Nedarbas ir infliacija.Filipso kreivė

46 psl. / 11080 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Nedarbo ir infliacijos problema visame pasaulyje žinoma, kaip viena svarbiausių makroekonomikos problemų pasaulyje. Kalbant apie nedarbą daugelis žmonių praradę pajamų šaltinį patiria gyvenimo lygio nuosmukį, psichologinį diskomfortą. Todėl ši problema yra ekonominių ir politinių diskusijų objektas. Jis gali sukelti ir socialines problemas tokias kaip nusikaltimai, savižudybė ir kitokie neigiami reiškiniai. Ekonomistai nagrinėja nedarbą, norėdami nustatyti jo priežastis, lygi, kaštus, pasekmes, mikroekonominius ir makroekonominius nuostolius, patobulinti bei parengti vyriausybės užimtumo politiką. Veiksniai, mažinantys nedarbo lygį, dažniausiai įgyvendinami per specialias įstaigas, vadinamomis darbo biržomis. Nedidelis nedarbo lygis valstybėje parodo darbo jėgos veiksmingą panaudojimą. Tai skatina darbo užmokesčio augimą, taip pat ir ekonomikos augimą, skatina vartojimą. Infliacija, kaip ir nedarbas, žmonėms taip pat yra didžiulė problema. Ji pasireiškia pinigų nuvertėjimu bei prekių kainų kilimu ir neigiamai veikia ekonomiką, sudaro daug nepageidaujamų socialinių padarinių. Infliacija taip pat kaip ir nedarbas sukelia ekonominių ir socialinių nuostolių. Ji yra ne bet koks kainų kylimas, tam tikrų prekių kainų didėjimas. Infliacija rodo jog kyla bendras visų paslaugų ir prekių kainų lygis. Tai yra nuolatinis, ir gana ilgokai trunkantis reiškinys. Ekonomikos teorija teigia, jog jei nukris nedarbo lygis, žemiau tam tikro nedarbo lygio, infliacija pradės augti, ir tai yra vadinama natūraliu nedarbo lygiu arba NAIRU. Taigi, norint pagrįsti šalies ekonominį lygi nedarbo ir infliacijos atžvilgiu yra pravartu žinoti šalies natūralų nedarbo lygi. Nustatant ryšį tarp nedarbo lygio ir infliacijos yra remiamasi Filipso kreive, kuri buvo pirmą kartą publikuota Albano W. Phillipso. Ši kreivė rodo, jog kuo mažesnis nedarbo lygis, tuo yra didesnė yra infliacija, ir atvirkščiai. Remdamiesi Filipso kreive galime nustatyti kiekybine nacionalinio produkto dinamikos ir darbo užmokesčio kitimo priklausomybę.

Mokslinis naujumas. Šiame darbe nedarbo lygio, infliacijos ir Filipso kreivės analizė apima daugybę aspektų ir leidžia į šias problemas pažvelgti iš arčiau. Iš pradžių buvo paaiškinta nedarbo bei infliacijos sampratos, siekiant išsiaiškinti jų rūšis, problemas bei jų sprendimus. Tuomet išanalizuota Filipso kreivė bei jos priklausomybė nuo nedarbo ir infliacijos. Taip pat kokie pasiūlos ir paklausos veiksniai veikia Filipso kreivę. Buvo išanalizuota nedarbo ir infliacijos lygį veikiančių faktorių analizė. Atliktas tyrimas ir vertinimas x šalies Filipso kreivės variacijų galiojimas ir nedarbo lygio bei infliacijos pokyčių vertinimas x metais.

Tyrimo problema. Nagrinėjat nedarbą, infliaciją bei Filipso kreivę galima iškelti tokius probleminius klausimus: 1. Kokiais būdais tobulinti problemų sprendimo būdus norint pagerinti žmonių gyvenimo lygi? 2. Kodėl nedarbo problema yra neišvengiama? 3. Kaip viską susisteminti, jog išvengtume didelės infliacijos? 4. Kokie yra nedarbo ir infliacijos padariniai? 5. Kodėl Filipso kreivė nuolat keičiasi?

