Krizę išgyvenančių moterų, teikiamų socialinių paslaugų Airijoje ir Lietuvoje analizė

48 psl. / 12314 žod.

Ištrauka

Nepriklausomai nuo šalies rasės, lyties, pajamų ir daug kitokių faktorių, kiekvienas žmogus susiduria su problemomis. Vieni žmonės tas problemas sugeba išspręsti patys, o kitiems reikalinga tam tikra pagalba. Vieniems galbūt užtenka jėgų susidoroti patiems, kitiems padeda šeimos nariai ar artimi draugai, o kitiems prireikia ir specialistų pagalbos. Tačiau ne visi tą pagalbą gali užsitikrinti, todėl daugelyje šalių yra tam tikri centrai, kurie ir padeda į keblią padėtį patekusiam žmogui. Nuo šalies ekonominio lygio, socialinės politikos ir k.t. priklauso tų centrų veiklos efektyvumas ir suteikiama pagalba. Kiekvienoje šalyje savitos problemos, nors tuo pačiu jos ir panašios. Moterys susiduria su smurtu, diskriminacija, seksualiniu išnaudojimu ir t.t. galbūt kai kuriose šalyse aktualesnės vienokios problemos, o kitose kitokios, tačiau problemų yra visose šalyse.
Darbo aktualumas. Dabar kaip tik susidarė „palanki aplinka“ krizių padidėjimui, nes nuo 2009 metų prasidėjo pasaulinė ekonominė krizė, kuri palietė daugelį žmonių ir šalių. Būtent tokia situacija sukelia sumaištį ir daugeliu atveju, paaštrina, buvusias problemas, bei sukelia naujų. Atsiranda daugiau žmonių,kuriems reikalinga vienokia ar kitokia pagalba. Krizių daugėja, ir kaip teigia specialistai jų daugės
Tyrimo problema. Ištikus ekonominei ir socialinei krizei paaštrėjo padėtis, daugelis žmonių prarado „pagrindą po kojom“, žmonių emigracija, nedarbas, ekonominis ir socialinis nestabilumas t.t. Tokia nepalanki situacija išryškina visas problemas, o ypač sveikatos. Daugėja žmonių, kuriems reikalinga pagalba, vis daugiau žmonių patiria įvairias krizes su kuriomis sunkiai patys susitvarko, jiems reikalinga specialistų pagalba. Kai žmogus ilgai būna veikiamas emocinės pusiausvyros sutrikimo, įprastomis priemonėmis įveikti negali. Pasirinkta tema aktuali, ją verta panagrinėti. Darbo tikslas – išanalizuoti krizę išgyvenančių moterų, teikiamas socialiniais paslaugas Airijoje ir Lietuvoje.
Darbo objektas – Socialinės paslaugos Airijoje ir Lietuvoje
Darbo uždaviniai:
1. Apžvelgti moterų problemas, krizes bei priežastis skatinančias jų atsiradimą.
2. Išanalizuoti socialinių paslaugų tiekimą Airijoje ir Lietuvoje.
3. Atlikti palyginamąjį tyrimą krizę išgyvenančių moterų, teikiamų socialinių paslaugų Airijoje ir Lietuvoje.
Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė, lyginamoji analizė, kokybiniams duomenims rinkti – pusiau struktūruotas interviu, kokybiniams duomenims analizuoti – kokybinės turinio (content) analizės metodas.

Tyrimo imtis ir organizavimas. Tyrimo imtį sudaro keturi socialinių centrų darbuotojai du iš Airijos, du iš Lietuvos centro. Buvo vykdoma kriterinė imties atranka. Klausimyną sudaro 6 klausimais, kurie leis išsiaiškinti moterų krizių spektrą, paslaugų spektrą, darbuotojų problemas, bei reikalingas savybes darbui atlikti.
Darbo struktūra. Darbą sudaro kelios pagrindinės dalys, tai: santrauka, įvadas, 4 skyriai ir išvados su rekomendacijom.1 ir 2 skyriai, tai teorinės medžiagos analizė. 3 skyrius tai šalių socialinių paslaugų ir bendrųjų rodiklių lyginamoji analizė, 4 skyriuje aprašomas tyrimas, jo metodologija ir apžvelgiami gauti rezultatai. toliau eina išvados, literatūros šaltinių sąrašas ir priedai.
Darbą sudaro 49 puslapiai, 8 lentelės ir 39 bibliografijos šaltiniai
Profesinių kompetencijų sąrašas:
1. Rinkti ir sisteminti, bei analizuoti duomenis
2. Tobulinti profesines kompetencijas
3. Tobulinti bendradarbiavimo įgūdžius
4. Susipažinti ir tobulinti socialinio darbo patirtį
5. susipažinti su kliūtimis ir problemomis pasitaikančiomis socialiniame darbe


Turinys

 • ĮVADAS3
 • PAGRINDINĖS SĄVOKOS5
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS6
 • 1. KRIZĖS SAMPRATA7
 • 1.1 Krizės samprata bei jos rūšys7
 • 1.2 Krizę sukeliančios priežastys ir padariniai11
 • 2. KRIZĘ IŠGYVENANČIŲ MOTERŲ SAMPRATA15
 • 2.1 Moterų problemų pobūdis jų atsiradimo priežastys kitimo tendencijos17
 • 2.2 Moterų socialinės problemos20
 • 2.3 Problemų sprendimo būdai ir priemonės24
 • 3. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS AIRIJOJE IR LIETUVOJE27
 • 3.1 Socialinių paslaugų teikimas Airijoje27
 • 3.2 Socialinių paslaugų teikimas Lietuvoje28
 • 3.3 Socialinių paslaugų palyginimas, panašumai ir skirtumai – Airijoje ir Lietuvoje29
 • 4. KRIZĘ IŠGYVENANČIŲ MOTERŲ, TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ AIRIJOJE IR LIETUVOJE ANALIZĖ – TYRIMAS31
 • 4.1 Tyrimo metodologija31
 • 4.1 Tyrimo duomenų apibendrinimas ir rezultatų pateikimas34
 • IŠVADOS41
 • REKOMENDACIJOS42
 • LITERATŪRA43
 • PRIEDAI46

Reziumė

Autorius
donatak
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Sociologija
Kaina
€12.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 1, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
48 psl.

Susiję darbai

Elito kultūros analizė Lietuvoje

Sociologija Referatas mirror
Paplitusi nuomonė, kad elitinė kultūra – visuomenėje aukštesnį socialinį sluoksnį užimančių žmonių (turtingiausių, įtakingiausių, labiausiai žinomų) kultūra. Visa kita – masinė, populiarioji kultūra....