Socialiniai mokslai / Socialinis darbas

Socialinių darbuotojų patirtys teikiant socialines paslaugas vaikų dienos centre

0 atsiliepimų
Autorius:
 1. Šeima, socialinių įgūdžių ugdymo kontekste, pagrindinis socializacijos veiksnys, kurio dėka vaikas įgyja esminių socialinių žinių, susiformuoja įgūdžius bei gebėjimus, perima vertybes ir idealus, taisykles ir normas, būtinas gyvenant jį supančioje visuomenėje (Leliūgienė, 2002). Socialinės rizikos šeimoje vaiko socialinių įgūdžių ugdymas sutrinka, todėl kad, tėvai dėl socialinių įgūdžių stokos nemoka ar negali tinkamai pasirūpinti savo vaiku; naudoja prieš jį psichologinę, fizinę prievartą; gaunamą valstybės paramą panaudoja ne šeimos interesams ir todėl iškyla pavojus vaikų fiziniam, psichologiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi bei saugumui.

Socialinės rizikos šeimose pagrindinis pagalbos reikalaujantis subjektas – vaikas, kuris negali pats savimi pasirūpinti, o neįgijęs tinkamų socialinių įgūdžių šeimoje, negali tinkamai tvarkyti ir savo paties gyvenimą, bei gali žengti ydingo elgesio pavyzdžio tėvų pėdomis. Šiuo požiūriu itin pasitarnauja institucinis, vaikų minimalios ir vidutinė priežiūros modelis. Šio modelio pavyzdys ne tik mokykla, kaip ugdymo institucija, bet ir Vaikų dienos centrai steigiami savivaldybės, neretai greta mokyklų.

 1. Kuomet šeima negali užtikrinti nuoseklaus vaiko socialinių įgūdžių ugdymo, tokiu atveju labai sustiprėja ugdymo institucijos reikšmė socialinių kompetencijų ugdymui ir raiškai. „Siekiant atitraukti vaiką nuo neigiamos įtakos, neigiamos aplinkos poveikio, bei padėti vaikams socializacijos procese Vaikų dienos centro tikslai sutelkiami ties galimybėmis mažinti neigiamą šeimos įtaka vaikui, skatinti gebėjimus, ugdyti saviraišką, sudaryti sąlygas vaikui jaustis saugiam, plėtoti intelektualų pažintinį ir kūrybinį akiratį, padėti pasijusti pilnaverčiu visuomenės nariu, skatinti mokymosi motyvaciją, ugdyti asmeninės higienos įgūdžius, taip pat maitinti vaikus, bendrauti su jų tėvais bei įvairiomis institucijomis“ (Budvydienė, 2003, p.16).

Šiame kontekste, dirbant su socialinės rizikos vaikais/šeimomis dėmesys nukreipiamas į Vaikų dienos centrų socialinius darbuotojus, kurie nustato vaiko/šeimos poreikius paslaugoms ir pagal juos rengia pagalbos šeimai planus. Tad būtent Vaikų dienos centrų socialiniai darbuotojai, kaip pirminio poreikio vertintojai, bei pagalbos vaikui/šeimai planų rengėjai, organizatoriai yra arčiausiai vaiko/šeimos problemų, jų poreikių. Tad socialinių darbuotojų praktinio darbo patirtis, teikiant paslaugas socialinės rizikos šeimoms, yra vienas pagrindinių rodiklių, kuris leidžia nustatyti socialinių paslaugų teikimo, organizavimo, veiksmingumo, plėtros galimybes, apimant ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo svarbą šiame paslaugų teikimo procese, bei šio bendradarbiavimo aktyvinimą.

Pagrindiniai tyrimai atlikti tiriant Vaiko dienos centrų veiklą, teikiant pagalbą vaikui/šeimai, nagrinėjos Statkevičiūtė (2003), Lapinskaitė (2008). Ties socialinių darbuotojų veikla, funkcijos teikiant paslaugas Vaikų dienos centre susitelkia Budvytienės (2003), Žalimienės (2003) ir Sipovič (2007) tyrimuose.

Tyrimo naujumas. Tyrimai, siejami su Vaikų dienos centrais dažniau orientuojami į Vaikų dienos centrų administravimo ir vertinimo problemiškumą, socialinių paslaugų spektro pristatymą, paslaugų plėtrą, Vaikų dienos centrų socialinių darbuotojų funkcijomis, bet ne į socialinių darbuotojų praktinio darbo patirtis, žvelgiant ne tik į paslaugų teikimą, bet ir į tarpinstitucinį bendradarbiavimą veikloje.

