Socialiniai mokslai / Sociologija

Krizę išgyvenančių moterų, teikiamų socialinių paslaugų Airijoje ir Lietuvoje analizė

0 atsiliepimų
Autorius:
Nepriklausomai nuo šalies rasės, lyties, pajamų ir daug kitokių faktorių, kiekvienas žmogus susiduria su problemomis. Vieni žmonės tas problemas sugeba išspręsti patys, o kitiems reikalinga tam tikra pagalba. Vieniems galbūt užtenka jėgų susidoroti patiems, kitiems padeda šeimos nariai ar artimi draugai, o kitiems prireikia ir specialistų pagalbos. Tačiau ne visi tą pagalbą gali užsitikrinti, todėl daugelyje šalių yra tam tikri centrai, kurie ir padeda į keblią padėtį patekusiam žmogui. Nuo šalies ekonominio lygio, socialinės politikos ir k.t. priklauso tų centrų veiklos efektyvumas ir suteikiama pagalba. Kiekvienoje šalyje savitos problemos, nors tuo pačiu jos ir panašios. Moterys susiduria su smurtu, diskriminacija, seksualiniu išnaudojimu ir t.t. galbūt kai kuriose šalyse aktualesnės vienokios problemos, o kitose kitokios, tačiau problemų yra visose šalyse.
Darbo aktualumas. Dabar kaip tik susidarė „palanki aplinka“ krizių padidėjimui, nes nuo 2009 metų prasidėjo pasaulinė ekonominė krizė, kuri palietė daugelį žmonių ir šalių. Būtent tokia situacija sukelia sumaištį ir daugeliu atveju, paaštrina, buvusias problemas, bei sukelia naujų. Atsiranda daugiau žmonių,kuriems reikalinga vienokia ar kitokia pagalba. Krizių daugėja, ir kaip teigia specialistai jų daugės
Tyrimo problema. Ištikus ekonominei ir socialinei krizei paaštrėjo padėtis, daugelis žmonių prarado „pagrindą po kojom“, žmonių emigracija, nedarbas, ekonominis ir socialinis nestabilumas t.t. Tokia nepalanki situacija išryškina visas problemas, o ypač sveikatos. Daugėja žmonių, kuriems reikalinga pagalba, vis daugiau žmonių patiria įvairias krizes su kuriomis sunkiai patys susitvarko, jiems reikalinga specialistų pagalba. Kai žmogus ilgai būna veikiamas emocinės pusiausvyros sutrikimo, įprastomis priemonėmis įveikti negali. Pasirinkta tema aktuali, ją verta panagrinėti. Darbo tikslas – išanalizuoti krizę išgyvenančių moterų, teikiamas socialiniais paslaugas Airijoje ir Lietuvoje.
Darbo objektas – Socialinės paslaugos Airijoje ir Lietuvoje
Darbo uždaviniai:
1. Apžvelgti moterų problemas, krizes bei priežastis skatinančias jų atsiradimą.
2. Išanalizuoti socialinių paslaugų tiekimą Airijoje ir Lietuvoje.
3. Atlikti palyginamąjį tyrimą krizę išgyvenančių moterų, teikiamų socialinių paslaugų Airijoje ir Lietuvoje.
Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė, lyginamoji analizė, kokybiniams duomenims rinkti – pusiau struktūruotas interviu, kokybiniams duomenims analizuoti – kokybinės turinio (content) analizės metodas.

Tyrimo imtis ir organizavimas. Tyrimo imtį sudaro keturi socialinių centrų darbuotojai du iš Airijos, du iš Lietuvos centro. Buvo vykdoma kriterinė imties atranka. Klausimyną sudaro 6 klausimais, kurie leis išsiaiškinti moterų krizių spektrą, paslaugų spektrą, darbuotojų problemas, bei reikalingas savybes darbui atlikti.
Darbo struktūra. Darbą sudaro kelios pagrindinės dalys, tai: santrauka, įvadas, 4 skyriai ir išvados su rekomendacijom.1 ir 2 skyriai, tai teorinės medžiagos analizė. 3 skyrius tai šalių socialinių paslaugų ir bendrųjų rodiklių lyginamoji analizė, 4 skyriuje aprašomas tyrimas, jo metodologija ir apžvelgiami gauti rezultatai. toliau eina išvados, literatūros šaltinių sąrašas ir priedai.
Darbą sudaro 49 puslapiai, 8 lentelės ir 39 bibliografijos šaltiniai
Profesinių kompetencijų sąrašas:
1. Rinkti ir sisteminti, bei analizuoti duomenis
2. Tobulinti profesines kompetencijas
3. Tobulinti bendradarbiavimo įgūdžius
4. Susipažinti ir tobulinti socialinio darbo patirtį
5. susipažinti su kliūtimis ir problemomis pasitaikančiomis socialiniame darbe
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
12314 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • PAGRINDINĖS SĄVOKOS5
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS6
 • 1. KRIZĖS SAMPRATA7
 • 1.1 Krizės samprata bei jos rūšys7
 • 1.2 Krizę sukeliančios priežastys ir padariniai11
 • 2. KRIZĘ IŠGYVENANČIŲ MOTERŲ SAMPRATA15
 • 2.1 Moterų problemų pobūdis jų atsiradimo priežastys kitimo tendencijos17
 • 2.2 Moterų socialinės problemos20
 • 2.3 Problemų sprendimo būdai ir priemonės24
 • 3. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS AIRIJOJE IR LIETUVOJE27
 • 3.1 Socialinių paslaugų teikimas Airijoje27
 • 3.2 Socialinių paslaugų teikimas Lietuvoje28
 • 3.3 Socialinių paslaugų palyginimas, panašumai ir skirtumai – Airijoje ir Lietuvoje29
 • 4. KRIZĘ IŠGYVENANČIŲ MOTERŲ, TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ AIRIJOJE IR LIETUVOJE ANALIZĖ – TYRIMAS31
 • 4.1 Tyrimo metodologija31
 • 4.1 Tyrimo duomenų apibendrinimas ir rezultatų pateikimas34
 • IŠVADOS41
 • REKOMENDACIJOS42
 • LITERATŪRA43
 • PRIEDAI46

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijų analizė
Diplominis darbas Socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijų analizė

Tyrimo tikslas: Išanalizuoti socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijas ir jų vykdymo [...]

