Socialiniai mokslai / Socialinis darbas

Vaikų dienos centro pagalba socialinės rizikos šeimai

0 atsiliepimų
Autorius:

       Socialinės rizikos šeimos yra opi problema šalims, kurios išgyvena permainas. Lietuvai tai taip pat labai aktuali tema. Nuo vaikams skiriamo dėmesio priklausys šalies ateitis. Jeigu jo bus skiriama mažai ar nepakankamai, ateities karta gali išgyventi daug sunkumų. Mokslinėje literatūroje socialinės rizikos šeimos yra nepakankamai nagrinėjamos. Labiau yra nagrinėjamos socialinės rizikos grupės ir socialinės rizikos vaikai. Plačiau nagrinėjama sritis – socialinė atskirtis. Socialinės rizikos šeimos patiria skurdą, socialinę atskirtį ir dažnai menkai dalyvauja visuomenės gyvenime. Mano nuomone socialinės rizikos šeimos nusipelno didesnio dėmesio, todėl aš ir pasirinkau būtent šitą tematiką savo kursiniam darbui. Savo praktiką atlikau Vaikų dienos centre pastebėta, kad besilankantys vaikai nesulaukia pakankamos pagalbos. Taip pat yra menkai dirbama su tėvais, jie mažai įtraukiami į pagalbos vaikui procesą. Dienos centre tenkinami pagrindiniai vaikų poreikiai: maitinimas, drabužiai ir pagalba ruošiant pamokas. Labai trūksta individualaus darbo su vaikais. Vedami grupiniai užsiėmimai taip pat ne visai yra tokie, kokie tūrėtų būti. Visų pirmą vaikams labai sunku sukaupti dėmesį ir ramiai pasėdėti, neįžeidinėti kitų. Kai kuriems vaikams reikėjo individualių konsultacijų. Pastebėta, kad tėvams trūksta tėvystės įgūdžių. Dauguma nemoka elgtis su vaikais ir pvz. rūkyti kambaryje, kuriame yra kūdikis jiems atrodo normalu. Vaikai ne visada ateidavo apsirengę pagal sezoną. Socialinės rizikos šeimos nusipelno didesnio dėmesio ir geresnių paslaugų. Socialiniai darbuotojai dažnai turi per didelį krūvį darbe arba dirba kaip jiems patogiau. Ši svarbi problema turėtų būti labiau nagrinėjama ir daugiau socialinių darbuotojų turėtų dirbti šioje srityje, kad būtų galima efektyviai patenkinti šeimų poreikius. VTAT pateikia duomenis iš kurių matyti, kad skirtingose savivaldybėse su socialinės rizikos šeimomis dirbama labai nevienodai. Nėra vienos sistemos, pagal kurią būtų aišku kas yra atsakingas už dirbą su socialinės rizikos šeima. Šeimos dažnai tegauna finansinę paramą ir jos panaudojimo priežiūrą. Ne visuose miestuose ir rajonuose yra socialinių paslaugų centrai. Kai kur iš vis nėra socialinių partnerių dirbančiu su socialinės rizikos šeimomis. Didesniuose miestuose veikia nemažai NVO, informuojančių, konsultuojančių, mokinančių socialinių įgūdžių ir kitas paslaugas teikiančių socialinės rizikos šeimoms bei vaikams. Į atokesnes kaimo vietoves retai atvyksta net socialiniai darbuotojai iš seniūnijų. Išsikelsiu du darbo uždavinius:

1. Aiškiai apibrėžti pasirinktą socialinę grupę.

2. Išanalizuoti kokią pagalbą turėtų teikti socialinis darbuotojas, kad būtų patenkinti minėtos socialinės grupės poreikiai

Darbo metodai: literatūros šaltinių analizė.

Darbo tipas:
Apimtis:
4546 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • PAGRINDINĖS SĄVOKOS2
 • ĮVADAS3
 • SOCIALINĖS RIZIKOS ŠEIMOJE IŠKYLANČIOS PROBLEMOS
 • Socialinės rizikos šeimų samprata4
 • Priklausomybių problemos socialinės rizikos šeimose5
 • Vaikų auklėjimo klaidos6
 • Smurtas šeimoje7
 • VAIKŲ DIENOS CENTRŲ TEIKIAMA PAGALBA ŠEIMAI
 • Vaikų dienos centro teikiamos paslaugos9
 • Individualus ir grupinis darbas su vaiku12
 • Tėvystės įgūdžių lavinimas13
 • IŠVADOS14
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS16

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Vaikų dienos centre dirbančių socialinių darbuotojų pagalba socialinės rizikos šeimai
Tyrimas Vaikų dienos centre dirbančių socialinių darbuotojų pagalba socialinės rizikos šeimai

Socialinės rizikos asmenų problema yra opi bet kuriai visuomenei. Šie asmenys ne tik negali patys [...]

„Dienos centras socialinės rizikos šeimų vaikams“
Referatas „Dienos centras socialinės rizikos šeimų vaikams“

Planas, kaip įrengti Dienos centra. (Ekonomikos darbas) Dienos centra renktume Kretingos rajone, Laukžemės kaime. Kadangi [...]

