Ekonomika ir verslas / Finansai

Įmonės AB “Utenos trikotažas” finansinė analizė

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas: Viena iš šiuo metu aktualiausių Lietuvos verslo problemų – didelis nemokių, bankrutuojančių ir likviduojamų įmonių skaičius. Darbe analizuojama tema tampa aktuali, kadangi daugelis įmonių nėra pajėgios dirbti efektyvios rinkos sąlygomis arba dirba nuostolingai.
Kiekviena geriau ar blogiau dirbanti įmonė beveik visada susiduria su tam tikromis finansinėmis problemomis. Todėl tiek įmonių vadovai, tiek ekonomistai ar finansininkai turi ieškoti veiklos rezultatų gerinimo būdų bei alternatyvų. Gerai atliekama veiklos efektyvumo analizė visada padės išspręsti šias problemas, atskleisti vidinius gerinimo rezervus, priimti geriausius ekonominius sprendimus.
Tam padėti gali finansinė įmonės veiklos analizė. Analizė – tai daiktų, procesų bei reiškinių skirstymas į sudedamąsias dalis, jų pagrindinių požymių išskyrimas. Finansinė analizė yra vienas iš objektyviausių būdų tinkamai įvertinti įmonės finansinę informaciją, ji suteikia galimybę tiksliau suvokti įmonėje vykstančius reiškinius ir procesus. Verslo aplinkoje įmonės finansine būkle gali domėtis ne tik investuotojai ir kreditoriai, bet ir valdžios institucijos, žiniasklaida, konkurentų įmonės ir pan.
Darbo objektas: Įmonės AB „Utenos trikotažas“ 2009 – 2010 metų finansiniai veiklos rezultatai.
Darbo tikslas: remiantis AB „Utenos trikotažas“ įmonės finansinėmis ataskaitomis, parengti įmonės finansinės būklės analizę už dvejus (2009 m. / 2010 m.) metus.
Uždaviniai:
1. Atlikus AB „Utenos trikotažas“ įmonės balanso horizontalią, vertikalią analizę, pateikti išvadas;
2. Atliktus AB „Utenos trikotažas“ įmonės pelnuo (nuostolių) ataskaitos horozontalią, vertikalią analizę pateikti išvadas;
3. Apskaičiuoti ir išanalizuoti įmonės santykinius finansinius rodiklius;
4. Askaičiuoti bankroto tikimybę pagal Altmano bankroto modelį;
Metodai: Darbe panaudoti vertikaliosios, horizontaliosios ir santykinių rodiklių analizės būdai (Du Ponto, grandininių pakeitimų metodika), prognozavimo ir bankroto tikimybės nustatymo metodai.
Praktinis reikšmingumas: Pateikti analizės rezultatai įmonei leis ne tik peržiūrėti susistemintą nagrinėjamo laikotarpio ekonominę informaciją, bet ir gauti objektyvų finansinės būklės įvertinimą. Šio darbo rezultatai bus naudingi ir kitoms įmonėms vertinant finansinės būklės analizę ir prognozuojant savo finansus ateityje.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. ĮMONĖS VEIKLOS CHARAKTERISTIKA4
 • 2. ĮMONĖS AB „UTENOS TRIKOTAŽAS“ BALANSO HORIZONTALI IR VERTIKALI ANALIZĖ6
 • 3. ĮMONĖS AB „UTENOS TRIKOTAŽAS“ PELNO (NUOSTOLIŲ) HORIZONTALI IR VERTIKALI ANALIZĖ8
 • 4. SANTYKINIŲ RODIKLIŲ ANALIZĖ9
 • 4.1. Pelningumo rodiklių analizė9
 • 4.1.1. Pardavimo pelningumo rodikliai9
 • 4.1.2. Kapitalo pelningumo rodikliai9
 • 4.2. Mokumo rodikliai10
 • 4.2.1. Trumpalaikio mokumo rodikliai10
 • 4.2.2. Ilgalaikio mokumo rodikliai12
 • 4.2.3. Veiklos efektyvumo rodikliai14
 • 4.2.4. Kapitalo rinkos rodikliai16
 • 5. BANKROTO DIAGNOSTINĖ ANALIZĖ18
 • 5.1. Altmano dviejų rodiklių modelis18
 • 5.2. Altmano penkių rodiklių modelis19
 • 5.3 Bankroto tikimybės nustatymas tiriant finansinių ataskaitų straipsnius20
 • IŠVADOS22
 • PRIEDAI25
 • 1priedas. Kapitalo pelningumo rodiklių skaičiavimas26
 • 2 priedas. Trumpalaikio mokumo rodiklių skaičiavimas26
 • 3 priedas. Ilgalaikio mokumo rodiklių skaičiavimas27
 • 4 priedas. Išlaidų lygio rodiklių skaičiavimas28
 • 5 priedas. Apyvartumo rodiklių skaičiavimas28
 • 6 priedas. Ilgalaikio turto apyvartumą lemiančių veiksnių analizė taikant grandininių pakitimų metodą skaičiavimas29
 • 7 priedas. Kapitalo rinkos rodiklių skaičiavimas29
 • 8 priedas. Altmano penkių rodiklių modelio skaičiavimas30
 • 9 priedas. Balanso horizontali analizė32
 • 10 priedas. Balanso vertikali analizė34
 • 11 priedas. Pelno (nuostolių) horizontali, vertikali ataskaita36

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
AB “Rokiškio sūris” finansų analizė ir įmonės veiklos prognozavimas
Referatas AB “Rokiškio sūris” finansų analizė ir įmonės veiklos prognozavimas

Po spartaus ekonomikos augimo 2000 – 2007 m. Lietuvoje prasidėjo ekonominė krizė, kuri skaudžiai paveikė [...]

