Vaikų dienos centro pagalba socialinės rizikos šeimai

18 psl. / 4546 žod.

Ištrauka

Socialinės rizikos šeimos yra opi problema šalims, kurios išgyvena permainas. Lietuvai tai taip pat labai aktuali tema. Nuo vaikams skiriamo dėmesio priklausys šalies ateitis. Jeigu jo bus skiriama mažai ar nepakankamai, ateities karta gali išgyventi daug sunkumų. Mokslinėje literatūroje socialinės rizikos šeimos yra nepakankamai nagrinėjamos. Labiau yra nagrinėjamos socialinės rizikos grupės ir socialinės rizikos vaikai. Plačiau nagrinėjama sritis – socialinė atskirtis. Socialinės rizikos šeimos patiria skurdą, socialinę atskirtį ir dažnai menkai dalyvauja visuomenės gyvenime. Mano nuomone socialinės rizikos šeimos nusipelno didesnio dėmesio, todėl aš ir pasirinkau būtent šitą tematiką savo kursiniam darbui. Savo praktiką atlikau Vaikų dienos centre pastebėta, kad besilankantys vaikai nesulaukia pakankamos pagalbos. Taip pat yra menkai dirbama su tėvais, jie mažai įtraukiami į pagalbos vaikui procesą. Dienos centre tenkinami pagrindiniai vaikų poreikiai: maitinimas, drabužiai ir pagalba ruošiant pamokas. Labai trūksta individualaus darbo su vaikais. Vedami grupiniai užsiėmimai taip pat ne visai yra tokie, kokie tūrėtų būti. Visų pirmą vaikams labai sunku sukaupti dėmesį ir ramiai pasėdėti, neįžeidinėti kitų. Kai kuriems vaikams reikėjo individualių konsultacijų. Pastebėta, kad tėvams trūksta tėvystės įgūdžių. Dauguma nemoka elgtis su vaikais ir pvz. rūkyti kambaryje, kuriame yra kūdikis jiems atrodo normalu. Vaikai ne visada ateidavo apsirengę pagal sezoną. Socialinės rizikos šeimos nusipelno didesnio dėmesio ir geresnių paslaugų. Socialiniai darbuotojai dažnai turi per didelį krūvį darbe arba dirba kaip jiems patogiau. Ši svarbi problema turėtų būti labiau nagrinėjama ir daugiau socialinių darbuotojų turėtų dirbti šioje srityje, kad būtų galima efektyviai patenkinti šeimų poreikius. VTAT pateikia duomenis iš kurių matyti, kad skirtingose savivaldybėse su socialinės rizikos šeimomis dirbama labai nevienodai. Nėra vienos sistemos, pagal kurią būtų aišku kas yra atsakingas už dirbą su socialinės rizikos šeima. Šeimos dažnai tegauna finansinę paramą ir jos panaudojimo priežiūrą. Ne visuose miestuose ir rajonuose yra socialinių paslaugų centrai. Kai kur iš vis nėra socialinių partnerių dirbančiu su socialinės rizikos šeimomis. Didesniuose miestuose veikia nemažai NVO, informuojančių, konsultuojančių, mokinančių socialinių įgūdžių ir kitas paslaugas teikiančių socialinės rizikos šeimoms bei vaikams. Į atokesnes kaimo vietoves retai atvyksta net socialiniai darbuotojai iš seniūnijų. Išsikelsiu du darbo uždavinius:

1. Aiškiai apibrėžti pasirinktą socialinę grupę.

2. Išanalizuoti kokią pagalbą turėtų teikti socialinis darbuotojas, kad būtų patenkinti minėtos socialinės grupės poreikiai

Darbo metodai: literatūros šaltinių analizė.


Turinys

 • PAGRINDINĖS SĄVOKOS2
 • ĮVADAS3
 • SOCIALINĖS RIZIKOS ŠEIMOJE IŠKYLANČIOS PROBLEMOS
 • Socialinės rizikos šeimų samprata4
 • Priklausomybių problemos socialinės rizikos šeimose5
 • Vaikų auklėjimo klaidos6
 • Smurtas šeimoje7
 • VAIKŲ DIENOS CENTRŲ TEIKIAMA PAGALBA ŠEIMAI
 • Vaikų dienos centro teikiamos paslaugos9
 • Individualus ir grupinis darbas su vaiku12
 • Tėvystės įgūdžių lavinimas13
 • IŠVADOS14
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS16

Reziumė

Autorius
miraxe
Tipas
Referatas
Dalykas
Socialinis darbas
Kaina
€2.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 24, 2015
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
18 psl.

Susiję darbai

Socialinė pagalba šeimai, auginančiai neįgalų vaiką

Socialinis darbas Referatas 2016 m. jonoma
Šio darbo tikslas – išanalizuoti socialinės pagalbos šeimai, auginančiai neįgalų vaiką, galimybes Lietuvoje. Darbo uždaviniai: 1. Apibūdinti socialinę pagalbą šeimai, auginančiai neįgalų vaiką....