Socialiniai mokslai / Socialinis darbas

Vaikų dienos centre dirbančių socialinių darbuotojų pagalba socialinės rizikos šeimai

0 atsiliepimų
Autorius:

Socialinės rizikos asmenų problema yra opi bet kuriai visuomenei. Šie asmenys ne tik negali patys pilnavertiškai funkcionuoti visuomenėje, tačiau ir kelia įtampą joje, kuri gali pasireikšti padidėjusiu nusikalstamumu, papildomo valstybės rūpesčio reikalavimu, diskriminacija, nepakantumu. Todėl valstybė ir visuomenė yra suinteresuotos, jog socialinės rizikos asmenys neatsidurtų socialinės rizikos užribyje. Dar sudetingesnė socialinės rizikos šeimų problema, kadangi ji yra susijusi su vaiko teisėmis. Socialinės rizikos šeimoje ne tik apribotos galimybės tenkinti vaiko poreikius, tačiau ir iškyla problema, jog vaikams bus perduodamas šeimos modelis, taip pat iškyla smurto galimybė. Atsiranda rizika, jog tėvai nesugebės įgyvendinti pagrindinės savo pareigos – auklėti vaikus dorais žmonėmis ir aprūpinti iki nepilnametystės.

Šeima kaip socialinis institutas yra laikomas visuomenės ir valstybės pagrindu, tai skelbia ir Lietuvos Respublikos Konstitucija (38 str.). Šeima yra svarbiausia vieta, kurioje vaikas įgija vertybes, dorovės, socialinės brandos požymius, formuoja savo pasaulėžiūrą ir auga kaip būsimas valstybės pilietis ir tolimesnis jos kūrėjas. Tuo pačiu valstybė įsipareigoja globoti šeimą. Valstybės indėlis globojant šeimą priklauso ir nuo to, kaip pati šeima sugeba funkcionuoti ir kokios sąlygos sudaromos vaikų augimui. Taigi galima daryti prielaidą, jog socialinės rizikos šeimų atžvilgiu valstybės indėlis turi būti didesnis. Konstitucijoje taip pat yra įtvirtinta, jog tėvai turi teisę auklėti savo vaikus pagal savo nuožiūrą, tačiau tik tol, kol tai atitinka moralines visuomenės normas. Priešingu atveju į šį procesą vienokiomis ar kitokiomis priemonėmis įsikiša valstybė.

Prie didejančio dėmesio socialinės rizikos šeimoms prisidėjo ir XX a. šimtmetyje išaugęs dėmėsys vaiko teisėms. Tik XX a. suprasta, jog vaikas turi tokias pačias teises kaip ir suaugę individai, tačiau dėl fizinio ir emocinio silpnumo suaugųsiųjų atžvilgiu jam reikalinga papildoma parama. Pradėjus aktyviai plėtoti vaiko teisių gynimo institutą buvo konstatuota, jog šeima yra geriausia ir natūraliausia vieta vaiko emociniam, intelektiniam, socialiniam vystymuisi. Taigi net ir esant ribotoms galimybėms ar rizikai vaiką šeimoje stengiamasi išlaikyti, kol neatsiranda reali grėsmė jo vystymuisi. Todėl probleminėse šeimose pirmiausiai turi būti padedama pačiai šeimai, o tik vėliau galvojama apie vaikų atėmimą, suprantant, jog valstybinės vaikų globos įstaigos nėra pajėgios atstoti šeimos net ir suteikdamos materialinę gerovę.

Socialinės rizikos šeimos Lietuvoje yra gana dažnas reiškinys. Teigiama, jog pagrindinės funkcijos, vaiko socializacijos, vykdymui padarė sparčiai besikeičiančios ekonominės sąlygos. Lietuvos statistikos departmento duomenimis socialinės rizikos šeimų 2012 m. Lietuvoje buvo 10389. Šis rodiklis pastaraisiais metais pakankamai stabilus, tačiau nuo 2005 m. galima matyti ryškų pokytį, tuomet buvo užregistruota 16361 šeimų. Taigi galima manyti, jog problema sėkmingai sprendžiama, tačiau vis vien daugiau nei 36 tūkst. vaikų gyvena sąlygomis, kurios gali būti pripažįstamos netinkamomis jų raidai.