Įmonės “X” valdymo analizė
Referatas Įmonės “X” valdymo analizė

Oficialus organizacijos „X” pavadinimas nėra nurodomas, nes taip galima surinkti ir atskleisti daugiau darbui [...]

Įmonės “X” valdymo analizė
Referatas Įmonės “X” valdymo analizė

Oficialus organizacijos „X” pavadinimas nėra nurodomas, nes taip galima surinkti ir atskleisti daugiau darbui reikalingos [...]

“Lietuvos dujų” finansinė analizė
Referatas “Lietuvos dujų” finansinė analizė

Temos aktualumas: Finansinė analizė yra viena iš aktyviausių įmonės valdymo sistemos funkcijų. Ji padeda nustatyti [...]

“Expo Vakarai” įmonės analizė
Referatas “Expo Vakarai” įmonės analizė

Iš SWOT analizės darome išvadą, jog įmonė gali pastoviai tobulėti ir [...]

“Ebay” įmonės atvejo tyrimo analizė
Referatas “Ebay” įmonės atvejo tyrimo analizė

1995 m. rugsėjo mėn. PierreOmidyar, Silicio slėnio programuotojas, gimęs Paryžiuje, greitosiomis sukūrė namų tinklalapį, kuris [...]

Įmonės „Petras & co” pirmų, antrų, trečių ir ketvirtų veiklos metų finansinė analizė
Referatas Įmonės „Petras & co” pirmų, antrų, trečių ir ketvirtų veiklos metų finansinė analizė

Žodis ,,analizė“ išvertus iš graikų kalbos reiškia ,,išskaidyti“. Būtent finansinės informacijos skaidymas padeda nustatyti vienų [...]

AB “Invalda” finansinė analizė ir rodiklių skaičiavimas
Referatas AB “Invalda” finansinė analizė ir rodiklių skaičiavimas

Darbo tikslas: išnagrinėti pasirinktos įmonės finansinius duomenis, atlikti palyginamąją trijų metų ūkinės – komercinės [...]

“Mary Kay” įmonės rinkodaros veiklos analizė
Referatas “Mary Kay” įmonės rinkodaros veiklos analizė

Kiekviena įmonė išsiskiria savo teikiamomis paslaugomis ar produktais rinkoje. Vienos įmonės pataiko į rinkos segmentą [...]

Finansinė įmonės analizė turto požiūriu
Referatas Finansinė įmonės analizė turto požiūriu

Finansų analizė rinkos ekonomikos sąlygomis yra mikroekonomikos mokslo šaka, apibendrinanti praktikoje vykstančius finansinės veiklos procesus [...]

AB “Agrowill group” finansų analizė ir įmonės veiklos prognozavimas
Kursinis darbas AB “Agrowill group” finansų analizė ir įmonės veiklos prognozavimas

Temos aktualumas. Rinkos ekonomika pasižymi neapibrėžtumu, versle nuolat pasitaiko netikėtumų, nesėkmių, rizikos. Finansinės veiklos vertinimas [...]

Finansinė įmonės analizė investiciniu požiūriu
Referatas Finansinė įmonės analizė investiciniu požiūriu

1. Vertikaliosįmonėsanalizė atlikimas a. Balanso b. Pelno(nuostolių) ataskaitos 2. Horizontalios įmonės analizės atlikimas a. Pelno(nuostolių) ataskaitos b. Balanso 3. Santykinių rodiklių analizė a. Pelningumo rodikliai. b. Likvidumo rodikliai. c. Apyvartumo rodikliai. d. Finansinio padengimo rodikliai. 4. Bankroto tikimybės [...]

Įmonės UAB “TAISYK” finansinė analizė
Kursinis darbas Įmonės UAB “TAISYK” finansinė analizė

Finansinė analizė – tai įmonės finansinės padėties įvertinimas, siekiant įvertinti įmonės finansinį pajėgumą ir priimti [...]

Bendrovės “X” finansinės veiklos analizė
Kursinis darbas Bendrovės “X” finansinės veiklos analizė

Finansinė analizė – vienas iš geriausių būdų tinkamai įvertinti įmonės finansinę informaciją - ji padeda [...]

UAB “Dolera” įmonės rodiklių analizė ir jų įtaka veiklos rezultatams
Diplominis darbas UAB “Dolera” įmonės rodiklių analizė ir jų įtaka veiklos rezultatams

Nuolat kintančioje aplinkoje formuojasi naujas požiūris į organizaciją kaip veiklos sistemą, kurioje darbuotojai, t. y.