Darbo objektas – socialinių darbuotojų patirtis teikiant socialines paslaugas Vaikų dienos centre.

Darbo tikslas – atskleisti socialinių darbuotojų teikiančių paslaugas Vaikų dienos centre praktinio darbo patirtis.

Darbo uždaviniai:

 1. Pristatyti Vaikų dienos centrų poreikį ir šio poreikio pagrindimą Lietuvos atveju;
 2. Apžvelgti įgyvendinamą socialinį darbą su vaiku ir šeima Vaikų dienos centruose;
 3. Atskleisti socialinių darbuotojų teikiančių socialines paslaugas Vaikų dienos centre patirtis, analizuojant teikiamas socialines paslaugas.

Darbo atlikimo metodai: mokslinės literatūros analizė, įstatymų ir teisės aktų analizė, , tyrimo tikslui pasiekti pasirinkta kokybinio tyrimo metodologija, kokybiniams duomenims rinkti pasirinktas pusiau struktūruotas interviu.

Darbo tipas:
Apimtis:
15000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • SANTRAUKA2
 • SUMMARY3
 • LENTELIŲ IR PAVEIKLSŲ SĄRAŠAS5
 • ĮVADAS6
 • 1. VAIKAI PATIRIANTYS SOCIALINĘ RIZIKĄ: LIETUVOS SITUACIJA7
 • 1.1. Vaikų dienos centrų poreikio pagrindimas8
 • 1.2. Dienos centrų atsiradimo prielaidos10
 • 1.3. Kas yra rizikos grupės vaikas?12
 • 2. SOCIALINIS DARBAS SU VAIKAIS IR JŲ ŠEIMOMIS VAIKŲ DIENOS CENTRUOSE16
 • 2.1. Vaikų dienos centrus Lietuvoje reglamentuojantys įstatymai16
 • 2.2. Vaikų dienos centrų teikiamos socialinės paslaugos šeimoms19
 • 2.3. Socialinių darbuotojų darbo su vaiku/šeima ypatumai21
 • 3. SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ TEIKIANČIŲ SOCIALINES PASLAUGAS PATIRTYS VAIKŲ DIENOS CENTRE: TYRIMO METODOLOGIJA25
 • 4. SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ PATIRTYS TEIKIANT SOCIALINES PASLAUGAS VAIKŲ DIENOS CENTRE: TYRIMO REZULTATAI28
 • 4.1. Vaikų dienos centro teikiamų paslaugų spektras28
 • 4.2. Problemiškos darbo su vaiku/šeima sritys dirbant socialinį darbą Vaikų dienos centre33
 • 4.3. Socialinio darbo metodai dirbant su vaiku/šeima35
 • 4.4. Socialinių paslaugų stygius dirbant su vaiku/šeima38
 • 4.5. Socialinės rizikos veiksniai bei pagalbos teikimo modeliai Vaikų dienos centrų
 • socialinių darbuotojų veikloje, dirbant su vaiku/šeima40
 • 4.6. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas Vaikų dienos centrų veikloje teikiant pagalbą
 • vaikui/šeimai44
 • IŠVADOS48
 • REKOMENDACIJOS50
 • LITERATŪRA51
 • PRIEDAI54

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Vaikų dienos centre dirbančių socialinių darbuotojų pagalba socialinės rizikos šeimai
Tyrimas Vaikų dienos centre dirbančių socialinių darbuotojų pagalba socialinės rizikos šeimai

Socialinės rizikos asmenų problema yra opi bet kuriai visuomenei. Šie asmenys ne tik negali patys [...]

Socialinių bendravimo įgūdžių ugdymas vaikų dienos centre
Diplominis darbas Socialinių bendravimo įgūdžių ugdymas vaikų dienos centre

Individo gyvenimo kokybė, gebėjimas tinkamai rūpintis savimi, spręsti kasdienio gyvenimo klausimus, kylančius sunkumus priklauso nuo [...]

Socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijų analizė
Diplominis darbas Socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijų analizė

Tyrimo tikslas: Išanalizuoti socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijas ir jų vykdymo [...]

