Socialinį darbą dirbančiųjų stacionarioje globos įstaigoje kvalifikacijos kėlimo galimybės

15 psl. / 2139 žod.

Ištrauka

Problema.Šalyje vykstantys socialiniai, ekonominiai pokyčiai įpareigoja socialinius darbuotojus spręsti kylančias socialines problemas ieškant naujų veiksmingų socialinio darbo metodų. Didėja svarba ne tik dirbti tiesioginį socialinį darbą, bet ir jį tobulinti bei plėtoti bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis ir kitų sričių specialistais.
Socialinio darbuotojo pareigybė reikalauja daug žinių, vidinės drausmės, kantrybės, gebėjimo įsijausti, kitų vidinių savybių. Profesiniam vaidmeniui didelę reikšmę turi išsilavinimas, įgūdžiai, patirtis. Socialiniams darbuotojams prireikia nuolat kelti savo profesinę kvalifikaciją, nes žmonėms iškyla vis naujų socialinių problemų, keičiasi socialinės struktūros, atsiranda naujų klientų grupių, išryškėja nauji žmonių poreikiai (Gvaldaitė, L.; Švedaitė, B., 2005, p. 23).Be to, nuolatos didėja reikalavimai pačiai profesijai, randasi socialinio darbo naujovės. Tuo siekiama gerinti socialinių paslaugų kokybę ir veiksmingumą.
Šiandien Lietuvoje socialinis darbas — tai profesija, kuri įgyjama aukštojoje mokykloje, kolegijoje, mokantis tiek dieniniuose skyriuose, tiek renkantis ištęstines studijas. Pagrindinis profesijos bruožas yra specialus pasirengimas bei atitinkamų kompetencijų įgijimas. Dėl plačios socialinio darbo apimties, socialiniams darbuotojams neužtenka vien teorinių žinių ar praktinio patyrimo. Socialiniam darbui reikalingas žinias darbuotojas įgyja specialistų rengimo mokymo įstaigose, kuriose yra aukštas suteikiamų žinių lygis, remiamasi praktika.
Kupiškio socialinės globos namuose skiriamas nemažas dėmesys darbuotojų kvalifikacijos kėlimui. Visi šiuo metu dirbantys socialinį darbą turi reikiamą kvalifikaciją.

Aktualumas.Socialinis darbuotojas — specialistas, kurio darbo paskirtis yra sustiprinti žmogaus prisitaikymo prie aplinkos sugebėjimus, atkurti ryšius su bendruomene padedant jam integruotis į visuomenę ir skatinant visavertiškesnį žmogaus socialinį funkcionavimą. Kuo aukštesnė darbuotojo kvalifikacija, išsilavinimas, tuo geriau ir kokybiškiau jis gali teikti profesionalią pagalbą klientams, todėl labai svarbu, kad stacionarioje globos įstaigoje dirbantis socialinis darbuotojas galėtų tobulėti kaip savo srities profesionalas. Nors Kupiškio socialinės globos namuose dirbantys socialiniai darbuotojai ir turi minimalų reikiamą išsilavinimą, tačiau yra dar daug vietos tobulėti.

Naujumas.Nuo 2012-ųjų metų visi socialinį darbą dirbantys asmenys privalo turėti socialinio darbo išsilavinimą. Šiuo metu teikiama pirmenybė į socialinės globos įstaigas besidarbinantiems specialistams, turintiems profesinį išsilavinimą. Todėl nors pati kvalifikacijos kėlimo tema nėra nauja, šiuo metu ji tapo itin aktuali.

Objektas. Socialinį darbą dirbančiųjų stacionarioje globos įstaigoje kvalifikacijos kėlimo galimybės.

Tikslas.Išanalizuotisocialinį darbą dirbančiųjų stacionarioje globos įstaigoje kvalifikacijos kėlimo galimybes.

Uždaviniai:
1. Charakterizuoti stacionarios globos įstaigos klientus;
2. Nustatyti sunkumus, kylančius socialinį darbą dirbantiesiems stacionarioje globos įstaigoje keliant kvalifikaciją.

Metodai:
1. Mokslinės literatūros apžvalga;
2. Anketinė apklausa;
3. Statistinė duomenų analizė.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. STACIONARIOS GLOBOS ĮSTAIGOS KLIENTŲ CHARAKTERISTIKA5
  • 1.1. Protinę negalią turintys klientai5
  • 1.2. Psichinę negalią turintys klientai6
  • 2. SUNKUMŲ, KYLANČIŲ SOCIALINĮ DARBĄ DIRBANTIESIEMS STACIONARIOJE GLOBOS ĮSTAIGOJE KELIANT KVALIFIKACIJĄ, TYRIMAS7
  • 2.1. Tyrimo organizavimo metodika7
  • 2.2. Tyrimo rezultatų analizė7
  • IŠVADOS11
  • LITERATŪROS IR KITŲ INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS12
  • PRIEDAI13

Reziumė

Autorius
smikko
Tipas
Referatas
Dalykas
Socialinis darbas
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 2, 2014
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai