Socialiniai mokslai / Socialinis darbas

Socialinių paslaugų teikimo analizė protinę negalią turinčių suaugusiųjų įstaigoje

0 atsiliepimų
Autorius:

Pastaruoju metu mūsų šalyje vyksta didelės permainos socialinėje srityje. Šioje demokratinėje ir pilietinėje visuomenėje vis dažniau pastebima, jog svarbu tampa, kad visuomenei būtų lengviau prieinama, tiksli, konkreti informacija apie tarnybas, teikiančias socialinę pagalbą. Todėl ir Lietuvoje socialinės paslaugos tampa svarbiausia šiuolaikinės socialinės apsaugos ir socialinės paramos dalimi. Kaip žinome, sveikata yrabrangiausias žmogaus turtas pasaulyje. Sveikas žmogus yra darbingas, žvalus, jo organizmas tinkamai atlieka visas funkcijas, todėl jis gali gyventi visavertį gyvenimą. Tačiau ne visi žmonės gali džiaugtis gera sveikata. Yra tokių žmonių, kurie skundžiasi tik mažais negalavimais, tokių – kurie išsigydo per kelis mėnesius ar metus, tačiau yra ir tokių, kurie visą savo gyvenimą turi nešioti šią naštą. Tai fizinę, psichinę, protinę, sensorinę ar kitokią negalią turintys asmenys. Tokiems žmonėms yra nustatomas neįgalumo arba nedarbingumo lygis bei specialieji nuolatinės priežiūros arba slaugos poreikiai. Kad palengvinti žmonių, turinčių protinę negalią, gyvenimą yra įsteigiami pensionatai bei globos namai. Protinę negalią turinčių žmonių globos namai yra įstaigos, kuriose tenkinami protinę negalią turinčių žmonių gyvybiniai poreikiai, sudaromos žmogaus orumo nežeminančios gyvenimo sąlygos, saugomos bei ginamos gyventojų teisės, skatinamas sugebėjimas pasirūpinti savimi.  Globos namų  pagrindinis uždavinys teikti gyventojams socialines, psichologines, kultūrines,  buitines paslaugas ir sudaryti tinkamas sąlygas socialinei bei medicininei reabilitacijai. Žmonėms turintiem protinę negalią reikalinga daugelio specialistų pagalba: medicinos darbuotojo, socialinio darbuotojo, psichologo, psichoterapeuto ir t.t.

Šiame darbe mes aptarsime - socialinių paslaugų teikimą protinę negalią turinčių suaugusių įstaigoje. Nagrinėsime Vilniaus miesto savivaldybės stacionarių socialinių paslaugų įstaigos „Vilties namai“ socialinio darbo aspektus.

               Galime teigti, kad viena iš pasirinkto darbo „Socialinių paslaugų teikimo analizė protinę negalią turinčių suaugusių įstaigoje“  problemų – kaip tobulinti socialinių paslaugų teikiamas paslaugas protinę negalią turinčių suaugusių įstaigoje ir kokias paslaugas turi teiki tokios organizacijos siekiant tobulinti Lietuvos socialinių paslaugų teikimą.

                Naujų žinių, patirties, savitos pagalbos formų paieška skatina publicistus, rašytojus, politikus ir valstybės tarnautojus ieškoti naujų socialinių paslaugų tobulinimo Lietuvos miestuose formų, kuriomis remiantis būtų sukurtas racionalus ir efektyvus socialinių paslaugų tinklas.

Siekiant pagrįsti temos aktualumą, buvo apžvelgti įvairūs šaltiniai internete, ne visada atitinkantys moksliniuose darbuose naudotinų šaltinių reikalavimus. Taip pat, buvo atkreipiamas dėmesys, kad įvairiuose interneto diskusijų portaluose, vyksta nemažai aktyvių diskusijų apie protinę negalia turinčius asmenis, jų poreikius, gyvenimo sąlygas, įstaigas kuriose jie apgyvendinami, tų įstaigų teikiamos paslaugos ir jų kokybė.

 

Kursinio darbo objektas:protinę negalią turintys suaugusieji.

Kursinio darbo tikslas:išsiaiškinti kokios socialinės paslaugas yra teikiamos protinę negalią turinčių suaugusių įstaigoje.

Kursinio darbo pagrindiniai uždaviniai:

 1. Remiantis  šaltiniais, mokslo darbais, medžiaga internetiniuose portaluose, išanalizuoti ir susisteminti informaciją apie socialines paslaugas teikiančias įstaigas protinę negalią turintiems suaugusiems.
 2. Supažindinti su socialinių paslaugų įvairove bei aspektais.
 3. Išanalizuoti teikiamas paslaugas protinę negalią turinčių suaugusiųjų įstaigoje „Vilties namai“
 4. Aiškiai suformuluoti su darbo tikslu susijusias išvadas.
Darbo tipas:
Apimtis:
5882 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • TURINYS2
 • ĮVADAS3
 • I.SOCIALINIO DARBO ASPEKTAI……………………………………………………………5
 • 1.1 Socialinio darbo ištakos5
 • 1.2 Socialinisdarbas6
 • 1.3 Socialinis darbuotojas6
 • 1.4 Socialinės paslaugos7
 • 1.5 Stacionarios globos įstaigos8
 • 1.6 Protinė negalia…………………………………………………………………… …….9
 • II.PENSIONATAS „VILTIES NAMAI“10
 • 2.1 „Vilties namai“10
 • 2.2 Įstaigos funkcijos10
 • 2.3 Įstaigos teisės ir pareigos11
 • 2.4 Bazinės ir papildomos paslaugos12
 • 2.5 Darbuotojo ir globotinių bendravimas12
 • III.PASLAUGŲ ANALIZĖ „VILTIES NAMUOSE“14
 • 3.1 Bendrosios socialinės paslaugos Vilniaus miesto bendruomenės nariams14
 • 3.2 Bendrosios socialinės paslaugos pensiono gyventojams14
 • 3.3 Ilgalaikės socialinės globos paslaugos pensiono gyventojams17
 • 3.4 Sveikatos priežiūros paslaugos pensiono19
 • 3.5 Socialinių paslaugų vertinimas ir kokybės užtikrinimas20
 • IŠVADOS22
 • LITERARŪROS SĄRAŠAS24

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijų analizė
Diplominis darbas Socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijų analizė

Tyrimo tikslas: Išanalizuoti socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijas ir jų vykdymo [...]

