Uždarosios akcinės bendrovės "PZU Lietuva" finansinės veiklos analizė

49 psl. / 12390 žod.

Ištrauka

Šiuolaikinėmis konkurencingo verslo sąlygomis labai svarbu turėti kuo daugiau išsamios informacijos apie finansinę įmonės būklę bei veiklos rezultatus. Kiekvienos įmonės sėkmės garantas yra gebėjimas prisitaikyti, tinkamai reaguoti į pokyčius, besikeičiančius procesus, planuoti ir prognozuoti savo veiklą bei kruopščiai tvarkyti savo finansus. Plėtojantis rinkos ekonomikos santykiams, Lietuvoje ypatingai aštri konkurencinė kova tarp įmonių: taikomi įvairiausi metodai ir priemonės savo tikslams pasiekti. Įmonėms, siekiančioms išsilaikyti rinkoje ir įgyvendinti savo veiklos strategijas, būtina realiai įvertinti ne tik savo, bet ir konkurentų finansinę būklę. Čia svarbų vaidmenį vaidina finansų mokslo žinios ir įmonių finansinės veiklos bei būklės analizė, kurios taikymas gali padėti įvykdyti užsibrėžtus tikslus, nustatyti rizikingiausias veiklos sritis, spręsti esamas ir galimas problemas, taip pat atskleisti nepanaudotus rezervus. Išmanant finansinės būklės vertinimo metodikas galima ne tik išlaikyti įmonę stabilią bei pelningą, bet ir laimėti konkurencinę kovą rinkoje.

Atlikus finansinę analizę, nustatomos įmonės veiklos vystymosi tendencijos ir perspektyvos, analizuojama anksčiau priimtų sprendimų reikšmė ir įtaka įmonės veiklos rezultatams. Visapusiškas galimybių įvertinimas padeda įmonės vadovams nustatyti veiklos sutrikimo priežastis ir tinkamai pasirinkti tolesnes veiklos kryptis jų minimizavimui, iš anksto pastebėti įvairius negatyvius reiškinius įmonės veikloje. Tačiau dar atsiranda įmonių vadovų, kurie per mažai dėmesio skiria finansinei analizei, o tai paprastai tampa pagrindine kliūtimi spartesnei bei našesnei verslo plėtrai.

Darbo objektas – uždarosios akcinės bendrovės draudimo kompanijos „PZU Lietuva“ finansinė veikla.

Darbo tikslas – išnagrinėjus finansinės analizės teorinius aspektus, išanalizuoti ir įvertinti uždarosios akcinės bendrovės draudimo kompanijos „PZU Lietuva“ finansinę veiklą.

Darbo uždaviniai:

 1. Išnagrinėti finansinės veiklos analizės teorinius aspektus.
 2. Išnagrinėti uždarosios akcinės bendrovės draudimo kompanijos „PZU Lietuva“ veiklą.
 3. Išanalizuoti ir įvertinti uždarosios akcinės bendrovės draudimo kompanijos „PZU Lietuva“ finansinę būklę.

Darbo metodai – mokslinės, teorinės literatūros ir kitų informacijos šaltinių analizė, horizontalioji analizė, statistinių duomenų grupavimas ir lyginimas, santykinė analizė, grafinis duomenų vaizdavimas.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1.FINANSINĖS VEIKLOS ANALIZĖS TEORINIAI ASPEKTAI4
 • 1.1 Finansinės analizės reikšmė ir vieta4
 • 1.2 Finansinės analizės šaltiniai7
 • 1.3 Finansinės analizės rūšys10
 • 1.4 Finansinės analizės rodikliai12
 • 2.UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS DRAUDIMO KOMPANIJOS19
 • „PZU LIETUVA“ VEIKLOS APIBŪDINIMAS19
 • 3.UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PZU LIETUVA“ 2009 – 2013 METŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ ANALIZĖ IR VERTINIMAS29
 • IŠVADOS39
 • SIŪLYMAI42
 • LITERATŪRA43
 • SANTRAUKA46
 • SUMMARY47
 • PRIEDAI48
 • 1 priedas. UAB DK „PZU Lietuva“ 2009 – 2013 metų horrizontalioji balanso ir pelno nuostolio analizė.

Reziumė

Autorius
koksas
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€12.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 25, 2015
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
49 psl.

Susiję darbai

Bendrovės “X” finansinės veiklos analizė

Finansai Kursinis darbas 2013 m. amber
Finansinė analizė – vienas iš geriausių būdų tinkamai įvertinti įmonės finansinę informaciją - ji padeda suvokti įmonėje vykstančius reiškinius ir procesus. Įmonėse nuolat...

AB "Snaigė" finansinė veiklos analizė

Finansai Referatas 2016 m. ingridvis
Finansinės analizės individualus darbas, kuriama atliekama AB "Snaigė" finansinė veiklos analizė, horizontalioji, vertikalioji finansinių ataskaitų analizė, santykinių rodiklių analizė, rizikos vertinimas. Rezultatai lyginami...