Įmonės AB “Utenos trikotažas” finansinė analizė

38 psl. / 5000 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas: Viena iš šiuo metu aktualiausių Lietuvos verslo problemų – didelis nemokių, bankrutuojančių ir likviduojamų įmonių skaičius. Darbe analizuojama tema tampa aktuali, kadangi daugelis įmonių nėra pajėgios dirbti efektyvios rinkos sąlygomis arba dirba nuostolingai. Kiekviena geriau ar blogiau dirbanti įmonė beveik visada susiduria su tam tikromis finansinėmis problemomis. Todėl tiek įmonių vadovai, tiek ekonomistai ar finansininkai turi ieškoti veiklos rezultatų gerinimo būdų bei alternatyvų. Gerai atliekama veiklos efektyvumo analizė visada padės išspręsti šias problemas, atskleisti vidinius gerinimo rezervus, priimti geriausius ekonominius sprendimus. Tam padėti gali finansinė įmonės veiklos analizė. Analizė – tai daiktų, procesų bei reiškinių skirstymas į sudedamąsias dalis, jų pagrindinių požymių išskyrimas. Finansinė analizė yra vienas iš objektyviausių būdų tinkamai įvertinti įmonės finansinę informaciją, ji suteikia galimybę tiksliau suvokti įmonėje vykstančius reiškinius ir procesus. Verslo aplinkoje įmonės finansine būkle gali domėtis ne tik investuotojai ir kreditoriai, bet ir valdžios institucijos, žiniasklaida, konkurentų įmonės ir pan. Darbo objektas: Įmonės AB „Utenos trikotažas“ 2009 – 2010 metų finansiniai veiklos rezultatai.Darbo tikslas: remiantis AB „Utenos trikotažas“ įmonės finansinėmis ataskaitomis, parengti įmonės finansinės būklės analizę už dvejus (2009 m. / 2010 m.) metus. Uždaviniai:1. Atlikus AB „Utenos trikotažas“ įmonės balanso horizontalią, vertikalią analizę, pateikti išvadas;2. Atliktus AB „Utenos trikotažas“ įmonės pelnuo (nuostolių) ataskaitos horozontalią, vertikalią analizę pateikti išvadas;3. Apskaičiuoti ir išanalizuoti įmonės santykinius finansinius rodiklius;4. Askaičiuoti bankroto tikimybę pagal Altmano bankroto modelį;Metodai: Darbe panaudoti vertikaliosios, horizontaliosios ir santykinių rodiklių analizės būdai (Du Ponto, grandininių pakeitimų metodika), prognozavimo ir bankroto tikimybės nustatymo metodai. Praktinis reikšmingumas: Pateikti analizės rezultatai įmonei leis ne tik peržiūrėti susistemintą nagrinėjamo laikotarpio ekonominę informaciją, bet ir gauti objektyvų finansinės būklės įvertinimą. Šio darbo rezultatai bus naudingi ir kitoms įmonėms vertinant finansinės būklės analizę ir prognozuojant savo finansus ateityje.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. ĮMONĖS VEIKLOS CHARAKTERISTIKA4
 • 2. ĮMONĖS AB „UTENOS TRIKOTAŽAS“ BALANSO HORIZONTALI IR VERTIKALI ANALIZĖ6
 • 3. ĮMONĖS AB „UTENOS TRIKOTAŽAS“ PELNO (NUOSTOLIŲ) HORIZONTALI IR VERTIKALI ANALIZĖ8
 • 4. SANTYKINIŲ RODIKLIŲ ANALIZĖ9
 • 4.1. Pelningumo rodiklių analizė9
 • 4.1.1. Pardavimo pelningumo rodikliai9
 • 4.1.2. Kapitalo pelningumo rodikliai9
 • 4.2. Mokumo rodikliai10
 • 4.2.1. Trumpalaikio mokumo rodikliai10
 • 4.2.2. Ilgalaikio mokumo rodikliai12
 • 4.2.3. Veiklos efektyvumo rodikliai14
 • 4.2.4. Kapitalo rinkos rodikliai16
 • 5. BANKROTO DIAGNOSTINĖ ANALIZĖ18
 • 5.1. Altmano dviejų rodiklių modelis18
 • 5.2. Altmano penkių rodiklių modelis19
 • 5.3 Bankroto tikimybės nustatymas tiriant finansinių ataskaitų straipsnius20
 • IŠVADOS22
 • PRIEDAI25
 • 1priedas. Kapitalo pelningumo rodiklių skaičiavimas26
 • 2 priedas. Trumpalaikio mokumo rodiklių skaičiavimas26
 • 3 priedas. Ilgalaikio mokumo rodiklių skaičiavimas27
 • 4 priedas. Išlaidų lygio rodiklių skaičiavimas28
 • 5 priedas. Apyvartumo rodiklių skaičiavimas28
 • 6 priedas. Ilgalaikio turto apyvartumą lemiančių veiksnių analizė taikant grandininių pakitimų metodą skaičiavimas29
 • 7 priedas. Kapitalo rinkos rodiklių skaičiavimas29
 • 8 priedas. Altmano penkių rodiklių modelio skaičiavimas30
 • 9 priedas. Balanso horizontali analizė32
 • 10 priedas. Balanso vertikali analizė34
 • 11 priedas. Pelno (nuostolių) horizontali, vertikali ataskaita36

Reziumė

Autorius
dzastyna
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€3.06
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 16, 2014
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
38 psl.

Susiję darbai

“Lietuvos dujų” finansinė analizė

Finansai Referatas 2010 m. fruitella
Temos aktualumas: Finansinė analizė yra viena iš aktyviausių įmonės valdymo sistemos funkcijų. Ji padeda nustatyti įmonės veiklos finansinius aspektus, įvertinti esamą padėtį ir...

Bendrovės “X” finansinės veiklos analizė

Finansai Kursinis darbas 2013 m. amber
Finansinė analizė – vienas iš geriausių būdų tinkamai įvertinti įmonės finansinę informaciją - ji padeda suvokti įmonėje vykstančius reiškinius ir procesus. Įmonėse nuolat...

AB “City service” finansinė analizė

Finansai Referatas 2013 m. pekauskaite
Šiuolaikinėmis konkurencijos sąlygomis finansinė įmonių analizė tampa labai reikšminga ir aktuali, kadangi kokybiškai atlikta finansinė analizė padeda geriau suprasti ir suvokti organizacijoje vykstančius...