Ekonomika ir verslas / Finansai

AB “Rokiškio sūris” finansų analizė ir įmonės veiklos prognozavimas

0 atsiliepimų
Autorius:

Po spartaus ekonomikos augimo 2000 – 2007 m. Lietuvoje prasidėjo ekonominė krizė, kuri skaudžiai paveikė ištisus pramonės sektorius. Per 2008 – 2012 m. laikotarpį smarkiai pasikeitė verslo sąlygos ir net prioritetinės eksporto kryptys. Visa tai turėjo didelės įtakos įmonių veiklai. Todėl įmonėms didelę reikšmę įgauna jų veiklos analizė. Gerai atlikta įmonės veiklos analizė gali suteikti daug naudingos informacijos leidžiančios geriau suvokti įmonėje vykstančius procesus, jų įtaką rezultatams, leisti nustatyti įmonės silpnąsias vietas.
Įmonių veiklos analizė – tai įvairios ekonominės informacijos apie įmonės veiklą rinkimas, visapusis ir objektyvus jos tyrimas ir vertinimas siekiant padėti įmonės vadovybei pasiekti numatytus tikslus (Mackevičius, 2008, p.46)
Darbe keliamas tikslas – naudojantis teorinėje dalyje surinkta finansinės analizės medžiaga ir įmonės finansinių ataskaitų dokumentais, kompleksiškai įvertinti AB ,,Rokiškio sūris“ veiklos rezultatus bei atskleisti įmonės ūkinę bei finansinę padėtį.
Darbo objektas – Akcinės bendrovės ,,Rokiškio sūris“ 2011-2012 metų finansiniai veiklos rezultatai.
Problema. Įmonės permažai dėmesio skiria finansinių rodiklių analizei, kuri parodo realią situaciją apie tikrąją įmonės būklę.
Darbo uždaviniai:
1. Aptarti AB ,,Rokiškio sūris“ veiklą;
2. Remiantis AB ,,Rokiškio sūris“ ataskaitomis atlikti horizontaliąją ir vertikaliąją analizę;
3. Atlikti AB ,,Rokiškio sūris“ santykinių rodiklių analizę;
4. Ištirti AB ,,Rokiškio sūris“ bankroto tikimybę;
5. Pateikti AB ,,Rokiškio sūris“ veiklos gerinimo pasiūlymus.
Darbe taikyti metodai: įmonės ataskaitų, vertikali analizė, horizontali analizė, santykinė analizė.
Tyrimo metodai. Darbe panaudoti horizontaliosios, vertikaliosios ir santykinių rodiklių analizės būdai, prognozavimo ir bankroto tikimybės nustatymo metodai. Finansiniai rodiklių skaičiavimai atlikti remiantis AB ,,Rokiškio sūris“ finansinės apskaitos dokumentais – balansu, pelno (nuostolio) ataskaita.

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4521 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Santrauka
 • Įvadas4
 • 1. AB “ROKIŠKIO SŪRIS,, CHARAKTERISTIKA5
 • 2. FINANSINĖS ANALIZĖS TEORINIAI ASPEKTAI…………………………….7
 • 2.1. Finansinės analizės reikšmė ir rūšys……………….…………………………7
 • 2.2. Finansinės analizės šaltiniai ir būdai……………… ………………………10
 • 2.3. Rodiklių prognozės įmonės veiklos anailzėje………………… ……….……12
 • 3. HORIZONTALIOJI IR VERTIKALIOJI FINANSINĖ ANALIZĖ13
 • 3.1. Horizontalioji analizė13
 • 3.2. Vertikalioji analizė16
 • 4. SANTYKINIAI DYDŽIAI18
 • 5. BANKROTO PROGNOZAVIMAS PAGAL E. ALTMAN “Z MODELĮ,, ….…21
 • Išvados22
 • Terminų ir sąvokų24
 • Literatūros sąrašas25
 • Priedų sąrašas
 • 1 priedas. Pelno (nuostolio) ataskaitos už 2011-2012m.
 • 2 priedas. Balanso ataskaitos už 2011-2012m.
 • 3 priedas. Balanso ataskaitos horizontalioji analizė už 2011-2012m.
 • 4 priedas. Pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji analizė už 2011-2012m.
 • 5 priedas. Pelno (nuostolio) ataskaitos vertikalioji analizė už 2011-2012m.
 • 6 priedas. Balanso ataskaitos vertikalioji analizė už 2011-2012m.
 • 7 priedas. Santykinių rodiklių skačiavimas

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Įmonės “Rokiškio sūris” 2011 - 2013m. finansinių rodiklių apžvalga
Referatas Įmonės “Rokiškio sūris” 2011 - 2013m. finansinių rodiklių apžvalga

AB „Rokiškio sūris“ – tai patikimi pieno pramonės profesionalai. Tai Baltijos regione efektyviausia pieno produktų gamybos [...]