Vaikų seksualinio išnaudojimo prevencija socialines paslaugas teikiančiose institucijose
Diplominis darbas Vaikų seksualinio išnaudojimo prevencija socialines paslaugas teikiančiose institucijose

Temos praktinis aktualumas. Žiaurumas ir prievarta prieš vaikus nėra retas reiškinys. Smurto prieš vaikus atvejų [...]

Kompleksinės pagalbos teikimas šeimai vaikų dienos centruose: socialinio darbo aspektas
Diplominis darbas Kompleksinės pagalbos teikimas šeimai vaikų dienos centruose: socialinio darbo aspektas

Temos aktualumas. Vaikų dienos centrai (toliau tekste – VDC), kaip viena iš socialinio darbo sunkumus [...]

Krizę išgyvenančių moterų, teikiamų socialinių paslaugų Airijoje ir Lietuvoje analizė
Diplominis darbas Krizę išgyvenančių moterų, teikiamų socialinių paslaugų Airijoje ir Lietuvoje analizė

Nepriklausomai nuo šalies rasės, lyties, pajamų ir daug kitokių faktorių, kiekvienas žmogus susiduria su problemomis.

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kokybės analizė
Diplominis darbas Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kokybės analizė

Socialinių paslaugų kokybei Lietuvoje ilgą laiką buvo beveik neskiriama dėmesio. Siekiant užtikrinti kuo greitesnę socialinę [...]

Pusiau struktūrizuotas interviu. Pokalbis su vaikų globos namų socialiniu darbuotoju
Referatas Pusiau struktūrizuotas interviu. Pokalbis su vaikų globos namų socialiniu darbuotoju

Šalčininkų vaikų globos namus 1995 metais įkūrė Šalčininkų rajono savivaldybė. 2015 metų rudenį įstaiga šventė [...]

Socialinių darbuotojų, koordinuojančių savanorių veiklą, patirtys
Diplominis darbas Socialinių darbuotojų, koordinuojančių savanorių veiklą, patirtys

Mūsų šalyje daug socialinių problemų, su kuriomis susiduria kiekvienas. Savanorystė – viena iš veiklų, kurios [...]

Savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas teikiant socialines paslaugas neįgaliesiems
Kursinis darbas Savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas teikiant socialines paslaugas neįgaliesiems

Temos aktualumas: Šiuolaikinėje visuomenėje nevyriausybinės organizacijos tampa neatsiejama dalis, kurios vaidmuo labai platus, apimantis daugumą [...]

Socialinių paslaugų teikimo analizė protinę negalią turinčių suaugusiųjų įstaigoje
Kursinis darbas Socialinių paslaugų teikimo analizė protinę negalią turinčių suaugusiųjų įstaigoje

Pastaruoju metu mūsų šalyje vyksta didelės permainos socialinėje srityje. Šioje demokratinėje ir pilietinėje visuomenėje vis [...]

Vaikų dienos centro pagalba socialinės rizikos šeimai
Referatas Vaikų dienos centro pagalba socialinės rizikos šeimai

       Socialinės rizikos šeimos yra opi problema šalims, kurios išgyvena permainas. Lietuvai tai taip pat [...]

Straipsnio „Savanoriškos socialinės veiklos galimybės vaikų dienos centruose” tezės
Paruoštukė Straipsnio „Savanoriškos socialinės veiklos galimybės vaikų dienos centruose” tezės

Citata: Pasak M. Žaltausko (2010), daugumos respondentų, nedalyvaujančių savanoriškoje veikloje, atsakymas, kad nenorėtų arba nežino [...]

Socialinė parama šeimoms auginančioms vaikus ir socialinio darbuotojo vaidmuo
Rašinys Socialinė parama šeimoms auginančioms vaikus ir socialinio darbuotojo vaidmuo

             Vienas pagrindinių socialinės paramos šeimoms ir socialinio darbuotojo tikslų [...]

Su šeimomis patiriančių sunkumų dirbančių socialinių darbuotojų profesinės patirtys pirmaisiais metais po studijų
Kursinis darbas Su šeimomis patiriančių sunkumų dirbančių socialinių darbuotojų profesinės patirtys pirmaisiais metais po studijų

Profesionalus socialinis darbas turi būti nukreiptas į problemų sprendimą ir pokyčių siekimą ,kad šeimų patiriančių sunkumų [...]