“Lietuvos dujų” finansinė analizė

12 psl. / 3273 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas: Finansinė analizė yra viena iš aktyviausių įmonės valdymo sistemos funkcijų. Ji padeda nustatyti įmonės veiklos finansinius aspektus, įvertinti esamą padėtį ir ateities perspektyvas. Jos dėka įmonės vadovai gali priimti optimalius valdymo sprendimus, racionalius jų variantus. Finansinė analizė atliekama remiantis apskaitos informacija, padeda laiku atskleisti įvairių veiklos sričių ir įmonės padalinių darbo trūkumus, numatyti jų šalinimo ir veiklos efektyvumo didinimo priemones. Analizuojant atskleidžiami vidiniai rezervai ir galimybės geriau dirbti, racionaliau naudoti materialinius, darbo ir finansinius išteklius. Būtent šiais aspektais darbo tema yra aktuali ne tik mokslinės, bet ir praktinės veiklos problema.
Darbo objektas:
• AB „Lietuvos dujos“ finansinė veikla
Darbo tikslas:
• Išanalizuoti AB „Lietuvos dujos“ finansinę būklę.
Darbo uždaviniai:
• Atlikti vertikalią ir horizontalią balanso, bei pelno (nuostolio) analizes;
• Išanalizuoti vertikalią ir horizontalią balanso, bei pelno (nuostolio) analizes;
• Apskaičiuoti ir apibendrinti įmonės veiklos pelningumo rodiklius;
• Apskaičiuoti ir apibendrinti įmonės mokumo rodiklius;
Darbo metodika ir priemonės: Darbe buvo naudojamasi duomenų sistemomis, analizės, stebėjimo, interviu, dokumentų analizės metodais.


Reziumė

Autorius
fruitella
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 20, 2013
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

Bendrovės “X” finansinės veiklos analizė

Finansai Kursinis darbas 2013 m. amber
Finansinė analizė – vienas iš geriausių būdų tinkamai įvertinti įmonės finansinę informaciją - ji padeda suvokti įmonėje vykstančius reiškinius ir procesus. Įmonėse nuolat...

UAB “Grigiškės” finansinė analizė

Finansai Referatas 2014 m. merild
Temos aktualumas. Finansinė analizė yra labai reikalinga kiekvienai įmonei, nes ji padeda suvokti įmonėje vykstančius reiškinius ir procesus, o svarbiausia tai padeda priimti...