Pagrindinės Lietuvos ekonominės problemos: nedarbas

16 psl. / 3525 žod.

Ištrauka

Nedarbas betkurioje ekonomiškai stiprioje ar silpnoje šalyje visada buvo aktualiausia ekonominė problema. Atsižvelgiant į statistinius duomenis galima teigti, kad nedarbo problema kasmet yra mažinama, įdarbinama vis daugiau žmonių.

Referato tikslas: nustatyti pagrindines nedarbo priežastis ir išanalizuoti statistinius duomenis.

Referato uždaviniai:

I. Paaiškinti pagrindines nedarbo priežastis.

II. Išaiškinti nedarbo nuostolius valstybei.

III. Parodyti nedarbo kitimą Lietuvoje 2004 m.

IV. Pateikti nedarbo situaciją Lietuvoje 2001 – 2002 m.

V. Pateikti bendrą 2015 m. nedarbo situaciją Europos Sąjungoje.


Turinys

  • Lentelių, paveikslų ir priedų sąrašai3
  • SANTRAUKA4
  • ĮVADAS5
  • NEDARBAS LIETUVOJE6
  • IŠVADOS15
  • Informacijos šaltiniai:16

Reziumė

Autorius
faustyna.u@gmail.com
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 5, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
16 psl.

Susiję darbai

Nedarbo rodikliai ir jų dinamika Lietuvoje

Ekonomika Referatas odesa
„Bedarbio laisvė miegoti rytais kiek tik širdis geidžia yra nieko verta, nes jis jos nepasirinko laisva valia. Jausdamiesi nereikalingi, žmonės kartu jaučiasi ir...

Eksporto reikšmė Lietuvos ekonomikai

Ekonomika Referatas 2018 m. a.giz
Šiais laikais tarptautinė prekyba auga daug greičiau negu pasaulinė gamyba, todėl šalies dalyvavimas tarptautiniuose mainuose suteikia šalies ūkiui daug naudos ir yra vienas...