AB "Pieno žvaigždės" finansinis vertinimas ir prognozavimas

28 psl. / 6454 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Kiekvienas vadovas siekia, kad jo valdoma įmonė, įstaiga ar organizacija dirbtu efektyviai, rezultatyviai bei atneštų kuo didesnį pelną ir veiklos rezultatai būtų kuo sėkmingesni. Tam, kad būtų nustatytas įmonės pelningumas, ilgalaikio ir trumpalaikio turto naudojimo efektyvumas, pirkėjų ir tiekėjų įsiskolinimo lygis, yra atliekama finansinė analizė. Finansinė analizė yra susijusi su tam tikros ūkinės veiklos planavimu, apskaita ir prognozavimu. Žmogus atsakingas ir atliekantis finansinė analizė gauna ekonominę informaciją iš tyrimo subjekto ir pasitelkus finansų analizės metodus bei būdus yra siekiama objektyviai įvertinti tyrimo subjekto finansinę veiklą ir būklę, kad galima būtų įvertinti anksčiau priimtus sprendimus bei priimti perspektyvinius valdymo sprendimus. Įmonės veiklos prognozavimas padeda įmonei numatyti perspektyvas, galimus veiklos rezultatus ir taip efektyviau planuoti savo veiklą, tad kuo toliau tuo finansinė analizė ir veiklos prognozavimas tampa aktualus ūkio subjektams, nes tik taip galima nustatyti savo privalumus bei trūkumus bei numatyti veiklos įmonės galimybes.

Darbo problema. Finansinė analizė ir veiklos prognozavimas padeda įmonei nustatyti savo veiklos pelningumą, turto naudojimo efektyvumą, įsiskolinimo lygį bei ateinančių metų pardavimus, veiklos rezultatus, tačiau viena iš didžiausių problemų atliekant finansinę analizę ta, kad yra galimybė neobjektyviai įvertinti įmonės finansines ataskaitas bei yra pakankamai sudėtinga teisingai išskirti veiksnius, labiausiai įtakojančius finansinį rezultatą.

Darbo objektas – AB „Pieno žvaigždės“ 2011-2013 metų finansiniai veiklos rezultatai.

Darbo tikslas – įvertinti AB „Pieno žvaigždės“ 2011-2013 m. finansinius veiklos rezultatus bei finansų valdymą įmonėje.

Darbo uždaviniai:

Apibūdinti AB „Pieno žvaigždės“ veikla, taikomą apskaitos politika bei makroekonominę aplinką;Pateikti balanso, pelno (nuostolių) ir pinigų srautų ataskaitos prognozę;Išanalizuoti AB „Pieno žvaigždės“ turto naudojimo efektyvumą, apyvartinio kapitalo strategiją bei verslo riziką susijusią su įmone.

Darbo metodai ir priemonės:

Mokslinės literatūros šaltinių analizė; Internetinių šaltinių analizė;Įmonės gautų duomenų sisteminimas, analizavimas, detalizavimas;Santykinių rodiklių analizė;Grafinis vaizdavimas.


Turinys

 • LENTELIŲ SĄRAŠAS4
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS5
 • ĮVADAS6
 • 1. AB “PIENO ŽVAIGŽDĖS” VEIKLOS APRAŠYMAS, APSKAITOS POLITIKA IR MAKROEKONOMINĖS APLINKOS ANALIZĖ7
 • 1.1.AB “Pieno žvaigždės” veikla7
 • 1.2. AB „Pieno žvaigždės“ taikoma apskaitos politika8
 • 1.3. Makroekonominės aplinkos analizė9
 • 2. AB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ VEIKLOS REZULTATŲ IR RODIKLIŲ PROGNOZAVIMAS12
 • 2.1. AB “Pieno žvaigždės” veiklos rezultatų prognozė12
 • 2.2. AB “Pieno žvaigždės” veiklos pelningumo ir grąžos rodiklių prognozė13
 • 2.3. Pelningumo taško ir veiklos jautrumo analizė16
 • 3. AB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ TURTO, APYVARTINIO KAPITALO BEI RIZIKOS VERTINIMAS18
 • 3.1. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto naudojimo efektyvumas18
 • 3.2. Apyvartinio kapitalo valdymas22
 • 3.3. Įmonės veiklos rizikos įvertinimas24
 • IŠVADOS26
 • BIBLIOGRAFINIŲ NUORODŲ SĄRAŠAS27
 • PRIEDAI:28
 • 1 priedas. AB "Pieno žvaigždės" 2011-2014 m. pelno (nuostolių) ataskaita
 • 2 priedas. AB "Pieno žvaigždės" 2011-2014 m. balansas
 • 3 priedas. AB "Pieno žvaigždės" 2011-2014 m. pinigų srautų ataskaita

Reziumė

Autorius
blooming
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€8.04
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 14, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
28 psl.

Susiję darbai

AB „Vernitas“ finansinių rezultatų prognozavimas

Finansai Diplominis darbas 2006 m. smilinggirl88
Lietuvos aprangos ir tekstilės pramonei tapus sudėtine Europos Sąjungos aprangos ir tekstilės sektoriaus dalimi, šalies įmonėms atsiveria naujos galimybės. Ilgametes tradicijas turinti šalies...