“Mary Kay” įmonės rinkodaros veiklos analizė
Referatas “Mary Kay” įmonės rinkodaros veiklos analizė

Kiekviena įmonė išsiskiria savo teikiamomis paslaugomis ar produktais rinkoje. Vienos įmonės pataiko į rinkos segmentą [...]

AB “Agrowill group” finansų analizė ir įmonės veiklos prognozavimas
Kursinis darbas AB “Agrowill group” finansų analizė ir įmonės veiklos prognozavimas

Temos aktualumas. Rinkos ekonomika pasižymi neapibrėžtumu, versle nuolat pasitaiko netikėtumų, nesėkmių, rizikos. Finansinės veiklos vertinimas [...]

Bendrovės “X” finansinės veiklos analizė
Kursinis darbas Bendrovės “X” finansinės veiklos analizė

Finansinė analizė – vienas iš geriausių būdų tinkamai įvertinti įmonės finansinę informaciją - ji padeda [...]

UAB “Dolera” įmonės rodiklių analizė ir jų įtaka veiklos rezultatams
Diplominis darbas UAB “Dolera” įmonės rodiklių analizė ir jų įtaka veiklos rezultatams

Nuolat kintančioje aplinkoje formuojasi naujas požiūris į organizaciją kaip veiklos sistemą, kurioje darbuotojai, t. y.

Įmonės APB “Apranga” veiklos analizė ir verslo plėtros galimybės
Kursinis darbas Įmonės APB “Apranga” veiklos analizė ir verslo plėtros galimybės

Verslas užima svarbią vietą kiekvienos šalies ūkio ekonomikoje, taip pat ir Lietuvoje. Lietuvoje verslas, kaip [...]

Įmonės AB “Utenos trikotažas” finansinė analizė
Referatas Įmonės AB “Utenos trikotažas” finansinė analizė

Temos aktualumas: Viena iš šiuo metu aktualiausių Lietuvos verslo problemų – didelis nemokių, bankrutuojančių ir [...]

Finansinės veiklos analizė ir vertinimas UAB “X”
Kursinis darbas Finansinės veiklos analizė ir vertinimas UAB “X”

Įmonės finansiniams metams pasibaigus, parengiama metinė finansinė atskaitomybė, kurioje pateikiama informacija apie tai, kaip įmonė [...]

AB “TEP” įmonės veiklos analizė
Referatas AB “TEP” įmonės veiklos analizė

Plėtojantis rinkos ekonomikos santykiams Lietuvoje, svarbų vaidmenį vaidina finansų mokslo žinios bei ūkio subjektų finansinės [...]

AB “TEO” įmonės veiklos analizė
Prezentacija AB “TEO” įmonės veiklos analizė

Tikslas – atilkti AB „TEO“ įmonės veiklos analizę. Uždaviniai:Susipažindinti su įmonės veikla [...]

AB „Rokiškio sūris“ ir AB „Pieno žvaigždės“ finansinių rezultatų analizė ir prognozavimas
Kursinis darbas AB „Rokiškio sūris“ ir AB „Pieno žvaigždės“ finansinių rezultatų analizė ir prognozavimas

Kiekviena įmonė siekia uždirbti kuo didesnį pelną ir būti pirmaujanti konkurencinėje kovoje. Norint pasiekti kuo [...]

Įmonės ,,Rokiškio sūris
Referatas Įmonės ,,Rokiškio sūris" finansinių rodiklių analizė

Temos aktualumas. Subalansuota įmonės finansinė būklė yra sėkmingos veiklos rezultatas ir pagrindinė sėkmingos veiklos sąlyga.

AB “Rokiškio sūris” trumpalaikio turto apskaita
Diplominis darbas AB “Rokiškio sūris” trumpalaikio turto apskaita

Temos aktualumas. Trumpalaikis turtas yra būtinas kiekvienos įmonės veiklai vykdyti. Trumpalaikis turtas yra vienas iš [...]

UAB “X” veiklos rezultatų ir juos įtakojančių veiksnių analizė
Tyrimas UAB “X” veiklos rezultatų ir juos įtakojančių veiksnių analizė

Tinkamai panaudoti analizės būdai teikia objektyvius analizuojamos įmonės veiklos rezultatus, kurie gali būti įmonės veiklos [...]

AB „Rokiškio sūris“ finansinė analizė 2009-2010 metais
Referatas AB „Rokiškio sūris“ finansinė analizė 2009-2010 metais

Darbo aktualumas: Darbo tikslas: atlikti AB „Rokiškio sūris“ 2009-2010 metams. Darbo objektas: 2009-2010 metų AB „Rokiškio [...]