Krizę išgyvenančių moterų, teikiamų socialinių paslaugų Airijoje ir Lietuvoje analizė
Diplominis darbas Krizę išgyvenančių moterų, teikiamų socialinių paslaugų Airijoje ir Lietuvoje analizė

Nepriklausomai nuo šalies rasės, lyties, pajamų ir daug kitokių faktorių, kiekvienas žmogus susiduria su problemomis.

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kokybės analizė
Diplominis darbas Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kokybės analizė

Socialinių paslaugų kokybei Lietuvoje ilgą laiką buvo beveik neskiriama dėmesio. Siekiant užtikrinti kuo greitesnę socialinę [...]

Socialines paslaugas teikiančios įmonės analizė
Referatas Socialines paslaugas teikiančios įmonės analizė

Detalus socialinės įstaigos pristatymas [...]

Socialinių darbuotojų veikla, dirbant su psichinę negalią turinčiais asmenimis priklausomais nuo alkoholio
Diplominis darbas Socialinių darbuotojų veikla, dirbant su psichinę negalią turinčiais asmenimis priklausomais nuo alkoholio

Pagal L.Lukoševičienę ( 1996) socialinis darbas apibrėžiamas taip [...]

Proto negalią turinčių asmenų teisės
Rašinys Proto negalią turinčių asmenų teisės

     Savo darbe kalbėsiu apie proto negalią turinčius asmenis. Negalia yra fizinis arba protinis sutrikimas [...]

Socialinių darbuotojų patirtys teikiant socialines paslaugas vaikų dienos centre
Diplominis darbas Socialinių darbuotojų patirtys teikiant socialines paslaugas vaikų dienos centre

Šeima, socialinių įgūdžių ugdymo kontekste, pagrindinis socializacijos veiksnys, kurio dėka vaikas įgyja esminių socialinių žinių [...]

Savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas teikiant socialines paslaugas neįgaliesiems
Kursinis darbas Savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas teikiant socialines paslaugas neįgaliesiems

Temos aktualumas: Šiuolaikinėje visuomenėje nevyriausybinės organizacijos tampa neatsiejama dalis, kurios vaidmuo labai platus, apimantis daugumą [...]

Socialinio darbo kaip socialinių paslaugų neįgaliesiems (vaikams ir jaunuoliams) kokybės vertinimo struktūros charakteristikos analizė
Diplominis darbas Socialinio darbo kaip socialinių paslaugų neįgaliesiems (vaikams ir jaunuoliams) kokybės vertinimo struktūros charakteristikos analizė

Temos aktualumas: socialinis darbas Lietuvoje per pastaruosius dvidešimt metų tapo aktualia mokslinių tyrimų ir praktinės [...]

Socialinės globos namų gyventojų, turinčių psichinę negalią, poreikių tenkinimas
Diplominis darbas Socialinės globos namų gyventojų, turinčių psichinę negalią, poreikių tenkinimas

Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis, visame pasaulyje 1500 milijonų žmonių turi psichikos sveikatos sutrikimų. Deja, jų [...]

Žmonių, turinčių proto negalią, tarpusavio ryšių aktualizavimas
Referatas Žmonių, turinčių proto negalią, tarpusavio ryšių aktualizavimas

Mūsų pasirinkta grupė- proto negalią turintys žmonės. Lietuvoje “neįgalumas” apibrėžiamas, kaip kompetentingų įstaigų nustatyta asmens [...]

Dailės terapijos taikymo galimybės proto negalę turintiems asmenims
Prezentacija Dailės terapijos taikymo galimybės proto negalę turintiems asmenims

Pasak R. Brijūnaitės (2007), proto negalę turintiems asmenims tinka šie dailės terapijos užsiėmimai: •Mandala. Pirmųjų užsiėmimų [...]

Bibliotekos, kaip socialines paslaugas teikiančios institucijos, organizacinė kultūra
Diplominis darbas Bibliotekos, kaip socialines paslaugas teikiančios institucijos, organizacinė kultūra

Magistro darbas. Darbo tikslas: Atskleisti bibliotekų kaip savitų institucijų organizacinės kultūros ypatumus, teikiant socialines paslaugas.

Vaikų seksualinio išnaudojimo prevencija socialines paslaugas teikiančiose institucijose
Diplominis darbas Vaikų seksualinio išnaudojimo prevencija socialines paslaugas teikiančiose institucijose

Temos praktinis aktualumas. Žiaurumas ir prievarta prieš vaikus nėra retas reiškinys. Smurto prieš vaikus atvejų [...]

Nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių bendradarbiavimas, teikiant socialines paslaugas Lietuvoje
Kursinis darbas Nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių bendradarbiavimas, teikiant socialines paslaugas Lietuvoje

Iškart po Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo LR vyriausybė išleido nutarimą „Dėl nevyriausybinių institucijų, dalyvaujančių [...]