Socialinių bendravimo įgūdžių ugdymas vaikų dienos centre
Diplominis darbas Socialinių bendravimo įgūdžių ugdymas vaikų dienos centre

Individo gyvenimo kokybė, gebėjimas tinkamai rūpintis savimi, spręsti kasdienio gyvenimo klausimus, kylančius sunkumus priklauso nuo [...]

Socialinių darbuotojų patirtys teikiant socialines paslaugas vaikų dienos centre
Diplominis darbas Socialinių darbuotojų patirtys teikiant socialines paslaugas vaikų dienos centre

Šeima, socialinių įgūdžių ugdymo kontekste, pagrindinis socializacijos veiksnys, kurio dėka vaikas įgyja esminių socialinių žinių [...]

Rizikos grupės vaikų socialinės raidos ypatybės ugdymosi kontekste
Referatas Rizikos grupės vaikų socialinės raidos ypatybės ugdymosi kontekste

Kalbant apie rizikos grupei priklausiančius vaikus, svarbu paminėti, kad labai svarbi yra juos supanti socialinė [...]

Vaikų, augančių disfunkcinėse šeimose, socialiniai poreikiai
Kursinis darbas Vaikų, augančių disfunkcinėse šeimose, socialiniai poreikiai

Darbe nagrinėjama disfunkcinės šeimos samprata, analizuojami pagrindiniai disfunkcinių šeimų bruožai bei aprašoma įtaka vaiko asmenybės [...]

Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, integravimas į bendrojo lavinimo mokyklas: socialinis pedagoginis aspektas
Referatas Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, integravimas į bendrojo lavinimo mokyklas: socialinis pedagoginis aspektas

Taigi referato tikslas būtų išsiaiškinti vaikų, turinčių specialių poreikių, esminius socialinius bei [...]

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kokybės analizė
Diplominis darbas Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kokybės analizė

Socialinių paslaugų kokybei Lietuvoje ilgą laiką buvo beveik neskiriama dėmesio. Siekiant užtikrinti kuo greitesnę socialinę [...]

Socialinio pedagogo veikla, sprendžiant fizinio smurto tarp vaikų problemą vaikų globos namuose
Diplominis darbas Socialinio pedagogo veikla, sprendžiant fizinio smurto tarp vaikų problemą vaikų globos namuose

Temos aktualumas: Tikriausiai nėra Lietuvoje žmogaus, kuris nebūtų girdėjęs apie pasaulį ištikusią ekonominę krizę, žiniasklaidos [...]

Dvikalbių vaikų socializacija lietuviškajame darželyje
Diplominis darbas Dvikalbių vaikų socializacija lietuviškajame darželyje

Darbo tikslas – atskleisti dvikalbių vaikų socializacijos ypatumus lietuviškame vaikų darželyje. Darbe yra analizuojama mokslinė literatūra [...]

Žmogaus socialinės raidos namų darbas:Mergina neturinti kur gyventi su vaiku Vilniaus rajone. Mergina turi 1 lygio invalidumą, tėvas geria, mama bedarbė
Referatas Žmogaus socialinės raidos namų darbas:Mergina neturinti kur gyventi su vaiku Vilniaus rajone. Mergina turi 1 lygio invalidumą, tėvas geria, mama bedarbė

Pastaraisiais metais tiek Lietuva, tiek daugelis kitų Europos ir tolimesnių valstybių susiduria su tokiomis problemomis [...]

Atsitiktinio prekių žuvimo ar sugedimo rizikos paskirstymas pagal Lietuvos nacionalinę teisę ir 1980 m. Vienos konvenciją dėl prekių pirkimo – pardavimo
Kursinis darbas Atsitiktinio prekių žuvimo ar sugedimo rizikos paskirstymas pagal Lietuvos nacionalinę teisę ir 1980 m. Vienos konvenciją dėl prekių pirkimo – pardavimo

Įvadas Atsitiktinio prekių žuvimo ar sugedimo rizikos paskirstymo klausimai iškyla vykdant prekių pirkimo - [...]

Klaipėdos rajono paramos šeimai centro veiklos organizavimas
Referatas Klaipėdos rajono paramos šeimai centro veiklos organizavimas

Socialinės paslaugos- istorinės socialinio [...]

Socialinė parama socialinės rizikos šeimoms: nuo priklausomybės įgalinimo link
Diplominis darbas Socialinė parama socialinės rizikos šeimoms: nuo priklausomybės įgalinimo link

Tyrimo praktinis aktualumas. Socialinės rizikos šeimos ir jose kylančios problemos yra vienos iš didžiausių ir [...]

Vaikų autistų socialinių įgūdžių ugdymo programa
Referatas Vaikų autistų socialinių įgūdžių ugdymo programa

Autizmas yra neurologinis raidos sutrikimas, kuris paprastai lemia nepakankamą vaiko socialinių įgūdžių, kalbos ir elgesio [...]