Ekonomika ir verslas / Finansai

Bendrovės “X” finansinės veiklos analizė

1 atsiliepimas
Autorius:
Finansinė analizė – vienas iš geriausių būdų tinkamai įvertinti įmonės finansinę informaciją - ji padeda suvokti įmonėje vykstančius reiškinius ir procesus. Įmonėse nuolat vedamos finansinės ataskaitos puikiai atskleidžia pinigų srautus, todėl atlikus tikslią analizę, galima supažindinti su būsimais investuotojais ir taip padidinti galimybes išlikti konkurencingiems rinkoje. Šia informacija taip pat naudojasi įmonės akcininkai, kurie dažnai daro lemiamus sprendimus, kalbant apie investicijas. Finansinė analizė turi būti atliekama labai objektyviai, priimami sprendimai turi būti tikrinami bei lyginami. Profesionalių specialistų atlikta analizė – tai tarsi tinkama nuoroda sprendimus priimantiems įmonės vadovams, kuriuo keliu pasukti, kur investuoti, kaip plėstis. Norint sužinoti įmonės finansinę padėtį, esamas ar planuojamas investicijas, įmonės potencialą, būtina tiksliai atlikti jos finansinę analizę.
Šio darbo tikslas yra naudojantis teorinėje kursinio darbo dalyje surinkta finansinės analizės medžiaga ir įmonės finansinių ataskaitų dokumentais, atlikti UAB „X“ finansinės būklės analizę ir įmonės finansinių rodiklių prognozę. Šiam darbo tikslui pasiekti yra keliami tokie pagrindiniai uždaviniai: pirmiausia apžvelgiami finansinės analizės teoriniai aspektai, susipažįstama su pagrindiniais finansinės analizės tikslais ir uždaviniais; atlikama pateiktų bendrovės ataskaitų horizontalioji ir vertikalioji analizė; vėliau išskiriami pagrindiniai santykiniai rodikliai, kurie padėtų išsiaiškinti įmonės finansinę padėtį, t.y. apskaičiuojami veiklos pelningumo, finansinio statuso, finansinio valdymo ir išteklių valdymo rodikliai; toliau įvertinama UAB „x“ finansinė būklė ir rodiklių dinamika per nagrinėjamą laikotarpį bei atliekama įmonės finansinė prognozė, apskaičiuojama bankroto tikimybė; pabaigoje pateikiamos svarbiausios išvados ir keletas pasiūlymų bendrovei.
Pagrindinis financinės analizės šaltinis yra finansinės atskaitomybės dokumentai, t.y. balanso ir pelno (nuostolių) ataskaita per 2009 - 2011 metus. Remiantis šiais dokumentais ir atliekama įmonės finansinė analizė. Pagrindinis finansinės atskaitomybės tikslas atskleidžia teisingą informaciją apie įmonės veikloje naudojamą turtą, nuosavo kapitalo pokyčius, per ataskaitinius metus uždirbtas pajamas ir patirtas sąnaudas, įmonės pelno paskirstymą bei susiformavusius pinigų srautus. Finansinėje atskaitomybėje taip pat atsispindi ir pateiktų rodiklių dinamika.
Šio darbo struktūra ir apimtis susideda iš finansinės analizės teorinių aspektų, finansinių rodiklių analizės bei įmonės tolimesnės veiklos prognozavimo.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
12168 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas5
 • 1. Finansinės analizės esmė6
 • 1.1 Finansinės analizės tikslai ir uždaviniai6
 • 1.2 Finansinių koeficientai privalumai ir trūkumai7
 • 2. Bendrovės “X” ataskaitų horizontalioji ir vertikalioji analizė9
 • 2.1 Ataskaitų horizontalioji analizė9
 • 2.2 Ataskaitų vertikalioji analizė12
 • 3. Bendrovės “X” veiklos analizė15
 • 3.1 Trumpalaikio mokumo rodikliai, jų analizė15
 • 3.1.1 Trumpalaikio turto sudėties analizė19
 • 3.2 Ilgalaikio mokumo analizė20
 • 3.3 Veiklos efektyvumo rodikliai ir jų analizė24
 • 3.3.1. Sąnaudų lygio rodikliai ir jų vertinimas25
 • 3.3.2. Turto apyvartumo rodikliai ir jų vertinimas26
 • 3.4. Pelningumo rodikliai30
 • 3.4.1. Pardavimų pelningumo analizė30
 • 3.4.2. Turto pelningumo analizė32
 • 3.4.3. Kapitalo pelningumo analizė34
 • 4. Bendrovės „X“ veiklos prognozavimas35
 • Išvados ir rekomendacijos38
 • Literatūros sąrašas:40
 • Priedai41

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
puikus darbas
, 2015-09-22

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Finansinės veiklos analizė ir vertinimas UAB “X”
Kursinis darbas Finansinės veiklos analizė ir vertinimas UAB “X”

Įmonės finansiniams metams pasibaigus, parengiama metinė finansinė atskaitomybė, kurioje pateikiama informacija apie tai, kaip įmonė [...]