Dėl to valstybė privalo sukurti efektyvų mechanizmą, kuriuo būtų užtikrinama socialinės rizikos šeimoje augančių vaikų gerovė, atitinkanti visuomenės standartus. Pagrindinės šio mechanizmo funkcijos yra kontrolė, finansinės paramos suteikimas, vaikams teikiamos paslaugos, konsultavimas. Viena iš šių įstaigų yra vaikų dienos centrai (toliau – VDC). Norint sumažinti socialinės rizikos šeimų problemą reikia kompleksiškai veikiančio mechanizmo, tačiau atskirai reikia išanalizuoti ir atskiras jo grandis – šiuo atveju VDC.

VDC dažnai traktuojami, kaip vietos, kuriose vaikai gali praleisti laiką, būti pamaitinami, su darbuotojų pagalba galintys atlikti namų darbus. Tačiau nemažiau svarbus centrų uždavinys yra darbas su pačia socialinės rizikos šeima, ne tik su vaiku. Bent jau taip konstatuojama daugelio VDC nuostatose. Tačiau svarbu nustatyti, ar tikrai šiuose centruose daroma įtaka ne tik vaiko gyvenimo kokybei, tačiau ir socialinės rizikos šeimos funkcionavimui.

Taigi tyrimo problema: ar VDC indėlis yra pakankamas sprendžiant socialinės rizikos asmenų problemas?

Tyrimo objektas: VDC teikiamos paslaugos socialinės rizikos šeimoms.

Tyrimo tikslas: išanalizuoti VDC socialinės rizikos šeimoms teikiamas galimybes, nustatant trūkumus ir tobulinimo galimybes.

Tyrimo uždaviniai:

  • Nustatyti VDC veikimo principus ir teikiamos paslaugos;
  • Išanalizuoti, kaip į problemų spendimus yra įtraukiami tėvai;
  • Nustatyti, koks yra darbo su šeimomis intensyvumas; 
  • Identifikuoti trūkumus ir numatyti jų pašalinimo galimybes.
Darbo tipas:
Apimtis:
4461 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Vaikų dienos centro pagalba socialinės rizikos šeimai
Referatas Vaikų dienos centro pagalba socialinės rizikos šeimai

       Socialinės rizikos šeimos yra opi problema šalims, kurios išgyvena permainas. Lietuvai tai taip pat [...]

Socialinių darbuotojų patirtys teikiant socialines paslaugas vaikų dienos centre
Diplominis darbas Socialinių darbuotojų patirtys teikiant socialines paslaugas vaikų dienos centre

Šeima, socialinių įgūdžių ugdymo kontekste, pagrindinis socializacijos veiksnys, kurio dėka vaikas įgyja esminių socialinių žinių [...]

Kompleksinės pagalbos teikimas šeimai vaikų dienos centruose: socialinio darbo aspektas
Diplominis darbas Kompleksinės pagalbos teikimas šeimai vaikų dienos centruose: socialinio darbo aspektas

Temos aktualumas. Vaikų dienos centrai (toliau tekste – VDC), kaip viena iš socialinio darbo sunkumus [...]

Socialinių bendravimo įgūdžių ugdymas vaikų dienos centre
Diplominis darbas Socialinių bendravimo įgūdžių ugdymas vaikų dienos centre

Individo gyvenimo kokybė, gebėjimas tinkamai rūpintis savimi, spręsti kasdienio gyvenimo klausimus, kylančius sunkumus priklauso nuo [...]

