saugomos bei ginamos gyventojų teisės, skatinamas sugebėjimas pasirūpinti savimi. Globos namų pagrindinis uždavinys teikti gyventojams socialines, psichologines, kultūrines, buitines paslaugas ir sudaryti tinkamas sąlygas socialinei bei medicininei reabilitacijai. Žmonėms turintiem protinę negalią reikalinga daugelio specialistų pagalba: medicinos darbuotojo, socialinio darbuotojo, psichologo, psichoterapeuto ir t.t.

Šiame darbe mes aptarsime - socialinių paslaugų teikimą protinę negalią turinčių suaugusių įstaigoje. Nagrinėsime Vilniaus miesto savivaldybės stacionarių socialinių paslaugų įstaigos „Vilties namai“ socialinio darbo aspektus.

Galime teigti, kad viena iš pasirinkto darbo „Socialinių paslaugų teikimo analizė protinę negalią turinčių suaugusių įstaigoje“ problemų – kaip tobulinti socialinių paslaugų teikiamas paslaugas protinę negalią turinčių suaugusių įstaigoje ir kokias paslaugas turi teiki tokios organizacijos siekiant tobulinti Lietuvos socialinių paslaugų teikimą.

Naujų žinių, patirties, savitos pagalbos formų paieška skatina publicistus, rašytojus, politikus ir valstybės tarnautojus ieškoti naujų socialinių paslaugų tobulinimo Lietuvos miestuose formų, kuriomis remiantis būtų sukurtas racionalus ir efektyvus socialinių paslaugų tinklas.

Siekiant pagrįsti temos aktualumą, buvo apžvelgti įvairūs šaltiniai internete, ne visada atitinkantys moksliniuose darbuose naudotinų šaltinių reikalavimus. Taip pat, buvo atkreipiamas dėmesys, kad įvairiuose interneto diskusijų portaluose, vyksta nemažai aktyvių diskusijų apie protinę negalia turinčius asmenis, jų poreikius, gyvenimo sąlygas, įstaigas kuriose jie apgyvendinami, tų įstaigų teikiamos paslaugos ir jų kokybė.

Kursinio darbo objektas:protinę negalią turintys suaugusieji.

Kursinio darbo tikslas:išsiaiškinti kokios socialinės paslaugas yra teikiamos protinę negalią turinčių suaugusių įstaigoje.

Kursinio darbo pagrindiniai uždaviniai:

 1. Remiantis šaltiniais, mokslo darbais, medžiaga internetiniuose portaluose, išanalizuoti ir susisteminti informaciją apie socialines paslaugas teikiančias įstaigas protinę negalią turintiems suaugusiems.
 2. Supažindinti su socialinių paslaugų įvairove bei aspektais.
 3. Išanalizuoti teikiamas paslaugas protinę negalią turinčių suaugusiųjų įstaigoje „Vilties namai“
 4. Aiškiai suformuluoti su darbo tikslu susijusias išvadas.

Turinys

 • TURINYS2
 • ĮVADAS3
 • I.SOCIALINIO DARBO ASPEKTAI……………………………………………………………5
 • 1.1 Socialinio darbo ištakos5
 • 1.2 Socialinisdarbas6
 • 1.3 Socialinis darbuotojas6
 • 1.4 Socialinės paslaugos7
 • 1.5 Stacionarios globos įstaigos8
 • 1.6 Protinė negalia…………………………………………………………………… …….9
 • II.PENSIONATAS „VILTIES NAMAI“10
 • 2.1 „Vilties namai“10
 • 2.2 Įstaigos funkcijos10
 • 2.3 Įstaigos teisės ir pareigos11
 • 2.4 Bazinės ir papildomos paslaugos12
 • 2.5 Darbuotojo ir globotinių bendravimas12
 • III.PASLAUGŲ ANALIZĖ „VILTIES NAMUOSE“14
 • 3.1 Bendrosios socialinės paslaugos Vilniaus miesto bendruomenės nariams14
 • 3.2 Bendrosios socialinės paslaugos pensiono gyventojams14
 • 3.3 Ilgalaikės socialinės globos paslaugos pensiono gyventojams17
 • 3.4 Sveikatos priežiūros paslaugos pensiono19
 • 3.5 Socialinių paslaugų vertinimas ir kokybės užtikrinimas20
 • IŠVADOS22
 • LITERARŪROS SĄRAŠAS24

Reziumė

Autorius
saima
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Socialinis darbas
Kaina
€7.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 1, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
24 psl.

Susiję darbai