Infliacija Europos Sąjungoje

20 psl. / 4031 žod.

Ištrauka

Infliacija – tai piniginio vieneto perkamosios galios smukimas, pasireiškiantis ilgalaikiu vidutinio bendrojo kainų lygio kilimu. Infliacija reiškia, kad kyla bendras visų prekių ir paslaugų kainų lygis. Tačiau kai kurių prekių ar paslaugų kainos net ir infliacijos sąlygomis gali išlikti nepakitusios arba net sumažėti.
Šį reiškinį gali lemti daug veiksnių tačiau pagrinde yra skiriami du : bendrosios paklausos ir bendrosios pasiūlos infliacija. Problemai spręsti yra didinamos pajamos, atitinkamai infliacijos lygiui, yra vykdoma infliacijos kontrolė bei antiinfliacinė politika.
Europos Sąjungoje vartotojų kainų infliacija matuojama taikant suderintąjį vartotojų kainų indeksą (SVKI). ES ir euro zonos SVKI apskaičiuoja Eurostatas, remdamasis valstybių narių nurodytais nacionaliniais SVKI. Infliacijos lygis gali būti nevienodas atskiriems gyventojams, namų ūkiams ir įmonėms priklausomai, pavyzdžiui, nuo skirtingų jų pajamų, vartojimo pasirinkimų ir modelių, kainų konkurencijos lygio jų vietovėje, mokesčių dydžių ir transporto kainų. Reiktų pastebėti, kad naujoms valstybėms narėms, kurios rengia savo ekonomikas euro įvedimui, paprastai būdinga didesnė nei euro zonos infliacija. Šis reiškinys visiškai normalus ekonomikose, kurios siekia prisivyti kitas. Kai šios ekonomikos susitapatina su euro zonos lygiu ir vijimosi procesas baigiasi, šių šalių infliacija pasiekia žemesnį ir stabilesnį lygį.
Infliacija, galima sakyti, aktualiausia visų laikų tema, ypatingai pastaraisiais dešimtmečiais. Dėl to informacijos apie infliacijos rodiklius ir bendrą ekonomikos situaciją apstu. Statistiniai duomenys nuolat tikrinami, perskaičiuojami, pateikiamos prognozės.
Šio tyrimo tikslas – aptarti infliacijos ypatybes, apžvelgti šio reiškinio situaciją Europos Sąjungoje bei susipažinti su pagrindiniais 2006-2011 m. infliacijos ES šalyse duomenimis.
Išsikėliau šiuos uždavinius:
• Išsiaiškinti infliacijos sampratą;
• Sužinoti kaip įvertinama vartotojų kainų infliacija;
• Aptarti 2006-2011 m. infliacijos Europos Sąjungoje situaciją;
• Apžvelgti 2011-2012 m. infliacijos lygio prognozes.
Nagrinėdama tyrimo objektą, infliaciją Europos Sąjungoje, studijavau mokslinę literatūrą, mokslinius straipsnius bei statistinius duomenis.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. INFLIACIJOS SAMPRATA4
 • 1.1. Infliacijos priežastys5
 • 1.1.1. Bendrosios paklausos/vartotojų infliacija5
 • 1.1.2. Bendrosios pasiūlos/kaštų infliacija5
 • 1.2. Infliacijos pasekmės6
 • 1.3. Infliacijos problemų sprendimo būdai7
 • 2. INFLIACIJOS ES MATAVIMAS8
 • 2.1. Vidutinė metinė ES infliacija 2006 – 2011 metais9
 • 3. INFLIACIJA IR EUROPOS SĄJUNGA11
 • 3.1. Infliacija ir nedarbas ES 2008-2011 metais13
 • 4. 2011-2012 METŲ INFLIACIJOS EUROPOS SĄJUNGOJE PROGNOZĖS14
 • IŠVADOS15
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS16
 • PRIEDAI17

Reziumė

Autorius
gab13
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 7, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
20 psl.

Susiję darbai

Prekyba Europos Sąjungoje

Ekonomika Referatas 2016 m. salvete
Tarptautinė prekyba – daug diskusijų keliantis klausimas. Šalims, siekiančioms efektyviai dalyvauti tarptautinės rinkos procesuose, itin svarbu gebėti derinti nacionalinius bei tarptautinius interesus....