„Dienos centras socialinės rizikos šeimų vaikams“
Referatas „Dienos centras socialinės rizikos šeimų vaikams“

Planas, kaip įrengti Dienos centra. (Ekonomikos darbas) Dienos centra renktume Kretingos rajone, Laukžemės kaime. Kadangi [...]

Socialinio pedagogo veikla dirbant su vaikais iš socialinės rizikos šeimų
Kursinis darbas Socialinio pedagogo veikla dirbant su vaikais iš socialinės rizikos šeimų

Darbo aktualumas. Sudėtinga šalies socialinė bei ekonominė padėtis sąlygoja sunkią socialinę šeimų ir jose gyvenančių [...]

Pusiau struktūrizuotas interviu. Pokalbis su vaikų globos namų socialiniu darbuotoju
Referatas Pusiau struktūrizuotas interviu. Pokalbis su vaikų globos namų socialiniu darbuotoju

Šalčininkų vaikų globos namus 1995 metais įkūrė Šalčininkų rajono savivaldybė. 2015 metų rudenį įstaiga šventė [...]

Rizikos grupės vaikų socialinės raidos ypatybės ugdymosi kontekste
Referatas Rizikos grupės vaikų socialinės raidos ypatybės ugdymosi kontekste

Kalbant apie rizikos grupei priklausiančius vaikus, svarbu paminėti, kad labai svarbi yra juos supanti socialinė [...]

Socialinių darbuotojų, dirbančių su vyresnio amžiaus žmonėmis, kvalifikacijos tobulinimo galimybės
Diplominis darbas Socialinių darbuotojų, dirbančių su vyresnio amžiaus žmonėmis, kvalifikacijos tobulinimo galimybės

1990 metais atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, vienu svarbiausiu valstybės uždaviniu tapo socialinės apsaugos sistemos sukūrimas. Tačiau [...]

Socialinių darbuotojų dirbančių su smurtu artimoje aplinkoje profesinės kompetencijos kėlimas
Referatas Socialinių darbuotojų dirbančių su smurtu artimoje aplinkoje profesinės kompetencijos kėlimas

¨ Tikslas – Tobulinti socialinių darbuotojų kompetencijas dirbant su smurtu artimoje aplinkoje aukomis. ¨ Uždaviniai - [...]

Socialinio darbuotojo veikla su socialinės rizikos šeimomis
Kursinis darbas Socialinio darbuotojo veikla su socialinės rizikos šeimomis

Šeima yra pati svarbiausia kiekvieno mūsų gyvenime - mums, mūsų vaikams, mūsų tėvams ir seneliams.

Vertybinės nuostatos, dirbant su socialinės rizikos asmenimis
Referatas Vertybinės nuostatos, dirbant su socialinės rizikos asmenimis

Vertybinės nuostatos socialiniame darbe. Vertybės – neatsiejama žmogaus gyvenimo dalis. Vertybės aktualios ne tik asmeniniame [...]

Socialinio darbuotojo veikla padedant socialinės rizikos šeimoms
Referatas Socialinio darbuotojo veikla padedant socialinės rizikos šeimoms

   Šeima – unikali socialinė institucija, suvokiama kaip pirminė savo narių paramos ir globos teikimo [...]

Socialinė pagalba šeimai, auginančiai neįgalų vaiką
Referatas Socialinė pagalba šeimai, auginančiai neįgalų vaiką

Neįgalieji, kaip ir visi mūsų valstybės piliečiai, turi teisę į jiems būtiną socialinę apsaugą ir [...]

Straipsnio „Savanoriškos socialinės veiklos galimybės vaikų dienos centruose” tezės
Paruoštukė Straipsnio „Savanoriškos socialinės veiklos galimybės vaikų dienos centruose” tezės

Citata: Pasak M. Žaltausko (2010), daugumos respondentų, nedalyvaujančių savanoriškoje veikloje, atsakymas, kad nenorėtų arba nežino [...]