Bendrovės “X” finansinės veiklos analizė

42 psl. / 12168 žod.

Ištrauka

Finansinė analizė – vienas iš geriausių būdų tinkamai įvertinti įmonės finansinę informaciją - ji padeda suvokti įmonėje vykstančius reiškinius ir procesus. Įmonėse nuolat vedamos finansinės ataskaitos puikiai atskleidžia pinigų srautus, todėl atlikus tikslią analizę, galima supažindinti su būsimais investuotojais ir taip padidinti galimybes išlikti konkurencingiems rinkoje. Šia informacija taip pat naudojasi įmonės akcininkai, kurie dažnai daro lemiamus sprendimus, kalbant apie investicijas. Finansinė analizė turi būti atliekama labai objektyviai, priimami sprendimai turi būti tikrinami bei lyginami. Profesionalių specialistų atlikta analizė – tai tarsi tinkama nuoroda sprendimus priimantiems įmonės vadovams, kuriuo keliu pasukti, kur investuoti, kaip plėstis. Norint sužinoti įmonės finansinę padėtį, esamas ar planuojamas investicijas, įmonės potencialą, būtina tiksliai atlikti jos finansinę analizę.
Šio darbo tikslas yra naudojantis teorinėje kursinio darbo dalyje surinkta finansinės analizės medžiaga ir įmonės finansinių ataskaitų dokumentais, atlikti UAB „X“ finansinės būklės analizę ir įmonės finansinių rodiklių prognozę. Šiam darbo tikslui pasiekti yra keliami tokie pagrindiniai uždaviniai: pirmiausia apžvelgiami finansinės analizės teoriniai aspektai, susipažįstama su pagrindiniais finansinės analizės tikslais ir uždaviniais; atlikama pateiktų bendrovės ataskaitų horizontalioji ir vertikalioji analizė; vėliau išskiriami pagrindiniai santykiniai rodikliai, kurie padėtų išsiaiškinti įmonės finansinę padėtį, t.y. apskaičiuojami veiklos pelningumo, finansinio statuso, finansinio valdymo ir išteklių valdymo rodikliai; toliau įvertinama UAB „x“ finansinė būklė ir rodiklių dinamika per nagrinėjamą laikotarpį bei atliekama įmonės finansinė prognozė, apskaičiuojama bankroto tikimybė; pabaigoje pateikiamos svarbiausios išvados ir keletas pasiūlymų bendrovei.
Pagrindinis financinės analizės šaltinis yra finansinės atskaitomybės dokumentai, t.y. balanso ir pelno (nuostolių) ataskaita per 2009 - 2011 metus. Remiantis šiais dokumentais ir atliekama įmonės finansinė analizė. Pagrindinis finansinės atskaitomybės tikslas atskleidžia teisingą informaciją apie įmonės veikloje naudojamą turtą, nuosavo kapitalo pokyčius, per ataskaitinius metus uždirbtas pajamas ir patirtas sąnaudas, įmonės pelno paskirstymą bei susiformavusius pinigų srautus. Finansinėje atskaitomybėje taip pat atsispindi ir pateiktų rodiklių dinamika.
Šio darbo struktūra ir apimtis susideda iš finansinės analizės teorinių aspektų, finansinių rodiklių analizės bei įmonės tolimesnės veiklos prognozavimo.


Turinys

 • Įvadas5
 • 1. Finansinės analizės esmė6
 • 1.1 Finansinės analizės tikslai ir uždaviniai6
 • 1.2 Finansinių koeficientai privalumai ir trūkumai7
 • 2. Bendrovės “X” ataskaitų horizontalioji ir vertikalioji analizė9
 • 2.1 Ataskaitų horizontalioji analizė9
 • 2.2 Ataskaitų vertikalioji analizė12
 • 3. Bendrovės “X” veiklos analizė15
 • 3.1 Trumpalaikio mokumo rodikliai, jų analizė15
 • 3.1.1 Trumpalaikio turto sudėties analizė19
 • 3.2 Ilgalaikio mokumo analizė20
 • 3.3 Veiklos efektyvumo rodikliai ir jų analizė24
 • 3.3.1. Sąnaudų lygio rodikliai ir jų vertinimas25
 • 3.3.2. Turto apyvartumo rodikliai ir jų vertinimas26
 • 3.4. Pelningumo rodikliai30
 • 3.4.1. Pardavimų pelningumo analizė30
 • 3.4.2. Turto pelningumo analizė32
 • 3.4.3. Kapitalo pelningumo analizė34
 • 4. Bendrovės „X“ veiklos prognozavimas35
 • Išvados ir rekomendacijos38
 • Literatūros sąrašas:40
 • Priedai41

Reziumė

Autorius
amber
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€11.75
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 14, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
42 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
puikus darbas

Susiję darbai

“Lietuvos dujų” finansinė analizė

Finansai Referatas 2010 m. fruitella
Temos aktualumas: Finansinė analizė yra viena iš aktyviausių įmonės valdymo sistemos funkcijų. Ji padeda nustatyti įmonės veiklos finansinius aspektus, įvertinti esamą padėtį ir...

UAB “Grigiškės” finansinė analizė

Finansai Referatas 2014 m. merild
Temos aktualumas. Finansinė analizė yra labai reikalinga kiekvienai įmonei, nes ji padeda suvokti įmonėje vykstančius reiškinius ir procesus, o svarbiausia tai padeda priimti...