Socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijų analizė

96 psl. / 22111 žod.

Ištrauka

Tyrimo tikslas: Išanalizuoti socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijas ir jų vykdymo būklę.
Tyrimo uždaviniai:
1. Atskleisti socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigose ir jas teikiančio socialinio darbuotojo funkcijas ir uždavinius.
2. Ištirti, ar įstatymuose reglamentuotos socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijos atitinka konkrečiai praktikoje vykdomas funkcijas.
3. Ištirti, svarbiausias sveikatos priežiūros įstaigų socialinių darbuotojų funkcijas ir jų vykdymo sėkmingumą, socialinių darbuotojų ir pacientų požiūriais.
4. Nustatyti kliūtis trukdančias vykdyti socialiniams darbuotojams jų funkcijas pacientų ir socialinių darbuotojų požiūriu.
Hipotezė: Socialinių darbuotojų ir pacientų požiūriai į funkcijų svarbumą, aktualumą yra prieštaraujantys (neatitinka).
Tyrimo objektas: Socialinių darbuotojų, teikiančių socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijos.
Tyrimo metodika:
1. Dokumentų analizė. Šiuo metodu analizuoti socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigose ir jas teikiančių socialinių darbuotojų funkcijas reglamentuojantys teisės aktai.
2. Anketinė socialinių darbuotojų apklausa. Metodo pagalba išanalizuotos socialinio darbuotojo, teikiančios socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje funkcijos, socialinių darbuotojų požiūriu..
3. Anketinė socialinių darbuotojų pacientų apklausa. Metodo pagalba išanalizuotos sveikatos priežiūros įstaigos socialinio darbuotojo, funkcijų vykdymas, socialinių darbuotojų pacientų požiūriu.
Kiekybiniai duomenys apdoroti Excel ir SPSS skaičiuoklės pagalba.


Turinys

 • Įvadas4
 • 1. Socialinės paslaugos sveikatos priežiūros įstaigose ir jas teikiančių socialinių darbuotojų funkcijos8
 • 1.1. Socialinės paslaugos sveikatos priežiūros įstaigose………8
 • 1.1.1 Sveikatos priežiūros įstaigų charakteristika8
 • 1.1.2. Socialinių paslaugų samprata12
 • 1.1.3. Socialinių paslaugų rūšys14
 • 1.1.4. Socialinių paslaugų, teikiamų sveikatos priežiūros įstaigose, reglamentavimas17
 • 1.2. Sveikatos priežiūros įstaigos socialinio darbuotojo veiklos sritys21
 • 1.3. Socialinio darbuotojo funkcijos teikiant socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigose23
 • 1.3.4. Bendrosios socialinio darbuotojo funkcijos24
 • 1.3.5. Sveikatos priežiūros įstaigos socialinio darbuotojo funkcijos34
 • 1.3.6. Sveikatos priežiūros įstaigos socialinio darbuotojo funkcijos dirbant su socialinėmis grupėmis
 • 37
 • 1.3.6.1. Socialinio darbuotojo funkcijos dirbant su pagyvenusiais ir senais žmonėmis
 • 38
 • 1.3.6.2. Socialinio darbuotojo funkcijos dirbant su neįgaliaisiais40
 • 1.3.6.3. Socialinio darbuotojo funkcijos dirbant su specialiųjų poreikių vaikais
 • 43
 • 1.3.7. Sveikatos priežiūros įstaigos socialinio darbuotojo profesinės kompetencijos
 • 46
 • 2. Socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas Alytaus apskrities sveikatos priežiūros įstaigose, funkcijų analizė
 • 52
 • 2.1. Tyrimo metodai ir eiga52
 • 2.2. Imties nustatymas ir tiriamųjų charakteristika55
 • 2.3. Tyrimo organizavimas56
 • 2.4. Respondentų demografiniai duomenys57
 • 2.5. Socialinių darbuotojų funkcijų analizė, socialinių darbuotojų požiūriu59
 • 2.5.4. Socialinių darbuotojų funkcijų aktualumas59
 • 2.5.5. Socialinių darbuotojų funkcijų vykdymo sėkmingumas61
 • 2.5.6. Kliūtys, trukdančios socialiniams darbuotojams vykdyti funkcijas62
 • 2.5.7. Svarbiausios socialinių darbuotojų vykdomos funkcijos ir jų nevykdymo priežastys
 • 64
 • 2.6. Socialinių darbuotojų funkcijų analizė pacientų požiūriu66
 • 2.6.4. Socialinių darbuotojų funkcijų aktualumas66
 • 2.6.5. Socialinių darbuotojų funkcijų vykdymo sėkmingumas68
 • 2.6.6. Kliūtys, trukdančios socialiniams darbuotojams vykdyti funkcijas68
 • 2.6.7. Svarbiausios socialinių darbuotojų funkcijos69
 • 2.7. Socialinių darbuotojų ir pacientų požiūrio į socialinio darbuotojo funkcijas lyginamoji analizė
 • 70
 • Išvados72
 • Rekomendacijos74
 • Literatūra75
 • Summary80
 • Priedai82

Reziumė

Autorius
teraja
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Socialinis darbas
Kaina
€16.71
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 17, 2012
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
96 psl.

Susiję darbai

Socialinio darbuoto veikla sveikatos priežiūroje

Socialinis darbas Referatas 2009 m. rasa13
Patirta ir matyta situacija vienoje iš Vilniaus poliklinikų. Vienišos motinos su vaiku skundai apie požiūrį į vienišą motiną ir patirtys sveikatos priežiūros įstaigose....