UAB “X” veiklos rezultatų ir juos įtakojančių veiksnių analizė

22 psl. / 4900 žod.

Ištrauka

Tinkamai panaudoti analizės būdai teikia objektyvius analizuojamos įmonės veiklos rezultatus, kurie gali būti įmonės veiklos tęstinumo garantas. Atsižvelgiant į netolygiai kintančias aplinkos sąlygas, jų poveikį verslui, kiekviena organizacija turi įvertinti finansinio stabilumo riziką, todėl analizės pagalba taip pat įvertinamas įmonės finansinio stabilumo laipsnis.
Darbo objektas - UAB „X“ finansinė būklė.
Darbo tikslas - įvertinti UAB „X“ 2008 - 2010 m. finansinę būklę.
Darbo uždaviniai:
1.Išanalizuoti įmonės veiklą;
2.Išnagrinėti trijų metų įvairių rodiklių dinamiką ir struktūrą, jų tarpusavio ryšius ir priklausomybę, įvertinti veiksnius, turinčius įtakos rodiklių pokyčiams;
3.Pateikti išvadas bei rekomendacijas, remiantis išanalizuotos Bendrovės finansinės būklės rezultatais.

Privalumai: įvertinta 10.


Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. BENDRA UAB „X“ CHARAKTERISTIKA3
 • 1.1. Įmonės įsikūrimo istorija3
 • 1.2. Įmonės pagrindinė veikla ir principai3
 • 2. UAB „X“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ IR FINANSINIŲ
 • SANTYKINIŲ RODIKLIŲ ANALIZĖ4
 • 2.1. UAB „X“ vertikalioji/ horizontalioji balanso analizė4
 • 2.2. UAB „X“ pelno (nuostolių) ataskaitos analizė6
 • 3. UAB „X“ VEIKLOS REZULTATUS ĮTAKOJANČIŲ
 • VEIKSNIŲ ANALIZĖ8
 • 3.1. Finansinių rodiklių analizė8
 • 3.1.1. Pelningumo rodikliai8
 • 3.1.2. Likvidumo rodikliai12
 • 3.1.3. Veiklos efektyvumo rodikliai13
 • 3.1.4. Kapitalo struktūros rodikliai14
 • 4. REKOMENDACIJOS16
 • IŠVADOS18
 • LITERATŪRA20
 • PRIEDAI21
 • 1 priedas. UAB „X“ balansas 2008-2010 m.;
 • 2 priedas. UAB „X“ pelno (nuostolio) ataskaita 2008-2010 m.;
 • 3 priedas. Veiksnių įtaka bendrajam pelningumui;
 • 4 priedas. UAB „X“ balanso analizė;
 • 5 priedas. UAB „X“ pelno (nuostolių) analizė.

Reziumė

Autorius
morena
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Finansai
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 11, 2012
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
22 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
Patvirtintas užsakymas
Gal ir neblogas, yra gerų minčių, bet ne tai, ko man reikėjo.
Patvirtintas užsakymas
pikus darbas

Susiję darbai

Bendrovės “X” finansinės veiklos analizė

Finansai Kursinis darbas 2013 m. amber
Finansinė analizė – vienas iš geriausių būdų tinkamai įvertinti įmonės finansinę informaciją - ji padeda suvokti įmonėje vykstančius reiškinius ir procesus. Įmonėse nuolat...