Tyrimo objektas. Nedarbas ir infliacija. Filipso kreivė

Tyrimo tikslas. Apibrėžti nedarbo ir infliacijos sampratas ir išanalizuoti Filipso kreivę.

Tyrimo uždaviniai. 1. Paaiškinti nedarbo ir infliacijos teoriją. 2. Išnagrinėti Filipso kreivę bei jos priklausomybę. 3. Atlikti temos vertinimą bei tyrimo metodologiją. 5.Atlikti Europos Sąjungos ir JAV tyrimą, apie nedarbo lygi ir infliaciją.

Tyrimo metodai. Sisteminama ir analizuojama mokslinė literatūra, statistinių duomenų grupavimas, Filipso kreivė aiškinama remiantis grafine analize, taip pat naudojami empiriniai tyrimai, dedukcija, palyginimai, prognozavimai.

Darbo struktūra ir tyrimo rezultatų taikymo sritys. Šiame darbe naudota literatūra yra: moksliniai straipsniai, monografijos, akademiniai leidiniai lietuvių bei užsienio kalba. Darbą sudaro trys pagrindiniai skyriai. Pirmajame skyriuje yra teorija apie nedarbą, infliaciją bei Filipso kreivę. Antrajame skyriuje pateikiama vertinimo metodologija ir analizė. Siekiama įvertinti ir išanalizuoti Filipso kreivę bei ją įtakojančius veiksnius. Paskutiniame skyriuje atliekamas tyrimas bet parašomi tyrimo rezultatai bei vertinimas. Rasta informacija siekiama palyginti su kitų autorių informacija ir ją susisteminti. Šis darbas bus naudingas studentams, norintiems sužinoti ir išanalizuoti nedarbo ir infliacijos ypatumus bei Filipso kreivę.


Turinys

 • 1. NEDARBO LYGIS IR INFLIACIJA TEORIJOJE7
 • 1.1. Nedarbas, jo priežastys ir matavimas7
 • 1.2. Nedarbo rūšys. Natūralusis nedarbo lygis10
 • 1.3 Nedarbo pasekmės ir nuostoliai12
 • 1.4. Infliacijos samprata13
 • 1.5. Infliacijos priežastys ir padariniai15
 • 1.6. Nedarbo lygio ir infliacijos ryšys. Filipso kreivė18
 • 2. Nedarbo ir infliacijos Europos Sąjungoje ir JAV tyrimo metodika ir organizavimas21
 • 2.1. Tyrimo tikslas, uždaviniai, problemos, objektas ir tyrimo aprašymas21
 • 2.2. Tyrimo metodika ir procedūros22
 • 3. Nedarbas ir infliacija 2002-2013 metais. Palyginimas Europos Sąjunga ir JAV23
 • 3.1 Nedarbo Europos Sąjungoje analizė23
 • 3.2 JAV nedarbo lygio analizė24
 • 3.3 Europos Sąjungos ir JAV nedarbas. Palyginimas26
 • 3.4. Infliacija Europos Sąjungoje. Analizė28
 • 3.5. Infliacija JAV. Analizė29
 • 3.6. Infliacija Europos Sąjungoje ir JAV. Palyginimas31
 • 3.7. Nedarbo ir infliacijos ryšys Europos Sąjungoje32
 • 3.8. Nedarbo ir infliacijos ryšys JAV34

Reziumė

Autorius
lietuviskai123456
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€11.43
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 21, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
46 psl.

Susiję darbai

Infliacija Europos Sąjungoje

Ekonomika Referatas gab13
Infliacija – tai piniginio vieneto perkamosios galios smukimas, pasireiškiantis ilgalaikiu vidutinio bendrojo kainų lygio kilimu. Infliacija reiškia, kad kyla bendras visų prekių ir...

Nedarbas Lietuvoje

Ekonomika Referatas 2015 m. ciccio
Šiandieninėje visuomenėje kyla įvairiausių ekonominių, politinių, socialinių problemų. Tai lemia įvairūs demografiniai pokyčiai, taip pat didelė žmonių įtaka. Kiekvienai šaliai labai svarbu turėti...