AB “Apranga” finansinių rodiklių analizė

19 psl. / 1979 žod.

Ištrauka

Finansinė analizė yra labai svarbi verslo dalis, padedanti nustatyti įmonės veiklos finansinius rezultatus, numatyti kokia įmonės padėtis rinkoje, įvertinti galimas ateities perspektyvas. Analizė – daiktų, procesų bei reiškinių skirstymas į sudedamąsias dalis, jų pagrindinių požymių išskyrimas. Analizės metu surinkta informacija padeda įvertinti ar priimti valdymo sprendimai pasiteisino, taip pat pagrįsti ateityje planuojamus įgyvendinti sprendimus. Įmonės finansine būkle privalo domėtis tiek įmonės savininkai, tiek žiniasklaida ir valdžios institucijos. Kiekvienas verslininkas siekdamas išlikti rinkoje susiduria su konkurencija ir nėra tikras ar jo įmonės teikiamos paslaugos ir ateityje bus paklausios. Svarbu mokėti įvertinti atsirandančią riziką, kitu atveju įmonė gali patirti bankrotą. Todėl įmonės finansinė būklė turi būti nuolat stebima ir vertinama finansinių rodiklių kaita.

Darbo objektas – Įmonės AB „Apranga“ 2012 – 2013 metų finansinės veiklos rezultatai.

Tikslas – Atlikti AB ,,Apranga“ finansinę analizę 2012 – 2013 metais.

Darbo uždaviniai:

1. Aprašyti įmonės AB ,,Apranga“ veiklos charakteristiką.

2. Apskaičiuoti ir įvertinti nagrinėjamos įmonės santykinius rodiklius.

Darbo metodai:

1. Santykinių rodiklių analizė.

2. Dokumentų analizė.


Turinys

 • Santrauka2
 • Įvadas4
 • 1. AB „Apranga“ veiklos charakteristika5
 • 2. Santykinė finansinė analizė6
 • 2.1. Likvidumo rodikliai6
 • 2.2. Pelningumo rodikliai8
 • 2.3. Struktūriniai rodikliai10
 • 2.4. Turto valdymo rodikliai12
 • 2.5. Rinkos vertės rodikliai14
 • Išvados17
 • Naudota literatūra18
 • Priedai19

Reziumė

Autorius
kristinut93
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 30, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
19 psl.

Susiję darbai

UAB “Grigiškės” finansinė analizė

Finansai Referatas 2014 m. merild
Temos aktualumas. Finansinė analizė yra labai reikalinga kiekvienai įmonei, nes ji padeda suvokti įmonėje vykstančius reiškinius ir procesus, o svarbiausia tai padeda priimti...