Socialines paslaugas teikiančios įmonės analizė
Referatas Socialines paslaugas teikiančios įmonės analizė

Detalus socialinės įstaigos pristatymas [...]

Socialinių paslaugų teikimo analizė protinę negalią turinčių suaugusiųjų įstaigoje
Kursinis darbas Socialinių paslaugų teikimo analizė protinę negalią turinčių suaugusiųjų įstaigoje

Pastaruoju metu mūsų šalyje vyksta didelės permainos socialinėje srityje. Šioje demokratinėje ir pilietinėje visuomenėje vis [...]

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kokybės analizė
Diplominis darbas Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kokybės analizė

Socialinių paslaugų kokybei Lietuvoje ilgą laiką buvo beveik neskiriama dėmesio. Siekiant užtikrinti kuo greitesnę socialinę [...]

Nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių bendradarbiavimas, teikiant socialines paslaugas Lietuvoje
Kursinis darbas Nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių bendradarbiavimas, teikiant socialines paslaugas Lietuvoje

Iškart po Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo LR vyriausybė išleido nutarimą „Dėl nevyriausybinių institucijų, dalyvaujančių [...]

Socialinių darbuotojų patirtys teikiant socialines paslaugas vaikų dienos centre
Diplominis darbas Socialinių darbuotojų patirtys teikiant socialines paslaugas vaikų dienos centre

Šeima, socialinių įgūdžių ugdymo kontekste, pagrindinis socializacijos veiksnys, kurio dėka vaikas įgyja esminių socialinių žinių [...]

Savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas teikiant socialines paslaugas neįgaliesiems
Kursinis darbas Savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas teikiant socialines paslaugas neįgaliesiems

Temos aktualumas: Šiuolaikinėje visuomenėje nevyriausybinės organizacijos tampa neatsiejama dalis, kurios vaidmuo labai platus, apimantis daugumą [...]

Viešosios elektroninės paslaugos teikiamos Lietuvos piliečiams užsienyje, jų analizė
Kursinis darbas Viešosios elektroninės paslaugos teikiamos Lietuvos piliečiams užsienyje, jų analizė

Temos naujumas ir aktualumas.Šiuolaikinėje visuomenėje žinios ir informacija turi didžiausią įtaką įvairių gyvenimo sričių plėtotei.

Socialinio darbo kaip socialinių paslaugų neįgaliesiems (vaikams ir jaunuoliams) kokybės vertinimo struktūros charakteristikos analizė
Diplominis darbas Socialinio darbo kaip socialinių paslaugų neįgaliesiems (vaikams ir jaunuoliams) kokybės vertinimo struktūros charakteristikos analizė

Temos aktualumas: socialinis darbas Lietuvoje per pastaruosius dvidešimt metų tapo aktualia mokslinių tyrimų ir praktinės [...]

SEB banko teikiamų paslaugų privatiems klientams analizė Lietuvoje
Kursinis darbas SEB banko teikiamų paslaugų privatiems klientams analizė Lietuvoje

Temos aktualumas. Komerciniai bankai kiekvienos šalies visuomenėje turi didelę reikšmę. Bankai, kaip specializuotos finansinės institucijos [...]

Bibliotekos, kaip socialines paslaugas teikiančios institucijos, organizacinė kultūra
Diplominis darbas Bibliotekos, kaip socialines paslaugas teikiančios institucijos, organizacinė kultūra

Magistro darbas. Darbo tikslas: Atskleisti bibliotekų kaip savitų institucijų organizacinės kultūros ypatumus, teikiant socialines paslaugas.

Vaikų seksualinio išnaudojimo prevencija socialines paslaugas teikiančiose institucijose
Diplominis darbas Vaikų seksualinio išnaudojimo prevencija socialines paslaugas teikiančiose institucijose

Temos praktinis aktualumas. Žiaurumas ir prievarta prieš vaikus nėra retas reiškinys. Smurto prieš vaikus atvejų [...]

Socialinių paslaugų teikimas savivaldybėse
Kursinis darbas Socialinių paslaugų teikimas savivaldybėse

Šiuolaikiniame pasaulyje net ir ekonomiškai stipriose valstybėse socialinės pagalbos organizavimas yra aktuali ir svarbi valstybės [...]

Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų ir Vilniaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo analizė
Diplominis darbas Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų ir Vilniaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo analizė

Nevyriausybinių organizacijų kūrimosi procesas pastaraisiais metais Lietuvoje žymiai paspartėjo. Padidėjo ir jų įtaka. Tą iš [...]

Moterų socialinių garantijų darbo teisėje analizė
Kursinis darbas Moterų socialinių garantijų darbo teisėje analizė

Temos aktualumas. Apie moterų teises tarptautiniu lygiu prabilta pakankamai vėlai. 1968 [...]