Draudimo bendrovių „Lamantinas“ ir ERGO LIFE INSURANSE SE finansinių ataskaitų veiklos rezultatų ir perspektyvų analizė
Kursinis darbas Draudimo bendrovių „Lamantinas“ ir ERGO LIFE INSURANSE SE finansinių ataskaitų veiklos rezultatų ir perspektyvų analizė

Draudimas yra viena iš seniausių kategorijų visuomeninių santykių. Atsiradęs prieš 4500 metus prieš Kristų, jis [...]

UAB “X” veiklos rezultatų ir juos įtakojančių veiksnių analizė
Tyrimas UAB “X” veiklos rezultatų ir juos įtakojančių veiksnių analizė

Tinkamai panaudoti analizės būdai teikia objektyvius analizuojamos įmonės veiklos rezultatus, kurie gali būti įmonės veiklos [...]

“Lietuvos dujų” finansinė analizė
Referatas “Lietuvos dujų” finansinė analizė

Temos aktualumas: Finansinė analizė yra viena iš aktyviausių įmonės valdymo sistemos funkcijų. Ji padeda nustatyti [...]

AB “Invalda” finansinė analizė ir rodiklių skaičiavimas
Referatas AB “Invalda” finansinė analizė ir rodiklių skaičiavimas

Darbo tikslas: išnagrinėti pasirinktos įmonės finansinius duomenis, atlikti palyginamąją trijų metų ūkinės – komercinės [...]

“Mary Kay” įmonės rinkodaros veiklos analizė
Referatas “Mary Kay” įmonės rinkodaros veiklos analizė

Kiekviena įmonė išsiskiria savo teikiamomis paslaugomis ar produktais rinkoje. Vienos įmonės pataiko į rinkos segmentą [...]

UAB “Dolera” įmonės rodiklių analizė ir jų įtaka veiklos rezultatams
Diplominis darbas UAB “Dolera” įmonės rodiklių analizė ir jų įtaka veiklos rezultatams

Nuolat kintančioje aplinkoje formuojasi naujas požiūris į organizaciją kaip veiklos sistemą, kurioje darbuotojai, t. y.

AB “Lifosa” veiklos analizė ir perspektyvos
Diplominis darbas AB “Lifosa” veiklos analizė ir perspektyvos

Temos aktualumas. Įmonės veiklos vertinimas svarbi ir aktuali sritis, nes įmonės veiklą, jos rezultatus ir [...]

AB “Klaipėdos nafta” pelningumą įtakojančių veiksnių analizė
Kursinis darbas AB “Klaipėdos nafta” pelningumą įtakojančių veiksnių analizė

Aktualumas. Kiekvienoje įmonėje per metus įvyksta daug ūkinių operacijų, nuolat juda pinigai, uždirbamos pajamos, patiriamos [...]

Įmonės APB “Apranga” veiklos analizė ir verslo plėtros galimybės
Kursinis darbas Įmonės APB “Apranga” veiklos analizė ir verslo plėtros galimybės

Verslas užima svarbią vietą kiekvienos šalies ūkio ekonomikoje, taip pat ir Lietuvoje. Lietuvoje verslas, kaip [...]

UAB “X” veiklos plėtros galimybių analizė ir perspektyvos
Diplominis darbas UAB “X” veiklos plėtros galimybių analizė ir perspektyvos

Šiandieninės globalios konkurencijos sąlygomis pagrindinis bet kurios organizacijos tikslas yra nenutrūkstamas pelningas veiklos tęstinumas ilgalaikėje [...]

Įmonės AB “Utenos trikotažas” finansinė analizė
Referatas Įmonės AB “Utenos trikotažas” finansinė analizė

Temos aktualumas: Viena iš šiuo metu aktualiausių Lietuvos verslo problemų – didelis nemokių, bankrutuojančių ir [...]

UAB “Grigiškės” finansinė analizė
Referatas UAB “Grigiškės” finansinė analizė

Temos aktualumas. Finansinė analizė yra labai reikalinga kiekvienai įmonei, nes ji padeda suvokti įmonėje vykstančius [...]

AB “TEP” įmonės veiklos analizė
Referatas AB “TEP” įmonės veiklos analizė

Plėtojantis rinkos ekonomikos santykiams Lietuvoje, svarbų vaidmenį vaidina finansų mokslo žinios bei ūkio subjektų finansinės [...]

AB “Rokiškio sūris” finansų analizė ir įmonės veiklos prognozavimas
Referatas AB “Rokiškio sūris” finansų analizė ir įmonės veiklos prognozavimas

Po spartaus ekonomikos augimo 2000 – 2007 m. Lietuvoje prasidėjo ekonominė krizė, kuri skaudžiai paveikė [...]