UAB “Grigiškės” finansinė analizė

22 psl. / 4066 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Finansinė analizė yra labai reikalinga kiekvienai įmonei, nes ji padeda suvokti įmonėje vykstančius reiškinius ir procesus, o svarbiausia tai padeda priimti optimalius valdymo sprendimus. Ji orientuota į ateitį, nes pabrėžia tuos aspektus, kurie yra kritikuotini ir kuriems gresia pavojus nustoti egzistavus.

Darbo objektas: UAB „Grigiškės“ finansinės ataskaitos.

Darbo tikslas: išanalizuoti aptariamojo laikotarpio rodiklius, siekiant įvertinti įmonės veiksnumą, finansus bei numatyti rizikos galimybes.

Darbo uždaviniai:

1. Sudaryti ir apibūdinti balanso bei pelno (nuostolių) ataskaitos dinaminę ir struktūrinę analizę.

2. Pateikti ir išnagrinėti santykinius finansinius rodiklius (veiklos pelningumą, mokumo rodiklius, veiklos efektyvumą, bei kapitalo rinkos rodiklius).

3. Apibendrinti bendrąjį pelningumą lemiančius veiksnius, nustatyti finansinę būklę bei pateikti

Darbo metodai ir priemonės:darbas atliktas naudojant loginės analizės, sintezės metodus, horizontaliąją, santykinę analizę bei palyginimo metodus.

Informacijos šaltinių apžvalga: darbe naudotasi moksline literatūra ir interneto prieiga.

Pagrindiniai darbo rezultatai: darbe pateikiama UAB „Grigiškės“ finansinės atskaitomybės duomenų analizė. Pateikiami apskaičiuoti rodikliai, kuriems pateikiamos išvados ir taip pat pasiūlytos rekomendacijos, kaip pagerinti įmonės veiklą.


Reziumė

Autorius
merild
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 12, 2014
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
22 psl.

Susiję darbai

“Lietuvos dujų” finansinė analizė

Finansai Referatas 2010 m. fruitella
Temos aktualumas: Finansinė analizė yra viena iš aktyviausių įmonės valdymo sistemos funkcijų. Ji padeda nustatyti įmonės veiklos finansinius aspektus, įvertinti esamą padėtį ir...

Bendrovės “X” finansinės veiklos analizė

Finansai Kursinis darbas 2013 m. amber
Finansinė analizė – vienas iš geriausių būdų tinkamai įvertinti įmonės finansinę informaciją - ji padeda suvokti įmonėje vykstančius reiškinius ir procesus. Įmonėse nuolat...

AB “City service” finansinė analizė

Finansai Referatas 2013 m. pekauskaite
Šiuolaikinėmis konkurencijos sąlygomis finansinė įmonių analizė tampa labai reikšminga ir aktuali, kadangi kokybiškai atlikta finansinė analizė padeda geriau suprasti ir suvokti organizacijoje vykstančius...