AB „Vernitas“ finansinių rezultatų prognozavimas

59 psl. / 14600 žod.

Ištrauka

Lietuvos aprangos ir tekstilės pramonei tapus sudėtine Europos Sąjungos aprangos ir tekstilės sektoriaus dalimi, šalies įmonėms atsiveria naujos galimybės. Ilgametes tradicijas turinti šalies aprangos ir tekstilės pramonė nepriklausomoje Lietuvoje įrodė savo pranašumą ir užėmė dominuojančią vietą šalies ūkio struktūroje. Lietuvos aprangos ir tekstilės pramonė – tai pirmas pagal darbuotojų skaičių ir antras pagal pagamintos ir parduotos produkcijos apdirbamosios pramonės sektorius. Lietuvos tekstilės ir aprangos sektorius pastaraisias metais, nepaisant visos eilės problemų su kuriomis buvo susidurta, išliko konkurencingas ir išsaugojo savo, kaip vieno iš pagrindinių šalies gamybos pramonės sektorių, pozicijas.
Norint sėkmingai konkuruoti arba bendradarbiauti su užsienio įmonėmis būtina sugebėti tiksliai ir teisingai įvertinti tų šalių įmonių rezultatus ir potencialą, o taip pat geriau suvokti savo įmonės dabartinę būklę ir ateities perspektyvas. Šiuo atveju padeda finansų analizės supratimas bei teisingas jos teikiamos informacijos suvokimas ir interpretavimas.
Rinkos ekonomikos sąlygomis įmonių veikla yra labai dinamiška, rizikinga, todėl ir analizę bei prognozę reikia atlikti laiku. Remiantis finansų analizės duomenimis, galima atlikti įmonės veiklos efektyvumą, pelningumą ir jos perspektyvumą apibūdinančias išvadas bei remianti jomis, įvertinti įmonės veiklą ateityje. Tik savalaikė ir objektyvi finansų analizė sudaro galimybę parengti alternatyvius veiklos modelius ir priimti racionalesnius valdymo sprendimus tam tikram laikotarpiui.
AB „Vernitas” yra didelė įmonė, kurios pagrindinė veiklos rūšis - tekstilės pluošto paruošimas ir verpimas, tekstilės dirbinių didmeninė ir mažmeninė prekyba bei krovinių vežimas. Įmonė Lietuvos rinkoje konkurentų, prilygstančių šiai gamybos krypčiai neturi. Pagrindiniai konkurentai yra Turkijos, Rumunijos bei Kinijos sintetinių verpalų fabrikai.
Šios temos aktualumas, tai, kad finansinė analizė yra viena iš aktyviausių įmonės valdymo sistemos funkcijų. Ji padeda nustatyti įmonės veiklos finansinius aspektus, įvertinti esamą padėtį ir ateities perspektyvas. Jos dėka įmonės vadovai gali priimti optimalius valdymo sprendimus, racionalius jų variantus. Rinkos ekonomikos sąlygomis kiekvienas verslas patiria mažesnę ar didesnę riziką. Nė viena įmonė nėra tikra, kad jos vykdoma veikla bus paklausi rinkoje, todėl ateities neprognozavimas daugybę įmonių veda į bankrotą.
Pagrindinė įmonės veikla pastaruosius trejus metus buvo nuostolinga. Pagrindinė šio darbo problema: ar AB „Vernitas“ bus pajėgi dirbti pelningai?
Šio darbo tikslas: prognozuoti įmonės veiklos rezultatus 2006m.
Pagrindiniai uždaviniai tikslui pasiekti:
1. Įvertinti įmonės būklę, remiantis finansinėmis ataskaitomis bei pagrindiniais finansiniais rodikliais.
2. Parengti finansinių ataskaitų prognozę.
3. Atlikti pelno (nuostolio) ataskaitos scenarijų analizę.
4. Remiantis situacijos analize ir empirinio tyrimo duomenimis, įvertinti ar įmonės bus pajėgi dirbti pelningai ir pateikti pasiūlymus kaip pakoreguoti įmonės veiklos rezultatus, kad tai kuo geriau tenkintų lūkesčius.
Šiame darbe buvo naudojama antrinių duomenų analizės metodai, apdorojant MS Excel programa.
Teisingai išanalizavus ir įvertinus įmonės veiklą, bei tinkamai įvertinus jos prognozes, tai padėtų racionaliau priimti tuos sprendimus, kurie turi įtakos įmonės veiklai. Rinkoje esančių įmonių veikla turi būti nuolat planuojama bei prognozuojamas norint pasiekti geriausių įmonės veiklos rezultatų.


Turinys

 • ĮVADAS5
 • 1. SITUACIJOS ANALIZĖ7
 • 1.1. Bendra informacija apie įmonę7
 • 1.2. Išorinė analizė9
 • Rinkos analizė9
 • 1.2.2.Makroaplinkos analizė10
 • 1.2.3.Vartotojų analizė11
 • 1.2.4. Konkurentų analizė12
 • 1.3. Įmonės finansinių rezultatų analizė13
 • 1.3.1.AB “Vernitas” balanso analizė14
 • 1.3.2.AB “Vernitas” pelno (nuostolio) ataskaitos analizė15
 • 1.3.3. AB „Vernitas“ finansinių santykinių rodiklių analizė17
 • 1.3.4.Bankroto diagnostika pagal Altmano kriterijų21
 • 1.3. AB “Vernitas” SWOT analizė22
 • 1.5. AB “Vernitas” pagrindinės problemos išskyrimas23
 • 2. EMPIRINIS TYRIMAS24
 • 2.1. 2.1. Prognozavimo procesas24
 • 2.2. 2.2. Balanso prognozavimas26
 • 2.3. Pelno (nuostolio) ataskaitos prognozavimas31
 • 2.4. Scenarijų analizė34
 • 2.4.1. Optimistinis modelis34
 • 2.4.2. Pesimistinis modelis34
 • 3. VADYBINIAI SPRENDIMAI36
 • 3.1. Finansinio prognozavimo įtaka įmonės veiklai36
 • 4. IŠVADOS41
 • 5. LITERATŪRA42

Reziumė

Autorius
smilinggirl88
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€13.11
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 17, 2012
Publikuotas
2006 m.
Apimtis
59 psl.

Susiję darbai